[Literatuur, Vlaamse Beweging
en Maatschappij]
     
    [Nieuw]      
    [Wij moeten inzien dat wij hier een mekaar vreemde taal spreken. De correspondentie tussen Paul van Ostaijen en Wies Moens (Matthijs de Ridder en An Blommaert, eds.)]          
    [Eerder verschenen]      
    ouverture 1912
[Matthijs de Ridder, Ouverture 1912. Literatuur en Vlaamse Beweging aan de vooravond van de Grote Oorlog]
    [Matthijs de Ridder, Aan Borms. Willem Elsschot een politiek schrijver]  
 
    [Geert Buelens, Matthijs de Ridder & Jan Stuyck, De Trust der Vaderlandsliefde]     [Gaston Burssens (Matthijs de Ridder, ed.):
Alles is mogelijk in een gedicht. Verzamelde verzen 1914-1965
]
 
[terug]