> Lijst 4  
<HOME >    
[Annelies Van Uytsel]
- | Fondslijst A. Manteau 1960-1970
 


Fondslijst

 

1960

 

1.             Gust Van Brussel, De visioenen van Jacques Weiniger, Uitgevers-maatschappij A. Manteau nv, Brussel, z.j., 148 p. [Ad Multos nr. 12]

         • Contract: 12 september 1959. Opgegeven oplage: minstens 1500 exemplaren.  Prijs: geb. 90 fr.  <BB juni 60-1792>

 

2.             Jos Vandeloo, De muur, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau nv, Brussel, (1960), 87 p. [Ad Multos nr. 5]

         • Prijs: geb. 75 fr.  Foto’s: Filip Tas.  <BB juni 60-1793>

 

3.             Jo Verbrugghen, Ik ben Judas Iskáriot. Verhaal van een verraad, Uitgeversmaatschappij A. Manteau nv, Brussel - Den Haag, (1960),   119 p. [Ad Multos nr. 13]

         • Prijs: geb. 75 fr.  Omslagfoto: werd door Paul Walther in de Ardennen genomen en behoort tot een [in 1960] nog onuitgegeven serie getiteld: Het kruis langs de weg.  <BB juli 60-2122>

 

4.             Paul Snoek, Hercules. Gedichten, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Antwerpen, 1960,  41 p.

         • Prijs: 75 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  <BB augustus 60-2381>  <voorjaar 1960>

 

5.             Waar is de eerste morgen? De levende experimentele poëzie in Vlaanderen. Samengesteld door Jan Walravens, 2e vermeerderde druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, (1960), 233 p. [Ad Multosreeks]

         • Prijs: 75 fr.  Foto’s: Ray van der Plassche, uitgezonderd deze van Hugo Claus en Remy C. van de Kerckhove.  <BB augustus 60-2388>

 

6.             S. Dussart-Debèfve, Immer langsam voran! Zweites Lehrbuch der deutschen Sprache für junge Anfänger. Bilderschmuck von Jeph Lambert, zweite Auflage, Editions A. Manteau S.A., Bruxelles, 1960, 320 p.

         • Prijs: 95 fr.  Druk: Imprimerie Erasmus S.A., Ledeberg/Gand.  <BB september 60-2515>

 

7.             Colijn van Rijssele, De spiegel der minnen. Een spel van zinnen. Voor het moderne toneel bewerkt door Fred Engelen, Uitgevers-maatschappij A. Manteau nv, Brussel - Antwerpen, (1960), 179 p. [Ad Multos nr. 14]

         • Prijs: 75 fr.  Druk: Drukkerij Erasmus N.V., Ledeberg/Gent.  Foto’s: Bob Reusens.  <BB september 60-2597>  <mei 1960>

 

8.             Herman Teirlinck, Zelfportret of het galgemaal, 3e druk, als pocketsalamander, A. Manteau N.V. / Em. Querido’s Uitgeversmij N.V., [Brussel - Den Haag], 1960, 191 p. [Pocketsalamander]

         • Omslag: Theo Kurpershoek.  <BB oktober 60-2906>

 

9.             (*) Langenscheidts reis-cursus Frans. Langspeelplaat met tekstboekje. Adviseurs voor het Nederlandse tekstboekje: G.G. Ellerbroek en Fr. Closset. Vertaling: G.G. Ellerbroek. Uitgeverij Broekman & De Meris, Amsterdam / A. Manteau, Brussel - Antwerpen, [1960], 32 p. [Langenscheidts Taal-cursussen op langspeelplaten]

         • <BB oktober 60-2805>

 

10.         (*) Langenscheidts reis-cursus Engels Langspeelplaat met tekstboekje. Adviseurs voor het Nederlandse tekstboekje: G.G. Ellerbroek en Fr. Closset. Vertaling: H. Otto Levenbach. Uitgeverij Broekman & De Meris, Amsterdam / A. Manteau, Brussel - Antwerpen, [1960], 32 p. [Langenscheidts Taal-cursussen op langspeelplaten]

         • Prijs: 95 fr.  <BB november 60-3032>

 

11.         (*) Langenscheidts taalcursus Engels op vier langspeelplaten met vier tekstboekjes in de Nederlandse taal. I-IV. Samenstelling: K. Riemer, in samenwerking met Langenscheidts redaktiestaf. Adviseurs voor de Nederlandse tekstboekjes: G.G. Ellerbroek en Fr. Closset. Vertaling: E. Ellerbroek-Fortuin, Uitgeverij Broekman & De Meris, Amsterdam / A. Manteau, Brussel - Antwerpen, 1960. [Langenscheidts Taalcursussen op langspeelplaten]

         • Prijs: 380 fr.  <BB november 60-3033>

 

12.         (*) Langenscheidts reis-cursus Duits. Langspeelplaat met tekstboekje. Adviseurs voor het Nederlandse tekstboekje: G.G. Ellerbroek en Fr. Closset. Vertaling: D.W. Harberts. Uitgeverij Broekman & De Meris, Amsterdam / A. Manteau, Brussel - Antwerpen, [1960], 32 p. [Langenscheidts Taal-cursussen op langspeelplaten]

         • Prijs: 95 fr.  <BB november 60-3034>

 

13.         (*) Langenscheidts taalcursus Frans op vier langspeelplaten met vier tekstboekjes in de Nederlandse taal. I-IV. Samenstelling: K. Riemer, in samenwerking met Langenscheidts redaktiestaf. Adviseurs voor de Nederlandse tekstboekjes: G.G Ellerbroek en Fr. Closset. Vertaling: G.G. Ellerbroek, Uitgeverij Broekman & De Meris, Amsterdam / A. Manteau, Brussel - Antwerpen, 1960. [Langenscheidts Taal-cursussen op langspeelplaten]

         • Prijs: 380 fr.  <BB november 60-3038>

 

14.         (*) Langenscheidts reis-cursus Italiaans. Langspeelplaat met tekstboekje. Adviseurs voor het Nederlandse tekstboekje: G.G. Ellerbroek en Fr. Closset. Vertaling: Ike Cialona-Jansen, met adviezen van Enrico Morpurgo, Uitgeverij Broekman & De Meris, Amsterdam / A. Manteau, Brussel - Antwerpen, [1960], 32 p. [Langenscheidts Taal-cursussen op langspeelplaten]

         • Prijs: 95 fr.  <BB november 60-3039>

 

15.         (*) Langenscheidts taalcursus Italiaans op vier langspeelplaten met vier tekstboekjes in de Nederlandse taal. I-IV. Samenstelling: Herbert Frenzel en K. Riemer, in samenwerking met Langenscheidts redaktiestaf. Adviseurs voor de Nederlandse tekstboekjes: G.G. Ellerbroek en Fr. Closset. Vertaling: J.L. Teengs, Uitgeverij Broekman & De Meris, Amsterdam / A. Manteau, Brussel - Antwerpen, 1960. [Langenscheidts Taalcursussen op langspeelplaten]

         • Prijs: 380 fr.  <BB november 60-3040>

 

16.         (*) Langenscheidts reis-cursus Spaans. Langspeelplaat met tekstboekje. Adviseurs voor het Nederlandse tekstboekje: G.G. Ellerbroek en Fr. Closset. Vertaling: G.P. de Ridder. Uitgeverij Broekman & De Meris, Amsterdam / A. Manteau, Brussel - Antwerpen, [1960], 32 p. [Langenscheidts Taal-cursussen op langspeelplaten]

         • Prijs: 95 fr.  <BB november 60-3041>

 

17.         (*) Langenscheidts taalcursus Spaans op vier langspeelplaten met vier tekstboekjes in de Nederlandse taal. I-IV. Samenstelling: K. Riemer en Amadeo Muñoz, in samenwerking met Langenscheidts redaktiestaf. Adviseurs voor de Nederlandse tekstboekjes: G.G. Ellerbroek en Fr. Closset. Vertaling: A.E. van Heusden, Uitgeverij Broekman & De Meris, Amsterdam / A. Manteau, Brussel - Antwerpen, 1960. [Langenscheidts Taal-cursussen op langspeelplaten]

         • Prijs: 380 fr.  <BB november 60-3042>

 

18.         Ada Deprez, E. Du Perron, 1899-1940 zijn leven en zijn werk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Den Haag, z.j., 242 p.

         • Prijs: geb. 165 fr.  Omslag- en bandontwerp: Alje Olthof.  <BB november 60-3165>

 

19.         Garmt Stuiveling, Willem Elsschot, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, z.j., 48 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 16]

         • Prijs: geb. 20 fr.  Omslagfoto: portret van Willem Elsschot door W. Stephan Nijhoff, 1951.  <BB 60-3166>

 

20.         Herman Teirlinck, Verzameld werk. Eerste deel. Bio-bibliografische nota. Zelfportret of het galgemaal. Getuigenissen. Monoloog bij nacht. Verzen. De wonderbare wereld. Het stille gesternte, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1960),    864 p.

         • Druk: N.V. Boek- en Kunstdrukkerij v/h Mouton & Co, ’s Gravenhage.  Band, omslag en titelpagina: J. van Krimpen.  <BB november 60-3173>  <mei 1960 gedrukt>

 

21.         G.W. Huygens, Lode Baekelmans, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, z.j., 44 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 21]

         • Prijs: geb. 20 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslagfoto: portret van Lode Baekelmans aan de Kruisschans in oktober 1953, door Baekelmans’ kleinzoon Jan Peeters.  <BB december 60-3499>

 

22.         Louis Paul Boon, Mijn kleine oorlog, A. Manteau N.V., Brussel / Em. Querido’s Uitgeversmij N.V., Amsterdam, 1960, 144 p. [Pocketsalamander]

         • Omslag: Theo Kurpershoek.  <BB december 60-3502>

 

23.         Paul de Wispelaere, Victor J. Brunclair 1899-1944, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, z.j., 48 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 12]

         • Prijs: geb. 20 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslagfoto: de laatste foto van Victor J. Brunclair, april 1938.  <BB december 60-3504>

 

24.         Jan Walravens, Gaston Burssens, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, z.j., 48 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 18]

         • Prijs: geb. 20 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslagfoto: Ray van der Plassche, 1958.  <BB december 60-3505>

 

25.         Adriaan van der Veen, Maurice Roelants, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, z.j., 44 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 17]

         • Prijs: geb. 20 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslagfoto: portret van Maurice Roelants door Charles Leirens, 1960.  <BB december 60-3512>

 

26.         Louis Paul Boon, Gustaaf Vermeersch, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, z.j., 40 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 22]

         • Prijs: geb. 20 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslagfoto: portret van Gustaaf Vermeersch, afkomstig van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven.  <BB december 60-3521>

 

27.         J. C. Brandt Corstius, Gerard Walschap, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, z.j., 44 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 19]

         • Prijs: geb. 20 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslagfoto: portret van Gerard Walschap afkomstig van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven.  <BB december 60-3522>

 

28.         Karel Jonckheere, Gemini. Een eeuw gedichten in België. Un siècle de poésie en Belgique, Uitgevers-maatschappij A. Manteau nv, Brussel - Antwerpen, 1960, 212 p. [Ad Multos nr. 10]

         • Contract: 2 juni 1960.  Opgegeven oplage: ± 2000 exemplaren.  Prijs: 75 fr.  <BB december 60-3526>

 

29.         Françoise Sagan, Binnen een maand, binnen een jaar. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 2e druk, Uitgevers-maatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 168 p.

         • Prijs: geb. 90 fr.  Band- en omslagontwerp: B.J. Aalbers.  <BB december 60-3580>

 

30.         S. Dussart-Debèfve, Aller Anfang ist … leicht. Erstes Lehrbuch für junge Anfänger. Bilderschmuck von Jeph Lambert, 4e édition revue et corrigée, Editions A. Manteau S.A., Bruxelles, 1960, 256 p.

         • Prijs: 80 fr.  Druk: Imprimerie Erasmus S.A., Ledeberg/Gand.  <BB januari 61-57>

 

31.         S. Dussart-Debèfve, Wer lernt mit? Lehrbuch der deutschen Sprache für übervierzehnjährige Anfänger. 3e édition revue et corrigée, Editions A. Manteau S.A., Bruxelles, z.j., 372 p.

         • Druk: Imprimerie Erasmus S.A., Ledeberg/Gand.  <BB januari 61-58>

 

32.         Jos Vandeloo, Het gevaar, Uitgeversmaatschapppij A. Manteau n.v., Brussel, z.j., 136 p. [Ad Multos nr. 15]

         • Contract: 6 december 1960.  Opgegeven oplage: 1740 exemplaren.  Prijs: geb. 80 fr.  <BB januari 61-157>

 

33.         Th. Oegema van der Wal, De mens Descartes, Uitgeversmaatschappij A. Manteau, Brussel, z.j., 316 p.

         • Prijs: geb. 185 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  <BB februari 61-274>

 

34.         H.F. Godeau, To actual business English, Les Editions Lumière / A. Manteau S.A., Bruxelles, 1960,    260 p.

         • Prijs: 90 fr.  Druk: Imprimerie Erasmus S.A., Ledeberg/Gand.  <BB februari 61-352>

 

35.         Jos Vandeloo, Wachten op het groene licht. 37 gedichten geïllustreerd met 7 proza-tekeningen, 2e druk, Uitgevers-maatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1960), 72 p.

         • Contract: 25 januari 1960.  Opgegeven oplage: 500 exemplaren.  Prijs: 70 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  <BB februari 61-498>

 

36.         Las Letras Belgas. Karel Jonckheere: Las Letras Neerlandesas en Bélgica. Roger Bodart: Las Letras Francesas en Bélgica. Traducción de Francisco Carrasquer, Ediciones A. Manteau s.a., Bruselas, z.j., 110 p.

         • Prijs: 75 fr.  Druk: Imprimerie Erasmus S.A., Ledeberg/Gand.  <BB april 61-1152>

 

37.         Kitab2 undang2, undang2 dan peraturan2 serta undang2 dasar 1945 Republik Indonesia. De wetboeken, wetten en verordeningen benevens de grondwet van 1945 van de Republiek Indonesië. Uitgegeven door Mr. W.A. Engelbrecht. Bewerkt door Mr. E.M.L. Engelbrecht, Les Editions A. Manteau S.A., Bruxelles / A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., Leiden, 1960, 3120 p.

         • Prijs: geb. 800 fr.  <BB oktober 61-2873>

 

 

1961

 

38.         Karel Jonckheere, Raymond Brulez, A. Manteau N.V. voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Brussel, z.j., 56 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 20]

         • Prijs: geb. 20 fr.  Omslagfoto: portret van Raymond Brulez door Charles Leirens, 1960.  <BB juni 61-1791>

 

39.         (*) André Maurois, Het leven van Alexander Fleming, de ontdekker van de penicilline. Vertaling van Th. Oegema van der Wal, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau, Brussel - Den Haag, [1961], 312 p.

