Louis Paul Boon, De onkruidromans
De liefde van Annie Mols / Het nieuwe onkruid / Als het onkruid bloeit
[Verzameld werk, deel 14]

Selectieve bibliografie

 

– L.P. Boon, Op zoek naar de nozems. Een reportage van Boontje, De Vlam, Gent, [1960].

– J. Dierinck, (Auto)biografie, maskerspel en intertekstualiteit in ‘Het nieuwe onkruid’ (1964) en ‘Als het onkruid bloeit’ (1972). Een bijdrage tot het poëticale onderzoek en de historische contextualisering van Boons romans over ‘de jonge generatie’ [ongepubliceerd proefschrift], Universitaire Instelling Antwerpen, Wilrijk, 2001.

– K. Humbeeck, Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst, Ludion/Querido, Gent/Amsterdam, 1999.

– K. Humbeeck, ‘Dat donkere ding, de massa. Omtrent Louis Paul Boon en de jonge generatie van de jaren dertig.’ In: L.P. Boon, Boontjes 1966 [J. Weverbergh, ed.], Houtekiet, Antwerpen-Baarn, 2001, pp.297-420.

– H. Leus [ed.], ‘De meisjes van Boon.’ In: L.P. Boon, Boontjes 1962 [H. Leus, W. de Poorter & F. Vyncke, eds.], Houtekiet, Antwerpen-Baarn, 1992, pp.433-443.

– P. de Wispelaere, ‘Enige beschouwingen over Louis Paul Boon en boontje als Siamese tweeling.’ In: L.P. Boon, Boontjes 1964 [J. Weverbergh, ed.], Houtekiet, Antwerpen-Baarn, 1998, pp.365-387.

– Diverse interviews met onder anderen Jo Boon, Paula Burghgraeve, Paulette De Clercq, Achiel Engels, Luc Hoenraat, Lucienne Muylaert, Willy Putteman, Sonja Verbrakel, Anny de Vijlder en Jeanneke De Wolf [Collectie L.P. Boon-documentatiecentrum, Universiteit Antwerpen].  

 

 

Primaire bibliografie

 

De liefde van Annie Mols

De liefde van Annie Mols, Lew Waitmas [pseudoniem], 16 mei – 12 september 1959 [18 afleveringen], De Vlam, Gent [De b.a.s.-reeks].

De liefde van Annie Mols, Lew Waitmas [pseudoniem], [Uitgeverij Climax, Sint-Denijs-Westrem, Gent], [1960], 576 p. [titel, ondertitel en pseudoniem op boekomslag: ‘De liefde van Annie Mols’ door Leo Waitmas. ‘Boeiende Roman over de moderne, bandeloze Jeugd’].[1]

De liefde van Annie Mols. Als het onkruid bloeit, Louis Paul Boon, Uitgeverij De Arbeiderspers / Em. Querido’s Uitgeverij b.v., Amsterdam, 1979, pp. 9-426 [bevat een voorwoord ‘Van De liefde van Annie Mols naar Als het onkruid bloeit’, ondertekend door ‘Lew Waitmans en L.P. Boon, pp.7-8]

 

Het nieuwe onkruid

Het nieuwe onkruid, Louis Paul Boon, n.v. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1964, 160 p.

Het nieuwe onkruid, Louis Paul Boon, n.v. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1967, 160 p. [Grote abc, nummer 81].

Het nieuwe onkruid. In: De Kapellekensbaan, Eros en de eenzame man, Wapenbroeders, Het nieuwe onkruid, 90 mensen, Louis Paul Boon, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, mei 1990, pp. 731-819 [herdruk juli 1990].

 

Als het onkruid bloeit

Als het onkruid bloeit, Louis Paul Boon, b.v. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, [juni] 1972, 260 p. [Grote abc, nummer 183]

Als het onkruid bloeit, Louis Paul Boon, b.v. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, [oktober] 1973, 260 p. [Grote abc, nummer 183].

De liefde van Annie Mols. Als het onkruid bloeit, Louis Paul Boon, Uitgeverij De Arbeiderspers / Em. Querido’s Uitgeverij b.v., Amsterdam, 1979, pp. 427-634 [bevat een voorwoord ‘Van De liefde van Annie Mols naar Als het onkruid bloeit’, ondertekend door ‘Lew Waitmans en L.P. Boon, pp.7-8].

