De Trust der Vaderlandsliefde
Over literatuur en Vlaamse Beweging 1890 - 1940
Grote woorden kenmerken de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Ook lang geleden gingen Verraad- en Kaakslag-kreten heen en weer tijdens meetings, op affiches en in talrijke pamfletten, kranten en in de literatuur.Grote en kleine schrijvers engageerden zich, schreven voor bladen en behandelden deze kwesties in hun literaire werk. In verschillende afleveringen vertelt De Trust der Vaderlandsliefde dit verhaal. Er is aandacht voor grote namen (Paul van Ostaijen, Herman Teirlinck, Karel van de Woestijne), niet-langer grote namen (Emmanuel de Bom, Paul Kenis, Victor Brunclair) en interessante, maar nooit bekend geraakte initiatieven (de flamingantische uitgeverij Regenboog).

Ruim geïllustreerd met prachtige, zelden of nooit eerder afgedrukte foto’s en affiches gaat De Trust der Vaderlandsliefde in op een centrale vraag in het hedendaagse onderzoek: hoe kan de schijnbaar moeiteloze overgang van extreem-linkse naar extreem-rechtse ideologieën van zo vele schrijvers, politici en militanten tijdens het interbellum begrepen worden? Om die vraag te beantwoorden moet diep worden afgedaald in de krochten van de activistische tegentraditie, die ook na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog zwaar heeft gewogen op de Vlaamse cultuur.Inhoud:

• Inleiding (Geert Buelens)

• ‘Is het dan een wet dat we bouwen zullen?’ Temperament en politiek in De lemen torens van Herman Teirlinck en Karel van de Woestijne (Paul Pelckmans)

• Emmanuel De Bom: activist tegen wil en dank (Raymond Vervliet)

• ‘Persoonlijk ben ik hartstochtelijk flamingant en hartstochtelijk internationalist.’ Paul Kenis: flamingant, communist, anarchist, naoorlogse activist en socialist (Matthijs de Ridder)

• Het besef om de ijdelheid. Paul van Ostaijen en de postactivistische subcultuur (Marc Reynebeau)

• Het boek als geestelijk wapen. De Vlaams-nationalistische uitgeverij Regenboog, het tijdschrift De Groene Lantaarn en de Vlaamse Beweging (Jan Stuyck)

• ‘De ware geestesmensch laat zich niet politiseeren.’ Victor J. Brunclair over de verhouding tussen kunst en politiek en het verlangen naar een Vlaams eenheidsfront in de jaren ’30 (Dieter Vandenbroucke)

• Nawoord. ‘’t Is allemaal een boeltje.’ Over activisme, frontisme, zaktivisme, arrivisme, neo-activisme, Vlaamsch idealisme, jusqu’auboutisme, Nieuw-Aktivisme, post-activisme en naoorlogs activisme (Geert Buelens en Matthijs de Ridder)De AMVC-publicatie kwam tot stand in samenwerking met het onderzoekscollectief De Trust der Vaderlandsliefde, de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor de Studie van de Literatuur in de Nederlanden (ISLN).

Titel: De Trust der Vaderlandsliefde
Subtitel: Over literatuur en Vlaamse Beweging 1890 - 1940
Auteur(s):
Geert Buelens, Matthijs de Ridder & Jan Stuyck [red.]; Paul Pelckmans, Marc Reynebeau; Dieter Vandenbroucke; Raymond Vervliet
Uitvoering: Paperback, 208 bladzijden
Bijzonderheden: geïllustreerd; register
Reeks: Trust der Vaderlandsliefde 3
ISBN:
9076785074
Normale prijs: € 12.50
Uitgeverij: AMVC-Letterenhuis


Bestellen: matth@telenet.be

[terug]