Vierde (=vijfde) druk (2001)

Louis Paul Boon, Abel Gholaerts. Met een nawoord van Kris Humbeeck, Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001, 144 p. ISBN : 90 253 0307 2

· Copyright : The Estate of Louis Paul Boon, 1944.

· Omslag : Anneke Germers Illustratie : Vincent van Gogh, Portret van Camille Roulin, 1888, Amsterdam, Van Gogh Museum (Vincent van Gogh Stichting)

· Collatie : [1-4], 5-337, [338], 339-343, [344-346] ; 11,5 x 18,4 cm. Bindwijze: garenloos gebonden.

· Annotatie : ‘Een duivels somber boek’, het nawoord van Kris Humbeeck is te vinden op p. 339-343.

· Reeks : Salamander Klassiek.

· Flaptekst :
Eind mei 1944, toen de nederlaag van nazi-Duitsland in de lucht hing, verscheen in Brussel tot ontsteltenis van de collaboratiegezinde pers de roman Abel Gholaerts. Veel te zwart, volstrekt uitzichtloos en nog decadent ook, zo werd eensgezind geoordeeld, ‘een schimmelplant!’. De ene criticus wenste de ontaarde auteur ‘een snelle dood door zelfmoord’ toe, een andere eiste dat het ‘schrijversras waartoe Boon behoort, moet uitgeroeid worden als het voor gezondmaking vatbaar is’. Ook na de bevrijding nog ervoer menigeen het boek als a sick joke. ‘’t Is vreeselijk van gruwelijkheid en mottigheid,’ zuchtte een katholiek recensent.
De schrijver zelf kroop intussen bijna van schaamte in de grond voor zijn al te romantische kunstenaarsroman, waarin hij zijn eigen bedrukte gemoedsleven had geënt op de biografie van de jonge Vincent van Gogh. Pas in 1968 zou Boon toestemmen in een tweede druk. Sedertdien is duidelijk geworden dat Abel Gholaerts tot het allerbeste behoort van wat deze Volksschädling ooit heeft geschreven.