         • Prijs: geb. 150 fr.  Oorspronkelijke titel: La vie de Sir Alexander Fleming.  <BB augustus 61-2291>

 

40.         S. Dussart-Debèfve, Wer lernt mit? Livre du maître, Editions A. Manteau S.A., Bruxelles, z.j., 76 p.

         Prijs: polycopié 60 fr.  <BB september 61-2542>

 

41.         S. Dussart-Debèfve, Wer lernt mit? Lehbruch der deutschen Sprache für übervierzehnjährige Anfänger, 4e édition revue et corrigée, Editions A. Manteau S.A., Bruxelles, z.j., 372 p.

         Druk: Imprimerie Erasmus, Ledeberg/Gand. 

 

42.         Hedwig Speliers, Ons bergt een cenotaaf. Gedichten, Uitgevers-maatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Antwerpen, 1961, 40 p.

         • Contract: 8 december 1960. Opgegeven oplage: 500 exemplaren.  Prijs: 75 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  <BB september 61-2692>  <voorjaar 1961 gedrukt>

 

43.         Chris Yperman, Zon op de weg. Roman, Uitgeversmaatschappij A. Manteau n.v., Brussel, z.j., 180 p. [Ad Multos nr. 16]

         • Contract: 19 mei 1961.  Opgegeven oplage: 1800 exemplaren.  Prijs: geb. 95 fr.  <BB september 61-2699>

 

44.         Ontdek België. Foto's van Michel Huet met onderschriften van Roger Avermaete. Woord vooraf van Herman Teirlinck, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 15 + 244 p.

         • Prijs: 175 fr.  Boekdruk: N.V Erasmus, Ledeberg bij Gent. Koperdiepdruk: Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem.  Omslag: Herman Lampaert.  Foto's gekozen en gerangschikt door Simone Jeanson.  <BB september 61-2759> 

         •• De eerste druk verscheen in 1951 onder de titel België in 200 Beelden.

 

45.         Jos Vandeloo, Het gevaar, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau n.v., Brussel, (1961), 134 p. [Ad Multos nr. 15]

         • Prijs: geb. 80 fr.  <BB oktober 61-3045>

 

46.         Découverte de la Belgique. Préface et commentaires de Roger Avermaete. Photographies de Michel Huet, 2e édition, Éditions Lumière / A. Manteau S.A., Bruxelles, z.j., 16 + 244 p.

         • Prijs: Rel. 190 fr.  Composition et impression du texte: Imprimerie Erasmus S.A., Ledeberg lez Gand.  Impression en héliogravure: Joh. Enschedé en Zonen, Harlem.  Couverture: Herman Lampaert.  <BB november 61-3541>

         •• De eerste druk verscheen in 1951 onder de titel La Belgique en 200 photographies.

 

47.         Louis Paul Boon, Vergeten Straat, 2e druk, als pocketsalamander, Em. Querido's Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam / A. Manteau N.V., Brussel, 1961, 224 p. [Pocketsalamander]

         • Prijs: 30 fr.  Omslag: Theo Kurpershoek.  <BB februari 62-544>

 

48.         Ward Ruyslinck, Het dal van Hinnom. Roman, Manteau, [Brussel], z.j., 400 p.

         Contract: 6 december 1960.  Opgegeven oplage: minstens 2500 exemplaren.  Prijs: geb. 195 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  <BB februari 62-553>

 

49.         Ward Ruyslinck, De ontaarde slapers, 2e druk, als Salamander, Em. Querido’s Uitgevers-maatschappij N.V., Amsterdam / A. Manteau N.V., Brussel, (1961),    128 p. [Salamander]

         Prijs: 30 fr.  Omslag: Theo Kurpershoek.  <BB februari 62-554>

 

50.         Paul Snoek, Richelieu. Gedichten, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Antwerpen, 1961,    45 p.

         • Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  <BB februari 62-555>  <najaar 1961 gedrukt> 

         •• Van deze uitgave werden 10 luxe-exemplaren op Japans papier gedrukt en genummerd van I tot X. 

 

51.         Herman Teirlinck, Versmoorde goden. Jokaste tegen God, Taco, De fluitketel, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 270 p.

         • Contract: 12 april 1961.  Opgegeven oplage: 2000 exemplaren.  Prijs: geb. 150 fr.  Druk: Drukkerij Erasmus, Ledeberg /Gent.  <BB februari 62-560>  <najaar 1961 gedrukt>

 

52.         Françoise Sagan, Kasteel in Zweden. Nederlandse vertaling van Remco Campert, Uitgevers-maatschappij A. Manteau n.v., Brussel-Antwerpen, (1961), 120 p. [Ad Multos nr. 17]

         • Prijs: 65 fr.  <BB april 62-1243>

 

53.         Fr. Closset, Raymond Herreman, A. Manteau N.V., voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, Brussel, z.j., 48 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 24]

         • Prijs: geb. 20 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB oktober 62-2920>

 

54.         Hubert Lampo, Felix Timmermans. 1886-1947, A. Manteau N.V., voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, Brussel, z.j., 44 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 23]

         • Prijs: geb. 20 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslagfoto: portret van Felix Timmermans door Baron Opsomer, 1936.  <BB oktober 62-2926>

 

 

1962

 

55.         Th. Oegema van der Wal, De dichter en de melodie, A. Manteau, Brussel, z.j., 32 p.

         • Prijs: 35 fr.  Druk: Drukkerij Erasmus N.V., Ledeberg-bij-Gent.  <BB mei 62-1480>  <december 1961 gedrukt>

 

56.         Karel Jonckheere, Ik heb eens… Radiolezingen, A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, z.j., 116 p. [Kleine Marnixpocket 4]

         • Contract: 17 april 1962.  Opgegeven oplage: 5000 exemplaren.  <BB augustus 62-2394>

 

57.         Ward Ruyslinck, Het dal van Hinnom, 2e druk, Manteau, (Brussel), z.j., 400 p. 

         • Prijs: geb. 75 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  <BB augustus 62-2400> 

 

58.         Ward Ruyslinck, Wierook en tranen, 2e druk, A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, z.j., 160 p. [Kleine Marnixpocket 1]

         • Contract: 17 april 1962.  Opgegeven oplage: 5000 exemplaren.  Prijs: 35 fr.  <BB augustus 62-2401>

 

59.         Jos Vandeloo, Zeng. Gedichten, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Antwerpen-Den Haag, 1962, 48 p.

         • Contract: 26 januari 1962.  Opgegeven oplage: 500 exemplaren.  Prijs: 75 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  <BB augustus 62-2402>  <voorjaar 1962 gedrukt>

 

60.         Chris Yperman, Een heel klein scheepje, 2e druk, A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, z.j., 144 p. [Kleine Marnixpocket 2]

         • Prijs: 35 fr.  <BB augustus 62-2404>

 

61.         Françoise Sagan, Houdt u van Brahms...  Nederlandse vertaling van Th. Oegema van der Wal, 2e druk, geïllustreerd met 8 filmfoto's, A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, z.j., 160 p. [Kleine Marnixpocket 3]

         • Prijs: 35 fr.  Oorspronkelijke titel: Aimez-vous Brahms.. . <BB augustus 62-2436>

 

62.         Discovering Belgium. Preface by John L. Brown. Captions by Roger Avermaete. Photographs by Michel Huet and from the Central Iconographical Archives, the Print Room of the Royal Library and Sabena Air Lines. Lumière Publishing Cy. / A. Manteau LTD., Brussels, z.j., 249 p.

         • Prijs: rel. 250 fr.  Druk:  Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem  <BB augustus 62-1456>

 

63.         Johan Daisne, De man die zijn haar kort liet knippen, 4e herziene druk, A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, z.j., 192 p. [Grote Marnixpocket 1]

         • Contract: 17 april 1962.  Opgegeven oplage: 5000 exemplaren.  Prijs: 65 fr.  <BB september 62-2622>

         •• Deze vierde druk werd speciaal herzien door de auteur, die destijds verzocht hem als 'voorlopig definitieve' uitgave te beschouwen. 

 

64.         Françoise Sagan, De wonderlijke wolken, Nederlandse vertaling van Remco Campert, A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, z.j., 152 p. [Grote Marnixpocket 2]

         • Prijs: 65 fr.  Oorspronkelijke titel: Les merveilleux nuages.  <BB september 62-2680>

 

65.         Belgique. Trésors du passé, richesses d’aujourd’hui. Présentés par Jean-Marie Andrieu et illustrés de trente-et-une photographies en couleurs de Michel Huet, Les Editions Lumière / A. Manteau S.A., Bruxelles, z.j., 104 p.

         • Prijs: 75 fr.  Druk: Imprimerie Erasmus S.A., Ledeberg/Gand.  <BB september 62-2704>

 

66.         André Demedts, Ernest Claes, A. Manteau N.V., voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, Brussel, z.j., 40 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 26]

         • Prijs: geb. 20 fr.  Omslagfoto: portret van Ernest Claes uit 1960 (Fotopersbureau C. Ferguson, Hilversum).  <BB oktober 62-2907> 

 

67.         Emiel Willekens, Hendrik Conscience. 1812-1883, A. Manteau N.V., voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, Brussel, z.j., 40 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 25]

         • Prijs: geb. 20 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslagfoto: portret van Hendrik Conscience rond 1880 (Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven). <BB oktober 62-2909>

 

68.         Pieter G. Buckinx, Paul de Mont. 1895-1950, A. Manteau N.V., voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, Brussel, z.j., 40 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 27]

         • Prijs: geb. 20 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslagfoto: portret van Paul de Mont door Luc De Decker.  <BB oktober 62-2912>

 

69.         Herman Teirlinck, Karel Van de Woestijne. 1878-1929, 2e druk, A. Manteau N.V., voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, Brussel, z.j., 56 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 2]

         • Prijs: geb. 25 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  <BB oktober 62-2933>

 

70.         Gaston Burssens, Paul van Ostaijen. De dichter, 2e druk, A. Manteau N.V., voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, Brussel, z.j., 40 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 1]

         • Prijs: geb. 25 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  <BB oktober 62-2937>

 

71.         Poesía moderna Flamenca. Selección, versión y prólogo de Francisco Carrasquer, Ediciones A. Manteau s.a., Bruselas / Editorial Migual Arimany s.a., Barcelona, z.j., 120 p.

         • Prijs: 75 fr.  Druk: Erasmus, Ghent.  <BB november 62-3288>

 

72.         F.P. Doms, Inleiding tot de algemene methodiek van het technisch- en beroepsonderwijs, Manteau, (Brussel), z.j., 116 p.

         • Contract: 23 mei 1962.  Prijs: 55 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  <BB december 62-3408>

 

73.         De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. Brieven en documenten bijeengebracht door G.H. ’s-Gravesande, voorafgegaan door een getuigenis van Herman Teirlinck, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Antwerpen-Den Haag, z.j., 140 p.

         • <BB december 62-3598>

 

74.         L.M. Mauquoi, Progressive Course Technical English. Cours progressif d'anglais technique. Progressieve cursus technisch Engels. Radio, Manteau, (Brussels), z.j., 136 p.

         • Contract: 24 mei 1962.  Prijs: 90 fr.  <BB januari 63-77>

 

75.         Jean Gérard et Walter Franquet, Traité de sténographie commerciale. Système Aimé Paris, 3e édition, Les Editions Lumière / A. Manteau S.A., Bruxelles, 1962, 204 p.

         • Prijs: 90 fr.  Druk: Imprimerie Erasmus S.A., Ledeberg/Gand.  <BB januari 63-147>

 

76.         Joannes Marijnen, Kosmos, A. Manteau N.V., Brussel - Antwerpen - Den Haag, 1962, 48 p.

         • Prijs: 50 fr. Druk: Drukkerij Erasmus N.V., Ledeberg bij Gent.  Oplage: 300 genummerde exemplaren gezet in de Cloyster 12 punt.  <BB januari 63-224>  <maart 1962 gedrukt>

 

77.         Ward Ruyslinck, De stille zomer, Uitgeversmaatschappij A. Manteau n.v., Brussel - Den Haag, z.j., 176 p. [Ad Multos nr. 19]

         • Contract: 12 november 1961.  Opgegeven oplage: 2000 exemplaren.  Prijs: geb. 110 fr.  <BB februari 63-563>

 

78.         Jos Vandeloo, De vijand, Uitgeversmaatschappij A. Manteau n.v., Brussel - Den Haag, z.j., 152 p. [Ad Multos nr. 18]

         • Contract: 1 oktober 1962.  Prijs: geb. 110 fr.  <BB februari 63-569>

 

79.         Dolf Verroen, Ildebrando, 2e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 104 p. [Kleine Marnixpocket 8]

         • Prijs: 35 fr.  <BB maart 63-877>

         •• De eerste druk van dit boek verscheen in 1956 onder de titel Van eeuwigheid tot amen.

 

80.         Clem Schouwenaars, Dokter Simon Falbeck, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, z.j., 124 p. [Ad Multos nr. 20]

         • Contract: 10 juli 1962.  Omslagtekening: Stefan Mesker.

 

81.         Willy Roggeman, Het goudvisje, Uitgeversmaatschappij A. Manteau n.v., Brussel - Den Haag, z.j., 132 p. [Ad Multos nr. 21]

         • Contract: 10 juli 1962.

 

82.         Jos Vandeloo, De croton en andere verhalen, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 144 p. [Marnixpocket 17]

         • Omslagtekening: Stefan Mesker. 

         •• De in deze Marnixpocket opgenomen verhalen verschenen eerder in de bundel De Vijand, Verhalen (Ad Multos nr.18, A. Manteau N.V., Brussel-Den Haag, 1962).

 

 

1963

 

83.         H.F. Godeau, Quick to actual English. A rapid primer for senior tyros, enlarged and illustrated 2nd edition, Les Editions Lumière / A. Manteau S.A., Bruxelles, 1963, 160 p.

         • Prijs: 75 fr.  <BB februari 63-428>

 

84.         Hubert Lampo, Hélène Defraye, 3e en definitieve druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 152 p. [Kleine Marnixpocket 7]

         • Prijs: 35 fr.  <BB maart 63-857>

 

85.         Jos Vandeloo, De muur, 3e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 128 p. [Kleine Marnixpocket 5]

         • Prijs: 35 fr.  <BB maart 63-870>

 

86.         Françoise Sagan, Bonjour tristesse, Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 7e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 160 p. [Kleine Marnixpocket 6]

         • Prijs: 35 fr.  <BB maart 63-906>

 

87.         Françoise Sagan, Houdt u van Brahms... Nederlandse vertaling van Th. Oegema van der Wal, 3e druk, geïllustreerd met 8 filmfoto’s, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 160 p. [Kleine Marnixpocket 3]

         • Prijs: 35 fr.  Oorspronkelijke titel: Aimez-vous Brahms.. .  <BB maart 63-907>

 

88.         Curzio Malaparte, De huid, 3e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 224 p. [Grote Marnixpocket 3]

         • Prijs: 65 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: La Pelle, Storia e Racconto.  <BB maart 63-916>

 

89.         Johan Daisne, Baratzeartea. Een Baskisch avontuur of de roman van een schrijver, Manteau, (Brussel), z.j., 380 p.

