> Lijst 3  
<HOME >    
[Annelies Van Uytsel]
- | Fondslijst A. Manteau 1956-1959
 

• Fondslijst

 


1956

 

1        Johan Daisne, ’t En is van U hiernederwaard…, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1956), 36 p.

• Prijs: 50 fr. Druk: N.V. Boek- en steendrukkerij “De IJsel”, Deventer. <BB september 56-2347> <voorjaar 1956 gedrukt>

 

2        Françoise Sagan, Als een verre glimlach. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 191 p.

• Prijs: geb. 90 fr. Oorspronkelijke titel: Un certain sourire. <BB oktober 56-3062>

 

3        Dethier Fred, Grammaire française. Conforme au Code de terminologie du Ministère de l’Instruction publique (1949), Editions A. Manteau S.A., Bruxelles, 1956, 160 p.

• Prijs: 50 fr. <BB december 56-3227>

 

4        Picasso, 72 lithographies, Les Editions Lumière / A. Manteau S.A., Bruxelles, (1956), [VIII]-72 p.

Prijs: 72 fr. Druk: A.N.D.O., The Hague. <BB december 56-3305>

 

5        Maurice Roelants, Schrijvers, wat is er van de mens? Eerste deel van een verzameling schrifturen over kritische normen, dansen, schermen en lezen. Verder herinneringen aan schrijvers die duurzame piëteit verdienen, jubilea, gelegenheidskritiek en propoosten van bewondering voor wat juist en echt is in vers en proza mitsgaders enige afwijzingen, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1956), 262 p. [Keurboeken uit het werk van Maurice Roelants]

• Prijs: geb. 120 fr. Druk: Boek- en Kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co., Den Haag. Omslagontwerp: Jeannette Kossmann. Bandontwerp: Paul Roelants.  <BB december 56-3378> <zomer 1956 gedrukt>

 

6        Boschwetboek. Wet van 19 december 1854 en aanvullende wetten. Officiële tekst. Nieuwe en vermeerderde druk. Volledig bijgewerkt tot 1 april 1956 met een alphabetisch register. Uitgegeven onder toezicht van prof. Dr. J. van Houtte, Onze Tijd / Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 56 p.

Prijs: 35 fr. Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB januari 57-38>

 

7        Grondwet. Uitgegeven onder toezicht van prof. Dr. J. van Houtte, 8e druk, Onze Tijd / Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, 1956, 88p.

Prijs: 45 fr. Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB januari 57-40>

 

8        Fred Dethier, Mady Dethier-Rongé & Pierre Fostroy, Histoires pour vous. Lectures, notes et exercices de français précis de grammaire. A l’usage de l’enseignement moyen, normal, technique et professionel  (conformes aux programmes). Illustrations de Léon Jurdan. 2e édition revue et augmentée, Editions Manteau S.A., Bruxelles, 1956, 318 + 90 p.

Prijs: 90 fr. Druk: Imprimerie Erasmus S.A., Ledeberg/Gent. <BB januari 57-69>

 

9        Maurice Roelants, Gebed om een goed einde, 2e herziene druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1956), 206 p. [Keurboeken uit het werk van Maurice Roelants]

• Prijs: geb. 90 fr. Druk: Boek- en Kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co., Den Haag. Omslagontwerp: Jeannette Kossmann. Bandontwerp: Paul Roelants. <BB januari 57-181> <zomer 1956 gedrukt>

 

10   Raymond Herreman, Gedichten. Keuze samengesteld en ingeleid door Fr. Closset, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1956), 60 p.

Druk: N.V. Boek- en Steendrukkerij De IJsel v.h. R. Borst & Co., Deventer. <oktober 1956 gedrukt>

 

11   Herman Wouters & Hugo Raes, Verhalen uit de Stille Zuidzee, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 176 p.

Prijs: geb. 120 fr. Met verklarende nota’s en een inleiding over de Polynesische volken en hun cultuur. Geïllustreerd met 1 kaart en 8 foto’s op kunstdruk. Voorwoord van J. Vandiest. <BB maart 57-652>

 

12   Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 4e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 196 p.

Prijs: geb. 75 fr. Oorspronkelijke titel: Bonjour Tristesse. <BB april 57-1079>

 

13   (*) Françoise Sagan, Als een verre glimlach. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 2e druk, A. Manteau, Brussel, 189 p.

