[terug]


De paradijsvogel / Het boek Jezebel / De meisjes van Jesses
Verzameld werk, deel 13

Primaire bibliografie


De paradijsvogel
- Louis Paul Boon, De paradijsvogel. Relaas van een amorele tijd, nv De Arbeiderspers, Amsterdam, [februari] 1958; [oktober] 1965.
- Louis Paul Boon, De paradijsvogel. Relaas van een amorele tijd, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam [Grote abc, nr. 100], [maart] 1968; 1972.
- Louis Paul Boon, De paradijsvogel. Relaas van een amorele tijd, Uitgeverij De Arbeiderspers/Em. Querido's Uitgeverij bv, Amsterdam, 1980 [Grote abc, nr 100].
- Louis Paul Boon. De paradijsvogel. Relaas van een amorele tijd, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 1999.

Het boek Jezebel
- 'Het boek Jezebel i (de reeds verschenen stukjes in de krant)' verscheen tussen 6 januari en 13 mei 1967 in 23 afleveringen in de krant Vooruit: 'De roman Jezebel' (6 januari 1967), 'Proloog' (7/8 januari 1967), 'Jezebel als kind' (14/15 januari 1967), 'De Stad' (21/22 januari 1967), 'Een avontuur' (28/29 januari 1967), 'Dr. Coolen' (4/5 februari 1967), 'Lief­denestje' (11/12 februari 1967), 'De heer Molok' (18/19 februari 1967), 'Nog over Molok' (25/26 februari 1967), 'De keerzijde' (27 februari 1967), 'Derde brief' (4/5 maart 1967), 'Honds' (11/12 maart 1967), 'Jo' (18/19 maart 1967), 'De Landgraaf' (25/26/27 maart 1967), 'Kleine Paviljoen' (1/2 april 1967), 'Lucky Strike' (7 april 1967), 'Een kamertje' (8/9 april 1967), 'Een muilpeer' (10 april 1967), 'De Dapperstraat' (15/16 april 1967), 'Paula Park' (22/23 april 1967), 'Schulden' (29/30 april 1967), 'Marihuana' (6/7 mei 1967), 'Een Fraulein' (15 mei 1967).
- Louis Paul Boon, Het boek Jezebel [ J. Dierinck, ed.] In: Yang, xxxv (1999), 1-4 [4 delen]: Het boek Jezebel i (de reeds verschenen stukjes in de krant) [deel 1] In: Yang, xxxv (1999), 1 (maart), p. 107-112 [voorafgegaan door een voorwoord van K. Humbeeck, 'Alles was aangeraakt, betast en bevuild geraakt', p. 100-105 en noot van de editor, J. Dierinck, p. 106.]; [deel 2] In: Yang, xxxv (1999), 2 (juni), p. 262-278. Het boek Jezebel ii (het reeds geschreven gedeelte niet meer verwerkt in stukjes) [deel 3] In: Yang, xxxv (1999), 3 (september), p. 396-408. [Slot] In: Yang, xxxv (1999), 4 (december), p. 535-[449].
- Louis Paul Boon, Het boek Jezebel [ J. Dierinck, B. Kennis, eds.], Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 1999 [Boon-studies 11] [Bevat 'De nieuwe lady's Hamilton' en Het boek Jezebel. Geannoteerde werkuitgave met voorwoord, editieverantwoording en variantenapparaat].

De meisjes van Jesses
- Louis Paul Boon, De meisjes van Jesses. Naar de 'Openbaring van Johannes' en het naar kranteknipsels bij elkaar geplakt 'Relaas over opzienbarende moorden in de stad Babylon', Uitgeverij De Arbeiderspers/Em. Querido's Uitgeverij bv, Amsterdam, [november] 1973 [Grote abc, nr. 207]; mei [= juni] 1975; 1980.


Fragmenten

De paradijsvogel
L.P. Boon, De paradijsvogel [fragment] In: 100 schrijvers maakten een keuze uit eigen werk [A. van der Veen, M. Mooy, eds.], n.i.b, Zeist, 1970, p. 35-37.