         • Contract: 27 oktober 1961.  Opgegeven oplage: 3000 exemplaren.  Prijs: geb. 195 fr.  <BB juni 63-1800>

 

90.         Belgium. Treasure of yesterday, promise of tomorrow, presented by Jean-Marie Andrieu and illustrated with thirty-one colour-photographs by Michel Huet, Lumiere Publishing Co. / A. Manteau S.A., Brussels, z.j., 108 p.

         • Prijs: 75 fr. <BB juni 63-1871>

 

91.         Herman Teirlinck, Ode aan mijn hand. Tijdsgeestige oefeningen, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 184 p. [Grote Marnixpocket 4]

         • Contract: 18 juli 1962.  Prijs: 65 fr.  <BB juli 63-2108>

 

92.         Hedwig Speliers, Een bruggehoofd, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Antwerpen-Den Haag, 1963, 88 p.

         • Contract: 9 oktober 1962. Opgegeven oplage: 500 exemplaren.  Prijs: 95 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslag-tekening: Stefan Mesker.  <BB juli 63-2356>  <voorjaar 1963 gedrukt>

 

93.         Jos Vandeloo, Zeng. Gedichten, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Antwerpen - Den Haag, 1963, 48 p.

         • Prijs: 75 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslag-tekening: Stefan Mesker.  <BB juli 63-2371>  <voorjaar 1963 gedrukt>

 

94.         Johan Daisne, De man die zijn haar kort liet knippen, 5e druk, A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, z.j., 192 p. [Grote Marnixpocket 1]

         • Prijs: 65 fr.  <BB september 63-2648>

 

95.   Johan Daisne, De trein der traagheid, Manteau, Brussel-Den Haag, z.j.,    118 p. [Marnixpocket 9]

         Contract: 6 mei 1963.  Prijs: 35 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB september 63-2649>

         •• De trein der traagheid verscheen voor het eerst in Johan Daisnes verhalenbundel Met dertien aan tafel (1950).

 

96.         Paul Snoek, Renaissance, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 100 p. [Grote Marnixpocket 5]

         • Contract: 16 mei 1963.  Prijs: 65 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB september 63-2652>

 

97.         Françoise Sagan, Kasteel in Zweden, Nederlandse vertaling van Remco Campert, 2e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 120 p. [Marnixpocket 12]

         • Prijs: 35 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Château en Suède.  <BB september 63-2679>

 

98.         Jos Vandeloo, Het gevaar, 3e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 152 p. [Marnixpocket 11]

         • Prijs: 35 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB oktober 63-2965>

 

99.         L.M. Mauquoi, Progressive course technical English. Radio. The teacher’s book, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 37 p.

         • Prijs: polycopié 60 fr.  <BB december 63-3450>

 

100.      S. Dussart-Debèfve, Aller Anfang ist ... leicht. Erstes Lehrbuch der deutschen Sprache für junge Anfänger. Bilderschmuck von Jeph Lambert, 5e édition revue et corrigée, Editions A. Manteau S.A., Bruxelles, 1963, 256 p.

         • Prijs: 80 fr.  Druk: Imprimerie Erasmus S.A., Ledeberg/Gand.  <BB januari 64-89>

        

101.      Jan van den Weghe, En elke dag rees weer de zon, Uitgeversmij A. Manteau n.v., Brussel - Den Haag, z.j., 271 p.

         • Contract: 18 februari 1963.  Prijs: geb. 150 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB januari 64-264>

 

102.      Fred Dethier, Grammaire française. Conforme à la nouvelle édition du code de terminologie (Ministère de l’Instruction publique 1960), 3e édition, Les Editions Lumière / A. Manteau S.A., Bruxelles, 1963, 164 p.

         • Prijs: 75 fr.  Druk: Imprimerie Erasmus S.A., Ledeberg/Gand.  <BB februari 64-698>

        

103.      Nic van Bruggen, Jardin des modes. Gedichten, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 56 p.

         • Contract: 3 juli 1963.  Opgegeven oplage: 300 exemplaren.  Prijs: 75 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB maart 64-841>

 

104.      Frans de Bruyn, Elke vrijdag vis, 2e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 128 p. [Marnixpocket 13]

         • Contract: 24 mei 1963.  Prijs: 35 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB april 64-1153>

 

105.      Herman Teirlinck, Zelfportret of het galgemaal, 4e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 192 p. [Marnixpocket 15]

         • Contract: 10 juni 1963.  Prijs: 35 fr.  <BB april 64-1165>

        

106.      Jos Vandeloo, De muur, 4e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 128 p. [Marnixpocket 5]

         • Prijs: 35 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  <BB april 64-1168>

         •• Naast De muur bevat dit boek ook De tocht en zeven proza-tekeningen.

        

107.      (*) Françoise Sagan, Bonjour tristesse. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 9e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, [1963], 160 p. [Marnixpocket 6]

         • Prijs: 35 fr.  <BB april 64-1196>

 

108.      Françoise Sagan, Houdt u van Brahms... Nederlandse vertaling van Th. Oegema van der Wal, 4e druk. Geïllustreerd met acht filmfoto’s, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 160 p. [Marnixpocket 3]

         • Prijs: 35 fr.  Oorspronkelijke titel: Aimez-vous Brahms.. .  <BB april 64-1197>

        

109.      S. Dussart-Debèfve in Zusammen-arbeit mit Paul Melchers, Wer liest mit? Hilfsbuch. Wortschatz - Erläuterungen -  Übungen, Les Editions Lumière / A. Manteau S.A., Bruxelles, z.j., 168 p.

         • Prijs: 135 fr.  Druk: Imprimerie Erasmus S.A., Ledeberg/Gand.  <BB mei 64-1317>

        

110.      Jos Vandeloo, Het huis der onbekenden, Uitgeversmaatschappij A. Manteau n.v., Brussel-Den Haag, z.j., 200 p. [Ad Multos nr. 22]

         • Prijs: geb. 110 fr.  <BB mei 64-1476>

        

111.      Karel van de Woestijne, Goddelijke verbeeldingen. Bewerkt en van een ‘Ten geleide’ voorzien door Prof. Dr. P. Minderaa, 4e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 152 p. [Marnixpocket 10]

         • Contract: 18 maart 1963.  Prijs: 35 fr.  <BB september 64-2743>

 

 

1964

 

112.      Ward Ruyslinck, De madonna met de buil, 2e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 144 p. [Marnixpocket 14]

         • Contract: 9 april 1963.  Opgegeven oplage: 5000 exemplaren.  Prijs: 35 fr.  <BB mei 64-1471>

        

113.      Ward Ruyslinck, Wierook en tranen, 3e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 160 p. [Marnixpocket 1]

         • Prijs: 35 fr.  <BB mei 64-1472>

        

114.      Renée Massip, Leven van leugen. Nederlandse vertaling van Elisabeth H. Eenhoorn, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 192 p. [Grote Marnixpocket 6]

         • Prijs: 65 fr.  Oorspronkelijke titel: Les déesses.  <BB mei 64-1500>

        

115.      (*) Françoise Sagan, De wonderlijke wolken. Nederlandse vertaling van Remco Campert, 2e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, [1964], 149 p. [Grote Marnixpocket 2]

         • Prijs: 65 fr.  <BB mei 64-1507>

 

116.      Nicole Vidal, Shéhérazade. Uit het Frans vertaald door Dolf Verroen, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 176 p. [Grote Marnixpocket 8]

         • Prijs: 65 fr.  <BB mei 64-1512>

 

117.      S. Dussart-Debèfve, Wer lernt mit? Livre du maître, Editions A. Manteau S.A., Bruxelles, z.j., 76 p.

         • Prijs: polycopié 60 fr.  <BB juni 64-1617>

        

118.      Johan Daisne, De trap van steen en wolken, 6e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 288 p. [Grote Marnixpocket 7]

         • Prijs: 80 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB juli 64-2085>

 

119.      Françoise Sagan, Kasteel in Zweden. Nederlandse vertaling van Remco Campert, 3e druk, filmeditie, geïllustreerd met acht filmfoto’s, Manteau, Brussel - Den Haag, (1964), 120 p. [Marnixpocket 12]

         • Prijs: 35 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Château en Suède.  <BB juli 64-2132>

        

120.      Fred Dethier, Mady Dethier-Rongé & Pierre Fostroy, Histoires pour vous. Lectures, notes et exercices de français précis de grammaire. Á l’usage de l’enseignement moyen, normal, technique et professionnel. Illustrations de Léon Jurdan. 3e édition revue et corrigée, Editions A. Manteau S.A., Bruxelles, z.j., 98 p.

         • Prijs: 120 fr.  Druk: Imprimerie Erasmus S.A., Ledeberg/Gand.  <BB augustus 64-2268>

        

121.      (*) P. Fostroy & E. Delhaxe, La dactylographie rationelle. Méthode aveugle des dix doigts. Domaine administratif, domaine commercial, domaine économique, 3e édition, A. Manteau, Bruxelles, [1964], 192 p.

         • Prijs: 90 fr.  <BB augustus 64-2335>

 

122.      Jeroen Brouwers, Het mes op de keel, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 128 p. [Grote Marnixpocket 10]

         • Contract: 15 juli 1963.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB augustus 64-2427>

 

123.      Paul Snoek, Nostradamus. Gedichten, 2e vermeerderde druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Antwerpen-Den Haag, 1964, 48 p.

         • Prijs: 75 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent. Omslag-tekening: Stefan Mesker.  <BB augustus 64-2441>  <juni 1964 gedrukt>

 

124.      A. Marja, Snippers op de rivier, 4e herziene druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 140 p. [Marnixpocket 18]

         • Contract: 1 maart 1963.  Opgegeven oplage: minstens 4000 exemplaren.  Prijs: 35 fr.  Omslag-tekening: Stefan Mesker.  <BB september 64-2732>

 

125.      Clem Schouwenaars, Dokter Simon Falbeck, 2e druk, Uitgevers-maatschappij A. Manteau n.v., Brussel - Den Haag, z.j., 124 p. [Ad Multos nr. 20]

         • <BB september 64-2733>

 

126.      Clem Schouwenaars, De zeven nachten, Uitgeversmaatschappij A. Manteau n.v., Brussel - Den Haag, z.j., 112 p. [Ad Multos nr. 23]

         • Contract: 6 februari 1964.  Prijs: geb. 110 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB oktober 64-3078>

 

127.      Ward Ruyslinck, Het reservaat. Roman, A. Manteau n.v., [Brussel - Den Haag], z.j., 272 p.

         • Contract: 23 januari 1964.  Prijs: geb. 175 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB december 64-3861>

 

128.      Herman Teirlinck, Het gevecht met de engel. Nederzetting van de Jeroens op O.L.V. Welriekende, 4e druk, Manteau, (Brussel-Den Haag), z.j., 528 p.

         • Prijs: geb. 275 fr.  Druk: N.V. Nauta en Co’s Drukkerij, Zutphen.  Gebonden door: N.V. Boekbinderij voorheen firma C.H.F. Wöhrmann en Zonen, Zutphen.  Omslag, band en voorwerk: Stefan Mesker, Brussel.  <BB december 64-3862>  <januari 1964 gedrukt>

         •• Deze vierde druk werd uitgegeven ter gelegenheid van Herman Teirlincks 85e verjaardag.

 

129.      Hugo Claus, Louis Paul Boon, A. Manteau N.V., voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, Brussel, z.j., 48 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 30]

         • Prijs: geb. 25 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslagfoto: Ray van der Plassche.  <BB januari 65-284>

 

130.      Marnix Gijsen, Karel Jonckheere, A. Manteau N.V., voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, Brussel, z.j., 48 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 29]

         • Prijs: geb. 25 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslagfoto: Edith Visser, Amsterdam.  <BB januari 65-296>

 

131.      Gerard Knuvelder, Stijn Streuvels, A. Manteau N.V., voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, Brussel, z.j., 48 p. [Monografieën over Vlaamse letterkunde 28]

         • Prijs: geb. 25 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  <BB januari 65-309>

 

132.      G. van der Weiden & Petra ten Bosch, Vers warm brood. Gedichten, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 112 p.

         • Prijs: 175 fr.  Oplage: 500 exemplaren.  <BB januari 65-311>  <zomer 1964 gedrukt>

 

133.      Johan Daisne, De trein der traagheid, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 120 p. [Marnixpocket 9]

         • Prijs: 35 fr.  <BB maart 65-944>

         •• De trein der traagheid verscheen voor het eerst in Johan Daisnes verhalenbundel Met dertien aan tafel (1950).

        

134.      Hubert Lampo, Hélène Defraye, 5e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1964), 184 p. [Marnixpocket 7]

         • Prijs: 35 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB maart 65-954>

        

135.      (*) Maurice Roelants, Komen en gaan, 7e herziene druk, Manteau, Brussel - Den Haag, [1964], 174 p. [Marnixpocket 22]

         • Contract: 6 mei 1964.  Prijs: 35 fr.  <BB maart 65-957>

 

136.      Ward Ruyslinck, De stille zomer, 3e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1964), 128 p. [Marnixpocket 23]

         • Contract: 9 september 1964.  Opgegeven oplage: 5000 exemplaren.  <BB maart 65-960>

         •• De stille zomer is een herdruk van het titelverhaal van de eerder verschenen gelijknamige verhalen-bundel (Ad Multos nr. 19).

        

137.      (*) Ward Ruyslinck, Wierook en tranen, 4e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1964), 155 p. [Marnixpocket 1]

         • Prijs: 35 fr.  <BB maart 65-691>

 

138.      Jos Vandeloo, Het gevaar, 4e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 152 p. [Marnixpocket 11]

         • Prijs: 35 fr.  <BB maart 65-964>

        

139.      Jos Vandeloo, De vijand, 2e herziene en definitieve druk, Manteau, Brussel-Den Haag, (1964), 120 p. [Marnixpocket 21]

         • Prijs: 35 fr.  <BB maart 65-965>

        

140.      Chris Yperman, Een heel klein scheepje, 3e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 142 p. [Marnixpocket 2]

         • Prijs: 35 fr.  <BB maart 65-974>

        

141.      Françoise Sagan, Houdt u van Brahms... Nederlandse vertaling van Th. Oegema van der Wal, 5e druk, geïllustreerd met acht filmfoto’s, Manteau, Brussel-Den Haag, (1964), 160 p. [Marnixpocket 3]

         • Prijs: 35 fr.  Oorspronkelijke titel: Aimez-vous Brahms.. .  <BB maart 65-994>

 

142.      Françoise Sagan & Claude Chabrol, Landru. Scenario met acht filmfoto’s. Nederlandse vertaling van Remco Campert, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 88 p. [Grote Marnixpocket 9]

         • Prijs: 65 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB maart 65-995>

 

143.      S. Dussart-Debèfve, Wer lernt mit? Lehrbuch der deutschen Sprache für übervierzehnjährige Anfänger, Editions A. Manteau S.A., Bruxelles, z.j., 372 p.

         • Prijs: 150 fr.  Druk: Impr. Erasmus S.A., Ledeberg/Gand.  <BB april 65-1117>

 

144.      Music in Belgium. Contemporary Belgian Composers, A. Manteau, in co-operation with Cebedem, Brussels, z.j., 158 p.

         • Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB april 65-1207>

 

145.      Clem Schouwenaars, Etudes voor de rechterhand. Gedichten, Manteau, (Brussel - Antwerpen - Den Haag), z.j., 48 p.

         • Contract: 7 juli 1964.  Prijs: 75 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  <BB april 65-1247>  <augustus 1964 gedrukt>

 

146.      F.P. Doms, Introduction à la méthodologie générale de l’enseignement technique et professionnel. Adapté du néerlandais par l’auteur, Les Editions Lumière / A. Manteau S.A., Bruxelles, z.j.,    96 p.

         • Prijs: 80 fr.  <BB mei 65-1378>

        

147.      Hubert Lampo, Don Juan en de laatste nimf, 3e herziene druk, Manteau, Brussel-Den Haag, (1964), 96 p. [Marnixpocket 20]

         • Prijs: 35 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB september 65-2775>

         •• De eerste druk van dit boek verscheen in 1943, met houtsneden van Victor Stuyvaert. De tweede druk verscheen in 1947 samen met Regen en gaslicht en De geliefden van Falun onder de titel Triptiek van de onvervulde liefde.

 

 

1965

 

148.      Dirk de Witte, Het glazen huis geluk. Verhalen, Uitgevers-maatschappij A. Manteau n.v., Brussel - Den Haag, z.j., 128 p. [Ad Multos nr. 24]

         • Contract: 7 juli 1964.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB augustus 65-2427>

 

149.      Karel Jonckheere, Roemeense suite. Gedichten, Uitgevers-maatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Antwerpen - Den Haag, 1965, 48 p.

         • Contract: 15 februari 1965.  Opgegeven oplage: 700 exemplaren.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB augustus 65-2429>  <januari 1965 gedrukt>

 

150.      Jos Vandeloo, Het huis der onbekenden, 2e druk, Uitgevers-maatschappij A. Manteau n.v., Brussel - Den Haag, z.j., 200 p. [Ad Multos nr. 22]

         • Prijs: geb. 135 fr.  <BB augustus 65-2435>

        

151.      Ward Ruyslinck, De ontaarde slapers, 3e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1965), 124 p. [Marnixpocket 26]

         • Contract: 5 oktober 1964.  Opgegeven oplage: 5000 exemplaren.  <BB september 65-2781>

        

152.      Jos Vandeloo, Dadels voor een vizier, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 112 p. [Grote Marnixpocket 12]

         • Prijs: 65 fr.  <BB september 65-2783>

 

153.      Jean Cocteau, Les enfants terribles. (Die vreselijke kinderen). Nederlandse vertaling van H. De Jaeck en E.H. Eenhoorn, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 128 p. [Marnixpocket 24]

         • Prijs: 35 fr.  <BB september 65-2804>

        

154.      Frans de Bruyn, De holbewoners. Verhalen, Uitgeversmaatschappij A. Manteau n.v., Brussel - Den Haag, z.j., 144 p. [Ad Multos nr. 25]

         • Contract: 23 augustus 1965.  Opgegeven oplage: 1500 exemplaren.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslag-tekening: Stefan Mesker.  <BB november 65-3386>

 

155.      Piet van Aken, Het begeren, 3e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1965), 152 p. [Grote Marnixpocket 16]

         • Contract: 31 mei 1965.  Opgegeven oplage: minstens 5000 exemplaren.  Prijs: 65 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB januari 66-183>

 

156.      Jos Vandeloo, De muur, 5e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 128 p. [Marnixpocket 5]

         • Prijs: 35 fr.  <BB januari 66-185>

 

157.      Jan van den Weghe, Kinderen van Kongo, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 144 p. [Marnixpocket 31]

         • Contract: 22 oktober 1965.  Prijs: 35 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB januari 66-186>

 

158.      Jan Walravens, Negatief. Een fictie, 2e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1965), 144 p. [Marnixpocket 32]

         • Contract: 1 maart 1965.  Prijs: 35 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB januari 66-197>

 

159.      Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 10e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 160 p. [Marnixpocket 6]

         • Prijs: 35 fr.  <BB januari 66-222>

 

160.      Françoise Sagan, De laatste troef en De mauve jurk van Valentine. Vertaald door Remco Campert, Manteau, Brussel - Den Haag, (1965), 120 p. [Grote Marnixpocket 15]

         • Prijs: 65 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Bonheur, impair et passe.  <BB februari 66-483>

 

161.      (*) Françoise Sagan, Bonjour tristesse. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 12e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1966), 159 p. [Marnixpocket 6]

         • Prijs: 40 fr.  <BB maart 66-728>

 

162.      Dirk de Witte, De vlucht naar Mytilene. Roman, Uitgevers-maatschappij A. Manteau n.v., Brussel - Den Haag, z.j., 160 p. [Ad Multosreeks]

         • Prijs: geb. 135 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB april 66-966>

 

163.      Françoise Sagan, Toxique. Nederlandse vertaling van Simon Vinkenoog, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 73 p. [Grote Marnixpocket 17]

         • Prijs: 120 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Illustraties: Bernard Buffet.  <BB april 66-1028>

 

164.      Ward Ruyslinck, De paardevleeseters, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 160 p. [Grote Marnixpocket 14]

         • Contract: 18 januari 1965.  Opgegeven oplage: minstens 5000 exemplaren.  <BB mei 66-1373>

 

165.      Herman Teirlinck, Zelfportret of het galgemaal, 5e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1965), 164 p. [Grote Marnixpocket 22]

         • Contract: 24 februari 1966.  Prijs: 85 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte. Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB mei 66-1376>

 

166.      Johan Daisne, Lago Maggiore. De roman van een man, de roman van een vrouw, 3e  druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1965), 240 p. [Grote Marnixpocket 20]

         • Prijs: 110 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 66-1732>

 

167.      Th. Oegema van der Wal, Herman Teirlinck. Geïllustreerd met vijftien foto’s, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 244 p.

         • Prijs: geb. 195 fr.  <BB juni 66-1744>

 

168.      Jef Geeraerts, Ik ben maar een neger, 2e  druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1965), 192 p. [Marnixpocket 25]

         • Contract: 13 oktober 1964.

 

169.      Maurice Roelants, Het leven dat wij droomden, 6e herziene druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1965), 160 p. [Marnixpocket 29]

         • Contract: 24 februari 1965.

 

170.      Françoise Sagan, Een verre glimlach. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 6e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1965), 144 p. [Marnixpocket 16]

         • Prijs: 40 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Un certain sourire.  <BB april 67-1202>

 

171.      Jan van den Weghe, Offerhonden van stro, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 198 p.

         • Contract: 6 februari 1964.  Opgegeven oplage: minstens 2500 exemplaren. Omslagtekening: Stefan Mesker. 

        

172.      Johan Daisne, Charaban, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 160 p. [Grote Marnixpocket 11]

         • Contract: 22 juni 1964.  Omslagtekening: Stefan Mesker. 

 

173.      Eugeen de Bock, Nu hoort, ik zal een nieuwe zang beginnen. Bekende en minder bekende verzen uit de rederijkerstijd, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 160 p. [Marnixpocket 27]

         • Contract: 24 februari 1965.

 

174.      Johan Daisne, Als kantwerk aan de kim. Een roman van de Stille Week, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 224 p.

         • Contract: 23 augustus 1965.  Opgegeven oplage: 3000 exemplaren. Omslagtekening: Stefan Mesker.  Portret achterplat: Gerard Ceunis.

        

175.      Jos Vandeloo, Een mannetje uit Polen, Uitgeversmaatschappij A. Manteau n.v., Brussel - Den Haag, z.j., 96 p. [Ad Multosreeks]

         • Omslagtekening: Stefan Mesker.

        

176.      Johan Daisne, Baratzeartea. Een Baskisch avontuur of de roman van een schrijver, 2e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1965), 280 p. [Grote Marnixpocket 13]

         • Omslagtekening: Stefan Mesker.

        

177.      Hubert Lampo, Don Juan en de laatste nimf, 4e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1965), 96 p. [Marnixpocket 20]

         • Omslagtekening: Stefan Mesker.

         •• De eerste druk van dit boek verscheen in 1943, met houtsneden van Victor Stuyvaert. De tweede druk verscheen in 1947 samen met Regen en gaslicht en De geliefden van Falun onder de titel Triptiek van de onvervulde liefde.

        

178.      Françoise Sagan, Over een maand, over een jaar. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 3e druk, Manteau, Brussel-Den Haag, (1965), 128 p. [Marnixpocket 28]

         • Omslagtekening: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Dans un mois, dans un an.

        

179.      Werk van nu, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 168 p. [Marnixpocket 30]

         • Omslagtekening: Stefan Mesker.

         •• Deze bundel bevat werken van: Dirk de Witte, Paul Snoek, Clem Schouwenaars, Ward Ruyslinck, Jos Vandeloo, Frans de Bruyn, Jan van den Weghe, Jan Walravens, Johan Daisne, Karel Jonckheere en Maurice Roelants. 

 

 

1966

 

180.      Johan Daisne, Het geluk. Luisterspel – Wat is magisch-realisme. Essay, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 96 p. [Marnixpocket 33]

         • Contract: 28 oktober 1965.  Prijs: 40 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB april 66-961>

 

181.      Johan Daisne, De man die zijn haar kort liet knippen, 7e druk, filmeditie, Manteau, Brussel - Den Haag, (1966), 200 p. [Grote Marnixpocket 1]

         • Prijs: 85 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB april 66-962>

 

182.      Karel Jonckheere, De ringen van de boom, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 116 p. [Grote Marnixpocket 18]

         • Contract: 6 juli 1965.  Prijs: 85 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB april 66-972>

 

183.      Ward Ruyslinck, De oeroude vijver, 3e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1966), 108 p. [Marnixpocket 35]

         • Contract: 28 oktober 1965.  Prijs: 40 fr.  <BB april 66-978>

         •• De oeroude vijver is een herdruk van de verhalenbundel De stille zomer (Ad Multos nr. 19), met uitzondering van de novelle De stille zomer, die eerder verscheen als afzonderlijke uitgave (Marnixpocket 23).

 

184.      Jos Vandeloo, De muur, 6e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 120 p. [Marnixpocket 5]

         • Prijs: 40 fr.  <BB april 66-980>

         •• Naast De muur bevat dit boek ook De tocht en zeven proza-tekeningen.

 

185.      Jet Falter, Andreas. Roman, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Den Haag, z.j., 122 p. [Ad Multosreeks]

         • Contract: 10 september 1965.  Prijs: geb. 135 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte. Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 66-1734>

 

186.      Harry Platteel, Met Marga? misschien, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 156 p. [Grote Marnixpocket 21]

         • Contract: 7 september 1965.  Prijs: 85 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 66-1742>

 

187.      (*) Françoise Sagan, De wonderlijke wolken. Nederlandse vertaling van Remco Campert, 4e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1966), 120 p. [Grote Marnixpocket 2]

         • Prijs: 85 fr.  Oorspronkelijke titel: Les merveilleux nuages.  <BB juni 66-1796>

 

188.      Karel Jonckheere & Erik van Ruysbeek, Ondergang en dageraad. Bijdrage tot een nieuw bewustzijn, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 126 p. [Maerlantpocket 2]

         • Contract: 10 september 1965.  Prijs: 85 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB juli-augustus 66-2062>

 

189.      Lieve Scheer, De poëtische wereld van Paul Snoek. Proeve van close-reading, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 104 p. [Maerlantpocket 1]

         • Contract: 10 september 1965.  Prijs: 85 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB juli-augustus 66-2068> 

 

190.      Jos Vandeloo, Het huis der onbekenden, 3e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1966), 152 p. [Marnixpocket 36]

         • Prijs: 40 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker. 

 

191.      Johan Daisne, Dossier nr. 20.174. Een verhaal, 2e herziene druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 96 p. [Marnixpocket 40]

         • Contract: 21 oktober 1966.  Prijs: 40 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB maart 67-832>

         •• Dossier nr. 20.174 verscheen voor het eerst in Johan Daisnes verhalenbundel Met dertien aan tafel (Electa, Brussel, 1950).

 

192.      Johan Daisne, Reveillon reveillon. Een tweeluikroman, Manteau, (Brussel), z.j., 148 p.

         • Contract: 24 oktober 1966.  Prijs: geb. 180 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Rinus de Vringer.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB maart 67-833>

 

193.      Ward Ruyslinck, De ontaarde slapers, 4e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1966), 128 p. [Marnixpocket 26]

         • Prijs: 40 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB maart 67-845>

 

194.      Clem Schouwenaars, Frescobaldi. Sonnetten, A. Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 28 p.

         • Contract: 15 maart 1966.  Opgegeven oplage: minstens 500 exemplaren.  Prijs: 75 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Rinus de Vringer.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB maart 67-846>

 

195.      Clem Schouwenaars, De man van mos, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 144 p. [Marnixpocket 39]

         • Contract: 6 juli 1966.  Opgegeven oplage: minstens 7000 exemplaren.  Prijs: 40 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker. <BB maart 67-847>

 

196.      Pijn en puin verdwenen. Jonge Vlaamse estetische poëzie. Samengesteld en ingeleid door Werner Cranshoff, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 92 p. [Marnixpocket 37]

         • Contract: 27 juli 1965.  Prijs: 40 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB maart 67-863>

 

197.      Jef Geeraerts, Ik ben maar een neger, 3e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1966), 192 p. [Marnixpocket 25]

         • Contract: 4 juli 1966.  Prijs: 40 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag-tekening: Stefan Mesker.  <BB april 67-1152>

 

198.      Jef Geeraerts, De troglodieten. Verhalen, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 128 p. [Marnixpocket 38]

         • Contract: 27 januari 1966.  Prijs: 40 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB april 67-1153>

 

199.      Jef Geeraerts, Het verhaal van Matsombo, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 144 p. [Marnixpocket 34]

         • Contract: 14 december 1965.  Prijs: 40 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB april 67-1154>

 

200.      Roobjee, De nachtschrijver. Een triller, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, z.j., 120 p. [Ad Multosreeks]

         • Contract: 21 februari 1966.  Opgegeven oplage: minstens 2000 exemplaren.  Prijs: geb. 135 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte. Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB april 67-1159>

 

201.      Ward Ruyslinck, Het dal van Hinnom, 3e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1966), 304 p. [Grote Marnixpocket 19]

         • Contract: 28 februari 1966.  Prijs: 125 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB april 67-1160>

 

202.      Ward Ruyslinck, Golden Ophelia, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 144 p. [Grote Marnixpocket 23]

         • Contract: 28 mei 1966.  Opgegeven oplage: minstens 5000 exemplaren.  Prijs: 85 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB april 67-1161>

 

203.      Ward Ruyslinck, Wierook en tranen, 6e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1966), 160 p. [Marnixpocket 1]

         • Prijs: 40 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB april 67-1162>

 

204.      Jos Vandeloo, Het gevaar, 6e druk, Manteau, Brussel-Den Haag, (1966), 152 p. [Marnixpocket 11]

         • Prijs: 40 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB april 67-1171>

 

205.      Daniël van Hecke, De ijsheilige. Verhalen, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 110 p. [Ad Multosreeks]

         • Contract: 3 februari 1966.  Prijs: geb. 135 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Rinus de Vringer.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB april 67-1173>

 

206.      Jos Vandeloo, De muur, 7e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 120 p. [Marnixpocket 5]

         • Prijs: 40 fr.  <BB juni 67-1889>

         •• Naast De muur bevat dit boek ook De tocht en zeven proza-tekeningen.