Prijs: geb. 90 fr. Oorspronkelijke titel: Un certain sourire. <BB april 57-1080>

 

14   Gaston Burssens, Paul van Ostaijen. De dichter, A. Manteau voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, (1956), 40 p. [ Monografieën over Vlaamse letterkunde 1]

Prijs: geb. 20 fr. <BB maart 58-619>

 

15   Herman Teirlinck, Karel van de Woestijne 1878-1929, A. Manteau voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, (1956), 56 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 2]

Prijs: geb. 20 fr. <BB maart 58-616>

 

16   Hubert Lampo, Lode Zielens 1901-1944, A. Manteau voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, (1956), 40 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 3]

Prijs: geb. 20 fr. <BB juli 58-1521>

 

17   Jos De Haes, Richard Minne. De dichter, A. Manteau voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, (1956), 40 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 4]

Prijs: geb. 20 fr. <BB juli 58-1507>

 

18   Johan Daisne, Russische namen in het Nederlands. Spelling en uitspraak. Kleine handleiding met woordenlijst, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 24 p.

Prijs: 20 fr. <BB december 58-2808>

 

19   Van en over Maurice Roelants. Anton van Duinkerken, Marnix Gijsen, Raymond Herreman, Karel Leroux, R.F. Lissens, H.A. Lunshof, Richard Minne, Albert Westerlinck, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, 1956, 48 p.

Omslagontwerp: Th. Kurpershoek

 

20   Fernand Desonay, België in een notedop. Geïllustreerd met twee kaarten en twee en vijftig fotografieën, 3e herziene druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1956), 80 p.

Druk: Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. Vertaling: B. Eenhoorn.

 

 

1957

 

21   Vijfde kolom. Jong Vlaams proza. Samengesteld door Jan Walravens, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, 1957, 96 p.

Prijs: 38 fr. Druk: N.V. drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. Omslagontwerp en typografie: Jeannette Kossman. <BB juli 57-1726> <maart 1957 gedrukt>

 

22   Ward Ruyslinck, De ontaarde slapers, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1957), 128 p.

Prijs: geb. 75 fr. Druk: Boek- en Kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co., Den Haag. <BB juli 57-1746> <voorjaar 1957 gedrukt>

 

23   Herman Teirlinck, Zelfportret of het galgemaal, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1957), 220 p.

Prijs: geb. 120 fr. Druk: N.V. Boek- en Kunstdrukkerij voorheen Mouton & Co., Den Haag. <BB augustus 57-1948> <voorjaar 1957 gedrukt>

 

24   Maurice Roelants, Alles komt terecht, 3e druk, Uitgeversmaatschapij A. Manteau N.V., Brussel, (1957), 259p. [Keurboeken uit het werk van Maurice Roelants]

Prijs: geb. 120 fr. Druk: Boek- en Kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co., Den Haag. Omslagontwerp: Jeannette Kossmann. Bandontwerp: Paul Roelants. <BB september 57-2145> <voorjaar 1957 gedrukt>

 

25   Herman Teirlinck, Verzameld werk. Derde deel. De kroonluchter, Mijnheer J.B. Serjanszoon, Johan Doxa, De nieuwe uilenspiegel, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1957), 912 p.

Prijs: geb. 225 fr. Druk: N.V. Boek- en Kunstdrukkerij v/h Mouton & Co., ’s Gravenhage. De kleurplaat werd gedrukt door drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB september 57-2149> <februari 1957 gedrukt>

 

26   Maurice Roelants, Gun goede wijn zijn krans, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1957), 142 p. [Keurboeken uit het werk van Maurice Roelants]

Prijs: geb. 90 fr. Druk: Boek- en Kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co., Den Haag. Omslagontwerp: Jeannette Kossmann. Bandontwerp: Paul Roelants. <BB oktober 57-2345> <voorjaar 1957 gedrukt>

 

27   Maurice Roelants, Komen en gaan. Met een nabespiegeling, 6e herziene druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1957), 168 p. [Keurboeken uit het werk van Maurice Roelants]

Prijs: geb. 90 fr. Druk: Boek- en Kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co., Den Haag. Omslagontwerp: Jeannette Kossmann. Bandontwerp: Paul Roelants. <BB januari 58-173> <zomer 1957 gedrukt>

 

28   Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 5e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 196 p.