Het boek Jezebel
L.P. Boon, 'Eerste proeve voor een roman over Jezebel en haar vriendin Petite-Fleurke.' In: Nieuw Vlaams Tijdschrift, xx (1967), 5/6 (mei/juni), p. 534-558. Zie ook: L.P. Boon, 'Eerste proeve voor een roman over Jezebel en haar vriendin Petite-Fleurke.' In: Een uur stilte a.u.b. 28 Vlaamse Verhalen na 1965 [H. Bousset, ed.], Houtekiet, Antwerpen, 1988, p. 62-84.

De meisjes van Jesses
- L.P. Boon, 'Het proces'. In: Maatstaf, xxi (1973), 2/3 (februari/maart), p. 1-4.


Vertalingen

De paradijsvogel
- Louis Paul Boon, Der Paradiesvogel. Bericht aus einer amoralischen Zeit [H. van Beuningen, vert.] Alano Verlag, [Aachen], 1993 [met een nawoord van C. ter Haar].

De meisjes van Jesses
- L. P. Boon, Die Jesses-Mädchen. Nach der Offenbarung Johannis und dem 'Bericht uber aufsehenerregende Morde in der Stadt Babylon zusammengestelt an Hand von Zeitungsausschnitten' [H. Herrfurth, vert.], Volk und Welt, Berlin, 1977 [met een nawoord van D. Krebs].


Vertaalde fragmenten

De paradijsvogel
- Louis-Paul Boon, The bird of paradise [J.S. Holmes, H. van Marle, vert.] In: The Literary Review, Taeneck, New Jersey (u.s.a), vii (1964), 3 (Spring) [Flanders Number], p. 392-395 [bevat ook The Beleaguered City (vertaling van 'De belegerde stad), p. 395-398]
- Louis-Paul Boon, The bird of paradise [J.S. Holmes, H. van Marle, vert.] In: Delta (1967), 1/2 (Spring/Summer), p. 94-97.

De meisjes van Jesses
- 'Es este el mundo del manana?' ['Is dit de wereld van morgen?'] [C.B. Corrochano/P.J. van de Paverd, vert.] In: Republica de las Letras, Revista de la Asociation Colegial de Escritores, Madrid, No Extra, 3, octubre, 1988, p. 88-93.Secundaire bibliografie

Bewerkingen
De paradijsvogel
- Peter Schat, Labyrint, een soort opera [L. de Boer, bew.], De Nederlandse Operastichting, Amsterdam. Première: 23 juni 1966 [Holland Festival].


Aankondigingen
De paradijsvogel
- [Anoniem], 'Uit de wereld van de kunst.' In: Volksgazet van 23 augustus 1956: 'Zo wij goed ingelicht zijn, zou L. P. Boon de laatste hand gelegd hebben aan een curieus boek, dat hij "Vrouwen van Rome" noemde, in een zgn. documentaire vorm gegoten en geinspireerd zou zijn door de hedendaagse aanbidding van de pin-upgirl en de anatomie der filmjuffrouwen'.