 

207.      Tudor Arghezi e.a., Werk uit Roemenië. Poëzie, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 160 p. [Maerlantpocket 3]

         • Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.

 

208.      Johan Daisne, De trap van steen en wolken, 7e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1966), 264 p. [Grote Marnixpocket 7]

         • Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker. 

 

 

1967

 

209.      Jean Cocteau, Les enfants terribles. (Die vreselijke kinderen). Nederlandse vertaling van H. De Jaeck en E. H. Eenhoorn, Manteau, Brussel - Den Haag, (1967), 128 p. [Marnixpocket 24]

         • Prijs: 40 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB maart 67-875>

 

210.      Werner Pauwels, Een koele hel, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, z.j., 96 p. [Ad Multosreeks]

         • Prijs: geb. 120 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB april 67-1158> 

 

211.      Hubert Lampo, De ring van Möbius. Opstellen over Cyriel Buysse, Willem Elsschot, Victor J. Brunclair, Marnix Gijsen, Jan Walravens, Hugo Claus, Simenon, Carl-Gustav Jung, Serge Hutin, Jean Ray, Jules Verne en anderen, alsmede over het werk van de auteur zelf, ook beschouwingen over het magisch-realisme omvattend, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 160 p. [Maerlantpocket 4]

         • Contract: 29 juli 1966.  Opgegeven oplage: minstens 3000 exemplaren.  Prijs: 100 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 67-1847>

 

212.      Raymond Brulez, De verschijning te Kallista, 2e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1967), 132 p. [Marnixpocket 41]

         • Contract: 31 mei 1966.  Opgegeven oplage: minstens 7000 exemplaren.  Prijs: 40 fr.  Druk: Geuze Dordt, Nederland.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 67-1875>

 

213.      Dirk Christiaens, Atoll. Gedichten, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Antwerpen - Den Haag, 1967, 48 p.

         • Contract: 29 juli 1966.  Opgegeven oplage: minstens 500 exemplaren.  Prijs: 85 fr.  <BB juni 67-1876>

 

214.      Jef Geeraerts, De zeven doeken der schepping. Zijnde een twintigste eeuws mysteriespel met sterk mytische inslag voorzien van een apologetische proloog, talrijke voetnoten en voor de regie bestemde kommentaar helaas even onspeelbaar in het westen als in het oosten wegens de kommentaar die het dramatisch gedeelte in lengte verre overtreft, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 124 p. [Grote Marnixpocket 25]

         • Contract: 22 september 1966.  Opgegeven oplage: minstens 5000 exemplaren.  Prijs: 85 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 67-1877>

 

215.      Zeven over Karel Jonckheere. Clara Haesaert, Erik van Ruysbeek, Jan de Roek, Paul de Wispelaere, Dirk de Witte, Jef Geeraerts, Weverbergh. Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 124 p. [Maerlantpocket 5]

         • Contract: 10 maart 1967.  Opgegeven oplage: minstens 3000 exemplaren.  Prijs: 85 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Karel Martens.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 67-1878>

 

216.      Wouter Kotte, Afthenkt. Gedichten, A. Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 48 p.

         • Contract: 19 augustus 1966.  Opgegeven oplage: minstens 500 exemplaren.  Prijs: 85 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Rinus de Vringer.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 67-1880>

 

217.      Harry Platteel, De Maniak, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 168 p. [Grote Marnixpocket 24]

         • Contract: 29 juli 1966.  Opgegeven oplage: minstens 5000 exemplaren.  Prijs: 85 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 67-1883>

 

218.      Maurice Roelants, De jazzspeler en andere verhalen, 4e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1967), 132 p. [Marnixpocket 42]

         • Contract: 29 juni 1966.  Prijs: 40 fr.  Druk: Geuze Dordt, Nederland.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 67-1884>

 

219.      Ward Ruyslinck, Het reservaat. Roman, 3e druk, A. Manteau n.v., [Brussel - Den Haag], (1967), 200 p.

         • Prijs: geb. 195 fr.  <BB juni 67-1885>

 

220.      Maurice Roelants, Het leven dat wij droomden, 7e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1967), 160 p. [Marnixpocket 29]

         • Prijs: 40 fr.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB augustus 67-2494>

 

221.      Ward Ruyslinck, De paardevleeseters, 2e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1967), 160 p. [Grote Marnixpocket 14]

         • Prijs: 85 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB augustus 67-2495>

 

222.      Johan Daisne, De man die zijn haar kort liet knippen, 8e druk, filmeditie, Manteau, Brussel - Den Haag, (1967), 200 p. [Grote Marnixpocket 1]

         • Prijs: 85 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB oktober 67-3193>

        

223.      Hubert Lampo, Don Juan en de laatste nimf, 5e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1967), 96 p. [Marnixpocket 20]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB oktober 67-3203>

 

224.      Hector-Jan Loreis, NR=NF. Nieuwe Roman = Nieuwe Filosofie. Van de nouveau roman naar de nouveau nouveau roman, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 176 p. [Maerlantpocket 6]

         • Contract: 11 januari 1967.  Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 67-4039>

 

225.      Jeroen Brouwers, Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 168 p. [Grote Marnixpocket 27]

         • Contract: 14 april 1967.  Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 67-4061>

 

226.      Johan Daisne, De engelse groetenis. Gedichten, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 152 p. [Grote Marnixpocket 29]

         • Contract: 31 januari 1967.  Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 67-4064>

         •• De engelse groetenis is een keuze uit de verzen geschreven in 1964, 1965 en 1966, d.i., sinds de uitgave van de vorige bundel De droom is een herinnering aan dat wat nimmer is gebeurd (1965), en eveneens behorend tot het onuitgegeven verzamelwerk Duizend en meer nachten. De gedichten volgen weer chronologisch op elkaar.

         Voor De engelse groetenis geschiedde de keuze door Raymond Herreman.

 

227.      Johan Daisne, Twee schelpen en wat gruis, 2e herziene druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 96 p. [Marnixpocket 46]

         • Contract: 31 januari 1967.  Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 67-4065>

         •• Twee schelpen verscheen voor het eerst in Johan Daisnes verhalen-bundel Met dertien aan tafel (Electa, Brussel, 1950).

 

228.      Roger de Neef, Winterrunen. Gedichten, A. Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 56 p.

         • Contract:  28 september 1966.  Opgegeven oplage: minstens 500 exemplaren.  Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 67-4067>

 

229.      A. Marja, Snippers op de rivier, 5e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1967), 144 p. [Marnixpocket 18]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 67-4071>

 

230.      Maurice Roelants, Gebed om een goed einde, 3e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1967), 160 p. [Marnixpocket 48]

         • Contract: 12 april 1967.  Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 67-4075>

 

231.      Lieve Scheer, Kennis maken met... De ontaarde slapers door Ward Ruyslinck, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 32 p. [Kennis maken met... 2]

         • Contract: 12 april 1967.  Opgegeven oplage: minstens 2000 exemplaren.  Prijs: 20 fr.  Druk: Erasmus, Gent.  Typografie en omslagontwerp: Aldert Witte.  <BB december 67-4076>

 

232.      J. van Ackere, Regenboog. Zeven cultuurhistorische wandelingen door het land van Dante, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 128 p. [Maerlantpocket 7]

         • Contract: 18 januari 1967.  Prijs: 110 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 67-4078>

 

233.      Gust van Brussel, Voor een Plymouth Belvedere, Uitgevers-maatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, z.j., 144 p. [Ad Multosreeks]

         • Contract: 16 december 1966.  Opgegeven oplage: minstens 2000 exemplaren.  Prijs: geb. 165 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte. Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 67-4080>

 

234.      Cl. Vanwonterghem, Kennis maken met... Het gevaar door Jos Vandeloo, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 32 p. [Kennis maken met... 1]

         • Contract: 25 november 1966.  Opgegeven oplage: minstens 2000 exemplaren.  Prijs: 20 fr.  Druk: Erasmus, Gent.  Typografie en omslagontwerp: Aldert Witte.  <BB december 67-4081>

 

235.      Jan van den Weghe, Een korrel zand, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 132 p. [Marnixpocket 47]

         • Contract: 28 september 1966.  Opgegeven oplage: minstens 7000 exemplaren.  Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 67-4082>

 

236.      Erik van Ruysbeek, De open wereld, A. Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 64 p.

         • Contract: 5 januari 1967.  Opgegeven oplage: minstens 500 exemplaren.  Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 67-4085>  <juni 1967 gedrukt>

 

237.      Chris Yperman, Een heel klein scheepje, 4e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1967), 136 p. [Marnixpocket 2]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 67-4089>

 

238.      Werk van nu 2, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 136 p. [Marnixpocket 45]

         • Contracten: 18 april 1967.  Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 67-4091>

         •• Deze bundel bevat werken van: Roobjee, Werner Cranshoff, Dirk Christiaens, Roger de Neef, Daniël van Hecke, Werner Pauwels, Lieve Scheer, Pierre van Rompaey, Jet Falter, Jef Geeraerts, Gust van Brussel en Erik van Ruysbeek.

 

239.      Blaise Cendrars, Neem me mee tot aan het eind van de wereld. Nederlandse vertaling van Jef Geeraerts, Manteau, Brussel - Den Haag, (1967), 200 p. [Grote Marnixpocket 28]

         • Prijs: 110 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker. Oorspronkelijke titel: Emmène-moi au bout du monde!...  <BB december 67-4107>

 

240.      Françoise Sagan, Bonjour tristesse. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 13e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1967), 160 p. [Marnixpocket 6]

         • Prijs: 45 fr.  <BB december 67-4125>

 

241.      H.F. Godeau, Quick to English. A Rapid Primer for Senior Tyros, Illustrated 4th edition, Les Editions Lumiere / A. Manteau S.A., Bruxelles, z.j., 160 p. [Actual English Series]

         • Prijs: 110 fr.  Druk: Imprimerie Erasmus S.A., Ledeberg/Gand.  <BB januari 68-137>

 

242.      Jean Gérard & Walter Franquet, Traité de sténographie commerciale. Système Aimé Paris, 4e édition, Les Editions Lumiere / A. Manteau S.A., Bruxelles, z.j., 204 p.

         • Prijs: 120 fr.  Druk: Imprimerie Erasmus S.A., Ledeberg/Gand.  <BB januari 68-1216>

 

243.      Books from A. Manteau in translation, A. Manteau, Brussels - The Hague, z.j., 48 p. (niet genummerd)

         • Typografie en lay out: Karel Martens.  <BB februari 68-424>

 

244.      Th. Oegema van der Wal, Autodafé. Gedichten 1955-1966, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 46 p.

         • Prijs: 225 fr.  Druk: Drukkerij Erasmus, Gent.  Typografie: Karel Martens.

         •• Autodafé werd Th. Oegema van der Wal ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag, 25 oktober 1967, door zijn vrienden aangeboden. De dichtbundel werd gezet uit corps 12 van de letter Garamond en gedrukt op van Gelderpapier in 150 genummerde exemplaren.

 

245.      Edmonde Charles-Roux, Palermo vergeten. Roman. Nederlandse vertaling van Dolf Verroen, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 256 p.

         • Prijs: geb. 295 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Oublier Palerme.  <BB februari 68-814>

 

246.      Clara Haesaert, Onwaarschijnlijk recht. Gedichten, Uitgevers-maatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Antwerpen - Den Haag, 1967, 48 p.

         • Contract: 22 augustus 1967.  Opgegeven oplage: 500 exemplaren.  Prijs: 95 fr.  Druk: Erasmus, Gent.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB maart 68-1252>

 

247.      Paul Snoek, Zwarte muze. Gedichten, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Antwerpen - Den Haag, 1967, 48 p.

         • Contract: 9 mei 1967. Opgegeven oplage: 500 exemplaren.  Prijs: 95 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Gent.  <BB maart 68-1271>  <najaar 1967 gedrukt>

 

248.      Jos Vandeloo, Copernicus of de bloemen van het geluk. Een dichtbundel in twee bedrijven, Uitgeversmaatschappij A. Manteau n.v., Brussel - Antwerpen - Den Haag, 1967, 48 p.

         • Contract: 22 augustus 1967.  Opgegeven oplage: 500 exemplaren.  Prijs: 95 fr.  Druk: n.v. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB maart 68-1274>  <najaar 1967 gedrukt>

 

249.      Jan Yoors, Wij zigeuners. Nederlandse vertaling van E. H. Eenhoorn, A. Manteau, Brussel - Den Haag, (1967), 268 p.

         • Prijs: geb. 235 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Aldert Witte. Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: The Gypsies.  <BB april 68-1475>

 

250.      F.P. Huygens, Kennis maken met… Dossier Nr. 20.174 door Johan Daisne, Manteau, (Brussel-Den Haag), z.j., 46 p. [Kennis maken met...]

         • Contract: 12 april 1967.  Opgegeven oplage: minstens 2000 exemplaren.  Prijs: 20 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp en typografie: Aldert Witte.  <BB juni 68-2532>

         •• Dit boek werd samengesteld aan de hand van de tweede, herziene druk van de novelle van Johan Daisne Dossier nr. 20.174 (Marnixpocket 40, 1966).

 

251.      Karel Jonckheere, Een hart onder de dierenriem, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 160 p. [Grote Marnixpocket 26]

         • Contract: 14 april 1967.  Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 68-2549>

 

252.      Hubert Lampo, Toen Herakles spitte en Kirke spon. Zijnde het verhaal van Charles-Joseph de Grave en zijn “République des Champs Elysées”, waarin bewezen wordt, dat Plato’s Atlantis in de Nederlanden gelegen was, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 132 p. [Marnixpocket 44]

         • Contract: 29 juli 1966.  Opgegeven oplage: minstens 8000 exemplaren.  Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 68-2553>

 

253.      Karel van de Woestijne, Verzamelde gedichten. Met een voorwoord van A. Roland Holst. Keuze samengesteld en ingeleid door Prof. Dr. P. Minderaa, 3e druk, Manteau, Brussel-Den Haag, (1967), 336 p.

         • Contract: 18 april 1967. Prijs: geb. 250 fr.  Druk: N.V. Boek- en Offsetdrukkerij “De IJsel” v.h. R. Borst & Co, Deventer.  <BB juni 68-2571>

         •• Deze 3e druk is een fotografische herdruk van de bundel Verzamelde gedichten die naar aanwijzingen van Jan Vermeulen gezet werd uit de letter Centaur van Bruce Rogers.