Prijs: geb. 75 fr. Oorspronkelijke titel: Bonjour Tristesse. <BB januari 58-200>

 

29   Levende Vlaamse schrijvers. Portretten en bibliografieën uitgegeven voor de Vereniging van Vlaamse letterkundigen naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan 1907-1957, Uitgevermaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1957), 432 p.

Prijs: geb. 250 fr. Druk: N.V. drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. Bandontwerp en typografische verzorging: Jeannette Kossmann. <BB maart 58-598> <oktober 1957 gedrukt>

 

30   Herman Teirlinck, Het gevecht met de engel. Nederzetting van de Jeroens op O.-L.-V.-Welriekende, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1957), 711 p.

Prijs: geb. 250 fr. Druk: Boek- en Kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co., Den Haag. <BB april 58-844> <zomer 1957 gedrukt>

 

31    (*) Pierre Halet, L’eau et le sable. Avec 3 dessins de Madelaine Halet, Temps Mêlés, (1957), 24 p.

• Prijs : geb. 40 fr. <BB 58-858>

 

32   A. Vloemans, Het menselijk leven. Eenvoudige zedenleer, 2e druk, H.P. Leopold N.V., Den Haag/ A. Manteau N.V., Brussel, (1957), 128 p.

Prijs: 40 fr. Typografie en druk: Bosch, Utrecht. <BB mei 58-925>

 

33   Johan Daisne, Lago Maggiore. De roman van een man. De roman van een vrouw, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 298 p.

Prijs: geb. 125 fr. Druk: N.V. drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. Band- en omslagontwerp: P.A.H. van der Harst. <BB juli 58-1495>

 

34   Jos Vandeloo, Woorden met doofstommen, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1957), 56 p.

Druk: N.V. Boek- en Steendrukkerij “De IJsel” v.h. R. Borst & Co., Deventer. <BB juli 58-1510> <najaar 1957 gedrukt>

 

35   Maurice Roelants, Schrijvers, wat is er van de mens? Tweede deel van een verzameling schrifturen over kritische normen, dansen, schermen en lezen. Verder herinneringen aan schrijvers die duurzame piëteit verdienen, jubilea, gelegenheidskritiek en propoosten van bewondering voor wat juist en echt is in vers en proza mitsgaders enige afwijzingen, Uitgeversmaatsschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1957), 256 p. [Keurboeken uit het werk van Maurice Roelants]

Prijs: geb. 120 fr. Druk: Boek- en Kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co., Den Haag. Omslagontwerp: Jeannette Kossmann. Bandontwerp: Paul Roelants. <BB oktober 58-2202> <najaar 1957 gedrukt>

 

36   Arthur Haulot, Rosje op de maan, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., z.j., 102 p.

Vertaling: E.H. Eenhoorn. Oorspronkelijke titel: Roux sur la lune. Illustraties: Elisabeth Ivanovsky

 

 

1958

 

37   Herman Wouters, De indianen vroeger en nu, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 344 p.

Prijs: geb. 150 fr. Band- en omslagontwerp: J.M. Moerkerk <BB juli 58-1562>

 

38   Herwig Hensen, Het venster, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1958), 72 p.

Prijs: 65 fr. Oplage: 600 exemplaren. Druk: Drukkerij “de IJsel”, Deventer. <BB september 58-1989> <voorjaar 1958 gedrukt>

 

39   Jan Walravens, Negatief. Een fictie, A. Manteau, Brussel-Den Haag, z.j., 208 p.

Prijs: geb. 95 fr. Band- en omslagontwerp: J.M. Moerkerk. Bijzonderheden: van deze oorspronkelijke uitgave van “negatief” werden 10 exemplaren op oudhollands papier van Van Gelder gedrukt en getekend door de auteur. <BB september 58-2013>

 

40   Mario Soldati, De brieven uit Capri, Uitgeversmaatschappij A. Manteau, N.V., Brussel, z.j., 292 p.

Prijs: geb. 125 fr. Vertaling: Han van Lent. Oorspronkelijke titel: Le lettere da Capri. <BB november 58-2575>

41   Découverte de la Belgique. Préface et commentaires de Roger Avermaete. Photographies de Michel Huet des Archives Centrales Iconographiques du Cabinet des Estampes et de la Sabena, Editions Lumière / A. Manteau S.A., Bruxelles, z.j., 289 p.

