[4] Kris Humbeeck
[Dat donkere ding, de massa. Omtrent Louis Paul Boon en de jonge generatie in de jaren dertig ] [ - BACK...]
REF
http://www.booncentrum.be/ids/artikel/01_06_29.htm-------------------- " dit artikel staat nog in de steigers "