 

254.      Pierre Van Rompaey, Een dagje terreur. Een bundel cursieven en crazies ingeleid door Karel Jonckheere, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 144 p. [Marnixpocket 43]

         • Contract: 29 juli 1966.  Opgegeven oplage: minstens 5000 exemplaren.  Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt, Nederland. Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 68-2574>

 

255.      Kritisch akkoord 1967. In 1966 verschenen recensies uit Noord- en Zuidnederlandse dag-, week- & maandbladen over de romans Nooit meer slapen van Willem Frederik Hermans & Een faun met kille horentjes van Hugo Raes. Alsmede in 1966 gepubliceerde essays uit literaire tijdschriften samengesteld door Willem Brandt, Bernard Kemp, Alfred Kossmann & Jan Schepens, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 156 p. [Maerlantpocket 8]

         • Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB juli 68-2990>

 

256.      Johan Daisne, Schimmen om een schemerlamp, 3e herziene druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 144 p. [Marnixpocket 19]

 

 

1968

 

257.      Hubert Lampo, Hélène Defraye, 8e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1968), 168 p. [Marnixpocket 7]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  <BB april 68-1675>

 

258.      Curzio Malaparte, Kaputt. Roman. Geautoriseerde vertaling uit het Italiaans van Dr. J.P. ten Cate, 2e druk, A. Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 344 p.

         • Prijs: geb. 275 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB mei 68-2202>

 

259.      Paul Brondeel, De handen, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 128 p. [Grote Marnixpocket 34]

         • Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 68-2529>

 

260.      Karel Jonckheere, Nacht? zei de zon, nooit van gehoord!, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 80 p. [Marnixpocket 54]

         • Contract: 12 december 1967.  Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Karel Martens.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 68-2550>

 

261.      Maurice Roelants, Komen en gaan, 9e druk, Manteau, [Brussel - Den Haag], (1968), 160 p. [Marnixpocket 22]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 68-2554>

 

262.      Ward Ruyslinck, Het ledikant van Lady Cant, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 128 p. [Grote Marnixpocket 33]

         • Contract: 8 maart 1968.  Opgegeven oplage: 5000 exemplaren.  Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 68-2556>

 

263.      Ward Ruyslinck, De oeroude vijver, 4e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1968), 112 p. [Marnixpocket 35]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 68-2557>

 

264.      Ward Ruyslinck, De ontaarde slapers, 5e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1968), 128 p. [Marnixpocket 26]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagtekening: Stefan Mesker.  <BB juni 68-2558>

 

265.      Ward Ruyslinck, Wierook en tranen, 7e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1968), 160 p. [Marnixpocket 1]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 68-2559> 

 

266.      Clem Schouwenaars, Twee maal leven, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 148 p. [Grote Marnixpocket 31]

         • Contract: 31 januari 1967.  Opgegeven oplage: minstens 2000 exemplaren.  Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 68-2560>

 

267.      Jos Vandeloo, De coladrinkers, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 144 p. [Grote Marnixpocket 30]

         • Contract: 8 maart 1968.  Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 68-2568>

 

268.      Jos Vandeloo, Het huis der onbekenden, 4e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1968), 152 p. [Marnixpocket 36]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 68-2569>

 

269.      Roger van de Velde, De slaapkamer, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 124 p. [Grote Marnixpocket 32]

         • Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 68-2570>

 

270.      Chris Yperman, Muziekje, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 144 p. [Marnixpocket 52]

         • Contract: 8 maart 1968.  Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 68-2577>

         •• Muziekje is de derde druk van de roman Zon op de weg.

 

271.      Werk van nu 3. Nederlandse auteurs. Samengesteld door Jeroen Brouwers, Manteau, [Brussel - Den Haag], z.j., 200 p. [Marnixpocket 50/51]

         • Prijs: 90 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 68-2578>

         •• Deze bundel bevat werken van: Peter H. Van Lieshout, Jacq Firmin Vogelaar, Hans Plomp, Ewald Vanvugt, Jeroen Brouwers, Jan Cremer, Henk van Kerkwijk, Jacques Hamelink, Steven Membrecht, Paul van der Loeff, C.B. Vaandrager en Wouter Kotte.

         ••• Contract met Jacques Hamelink voor de publicatie van diens werk Elke dag orchideeën: 29 juni 1967.

 

272.      Hugo Claus, Albert Bontridder, Ben Cami, Marcel Wauters & Paul Snoek, Waar is de eerste morgen? 3. Ingeleid door Erik van Ruysbeek, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 128 p. [Maerlantpocket 9]

         • Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 68-2581>

 

273.      Janine Brégeon, Een dag in bed. Nederlandse vertaling van Maud van Loon, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 120 p. [Marnixpocket 49]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Une journée inutile. <BB juni 68-2596>

 

274.      Françoise Mallet-Joris, Overspel in het weekend? Nederlandse vertaling van Mr. G.L.A. Neijenhuis, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 104 p. [Marnixpocket 53]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Le souterrain.  <BB juni 68-2619>

 

275.      Françoise Sagan, Het flauwgevallen paard. Nederlandse vertaling van Remco Campert, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 88 p. [Marnixpocket 55]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Le cheval évanoui.  <BB juni 68-2625>

 

276.      Françoise Sagan, Kasteel in Zweden. Nederlandse vertaling van Remco Campert, 6e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1968), 120 p. [Marnixpocket 12]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Oorspronkelijke titel: Château en Suède.  <BB juni 68-2626>

 

277.      Johan Daisne, De trein der traagheid. Geïllustreerd met 16 foto’s uit de film ‘Un soir, un train...’ 4e druk, filmeditie, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 112 p. [Marnixpocket 9]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB juli 68-2957>

 

278.      Enno Develing, Het einde van de roman. Toelichtingen bij, beschouwingen over project II: De maagden, A. Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 68 p.

         • Prijs: 95 fr.  <BB september 68-3565>

 

279.      Herman J. Claeys, Het geluid. Suite in vier bewegingen, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 112 p. [5e Meridiaan]

         • Contract: 26 juni 1967.  Prijs: 125 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag en typografie: Karel Martens.  <BB september 68-3606>

 

280.      Kritisch akkoord 1968. Een keuze uit in 1967 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften samengesteld door Willem Brandt, André Demedts, Bernard Kemp & Lambert Tegenbosch, Manteau, [Brussel - Den Haag], z.j., 126 p. [Maerlantpocket 13]

         • Prijs: 110 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB juli 68-4477>

 

281.      Enno Develing, De maagden. Project II. Met medewerking van Frank Bouwman, fotografie; Trudi Beumer, interviews; Lieneke van Schaardenburg, interviews, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 208 p. [5e Meridiaan]

         • Contract: 26 juni 1967.  Opgegeven oplage: minstens 5000 exemplaren.  Prijs: 225 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag en typografie: Karel Martens.  <BB september 68-3610>

 

282.      Hans Plomp, De ondertrouw. Een sober herenboek in negen hoofdstukken, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 144 p. [5e Meridiaan]

         • Contract: 26 juni 1967.  Prijs: 150 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag en typografie: Karel Martens.  <BB september 68-3614>

 

283.      Daniël van Hecke, De mutant. Momentopnamen, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 100 p. [5e Meridiaan]

         • Contract: 22 november 1967.  Prijs: 125 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag en typografie: Karel Martens.  <BB september 68-3618>

 

284.      Marcel van Maele, Scherpschuttersfeest. Roman, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 100 p. [5e Meridiaan]

         • Contract: 26 juni 1967.  Prijs: 125 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag en typografie: Karel Martens.  <BB september 68-3619>

 

285.      Hubert Lampo, Toen Herakles spitte en Kirke spon. Zijnde het verhaal van Charles-Joseph de Grave en zijn “République des Champs Elysées”, waarin bewezen wordt, dat Plato’s Atlantis in de Nederlanden gelegen was. 3e druk, Manteau, Brussel-Den Haag, (1968), 132 p. [Marnixpocket 44]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB oktober 68-4150>

 

286.      Marnix Gijsen e.a., Het dier en wij, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 144 p. [Grote Marnixpocket 35]

         • Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB oktober 68-4159>

         •• Naast Het dier en wij van Marnix Gijsen bevat dit boek ook volgende werken: Lambert Jageneau, De laatste der overlevenden; Jet Falter, Cool song voor een derde hond; Jef Geeraerts, Waar de Kali-Yuga niet doordringt; Fernand Handtpoorter, Het detail; Daniël van Hecke, Sirius, ook Fraise genaamd; Karel Jonckheere, In memoriam; Werner Pauwels, De katten; Roobjee, Een heilige weer thuis; Clem Schouwenaars, Gesprek met mijn dieren.

 

287.      Jeroen Brouwers, De toteltuin. Gevallen van de sfinx, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 160 p. [Grote Marnixpocket 39]

         • Contract: 8 maart 1968.  Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB november 68-4456>

 

288.      Johan Daisne, Ontmoeting in de zonnekeer. Een korte anti-simenonroman, 2e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 148 p. [Grote Marnixpocket 38]

         • Contract: 8 maart 1968.  Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB november 68-4460>

 

289.      Paul de Wispelaere, Facettenoog. Een bundel kritieken gekozen en ingeleid door weverbergh, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 144 p. [Maerlantpocket 12]

         • Contract: 8 maart 1968.  Prijs: 125 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB november 68-4462>

 

290.      (*) Jef Geeraerts, Gangreen I [Black venus], Manteau, (Brussel - Den Haag), (1968), 211 p. [Grote Marnixpocket 41]

         • Contract: 20 november 1968.  Prijs: 140 fr.  <BB november 68-4463>

 

291.      Harry Platteel, Ik ben een hand, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 248 p. [Grote Marnixpocket 36]

         • Contract: 12 december 1967.  Opgegeven oplage: minstens 5000 exemplaren.  Prijs: 155 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB november 68-4469>

 

292.      Annabel Buffet, De kliek van Saint-Germain-des-Prés. Nederlandse vertaling van Maud van Loon, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 128 p. [Grote Marnixpocket 40]

         • Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Les Vieux Gamins.  <BB november 68-4493>

 

293.      Albertine Sarrazin, Tegen de draad in. Nederlandse vertaling van Jef Geeraerts, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 192 p. [Grote Marnixpocket 37]

         • Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: La traversière.  <BB november 68-4517>

 

294.      Claude Magelhaes, Evolutie van de kreatieve fotografie. Deel I: 1820-1880, Manteau, (Brussel-Den Haag), z.j., 148 p. [Maerlantpocket 11]

         • Contract: 12 december 1967.  Opgegeven oplage: minstens 5000 exemplaren.  Prijs: 125 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 68-4835>

 

295.      Herwig Leus, Mijn Leuzen. Teksten, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 64 p. [5e Meridiaan]

         • Contract: 10 april 1968.  Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag en typografie: Karel Martens.  <BB december 68-4894>

 

296.      Daniël Robberechts, Tegen het personage. Zes teksten, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 128 p. [5e  Meridiaan]

         • Contract: 22 november 1967.  Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag en typografie: Karel Martens.  <BB december 68-4899>

 

297.      Ward Ruyslinck, De stille zomer, 5e druk, Manteau, (Brussel-Den Haag), (1968), 128 p. [Marnixpocket 23]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 68-4903>

 

298.      Felix Timmermans, Adriaan Brouwer, Manteau, [Brussel - Den Haag], z.j., 132 p. [Marnixpocket 56]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 68-4906>

 

299.      Marcel van Maele, Zes nooduitgangen en één hartslag. Gedichten, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 48 p.

         • Contract: 8 maart 1968.  Prijs: 125 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag en typografie: Karel Martens.  <BB december 68-4909>

 

300.      Françoise Sagan, Houdt u van Brahms... Nederlandse vertaling van Th. Oegema van der Wal, 8e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1968), 152 p. [Marnixpocket 3]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Aimez-vous Brahms.. .  <BB maart 68-4942>

 

301.      Barbu Delavrancea e.a., Werk uit Roemenië. Proza. Ingeleid door weverbergh, Manteau, (Brussel-Den Haag), z.j., 216 p. [Maerlantpocket 10]

         • Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 68-4948>

 

302.      Jaar in jaar uit. Dertig jaar Manteauboeken 1938-1969. Een bundel documenten, Uitgevers-maatschappij A. Manteau n.v., Brussel - Antwerpen-’s Gravenhage, z.j., 100 p.

         • Druk: Drukkerij Erasmus, Gent.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oplage: 1000 exemplaren.  <BB januari 69-7>

         •• Deze bundel documenten werd door de redactiestaf van de firma ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de uitgeversmaatschappij A. Manteau n.v. samengesteld en in het najaar van 1968 gratis aan de relaties van het bedrijf aangeboden.

 

303.      Dirk de Witte & E. vanden Eynde, De sport in de literatuur, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 124 p. [Maerlantpocket 14]

         • Prijs: 125 fr.  Druk: Erasmus, Gent.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB januari 69-200>

 

304.      Johan Daisne, Gojim, gevolgd door zuster Sharon. Twee verhalen, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 96 p. [Marnixpocket 57]

         • Contract: 20 november 1968.  Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB januari 69-240>

         •• Dit is de vierde, herziene druk van Gojim (= Raissa, de eerste der Zes domino’s voor vrouwen) en de tweede druk van Zuster Sharon.

 

305.      Johan Daisne, Het geluk. Luisterspel – Wat is magisch-realisme. Essay. 2e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1968), 96 p. [Marnixpocket 33]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB januari 69-241>

 

306.      Paul Snoek, De zwarte muze. Gedichten, 2e druk, Uitgevers-maatschappij A. Manteau N.V., (Brussel - Den Haag), z.j., 48 p.

         • Contract: 3 juli 1968.  Prijs: 95 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Gent.  <BB januari 69-261>  <zomer 1968 gedrukt> 

         •• Deze 2e druk bevat één gedicht meer dan de 1e druk.

 

307.      Felix Timmermans, Een lepel herinneringen. Ingeleid door Hubert Lampo, Manteau, [Brussel - Den Haag], z.j., 96 p. [Marnixpocket 59]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB januari 69-263>

 

308.      Françoise Sagan, Bonjour tristesse. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 14e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1968), 160 p. [Marnixpocket 6]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Bonjour tristesse.  <BB januari 69-312>

 

309.      Françoise Sagan, Over een maand, over een jaar. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 5e druk, Manteau, [Brussel - Den Haag], (1968), 128 p. [Marnixpocket 28]

         • Prijs: 45 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Dans un mois, dans un an.  <BB januari 69-313>

 

310.      Michel Dupuis, Kennis maken met... Don Juan en de laatste nimf door Hubert Lampo, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 64 p. [Kennis maken met...]

         • Contract: 8 november 1968.  Opgegeven oplage: minstens 2000 exemplaren.  Prijs: 55 fr.  Druk: Erasmus, Gent.  Typografie en omslagontwerp: Aldert Witte.  <BB april 69-1362>

 

311.      Lambert L.M. Jageneau, Pest over Vlaanderen. Een gedicht met zes tekeningen van Roland Monteyne, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1968), 36 p.

         • Prijs: 225 fr.  Druk: Drukkerij Erasmus, Gent.  <BB juli 69-2700>  <zomer 1968 gedrukt>

         •• Gezet uit corps 12 van de letter Garamond en gedrukt op van Gelderpapier in 300 exemplaren.