Druk: Joh. Enschedé en zonen, Haarlem. <BB november 58-2593>

 

42   Herman Teirlinck, August Vermeylen 1872-1945, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, (1958), 48 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 5]

Prijs: geb. 20 fr. <BB december 58-3106>

 

43   Maurice Roelants, Marnix Gijsen, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, (1958), 40 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 7]

Prijs: geb. 20 fr. <BB december 58-3079>

 

44   Françoise Sagan, Binnen een maand, binnen een jaar. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 168 p.

Prijs: geb. 90 fr. Band- en omslagontwerp: B.J. Aalbers. Oorspronkelijke titel: Dans un mois, dans un an. <BB december 58-3156>

 

45   Roger Avermaete, Herinneringen uit het kunstleven 1918-1940 IV: Van exposities, exposanten en kunstrechters, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1958), 124 p.

Prijs: 75 fr. Druk: Snoeck-Ducaju & zoon, Gent. <BB januari 59-144> <april 1958 gedrukt>

 

46   Albert Westerlinck, Albrecht Rodenbach 1856-1880, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, (1958), 40 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 6]

Prijs: geb. 20 fr. <BB januari 59-230>

 

47   Marnix Gijsen, Karel van den Oever 1879-1926, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, (1958), 40 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 8]

Prijs: geb. 20 fr. <BB januari 59-234>

 

48   Karel van de Woestijne, Verzamelde gedichten. Met een voorwoord van A. Roland-Holst. Keuze samengesteld en ingeleid door P. Minderaa, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1958), XXXVI-334 p.

Prijs: geb. 165 fr. Druk: fotografische herdruk door N.V. Boek- en Steendrukkerij “De IJsel” v.h. R. Borst & Co., Deventer. <BB januari 59-235>

 

49   Maurice Gilliams, Emmanuel de Bom 1868-1953, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, (1958), 50 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 9]

Prijs: geb. 20 fr. <BB februari 59-629>

 

50   Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, filmeditie, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 196 p.

Prijs: geb. 90 fr. Oorspronkelijke titel: Bonjour Tristesse. <BB februari 59-687>

 

51   Johan Daisne, De trap van steen en wolken, 5e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Den Haag, (1958), 364 p.

Prijs: geb. 125 fr. Druk: N.V. Boek- en Steendrukkerij “De IJsel” v.h. R. Borst & Co., Deventer. <BB maart 59-1009> <voorjaar 1958 gedrukt> 

 

52   Anton van Duinkerken, Guido Gezelle 1830-1899, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, (1958), 55 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 9]

Prijs: geb. 20 fr. <BB maart 59-1012>

 

53   Franco Vegliani, Malaparte, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Den Haag, (1958), 160 p. [Ad Multosreeks]

Prijs: geb. 60 fr. Vertaling: Han van Lent. Oorspronkelijke titel: Malaparte. <BB maart 59-1102>

 

54   Roger Avermaete, België. Synthese van twee werelden, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 72 p.

Prijs: 60 fr. Foto’s: Michel Huet. <BB maart 59-1117>

Ook verschenen in het Frans: Belgique. Synthèse de deux mondes, Les Editions Lumière/ A. Manteau s.a. [55], in het Engels: Belgium. Meeting place of two worlds, Lumiere Publishing Cy Ltd, in het Spaans: Bélgica. Sintesis de dos mundos, Ediciones Lumière/ A. Manteau S.A. [56] en in het Arabisch.

 

55   Roger Avermaete, Belgique, Synthèse de deux mondes, Les Editions Lumière / A. Manteau s.a., Bruxelles, z.j., 72 p.

Prijs: 60 fr. Photographies: Michel Huet. <BB maart 59-1118>

 

56   Roger Avermaete, Bélgica. Sintesis de dos mundos, Ediciones Lumière / A. Manteau S.A., Bruselas, z.j., 72 p.

 

57   Johan Daisne, De man die zijn haar kort liet knippen, 3e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Den Haag, (1958), 223 p. [Ad Multosreeks]

Prijs: geb. 60 fr. <BB april 59-1381>

 

58   Ward Ruyslinck, Wierook en tranen, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Den Haag, (1958), 128 p. [Ad Multosreeks]

Prijs: geb. 60 fr. <BB april 59-1404>

 

59   Herman Teirlinck, Verzameld werk. Zevende deel. Het gevecht met de engel. Nederzetting van de Jeroens op O.-L.-V.-Welriekende, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1958), 746 p.

