[terug]


Niets gaat ten onder
Verzameld werk, deel 10


Primaire bibliografie

- Louis-Paul Boon, 'Niets gaat ten onder.' In: Podium, ix (1953-1954), nrs. 2, 3, 5, 6, december/januari 1953 - augustus/december 1954 [4 afleveringen].
- Louis Paul Boon, Niets gaat ten onder, nv De Arbeiderspers, Amsterdam, [februari] 1956.
- Louis Paul Boon, Niets gaat ten onder, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, [februari] 1970 [Grote ABC, nr. 148].
- Louis Paul Boon, Niets gaat ten onder, Uitgeverij De Arbeiderspers/Em. Querido's Uitgeverij bv, Amsterdam, 1977 [Salamander 432]; 1982.
- Louis Paul Boon, Niets gaat ten onder, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, 1990 [Grote ABC, nr. 148]; [met illustraties van Hermanus Berserik. Met een nawoord van Jos Muyres].


Secundaire bibliografie

Recensies
- P. van 't Veer, 'Boon herstelt zich in Niets gaat ten onder.' In: Het Vrije Volk van 25 februari 1956.
- W. E. [J.W. J. Witsen Elias], ['Niets gaat ten onder'] In: Leeuwarder Courant van 10 maart 1956.
- G. Smit, 'Marnix Gijsen en Louis Paul Boon. Twee Vlamingen, twee werelden.'In: De Volkskrant van 17 maart 1956.
- C. J. E. Dinaux, 'Boon, de ontembare. Protesterend schrijverschap.' In:
Haarlems Dagblad van 17 maart 1956.
- W. Wagener, 'De roman
Niets gaat ten onder Louis-Paul Boon.' In: Rotterdamsch Nieuwsblad van 18 maart 1956.
- J. van der Woude, 'Louis-Paul Boon: Niets gaat ten onder. De onschuld belaagd in een internaat.' In: Vrij Nederland van 31 maart 1956.
- H. L. [H. Lampo], 'Had L. P. Boon de Kolder?' In: Volksgazet van 5 april 1956.
- G. Knuvelder, 'Ontluisterd mensenbeeld. Verwerpelijke geschriften van Louis Paul Boon.' In: De Tijd van 7 april 1956.
- J. Panhuysen, '
Niets gaat ten onder. Onthulling van de nietigheid van het kwade. Omstreden boek van Louis Paul Boon.' In: Het Binnenhof van 14 april 1956.
- H. J. [H. Jonkers], 'Menselijke neergang in
Niets gaat ten onder.' In: Eindhovens Dagblad van 14 april 1956.
- J. Journaille, 'Proza-politie.' In: Vrij Nederland van 21 april 1956.
- G. Stuiveling, 'Geen zwart zonder wit.' In: Haagsch Dagblad van 21 april 1956. Zie ook: G. Stuiveling, Uren Zuid. Drie dozijn ontmoetingen over de grens, Heideland, Hasselt, 1960, p. 118-122.
- A. Jonckbloet, 'Louis Paul Boon beschuldigend, getuigend, ontstellend.' In:
Vacature van 25 april 1956.
- N. Verhoeven, 'Louis-Paul Boon, een schrijver op leven en dood.' In: Delftsche Courant van 26 mei 1956.
- B. Eijsselsteyn, 'Opstandigheid zonder geloof. Louis Paul Boon's consequent pessimisme. ' In:
Haagsche Courant van 2 juni 1956.
- H. Warren, 'Boontje schreef een nieuwe roman:
Niets gaat ten onder.' In: Provinciale Zeeuwsche Courant van 30 juni 1956.
- M. Roelants, 'Wat beoogt Louis-Paul Boon? Westerse samenleving in ontbinding.' In: Elseviers Weekblad van 28 juli 1956.
- J. Walravens, 'Nieuwe Boontjes op de boekenplank.' In: De Vlaamse Gids, xl (1956), 7 (juli), p. 447-448.
- J. H. W. Veenstra, 'Louis Paul Boon, een schrijfmarathon.' In: Het Parool van 4 augustus 1956.
- R. B. [R. Binnemans], 'Niets gaat ten onder.' In: Lektuurgids, iii (1956), 7 (augustus-september), p. 208.
- J. Walravens, 'De somberste onzer schrijvers.' In: Utrechts Nieuwsblad van 8 september 1956.
- P. Hardy, 'Niets gaat ten onder.' In: Boekengids, xxxiv (1956), 7 (september), p. 310.
- Th. Govaart, 'Nieuw werk van Louis Paul Boon. In hoeverre moeten we loyaal blijven tegenover zijn kritiek op ons geloof?' In: De Nieuwe Eeuw van 20 oktober 1956.
- K. Fens, 'Wat wil Louis Paul Boon.' In:
De Linie van 3 november 1956.
- E. V. L. [E. van Lokhorst], 'Nieuwe boeken. Louis Paul Boon, Niets gaat ten onder.' In: De Gids, cxxii (1957), 2 (februari), p. 134-135.
- J. G. Bomhoff, 'Kroniek van het proza.' In: Wending, xii (1957-1958), 2 (april), p. 144-146.
- [J. D'Haese], 'Bij de literatureluurders. Afkeer voor Boontje's werk.' In:
't Pallieterke van 26 september 1957.
Latere drukken
- A. D. [A. Demedts], 'Romans en verhalen.
Niets gaat ten onder.' In: De Periscoop, xx (1969-1970), 6 (april), p. 2.
- P. V. A. [P. van Aken], 'Twee herdrukken.' In:
Volksgazet van 23 mei 1970.
- W. de Moor, 'Louis Paul Boon en Weverbergh.' In:
De Tijd/De Maasbode van 19 september 1970.
- [Redactie], 'Boeken.' In:
Spectator van 16 oktober 1982.
- L. Verhuyck, [
Niets gaat ten onder]. In: Boekengids, lxvii (1989), 10 (december).