         ••• Exemplaar nr. 1 is een unieke uitgave die de zes originele tekeningen van Roland Monteyne bevat, alle door de kunstenaar gesigneerd.

 

312.      Françoise Sagan, Een verre glimlach. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 8e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., (1968),  144 p. [Marnixpocket 16]

         • Prijs: 50 fr.  Druk: Geuze Dordt.  <BB juli 69-2794>

 

313.      weverbergh, Gilgamesj herschrijven, Manteau, (Brussel-Den Haag), z.j., 128 p. [Marnixpocket 58]

         • Contract: 8 maart 1968.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.

 

 

1969

 

314.      Ward Ruyslinck, Golden Ophelia, 2e druk, Manteau, [Brussel - Den Haag], z.j., 144 p. [Grote Marnixpocket 23]

         • Prijs: 95 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB februari 69-626>

 

315.      Ward Ruyslinck, Het ledikant van Lady Cant, 2e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1969), 128 p. [Grote Marnixpocket 33]

         • Prijs: 110 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB maart 69-1010>

 

316.      Johan Daisne, De man die zijn haar kort liet knippen, 9e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1969), 192 p. [Grote Marnixpocket 1]

         • Prijs: 110 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB april 69-1357>

 

317.      Th. Oegema van der Wal, Van en over Jac. van Hattum, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 144 p. [Maerlantpocket 16]

         • Contract: 10 december 1968.  Prijs: 125 fr.  Druk: N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB april 69-1375>

 

318.      Mervyn Jones, De dag begint bij nacht. Nederlandse vertaling van Renske van Ingen-Postuma, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 212 p. [Grote Marnixpocket  45]

         • Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: John and Mary.  <BB mei 69-1738>

 

319.      Johan Daisne, Met zeven aan tafel, 3e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 176 p. [Marnixpocket 60]

         • Contract: 20 november 1968.  Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB mei 69-1768>

         •• Dit is de derde druk van zeven verhalen uit de in 1950 verschenen bundel Met dertien aan tafel. De andere zes verhalen werden apart herdrukt.

 

320.      Johan Daisne, De neusvleugel der muze, 3e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 292 p. [Grote Marnixpocket 42]

         • Contract: 20 november 1968.  Prijs: 170 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB mei 69-1769> 

 

321.      Dirk de Witte, De formule van Lorentz. Verhalen en teksten, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 136 p. [Grote Marnixpocket 47]

         • Prijs: 125 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB mei 69-1776>

 

322.      Karel Jonckheere, In de wandeling lichaam geheten, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 88 p. [Grote Marnixpocket 46]

   • Contract: 20 november 1968.  Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB mei 69-1782>

 

323.      Maurice Roelants, Altijd opnieuw, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 96 p. [Marnixpocket 61]

         • Contract: 20 november 1968.  Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB mei 69-1786>

 

324.      Jos Vandeloo, Het gevaar, 8e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1969), 152 p. [Marnixpocket 11]

         • Prijs: 50 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB mei 69-1787>

 

325.      Jos Vandeloo, De vijand, 4e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1969), 112 p. [Marnixpocket 21]

         • Contract: 7 februari 1969.  Prijs: 50 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB mei 69-1788>

 

326.      Peter Andriesse, Verboden te jodelen! Verhalen, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 112 p. [5e Meridiaan]

         • Contract: 13 juni 1968.  Prijs: 125 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag en typografie: Karel Martens.  Foto achterplat: Piet Kaspers.  <BB juni 69-2196>

 

327.      Felix Timmermans, Pieter Bruegel. Zo heb ik u uit uw werken geroken, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 260 p. [Marnixpocket 62/63]

         • Prijs: 100 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB juli 69-2211>

 

328.      Walter van den Broeck, Lang weekend. Feuilleton, Manteau, (Brussel - Den haag), z.j., 304 p. [5e Meridiaan]

         • Contract: 10 april 1968.  Prijs: 250 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag en typografie: Karel Martens.  Foto achterplat: Bruno Bomberen.  <BB juni 69-2212>

 

329.      Werk van nu 4. Samengesteld door Jeroen Brouwers, Manteau, [Brussel - Den Haag], z.j., 160 p. [Marnixpocket 64/65]

         • Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  <BB juni 69-2222>

         •• Deze bundel bevat werken van: Andreas Burnier, Herman J. Claeys, R.A. Cornets de Groot, Jef Geeraerts, Daniël van Hecke, Heere Heeresma, John Rham, Hedwig Speliers, Judicus Verstegen, Lodewijk Henri Wiener en Herman Karel Octaaf Ysebaert.

 

330.      Michel del Castillo, Gerardo Lain. Nederlandse vertaling van R. Schuursma, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 144 p. [Grote Marnixpocket 44]

         • Prijs: 110 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Gerardo Laïn.  <BB juni 69-2272>

 

331.      Gabrielle Marquet, De porseleinen kers, of De smaak van de zonde. Nederlandse vertaling van Lidi Luursema en Mr. G.L.A. Neijenhuis, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 152 p. [Grote Marnixpocket 43]

         • Prijs: 170 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: La cerise de porcelaine.  <BB juni 69-2288>

 

332.      Enno Develing, De maagden. Project II. Met medewerking van Frank Bouwman, fotografie; Trudi Beumer, interviews; Lieneke van Schaardenburg, interviews, 2e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1969), 208 p. [5e Meridiaan]

         • Prijs: 225 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag: Karel Martens.  <BB juli 69-2697>

 

333.      Jos Vandeloo, De coladrinkers, 2e druk, Manteau, (Brussel-Den Haag), (1969), 144 p. [Grote Marnixpocket 30]

         • Prijs: 110 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB juli 69-2714>

 

334.      Eugène Van Itterbeek, Tekens van leven. Beschouwingen over het schrijverschap, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 160 p. [Maerlantpocket 15]

         • Contract: 26 augustus 1968.  Prijs: 195 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB juli 69-2803>

 

335.      Vicki Baum, Sjanghai hotel. Roman van negen mensen. Nederlandse vertaling van H.M.A. Ludolph van Everdingen, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 392 p.

         • Prijs: geb. 250 fr.  Omslagontwerp: Khing.  Oorspronkelijke titel: Shanghai-Hotel.  <BB augustus 69-3104>

 

336.      F.W. Kenyon, Het liefdeleven van Lucrezia Borgia. Nederlandse vertaling van Maud van Loon, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 256 p.

         • Prijs: geb. 275 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Oorspronkelijke titel: The naked sword.  <BB augustus 69-3134>

 

337.      Dirk Christiaens, Tuin van huid. Een allegorie. Verzen om Jeroen Bosch te eren, Uitgevers-maatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, 1969, 40 p.

         • Contract: 20 november 1968.  Prijs: 135 fr.  Druk: Drukkerij Erasmus, Gent.  Omslag: Karel Martens.  <BB augustus 69-3152>  <voorjaar 1969 gedrukt>

 

338.      Willem M. Roggeman, Het orakel van New York City. Gedichten, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, 1969,    48 p.

         • Contract: 20 november 1968.  Prijs: 135 fr.  Druk: Drukkerij Erasmus, Gent.  Omslag: Karel Martens.  <BB augustus 69-3164>

 

339.      Ward Ruyslinck, De Karakoliërs, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 176 p.

         • Contract: 7 februari 1969.  Prijs: geb. 195 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: HugoKé.  <BB augustus 69-3167>

 

340.      Jos Vandeloo, De croton en andere verhalen, 4e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 112 p. [Marnixpocket 17]

         • Contract: 7 februari 1969.  Prijs:  50 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB augustus 69-3170>

 

341.      Jos Vandeloo, De muur, 8e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1969), 120 p. [Marnixpocket 5]

         • Prijs: 50 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB augustus 69-3171>

 

342.      Zaharia Stancu, De hengst en het tartarenmeisje. Uit het Frans vertaald door Jef Geeraerts, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 136 p.

         • Prijs: geb. 175 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Pădura Nebuna.  <BB augustus 69-3221>

 

343.      Henry F. Godeau, To technical and conversational English. A progressive course. I, Les Editions Lumiere / A. Manteau S.A., Bruxelles, 1969, 268 p. [Actual English Series]

         • Prijs: 195 fr.  Druk: Imprimerie Erasmus S.A., Ledeberg/Gand.  <BB september 69-3378>

 

344.      Jef Geeraerts, Gangreen I [Black Venus], 2e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1969), 216 p. [Grote Marnixpocket 41]

         • Prijs: 150 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB september 69-3575>

 

345.      Cl. Vanwonterghem, Kennis maken met... De croton en andere verhalen door Jos Vandeloo, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 24 p. [Kennis maken met...]

         • Contract: 13 november 1968.  Opgegeven oplage: minstens 2000 exemplaren.  Prijs: 35 fr.  Druk: Erasmus, Gent.  Typografie en omslagontwerp: Aldert Witte.  <BB september 69-3577>

         •• Dit deeltje van de serie ‘Kennis maken met...’ werd samengesteld aan de hand van de vierde druk van De croton en andere verhalen van Jos Vandeloo (Marnixpocket 17, 1969).

 

346.      Michel Dupuis, Kennis maken met... De trein der traagheid door Johan Daisne, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 40 p. [Kennis maken met...]

         • Contract: 8 november 1968.  Opgegeven oplage: minstens 2000 exemplaren.  Prijs: 35 fr.  Druk: Erasmus, Gent.  <BB oktober 69-4092>

         •• Dit deeltje van de serie ‘Kennis maken met...’ werd samengesteld aan de hand van de vierde druk (filmeditie) van de novelle De trein der traagheid van Johan Daisne (Marnixpocket 9, 1968).

 

347.      Hubert Lampo, Hélène Defraye, 9e druk, Manteau, (Brussel), (1969), 168 p. [Marnixpocket 7]

         • Prijs: 50 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB november 69-4587>

 

348.      Ward Ruyslinck, De ontaarde slapers, 6e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1969), 128 p. [Marnixpocket 26]

         • Prijs: 50 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 69-5141>

 

349.      Ward Ruyslinck, Wierook en tranen, 8e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1969), 160 p. [Marnixpocket 1]

         • Prijs: 50 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 69-5142>

 

350.      Michel Dupuis, Kennis maken met... De muur door Jos Vandeloo, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 32 p. [Kennis maken met...]

         • Prijs: 35 fr.  Druk: Erasmus, Gent.  <BB december 69-5145>

         •• Dit deeltje van de serie ‘Kennis maken met...’ werd samengesteld aan de hand van de achtste druk van De Muur van Jos Vandeloo (Marnixpocket 5, 1969).

 

351.      V. Wens, Kennis maken met... Een dagje terreur door Pierre Van Rompaey, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 32 p. [Kennis maken met...]

         • Contract: 12 december 1968.  Prijs: 50 fr.  <BB december 69-5149>

         •• Dit deeltje van de serie ‘Kennis maken met...’ werd samengesteld aan de hand van de bundel Een dagje terreur van Pierre van Rompaey (Marnixpocket 43, 1967).

 

352.      Hubert Lampo, De ring van Möbius. Opstellen over Cyriel Buysse, Willem Elsschot, Victor J. Brunclair, Marnix Gijsen, Jan Walravens, Hugo Claus, Simenon, Carl-Gustav Jung, Serge Hutin, Jean Ray, Jules Verne en anderen, alsmede over het werk van de auteur zelf, ook beschouwingen over het magisch-realisme omvattend, 2e druk, Manteau, (Brussel-Den Haag), (1969), 160 p. [Maerlantpocket 4]

         • Prijs: 110 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB januari 70-199>

 

353.      Jeroen Brouwers, Groetjes uit Brussel. Ansichtkaarten over liefde, literatuur en dood, Manteau, [Brussel - Den Haag], z.j., 120 p. [5e Meridiaan]

         • Contract: 3 september 1969. Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Karel Martens.  Foto achterplat: Frans Pans.  <BB januari 70-241>

 

354.      Herman J. Claeys, Steen. Een moordverhaal met ready-made binnentekstillustraties, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 104 p. [5e Meridiaan]

         • Contract: 20 november 1968.  Prijs: 125 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie en omslag: Karel Martens.  Foto achterplat: Frans Pans.  <BB januari 70-243>

 

355.      Jan Emiel Daele, Een placenta. Oriëntatie, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 120 p. [5e Meridiaan]

         • Contract: 20 november 1968.  Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Karel Martens. Portret achterplat: Dees de Bruyne.  <BB januari 70-244>

 

356.      Jef Geeraerts, Indian Summer, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 144 p. [Marnixpocket 67]

         • Contract: 20 november 1968.  Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB januari 70-251>

 

357.      Hans Plomp, De chinese kruiwagen en ander schrijnend proza, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 152 p. [5e Meridiaan]

         • Contract: 20 november 1968. Prijs: 170 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Karel Martens.  <BB januari 70-259>

 

358.      Ward Ruyslinck, Het dal van Hinnom, 4e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1969), 304 p. [Grote Marnixpocket 19]

         • Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB januari 70-265>

 

359.      Ward Ruyslinck, Het reservaat, 4e druk, Manteau, [Brussel-Den Haag], (1969), 200 p. [Grote Marnixpocket 52]

         • Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB januari 70-266>

 

360.      Paul Snoek, Gedichten 1954-1968, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 192 p. [Grote Marnixpocket 51]

         • Contract: 20 november 1968.  Prijs: 195 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB januari 70-268>

 

361.      Willy Spillebeen, De sfinks op de belt, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 176 p. [Grote Marnixpocket 50]

         • Contract: 14 augustus 1968.  Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB januari 70-269>

 

362.      Felix Timmermans, De kraai en andere verhalen, Manteau, [Brussel - Den Haag], z.j., 112 p. [Marnixpocket 66]

         • Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB januari 70-270>

 

363.      Jos Vandeloo, De week van de kapiteins. Televisiespel / eenakter, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 88 p. [Marnixpocket 69]

         • Contract: 1 september 1969.  Prijs: 55 fr.  Foto’s: Henri Denis.  <BB januari 70-273>

         •• De week van de kapiteins werd geschreven in opdracht van de BRT / Vlaamse Televisie op aanbeveling van de Conferentie der Nederlandse Letteren. In oktober 1969 werd het door de Vlaamse Televisie voor de eerste maal op het scherm gebracht.

 

364.      Roger van de Velde, De knetterende schedels, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 112 p. [Grote Marnixpocket 48]

         • Prijs: 125 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB januari 70-275>

 

365.      Pierre Van Rompaey, Raad eens wie boven ligt, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 88 p. [Grote Marnixpocket 49]

         • Contract: 28 november 1969.  Prijs: 110 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB januari 70-278>

 

366.      Adriaan Venema, Van een bloedrode manchet en een kooikershondje. Roman, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 128 p. [5e Meridiaan]

         • Prijs: 155 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Karel Martens.  Foto achterplat: Daan Dondorp.  <BB januari 70-279>

 

367.      Françoise Sagan, Een verre glimlach. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 9e druk, Manteau, (Brussel), (1969), 144 p. [Marnixpocket 16]

         • Prijs: 50 fr.  Druk: Geuze Dordt.  <BB januari 70-324>

 

368.      Endre Ady e.a., Werk uit Hongarije. Poëzie. Samengesteld en ingeleid door Antal Sivirsky, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 160 p. [Maerlantpocket 17]

         • Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB januari 70-342>

 

369.      Lieve Scheer, Spreek Nederlands! Levend taalonderwijs in dertig spreek- en uitspraakoefeningen. Geïllustreerd met taalzuiverende tekeningen door Freddy Beyns, Manteau, Brussel, z.j., 104 p.

