"In de steigers"
is een e-zine dat rapport uitbrengt over het wetenschappelijke onderzoek naar de moderne literatuur in Vlaanderen.

Onderzoek is haast per definitie een 'work in progress' en om de onvermijdelijke traagheid van rapportering in traditionele tijdschriften en boekpublicaties te vermijden, publiceert IDS op onregelmatige tijdstippen theoretisch onderbouwde bijdragen ten behoeve van eenieder die literaire belangstelling heeft. Artikelen krijgen telkens een update zodra belangrijke nieuwe gegevens beschikbaar zijn. Dankzij de vermelding van publicatiedata zijn de verschillende versies van de bijdragen duidelijk van elkaar te onderscheiden, zodat bibliografische verwijzingen naar dit 'work in progress' helder zijn en er tevens een inkijkje wordt geboden in de verschuivingen binnen het onderzoek zelf.

|- In de steigers is een publicatie van het LP Booncentrum van de Universiteit Antwerpen (UIA).-| 2001