Kevin Absillis
Een kleine uitgeverij van stand. Uitgeverij A. Manteau / Les Editions Lumière 1956-1970
De geschiedenis van de n.v. A. Manteau is behoorlijk ingewikkeld en bovendien niet weinig omstreden. Tot op de dag van vandaag circuleren er in interviews, polemieken, brieven en andere documenten verhalen en geruchten over Vlaanderens meest vooraanstaande literaire uitgeverij. Jeroen Brouwers, Julien Weverbergh en Angèle Manteau zijn zonder enige twijfel de belangrijkste stemmen in het debat. ‘Ik heb de indruk dat er in het web, dat “de geschiedenis van Manteau” vormt, drie spinnen zitten: jij, Weverbergh en... ik,’ zo schreef Brouwers in 1985 aan zijn voormalige werk- en uitgeefster Manteau. Deze spinnen weefden voortdurend nieuwe draden, waardoor de Manteau-geschiedenis de meest bizarre en onderling onverenigbare patronen ging vertonen.

‘Een kleine uitgeverij van stand’ bevat naast een bibliografie van de tussen 1956 en 1970 bij Manteau verschenen werken, een uitvoerige inleiding over de geschiedenis van het Vlaamse uitgevershuis. Daarin staat de vraag centraal waarom Angèle Manteau eind 1970 de zaak, die ze in 1938 had opgericht, verliet en voor de Nederlandse uitgeverij Elsevier ging werken. Bijzondere aandacht gaat voorts naar de opkomst van de pocket- en paperbackindustrie in de jaren vijftig en de schaalvergroting en concernvorming die het boekbedrijf in de jaren zestig ingrijpend veranderde.

‘Een kleine uitgeverij van stand’ steunt op documenten uit openbare en privé-archieven, en verscheidene interviews met bekende en minder bekende kroongetuigen. Deze uitgave is het vervolg op het door Ernst Bruinsma en Jan Stuyck samengestelde ‘Literaire kwaliteit was de enige norm. Fondslijst Uitgeverij A. Manteau / Les Editions Lumière 1938-1955’ (Antwerpen: L.P. Boon-documentatiecentrum, 2000).Titel: Een kleine uitgeverij van stand
Subtitel: Fondslijst Uitgeverij A. Manteau / Les Editions Lumière 1956-1970
Auteur(s):
Kevin Absillis; m.m.v. Annelies Van Uytsel
Uitvoering: Ingenaaid, 224 bladzijden
Bijzonderheden: voorwoord; register; 250 handmatig genummerde exemplaren
ISBN:
90-804548-8-5
Prijs: € 29,90
Uitgeverij: L.P. Boon-documentatiecentrum - Demian


Verkoop: Demian
[terug]