         • Contract: 20 november 1968.  Prijs: 75 fr.  Druk: Erasmus, Gent.  Typografie en omslag: Karel Martens.  <BB februari 70-445>

 

370.      Jef Geeraerts, Gangreen I [Black Venus], 3e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1969), 216 p. [Grote Marnixpocket 41]

         • Prijs: 150 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB februari 70-615>

 

371.      Jos Vandeloo, De 10 minuten van Stanislao Olo, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 112 p. [Marnixpocket 68]

         • Contract: 20 maart 1969.  Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB februari 70-625>

 

372.      Kritisch Akkoord 1969. Een keuze uit in 1968 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften samengesteld door Eugène Van Itterbeek, Bernard Kemp, Alfred Kossmann & Lambert Tegenbosch, Manteau, (Brussel-Den Haag), z.j., 136 p. [Maerlantpocket 18]

         • Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB maart 70-1030>

 

373.      Françoise Sagan, Kasteel in Zweden. Nederlandse vertaling van Remco Campert, 7e druk, Manteau, [Brussel - Den Haag], (1969), 120 p. [Marnixpocket 12]

         • Prijs: 50 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Château en Suède.  <BB maart 70-1059>

 

374.      Françoise Sagan, Over een maand, over een jaar. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 6e druk, Manteau, [Brussel - Den Haag], (1969), 128 p. [Marnixpocket 28]

         • Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Dans un mois, dans un an.  <BB juni 70-2251>

 

375.      Johan Daisne, Baratzeartea. Een Baskisch avontuur of de roman van een schrijver, 3e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1969), 280 p. [Grote Marnixpocket 13]

         • Prijs: 110 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 70-4416>

 

376.      Françoise Sagan, De wonderlijke wolken. Nederlandse vertaling van Remco Campert, 5e druk, Manteau, [Brussel - Den Haag], (1969), 120 p. [Grote Marnixpocket 2]

         • Prijs: 110 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Les merveilleux nuages.  <BB juli 70-2622>

 

377.      Johan Daisne, De trap van steen en wolken, 8e druk, Manteau, (Brussel), (1969), 264 p. [Grote Marnixpocket 7]

         • Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB augustus 70-2946>

 

378.      Lambert L.M. Jageneau, Pest over Vlaanderen. Een gedicht met zes tekeningen van Roland Monteyne, 2e druk, Manteau, (Brussel-Den Haag), (1969), 36 p.

         • Prijs: 225 fr.  Druk: Erasmus, Gent.  <BB december 70-4424>  <zomer 1969 gedrukt>

         •• Deze tweede druk van Pest over Vlaanderen werd gezet uit corps 12 van de letter Garamond.

 

379.      Michel Dupuis, Kennis maken met... De muur door Jos Vandeloo, Manteau, Brussel - Den Haag, z.j., 32 p. [Kennis maken met...]

         • Contract: 20 april 1970.  Opgegeven oplage: minstens 2000 exemplaren.  Druk: Erasmus, Gent.

         •• Dit deel van de serie ‘Kennis maken met...’ werd samengesteld aan de hand van de achtste druk van De Muur (Marnixpocket 5, 1969).

 

380.      Jos de Man, Het gevecht met de mammon. Interviews met kontesterende studentenleiders in West-Europa, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 112 p. [5e Meridiaan]

         • Druk: Erasmus, Gent.  Omslag en typografie: Karel Martens.  Foto’s: Paul Teugels. 

 

 

1970

 

381.      Jef Geeraerts, Gangreen I [Black Venus], 4e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1970), 216 p. [Grote Marnixpocket 41]

         • Prijs: 150 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB februari 70-1013>

 

382.      Jef Geeraerts, Gangreen I [Black Venus], 5e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1970), 216 p. [Grote Marnixpocket 41]

         • Prijs: 150 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB april 70-1354>

 

383.      Walter van den Broeck, 362.880 x Jef Geys. Een Multiepel, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 200 p. [5e Meridiaan]

         • Contract: 3 september 1969. Prijs: 180 fr.  Druk: Geuze Dordt. Typografie: Karel Martens.  <BB mei 70-1743>

 

384.      weverbergh, Puin. Korzelig proza, Manteau, [Brussel - Den Haag], z.j., 152 p. [5e Meridiaan]

         • Contract: 3 september 1969. Prijs: 165 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Karel Martens.  Omslag: Karel Martens naar een collage van weverbergh.  <BB mei 70-1747>

 

385.      Jef Geeraerts, Gangreen I [Black Venus], 6e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1970), 216 p. [Grote Marnixpocket 41]

         • Prijs: 150 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 70-2189>

 

386.      Wim Hazeu, De helm van aarde. Roman, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 152 p. [5e Meridiaan]

         • Contract: 1 september 1969. Prijs: 165 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagafbeelding: Anonieme Tsjechische prent, augustus 1968.  <BB juni 70-2191>

 

387.      Karel Jonckheere, Ik had die man kunnen zijn, Manteau, (Brussel-Den Haag), z.j., 112 p. [Marnixpocket 70]

         • Contract: 30 september 1969.  Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 70-2193>

 

388.      Daniël Robberechts, Aankomen in Avignon. Relaas, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 136 p. [5e Meridiaan]

         • Contract: 3 september 1969. Prijs: 150 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Karel Martens.  <BB juni 70-2203>

 

389.      Ward Ruyslinck, De Apokatastasis of het Apocriefe boek van Galax Niksen, Manteau, [Brussel - Den Haag], z.j., 144 p. [Grote Marnixpocket 54]

         • Contract: 20 maart 1970.  Prijs: 125 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 70-2204>

 

390.      Jos Vandeloo, Het gevaar, 9e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1970), 152 p. [Marnixpocket 11]

         • Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB juni 70-2207>

 

391.      Françoise Sagan, Een beetje zon in het koude water. Nederlandse vertaling van Simone Dubois, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 160 p. [Grote Marnixpocket 53]

         • Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagfoto: Hans Kelemen.  Oorspronkelijke titel: Un peu de soleil dans l’eau froide.  <BB juni 70-2249>

 

392.      Françoise Sagan, Houdt u van Brahms... Nederlandse vertaling van Th. Oegema van der Wal, 9e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1970), 152 p. [Marnixpocket 3]

         • Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Aimez-vous Brahms.. .  <BB juni 70-2250>

 

393.      Ward Ruyslinck, De madonna met de buil, 5e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1970), 144 p. [Marnixpocket 14]

         • Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB augustus 70-2956>

 

394.      Ward Ruyslinck, Wierook en tranen, 9e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1970), 160 p. [Marnixpocket 1]

         • Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB augustus 70-2957>

 

395.      Jef Geeraerts, Gangreen I [Black Venus], 7e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1970), 216 p. [Grote Marnixpocket 41]

         • Prijs: 150 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker. Omslagfoto: Hans Kelemen. <BB september 70-2255>

 

396.      Françoise Sagan, Een beetje zon in het koude water. Nederlandse vertaling van Simone Dubois, 2e druk, Manteau, (Brussel-Den Haag), (1970), 160 p. [Grote Marnixpocket 53]

         • Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagfoto: Hans Kelemen.  Oorspronkelijke titel: Un peu de soleil dans l’eau froide.  <BB september 70-3408>

 

397.      Hubert Lampo, Don Juan en de laatste nimf, 6e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1970), 96 p. [Marnixpocket 20]

         • Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  <BB november 70-4043>

         •• De eerste druk van dit boek verscheen  in 1943, met houtsneden van Victor Stuyvaert. De tweede druk verscheen in 1947 samen met Regen en gaslicht en De geliefden van Falun onder de titel Triptiek van de onvervulde liefde

 

398.      Marcel van Maele, Koreaanse vinken. Roman, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 64 p. [5e Meridiaan]

         • Contract: 16 februari 1970.  Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie en omslagontwerp: Karel Martens.  <BB november 70-4043>

 

399.      Françoise Sagan, Een beetje zon in het koude water. Nederlandse vertaling van Simone Dubois, 3e druk, Manteau, (Brussel-Den Haag), (1970), 160 p. [Grote Marnixpocket 53]

         • Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagfoto: Hans Kelemen.  Oorspronkelijke titel: Un peu de soleil dans l’eau froide.  <BB november 70-4106>

 

400.      (*) Henry F. Godeau, To business English. With documents and conversations, 3e édition, Les Editions Lumière / A. Manteau, Bruxelles, 1970, 287 p. [Actual English Series]

         • Prijs: 125 fr.  <BB December 70-4272>

 

401.      Cl. Vanwonterghem, Kennis maken met... Het gevaar, door Jos Vandeloo, 2e druk, Manteau, Brussel - Den Haag, (1970), 31 p. [Kennis maken met... 1]

         • Prijs: 20 fr.  Druk: Erasmus, Gent.  Typografie en omslagontwerp: Aldert Witte.  <BB december 70-4284>

         •• Dit deel van de serie ‘Kennis maken met...’ werd samengesteld aan de hand van de negende druk van de roman Het gevaar van Jos Vandeloo (Marnixpocket 11, 1970).

 

402.      Johan Daisne, De trein der traagheid. Geïllustreerd met 16 filmfoto’s uit de film ‘Un soir, un train...’, 5e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1970), 112 p. [Marnixpocket 9]

         • Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 70-4417>

 

403.      Theun de Vries, Eros in hinderlaag, 3e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 128 p. [Grote Marnixpocket 56]

         • Prijs: 125 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 70-4421>

 

404.      Jef Geeraerts, Gangreen I [Black Venus], 8e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1970), 216 p. [Grote Marnixpocket 41]

         • Prijs: 150 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Omslagfoto: Hans Kelemen.  <BB december 70-4424>

 

405.      Hubert Lampo, Hélène Defraye, 10e druk, Manteau, (Brussel), (1970), 168 p. [Marnixpocket 7]

         • Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 70-4427>

 

406.      Ward Ruyslinck, Het reservaat, 5e druk, Manteau, [Brussel-Den Haag], (1970), 200 p. [Grote Marnixpocket 52]

         • Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 70-4433>

 

407.      Ward Ruyslinck, De stille zomer, 6e druk, Manteau, (Brussel-Den Haag), (1970), 128 p. [Marnixpocket 23]

         • Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 70-4434>

 

408.      Jac. van Hattum, Loze aren, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 104 p. [Marnixpocket 71]

         • Contract: 1 december 1969.  Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 70-4440>

 

409.      Kritisch akkoord 1970. Een keuze uit in 1969 verschenen essays in Noord- en Zuidnederlandse tijdschriften samengesteld door Karel Jonckheere, Alfred Kossmann, Adriaan van der Veen & Paul de Wispelaere, Manteau, [Brussel - Den Haag], z.j., 160 p. [Maerlantpocket 19]

         • Prijs: 165 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB december 70-4446>

 

410.      Françoise Sagan, Bonjour tristesse. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo; Een verre glimlach. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo; Houdt u van Brahms... Nederlandse vertaling van Th. Oegema van der Wal, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel - Den Haag, z.j., 342 p.

         • Prijs: geb. 245 fr.  Omslag- en bandontwerp: Karel Martens.  Oorspronkelijke titels: Bonjour tristesse; Un certain sourire; Aimez-vous Brahms.. .  <BB december 70-4482>

 

411.      Françoise Sagan, Bonjour tristesse. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 15e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1970), 160 p. [Marnixpocket 6]

         • Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Oorspronkelijke titel: Bonjour tristesse.  <BB december 70-4483>

 

412.      Jef Geeraerts, Gangreen I [Black Venus], 9e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1970), 216 p. [Grote Marnixpocket 41]

         • Prijs: 150 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Omslagfoto: Hans Kelemen.   <BB januari 71-216> 

         ISBN 90 223 0187 7

 

413.      Adriaan Venema, Christiaan, leven en lijden van een charlatan. Kroniek van liefde en geweld met tekeningen van de schrijver, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 144 p. [5e Meridiaan]

         • Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Karel Martens.  Omslagfoto: Ad van Denderen.  <BB januari 71-250>

         ISBN 90 223 0265 2

 

414.      Eduard Visser, Homo sapiens etc.  Science fiction Opera, Manteau, [Brussel - Den Haag], z.j., 104 p. [5e Meridiaan]

         • Prijs: 125 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie en omslag: Karel Martens.  Foto achterplat: André Ruigrok.  <BB januari 71-253>

 

415.      Pierre Schoendoerffer, Afscheid van een koning. Nederlandse vertaling van Jef Geeraerts, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 206 p.

         • Prijs: geb. 280 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte. Omslagtekening: Khing.  Oorspronkelijke titel: L’Adieu au Roi.  <BB januari 71-312>

         ISBN 90 223 0259 8

 

416.      Ward Ruyslinck, De Karakoliërs, 2e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 176 p. [Grote Marnixpocket 57]

         • Contract: 27 oktober 1970.  Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB februari 71-529>

 

417.      Roger van de Velde, Kaas met gaatjes, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 96 p. [Marnixpocket 72]

         • Prijs: 55 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  <BB april 71-1232>

 

418.      Roger van de Velde, Tabula rasa. Een farce, Manteau, (Brussel - Den Haag), z.j., 136 p. [Grote Marnixpocket 58]

         • Prijs: 140 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslag-ontwerp: Stefan Mesker.  <BB juli 71-2290>

         ISBN 90 223 0258 X

 

419.      Jef Geeraerts, Gangreen I [Black Venus], 10e herziene druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1970), 216 p. [Grote Marnixpocket 41]

         • Prijs: 170 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Stefan Mesker.  Omslagfoto: Hans Kelemen.  <BB september 71-2997> 

         ISBN 90 223 0270 9

 

420.      Jef Geeraerts, Ik ben maar een neger. Gevolgd door Het verhaal van Matsombo, 2e druk, Manteau, (Brussel - Den Haag), (1970), 192 p. [Grote Marnixpocket 55]

         • Contract: 11 augustus 1970.  Prijs: 170 fr.  Druk: Geuze Dordt.  Typografie: Aldert Witte.  Omslagontwerp: Jef Geeraerts / Stefan Mesker.  Foto: Raoul Van Den Boom.  <BB oktober 71-3365>

         ISBN 90 223 0262 8

 

421.      1945-1970. A Quarter Century of Poetry from Belgium. Een kwarteeuw poëzie uit België. Gekozen door Paul Snoek en Willem M. Roggeman. Ingeleid door Eugène Van Itterbeek. Uit het Nederlands vertaald door James S. Holmes, A. Manteau n.v. voor de Maison Internationale de la Poësie, Brussel - Den Haag, z.j., 144 p.

         • Druk: Drukkerij Erasmus n.v., Ledeberg / Gent.