Bijdragen / Studies
(zie ook selectieve bibliografie)
- F. Vyncke, 'Prof. Dr. Frans Vyncke over L. P. Boons schooljaren.' In: Honest Arts Movement [H.A.M.], vi (1980), 3/4, p. 34-61. Zie ook: F. Vyncke, 'Louis Paul Boon's schooljaren.' In: Jaarboek 2 van het Louis Paul Boon-Genootschap, Soethoudt & Co, [Antwerpen], 1984, p. 89-101.
- P. Paulusma, 'Een bijdrage over de actualiteit van Niets gaat ten onder van Louis Paul Boon.' In: Tijdingen, Louis Paul Boon-Genootschap, i (1984), 3 (15 oktober), p. 18-21.
- R. Schoonen, 'De ontvangst van Niets gaat ten onder.' In: Jaarboek 4 van het Louis Paul Boon-Genootschap, Facet, Antwerpen, 1986, p. 133-157.
- B. Vanheste, 'Louis Paul Boon moet zijn getal hebben. Een deconstructieve lezing van een drietal postmoderne bijdragen.' In: Dietsche Warande en Belfort, cxxxvi (1991), 4 (augustus), p. 458-475.
- M. Strynckx, 'De focalisatietheorie in de praktijk. Een analyse van Niets gaat ten onder.' In: De kantieke schoolmeester, ii (1992), 1/2 (oktober), L. P. Boon-documentatiecentrum/L. P. Boon-Genootschap, Antwerpen/Aalst, p. 259-312. Zie ook: M. Strynckx, 'Van tegenstelling naar paradox. Een analyse van Niets gaat ten onder van Louis Paul Boon.' In: Studia Germanica Gandensia, Gent, (1993), 32, p. 9-68.
- J. Muyres, 'Nawoord.' In: L. P. Boon, Niets gaat ten onder, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, 1990, p. 154-176 [Grote ABC, nr. 148].
- K. Haagdorens, 'Louis Paul Boon, paswerker.' In: Berichten uit Boonland, iv (1998), 2 (juni), p. 29-50.