Recensies
De paradijsvogel, 1958
- H. Warren, ' "Relaas van een amorele tijd": De Paradijsvogel, een groot werk van de Vlaming Louis Paul Boon. Boeiend visionair beeld van een beruchte stadsbuurt.' In: Provinciale Zeeuwse Courant van 22 februari 1958.
- C. Eggink, 'Op de boekenmarkt. [o.m. over De paradijsvogel].' In: Leidsch Dagblad van 1 maart 1958.
- J. Walravens, 'Grimmige Sprookjes en De Paradijsvogel: Boon op een nieuw pad.' In: Het Laatste Nieuws van 28 maart 1958.
- [Anoniem], 'Louis Paul Boon. De paradijsvogel; Grimmige sprookjes.' In: De Tijd van 29 maart 1958.
- D.v. [J. van Doorne], 'De paradijsvogel, roman van Louis Paul Boon.' In: Trouw van 29 maart 1958.
- B., 'De paradijsvogel; nieuwste Boon. Knap, maar mislukt.' In: De Friese Koerier van 2 april 1958.
- T. Neelissen, 'Religieuze en sexuele rancune van Louis-Paul Boon.' In: Elseviers Weekblad van 12 april 1958.
- K. Fens, 'De onttakelde mens in romans en verhalenbundel van drie Vlamingen.' In: De Linie van 12 april 1958.
- H.L. [H. Lampo], 'Paradijs- en andere rare Vogels.' In: Volksgazet van 17 april 1958.
- A. Marja, 'Hutspot van Boon.' In: Haagsch Dagblad van 26 april 1958.
- H. van Straten, 'Marilyn Monroe komt om haar Boontje.' In: Het Vrije Volk van 26 april 1958.
- J. Walravens, 'Louis-Paul Boon op zoek naar het mythische. De Paradijsvogel: meesterwerk of mislukte poging.' In: Utrechts Nieuwsblad van 3 mei 1958.
- J.H.W. Veenstra, 'Walravens en Boon schieten hun doelen voorbij. Twee nieuwe Vlaamse romans.' In: Vrij Nederland van 10 mei 1958.
- P. Hardy, 'Louis Paul Boon. De paradijsvogel.' In: Boekengids, xxxvi (1958), 5 (juni), p. 214.
- C.J. Kelk, 'Expo van Vlamingen. De paradijsvogel van Louis Paul Boon.' In: De Groene Amsterdammer van 30 augustus 1958.
- De Vries Broekman, 'Roepstemmen tegen een wereld die hevig over haar toeren is. Boontje: aanziet uw film-idolen.' In: Gelders Dagblad van 13 september 1958.
- F. Closset, 'Chroniques - Kronieken; Nederlandse Letteren.' In: Tijdschrift voor levende talen, xiv (1958), 6 (november-december), p. 515.
- A. Wadman, 'De mythe van de sex. Boontjes dissertatie.' In: Leeuwar­der Courant van 24 januari 1959.
- Adv. [A. de Visser], [De paradijsvogel]. In: Ontmoeting, xii (1958-1959), 5 (februari 1959), p. 175.
- Idil-Tijdingen. Kritisch-bibliografisch tijdschrift 1957-1960, xxi (1958), Informatie Dienst Inzake Lectuur, Tilburg [fiche 7.261].
- J. Greshoff, 'De paradijsvogel. L.P. boon dirigeert chaos als machtig verkeersagent.' In: Het Vaderland van 28 oktober 1961.
- Idil-Tijdingen. Kritisch-bibliografisch tijdschrift 1957-1960, xxi (1958), Informatie Dienst Inzake Lectuur, Tilburg [fiche 7.261].
Latere drukken
- A.D. [A. Demedts], 'De paradijsvogel.' In: De Periscoop, xviii (1967-1968), 12 (oktober 1968), p. 2.
- [Anoniem], 'Van Louis Paul Boon verschenen liefst drie herdrukken.' In: Het Parool van 23 november 1968.
- Lectuur-Repertorium 1952-1966, Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen, Antwerpen, 1968.
- R. Herreman, 'Yourcenar e.a.' In: Vooruit van 18 januari 1969.
- J.E. Daele, 'De paradijsvogel, Wapenbroeders, Geniaal... maar met te korte beentjes. i. De paradijsvogel: god is orgasme.' In: Volksgazet van 30 januari 1969.

De meisjes van Jesses, 1974
- A. Kossmann, 'Drie bekende Zuidnederlanders.' In: Het Vrije Volk van 5 januari 1974.
- M. Nord, 'Vlaamse erotiek. Ironie in verhalen van Gijsen, misser over Sharon Tate van Boon.' In: Het Parool van 19 januari 1974.
- M.S. [M. Schouten], 'Boeken.' In: Haagse Post van 26 januari 1974.
- J. Murez, 'Nieuw werk van L.P. Boon.' In: Vooruit van 14 februari 1974.
- C. Straus, 'De meisjes van Jesses: een ongelukkig boek.' In: Haarlems Dagblad van 16 februari 1974.
- P.H. Dubois, 'Louis Paul Boon stelt in zijn nieuwe boeken teleur.' In: Het Vaderland van 4 mei 1974.
- W.M. Roggeman, 'Overstelpende Boon. Misdaad en droom, geuren en kleuren.' In: Het Laatste Nieuws van 9 mei 1974.
- P. van Aken, 'De realiteit gekalkeerd.' In: Volksgazet van 30 mei 1974.
- J.J. Wesselo, 'Nieuwe boeken. Oude Vlaamse nieuwe.' In: Raam, (1974-1975), 105 (oktober 1974), p. 57.
Latere drukken
- Y. T'Sjoen, 'Matig kommentator, groot poëet: Boons minder gekende proza.' In: Epiloog, i (1991), 2 (januari), p. 12-15.


