[terug]

Herman Berserik -
Niets gaat ten onder

Omslagontwerp en vignet © Herman Berserik. Collectie De Arbeiderspers, Amsterdam.
Pentekeningen © Herman Berserik. Collectie Flip en Sam Drukker, Den Haag.

Met dank aan Françoise Berserik, Flip en Sam Drukker en uitgeverij De Arbeiderspers.

Voor toelichtingen bij de tekeningen van Herman Berserik en L.P. Boons
Niets gaat ten onder - zie Nawoord, p. 141, 143-144 en Tekstverantwoording, p. 153-154. In: L.P. Boon, Niets gaat ten onder [Verzameld werk, deel 10].

[terug]