 

 

Secundaire bibliografie

 

Het nieuwe onkruid

 

Jan Walravens, ‘Een meesterwerk van Louis-Paul Boon. Het nieuwe onkruid Onvolmaakt en niet te verbeteren’. In: Het Laatste Nieuws, 11 juni 1964.

Willem Brandt, ‘Het Nieuwe Onkruid’. In: De Bussumsche Courant, 13 juni 1964.

C[arel] J.E. Dinaux, ‘De andere Louis-Paul Boon: Ontgoochelende hartsconfrontatie met de jeugd’. In: Haarlems Dagblad, 13 juni 1964.

Kees Fens, ‘Twee vormen van reflectie. Romans van Louis P. Boon en Hugo Raes’. In: De Tijd-Maasbode, 13 juni 1964.

Jan Walravens, ‘Vlaams meesterwerk van Louis Paul Boon. Het nieuwe onkruid: over moderne jeugd’. In:

Utrechtsch Nieuwsblad, 19 juni 1964.
Paul de Wispelaere, ‘L.-P. Boon: Weemoed bij een juke-box’. In: Kunst van Nu, jrg. 1, nr. 9/10, juli/augustus 1964.

A.Vanelsuwé, ‘Een “socialistische” roman.’ In: Links 11 juli 1964.
H[ubert] L[ampo], ‘Louis-Paul Boon en de nimfjes’. In: Volksgazet, 16 juli 1964.
Willem Brandt, ‘Het nieuwe onkruid’. In: Dagblad van het Oosten, 18 juli 1964.
Ben Bos, ‘Tussen de wal en het schip’. In: De Nieuwe Linie, 25 juli 1964.
Paul Hardy, ‘Vertedering door gemis? Het nieuwe onkruid door Louis Paul Boon’. In: Gazet van Antwerpen, 28 juli 1964.
Feniks, ‘Louis Paul Boon Het nieuwe onkruid’. In: ’t Pallieterke, 30 juli 1964.
Marc Andries, ‘Huilen met Louis Paul Boon’. In: De Nieuwe Stem, jrg. 19, nr. 8, (augustus 1964).
[Joke] K[ool-Smit], ‘Louis-Paul Boon: Het nieuwe onkruid’. In: Tirade, 8 (1964) nr. 92/93, augustus / september, 573.
Paul de Vree, ‘In het teken van Zen’. In: De Periscoop, jrg. 14, nr. 11 (september 1964).
J.Bernlef [pseud. Hendrik Jan Marsman], ‘Gezapige roman van Louis Paul Boon’. In: Het Parool,12 september 1964.
M.Sybr. Koops, ‘Mild geworden L.P. Boon beziet Het nieuwe onkruid’. In: Het Vrije Volk, 17 oktober 1964.
Anne Wadman, ‘Slowen bij de juke-box. Nieuwe roman van Louis Paul Boon’. In: Leeuwarder Courant, 17 oktober 1964.
G.W. H[uet], ‘L.P. Boon en het onkruid’. In: Nieuwe Rotterdamse Courant, 7 november 1964.
Paul Hardy, ‘Vlaamse romans en novellen Het nieuwe onkruid’. In: Boekengids, 42 (1964) 9, november, pp. 388-389.
[Anonymus], ’Onbevredigend’. In: Het Vaderland, 16 december 1964.
Kees de Bruijn, ‘Louis Paul Boon werd van grimmig berustend’. In: Haagsche Courant, 28 januari 1965.
Closset, Fr[ançois], ‘Les Lettres néerlandaises.’ In: Synthèses, 19 (1964-1965) nr 225, februari 1965, 88-100.
C. Rijnsdorp, 'Louis Paul Boon,
Het nieuwe onkruid' [6 maart 1965]. In: dr. C. Rijnsdorp, De moderne roman in opspraak, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok NV, Kampen, [1966], p.30-32 [Boeket-reeks, vol. 98].
Leo Geerts, ‘Vertellingen. Sex en romantiek. Louis Paul Boon: Het nieuwe onkruid’. In: De Nieuwe, 11 juni 1965.
[Leo Geerts], ‘Louis Paul Boon en Het nieuwe onkruid’. In: De Periscoop, 15 (1964-1965) 9/10, juli/augustus 1965, 9.
H. Raes, ‘De invloed van Louis-Paul Boon op de jongere generatie.’ In: Komma, (1966), 5/6 [Boon-speciaalnummer].
 

Als het onkruid bloeit

 

[Jos] M[urez], [Als het onkruid bloeit]. In: Vooruit, 25 mei 1972.