Prijs: geb. 225 fr. Druk: Boek- en Kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co., Den Haag. <BB mei 59-1878> <mei 1958 gedrukt>

 

60   Tanah air kita. Pays et peuple d’ Indonésie, Les Editions W. Van Hoeve S.A., La Haye-Bandoung / Les Editions Lumière, A. Manteau S.A., Bruxelles, z.j., 320 p.

Prijs: rel. 415 fr. <BB mei 59-2043>

 

61   Jos Vandeloo, De muur, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Den Haag, (1958), 87 p. [Ad Multosreeks]

Prijs: geb. 60 fr. Foto’s: Filip Tas. <BB juni 59-2323>

 

62   Karel Jonckheere, De poëziemuur doorbreken, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Den Haag, (1958), 135 p. [Ad Multosreeks]

Prijs: geb. 60 fr. <BB juli 59-2714>

 

63   Maurice Roelants, De jazzspeler en andere verhalen. De driedubbele verrassing, De jazzspeler, Een episode, Uit het dagelijks leven naar de heilige stal, Het negerinnebeeld, Altijd opnieuw, Vriendschap, zoete vriendschap, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1958), 216 p. [Keurboeken uit het werk van Maurice Roelants]

Prijs: geb. 120 fr. Druk: Boek- en Kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co., Den Haag. Omslagontwerp: Jeannette Kossmann. Bandontwerp: Paul Roelants. <BB augustus 59-3056> <najaar 1958 gedrukt>

 

 

1959

 

64   Johan Daisne, Lago Maggiore. De roman van een man. De roman van een vrouw, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 300 p.

Prijs: geb. 125 fr. Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. Band- en omslagontwerp: P.A.H. van der Harst. <BB juni 59-2303>

 

65   P. Minderaa, Herman Teirlinck, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, (1959), 43 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 13]

Prijs: geb. 20 fr. <BB juni 59-2320>

 

66   Herman Teirlinck, Verzameld werk. Tweede deel. Kleinproza, ’t Bedrijf van den kwade, De dolage, Het avontuurlijke leven van Lieven Cordaat, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1959), 847 p.

Prijs: geb. 225 fr. Druk: N.V. Boek- en Kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co., ’s Gravenhage. De kleurplaat werd gedrukt door drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB juni 59-2321> <januari 1959 gedrukt>

 

67   Françoise Sagan, Als een verre glimlach. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 3e druk, filmeditie, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 192 p.

Prijs: geb. 90 fr. Oorpronkelijke titel: Un certain sourire. <BB juni 59-2400>

 

68   Jaak Brouwers, Onderschept. Gedichten, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Den Haag, (1959), 39 p.

Prijs: 60 fr. Omslag en typografische verzorging: Alje Olthof. <BB juli 59-2708>

69   Maurice Roelants, Het leven dat wij droomden, 5e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1959), 226 p. [Keurboeken uit het werk van Maurice Roelants]

Prijs: geb. 120 fr. Druk: Boek- en Kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co., Den Haag. Omslagontwerp: Jeannette Kossmann. Bandontwerp: Paul Roelants. <BB juli 59-2720> <voorjaar 1959 gedrukt>

 

70   Fr. Closset, Nederland in een notedop. De Nederlandse taal en cultuur, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Antwerpen, z.j., 326 p.

Prijs: 95 fr. Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB september 59-3221>

 

71   André Maurois, Het leven van Alexander Fleming, de ontdekker van de penicilline, Uitgeversmaatschappij A. Manteau, Brussel-Den Haag, z.j., 312 p.

Prijs: geb. 150 fr. Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. Vertaling: Th. Oegema van der Wal. Oorspronkelijke titel: La vie de sir Alexander Fleming. <BB september 59-3254>

 

72   H.F. Godeau, Quick to actual English. A rapid primer for senior tyros, Les Editions Lumière / A. Manteau S.A., Bruxelles, 1959, 151 p.