Scripties
- G. Bellighem, 'Analyse van de roman Niets gaat ten onder van L.P. Boon.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling Germaanse filologie, Katholieke Universiteit Leuven, 1979.
- F. Seuntjens, 'De ondraaglijke leegheid van het bestaan. Een analyse van de roman Niets gaat ten onder van Louis Paul Boon.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling Germaanse filologie, Universitaire Instelling Antwerpen, 1990.

Interviews
o.m. over Niets gaat ten onder
- G. H. 's Gravesande, 'Al pratende met... Louis Paul Boon.' In:
Het Boek van Nu, viii (1954-1955), 5 (januari 1955), p. 84-85.
- H.H. Jessurun d'Oliveira, 'Interview met Louis Paul Boon.' In:
Tirade, iv (1960), 47-48 (december), p. 334-338.
- J. de Ceulaer, 'Te gast bij Louis aul Boon.' In:
Het Nieuwsblad van 21 maart 1963.
- J. Weverbergh, 'L-PB 50. Geen mensenhater maar een man zonder heden.' In:
Kunst van Nu, december 1963. [Interview door H. Claus, opgetekend door J. Weverbergh].
- F. Braeckman & C. Geysen, 'Louis Paul Boon.' In:
Aktualiteit, ii (1964), 3 (maart), p. 12-13.
- K. Bostoen, 'Louis-Paul Boon en het Daensisme. Na Jezus Christus komt de Paus, daar kunt ge niets aan verhelpen.' [Interview]. In: Student van 8 maart 1966.
- H. Leus & J. Weverbergh, 'In gesprek met Louis Paul Boon.' In:
De Vlaamse Gids, lvi (1972), 3 (maart), p. 1-31.
- J. Florquin, 'Ten huize van... Louis Paul Boon.' In:
Dietsche Warande en Belfort, cxvii (1972), 3 (maart-arpil), p. 198-218. Zie ook: J. Florquin [ed.], Ten huize van... 8, Davidsfonds/Orion/Desclee De Brouwer, Leuven, 1972, p. 65-66.


Selectieve bibliografie voor het nawoord

- K. Haagdorens, 'Louis Paul Boon, paswerker.' In: Berichten uit Boonland, iv (1998), 2 (juni), p. 29-50.
- J. Muyres, 'Nawoord.' In: L. P. Boon, Niets gaat ten onder, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, 1990, p. 154-176 [Grote ABC, nr. 148].
- R. Schoonen, 'De ontvangst van Niets gaat ten onder.' In: Jaarboek 4 van het Louis Paul Boon-Genootschap, Facet, Antwerpen, 1986, p. 133-157.
- M. Strynckx, 'De focalisatietheorie in de praktijk. Een analyse van Niets gaat ten onder.' In: De kantieke schoolmeester, ii (1992), 1/2 (oktober), L. P. Boon-documentatiecentrum/L. P. Boon-Genootschap, Antwerpen/Aalst, p. 259-312. Zie ook: M. Strynckx, 'Van tegenstelling naar paradox. Een analyse van Niets gaat ten onder van Louis Paul Boon.' In: Studia Germanica Gandensia, Gent, (1993), 32, p. 9-68.
- F. Vyncke, 'Prof. Dr. Frans Vyncke over L. P. Boons schooljaren.' In: Honest Arts Movement [H.A.M.], vi (1980), 3/4, p. 34-61. Zie ook: F. Vyncke, 'Louis Paul Boon's schooljaren.' In: Jaarboek 2 van het Louis Paul Boon-Genootschap, Soethoudt & Co, [Antwerpen], 1984, p. 89-101.[terug]