Bijdragen / Studies
(zie ook selectieve bibliografie)


De paradijsvogel
- G. J. van Bork, 'Verdrongen en verwrongen. Over Boons gebruik van bronnen in De paradijsvogel.' In: Literatuur, viii (1991), 3 (mei/juni), p. 142-148.
- K. Humbeeck, 'Kleine Apocalyps. Boons gevecht met de stoommachine.' In: Louis Paul Boon, schrijver [K. Humbeeck, P. de Wispelaere, eds.] Restant, xvii (1989), 4, p. 323-570 [Boonstudies 1].
- K. Humbeeck, 'De paradijsvogel. Een groteske archeologie van het moderne weten.' In: De kantieke schoolmeester, i (1991), 0-nummer (mei), L.P. Boon-documentatiecentrum/L. P. Boon-Genootschap, Antwerpen/Aalst, p. 37-212.
- I. Kuijpers, 'Kermis der ijdelheden. Over De paradijsvogel van Louis Paul Boon.' In: De kantieke schoolmeester, i (1991), 0-nummer, op. cit., p. 11-18.
- H. Leus, 'De paradijsvogel of de binding met het verleden.' In: Komma, i (1965/1966), 5/6 (februari 1966), p. 57-75 [Boon-speciaalnummer].
- H. Leus, 'Tekens verklaren.' In: Louis Paul Boon, schrijver, op. cit., p. 5-64.
- J. Olyslaegers, 'Open gelijk een mond.' In: De kantieke schoolmeester, i (1991), 0-nummer, op. cit., p. 213-242.
- W. de Poorter, 'Zo zo, Zsa Zsa! Op zoek naar de bronnen van De paradijsvogel.' In: Louis Paul Boon, schrijver, op. cit., p. 75-88.
- J. van Thienen, 'Aphrodite ontsluierd: Boons fallische vrouw (De paradijsvogel van Louis Paul Boon).' In: J. van Thienen, Androgynie & macht. Seksistische implicaties van het androgyniemotief in Vlaamse en Nederlandse literaire teksten uit de twintigste eeuw [Ongepubliceerd proefschrift], Universiteit Antwerpen, Antwerpen, 2002, p. 259-320. Zie ook: J. van Thienen, 'De paradijsvogel ontsluierd.' In: Boelvaar Poef, iii (2003), 1 (januari), p. 33-64.
- F.J. Veerkamp, 'Wezen tussen dier en god.' In: De kantieke schoolmeester, i (1991), 0-nummer, op. cit., p.19-36.

Het boek Jezebel
- K. Humbeeck, 'Alles was aangeraakt, betast en bevuild geraakt.' In: Yang, xxxv (1999), 1 (maart), p. 100-105.
- J. Dierinck & B. Kennis, 'Voorwoord en editieverantwoording.' In: Louis Paul Boon, Het boek Jezebel, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, Gent, 1999, p. i-xxvi [Boon-studies 11].

De meisjes van Jesses
- H. Bousset, 'Het teken van het beest (1)'. In: H. Bousset, Woord en schroom. Enige trends in de Nederlandse prozaliteratuur 1973-1976, Gottmer / Orion, Nijmegen/Brugge, [1977], p. 218-222.
- L. Muylaert, 'De voorgeschiedenis van De meisjes van Jesses.' In: Jaarboek van het L.P. Boon Genootschap, Jaarboek 3, De Dageraad, Antwerpen, 1985, p. 7-22.
- H. Leus, 'De meisjes van Jesses (1973).' In: Tijdingen, L.P. Boon Genootschap, ii (1985), 4 (15 september), p. 13-14.


Scripties

De paradijsvogel

- R. Desager, 'De sociale boodschap van Louis-Paul Boon. Van De Kapellekensbaan tot De paradijsvogel.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling Germaanse filologie, Vrije Universiteit Brussel, 1962.
- W.B.W. Kapteijns, 'Louis-Paul Boon, De paradijsvogel.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Instituut voor Neerlandistiek, Universiteit van Amsterdam, 1973.
- F. Veerkamp, 'Een wezen tussen dier en god.' Doctoraalscriptie, Universiteit van Amsterdam, 1987.
- I. Kuijpers, 'De paradijsvogel en de lezer.' Doctoraalscriptie, Universiteit van Amsterdam, 1989.
- W. Van de Velden, 'Louis Paul Boon: De paradijsvogel. Een ideologie van de fallus - een Lacaniaans relaas.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen, 1990.
- B. Kennis, 'Over het menselijk dwalen in De paradijsvogel van Louis Paul Boon.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen, 1998.