Prijs: 75 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gand. <BB november 59-3761>

 

73   John Tickner, De hond des huizes en hoe hij zijn baas dresseert, Uitgevermaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Den Haag, (1959), 104 p. [Ad Multosreeks]

Vertaling: Elisabeth Eenhoorn. Oorspronkelijke titel:  Tickner’s dog licence. <BB november 59-3827>

74   Henri Queffélec, Gevecht met het onzichtbare, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, (1959), 259 p.

Prijs: geb. 150 fr. Band- en omslagontwerp: Jeannette Kossmann. Vertaling: Th. Oegema van der Wal. Oorspronkelijke titel: Combat contre l’ invisible. <BB december 59-4144>

 

75   Th. Oegema van der Wal, Waarom dromen wij? De betekenis van dromen voor ons dagelijks bestaan, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, (1959), 208 p. [Ad Multosreeks 7]

Prijs: geb. 60 fr. <BB januari 60-11>

 

76   Fred Dethier, Grammaire française. Conforme à la nouvelle edition du code de terminologie (Ministère de l’Instruction Publique 1957), 2e edition, Les Editions Lumière / A. Manteau S.A., Bruxelles-Anvers, 1959,  164 p.

Prijs: 75 fr. Druk: Imprimerie Erasmus S.A., Ledeberg/Gand. <BB januari 60-62>

 

77   Chris Yperman, Een heel klein scheepje, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Den Haag, (1959), 101 p. [Ad Multosreeks 9]

Prijs: geb. 60 fr. Omslagtekening: Roel d’Haese. <BB januari 60-174>

 

78   Françoise Sagan, Houdt u van Brahms… Nederlandse vertaling van Th. Oegema van der Wal, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, z.j., 178 p.

Prijs: geb. 90 fr. Oorspronkelijke titel: Aimez-vous Brahms… <BB januari 60-194>

 

79   Ward Ruyslinck, De madonna met de buil, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Den Haag, (1959), 120 p. [Ad Multosreeks 8]

Prijs: 60 fr. <BB februari 60-472>

80   Jos Vandeloo, Wachten op het groene licht. 37 gedichten geïllustreerd met 7 proza-tekeningen, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, (1959), 73 p.

Prijs: 60 fr. Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB februari 60-475> <najaar 1959 gedrukt>

 

81   Richard Minne, Cyriel Buysse, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, (1959), 39 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 15]

Prijs: geb. 20 fr. <BB juli 60-2100>

 

82   Gerard Walschap, August van Cauwelaert, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, (1959), 37 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 11]

Prijs: geb. 20 fr. <BB juli 60-2117>

 

83   Pierre H. Dubois, Jan Van Nijlen, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, (1959), 40 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 14]

Prijs: geb. 20 fr. <BB juli 60-2121>

 

 

 

 

 

 


Bekroonde boeken:

 

 

 

1956

            Herman Teirlinck, Zelfportret, of het galgemaal [Grote Prijs der Nederlandse Letteren]

 

1958

Johan Daisne, Lago maggiore, de roman van een man, de roman van een vrouw [A. Merghelynck Prijs]

 

Ward Ruyslinck, De ontaarde slapers [Literaire prijs Provincie Antwerpen] en [Prijs der Kempische Cultuurdagen van Hilvarenbeek]

 

Jos Vandeloo, De muur [Matthias Kemp Prijs]

 

Jan Walravens, Negatief [Leo J. Krynprijs]

 

 

 

 

 


•Reeksen

 

Ad Multosreeks : 53, 57, 58, 61, 62, 73, 75, 77, 79

Keurboeken uit het werk van Maurice Roelants : 5, 9, 24, 26, 27, 35, 63, 69

Monografieën over Vlaamse letterkunde : 14, 15, 16, 17, 42, 43, 46, 47, 49, 52, 65, 81, 82, 83

 

 

•Drukkers

 

A.N.D.O., Den Haag : 4

Bosch, Utrecht : 32

Erasmus, Ledeberg /Gent : 6, 7, 8, 20, 21, 25, 29, 33, 64, 66, 70, 71, 72, 76, 80

De IJsel, Deventer : 1, 10, 34, 38, 48, 51

Mouton & Co., Den Haag – ’s Gravenhage : 5, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 59, 63, 66, 69

Snoeck – Ducaju & zoon, Gent : 45

 

 

•Uitgeverijen

 

Les Editions Lumière ; Brussel : 4, 41, 54, 55, 56, 60, 72, 76

Les Editions W. van Hoeve, La Haye-Bandoung : 60

H.P. Leopold N.V., Den Haag : 32

Onze Tijd, Brussel : 6, 7