Hans Warran, ‘Als het onkruid bloeit door Louis Paul Boon’. In: Provinciale Zeeuwse Courant, 1 juli 1972.

Ben Bos, ‘Dagdromen over mooie roofdierachtige meiden. Nieuwe roman van Louis Paul Boon een meeslepende mislukking’. In: De Nieuwe Linie, 19 juli 1972.
Piet Keijsers, ‘Als het onkruid bloeit’. In: Brabants Nieuwsblad, 22 juli 1972.
Martin Schouten, ‘Tobben met het generatieconflict. Louis Paul Boon: Als het onkruid bloeit’. In: Haagse Post, 26 juli 1972.
[Anonymus], ‘L.P. Boon (2x)’ [over Mieke Maaike en Als het onkruid bloeit]. In: Nieuwe Rotterdamse Courant, 28 juli 1972.
Han Jonkers, ‘Louis P. Boon deed roman dunnetjes over’. In: Eindhovens Dagblad, 4 augustus 1972.
[Hubert Lampo], [Als het onkruid bloeit en Mieke Maaike's obscene jeugd]. In: Volksgazet, 10 augustus 1972.
Jos Murez, ‘Nieuw Proza van Louis Paul Boon’. In: Vooruit, 17 augustus 1972.
Max Nord, ‘Onkruid’. In: Het Parool, 28 augustus 1972.
W.M. Roggeman, ‘Droeve moedeloze Boon’. In: Het laatste nieuws, 28 september 1972.
W[alter] G[iraldo], ‘Onkruid’. In: Mandragora, 1 (1972-1973) 1, september, 40.
van der P., ‘Louis Paul Boon: Als het onkruid bloeit, Eten op zijn Vlaams’. In: Deventer Dagblad, 6 oktober 1972.
J[acques] F[irmin] Vogelaar, ‘Salto van een socialisties schrijver. Louis-Paul Boon verheerlijkt de jeugd van tegenwoordig'. In: De Groene Amsterdammer, 10 oktober 1972.
A[ndré] Demedts, ‘Louis Paul Boon, Als het onkruid bloeit’. In: De Periscoop, jrg. 22, nr.12 (oktober 1972).
T[om] van Deel, ‘Een oud boek nieuw. Als het onkruid bloeit van Louis Paul Boon’. In: Trouw, 18 november 1972.
Adriaan van der Veen, ‘De ziel van de Belg is weinig verlicht’. In: NRC Handelsblad, 22 december 1972.
J.J. Wesselo, ‘Boon en de Bende van Boin’. In: Raam, (1972) nr 90, december, 56-61.
Bert Decorte, ‘Boek in boek uit. Van maand tot maand’. In: De Brugsche Gazette, jrg. 1, nr. 8 (februari/maart 1973).
Marcel Janssens, ‘Het oude en het nieuwe onkruid’. In: Dietsche Warande & Belfort, 118 (1973) 3, maart / april, 215-223.
W., ‘Het onkruid van Louis Paul Boon blijft gekruid’. In: De Gelderlander, 12 juni 1974.

Interviews met Louis Paul Boon
Herwig Leus, ‘Ik weet echt niet meer aan welke kant ik moet gaan staan’. In: Maatstaf, jrg.18, nr. 6 (oktober1970).
Joos Florquin, Ten huize van…8, Davidsfonds-Leuven, 1972, p.83 [keurreeks 121– 1972-3].
Interview L.P. Boon met Gaston Durnez, ‘Ik geloof in hier en daar een goeie mens’. In: De Standaard, 12 februari 1971. Ook in: Een man zonder carrière. Gesprekken met Louis Paul Boon, [G. de Ley [ed.]], De Arbeiderspers, Amsterdam, 1982, p.46 [Grote abc, nr. 422].

Boontje over onkruid
Boontje, ‘Roman’. In: L.P. Boon, Boontjes 1963, [J. Weverbergh & P. de Wispelaere, eds.], Houtekiet, Antwerpen-Baarn, 1994, pp.54-55.
Boontje, ‘Voorwoord’. In: L.P. Boon, Boontjes 1963, pp.110-111.
Boontje, ‘Een jaar’. In: L.P. Boon, Boontjes 1967, [J. Weverbergh, ed.], Paris-Manteau, [s.l.], 2003, p.53.
Boontje, ‘Willemientje’. In: L.P. Boon, Boontjes 1967, p. 30.
Boontje, ‘Modern’ In: Vooruit van 4/5 april 1970.

[terug]