Het boek Jezebel
- A. Aerts, 'Het Boek Jezebel en Eenzaam spelen met Pompon in het oeuvre van Louis Paul Boon.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen, 1999.


Interviews

De paradijsvogel
- H.U. Jesserun d'Oliveira, 'Interview met Louis Paul Boon.' In: Tirade, iv (1960), 47/48 (december) p. 334-338.
- M.F. Didden, 'Een half-uurtje met Louis-Paul Boon.' In: Links, iii (1961), 15 (10 juni 1961).
- C.H., 'Vraaggesprek met L.P.Boon.' In: Inter nos, xix (1964), februari- maart, p,15-26.
- M. Rosseels, 'In de bergrede herken ik mijn eigen geloof.' In: M. Rosseels, Gesprekken met gelovigen en ongelovigen, N.V. Scriptoria, Antwerpen, 1967. Zie ook: M. Rosseels, 'Voor "tedere anarchist" L.P. Boon is Jezus een "humane moralist".' In: De Standaard van 30 maart 1967.
- C. Leene, 'Praten met Louis Paul Boon.' In: Argo van 17 maart 1970, p. 2-8.
- M. Schouten, 'Louis Paul Boon en de spoken van De Kapellekensbaan.' In: Haagse post van 15 maart 1972.

De meisjes van Jesses
- H. Leus, 'Ik weet echt niet meer aan welke kant ik moet gaan staan.' In: Maatstaf, xviii (1970-1971), 6 (oktober), p. 395-411.
- G. Durnez, 'Gesprek met L.P.Boon: "Als ik niet meer kan schrijven, val ik dood".' In: Het Handelsblad van 11 april 1972.
- A. Venema, 'Boontje.' In: Studio KRO, 20 mei 1973.
- R. van Opbroecke, 'Gesprek Louis Paul Boon.' [Radio-interview] In: Teatraal van 27 januari 1974.
- W. Roggeman, 'Gesprekken met Louis Paul Boon.' In: De Vlaamse Gids, lxi (1977), 4 (april), p. 7-25.


Boontje over...

Boontje over Marilyn Monroe [De paradijsvogel]
[voor het verschijnen van De paradijsvogel in februari 1958]
- in 'Vier hoeken van de wereld'
'Marilyn in spons' in Vooruit van 18 oktober 1955
'Marilyn zonder benen' in Vooruit van 2 maart 1956
'Een Oscar... boete voor Marilyn' in Vooruit van 15 maart 1956
'Gehakt "Marilyn"' in Vooruit van 20 mei 1956
'De puisten van Marilyn' in Vooruit van 29 mei 1956
'De nieuwe Marilyn' in Vooruit van 20 september 1956
'De Engelsen hebben Marilyn niet goed begrepen' in Vooruit van 18 oktober 1956
'De ex-meneer Marilyn' in Vooruit van 2 november 1956
'Marilyn kan niet kussen' in Vooruit van 23 november 1956
'Marilyn Monroe...' in Vooruit van 24 november 1956
'De Engelsen zijn niet te spreken over Marilyn' in Vooruit van 6 december 1956
'Marilyn is nog steeds in vorm...' in Vooruit van 22 december 1956
'Kim Novak klopt Marilyn met vier lengten' in Vooruit van 13 januari 1957
'De opstand der Marilyn's' in Vooruit van 18 januari 1957
'India en Marilyn' in Vooruit van 26 januari 1957
'Marilyn Monroe leert de Engelsen melk drinken' in Vooruit van 13 april 1957
'Marilyn Monroe verliest haar "hersenen"' in Vooruit van 17 april 1957
'Marilyn Monroe leidster van "Monroe Incorporated"' in Vooruit van 4 mei 1957
'De Engelse (enthoesiaste) bladen: "Jayne, Marilyn, Ava... Sophia bedreigt u!"' in Vooruit van 17 mei 1957
'Gewetenskwestie voor de man van Marilyn' in Vooruit van 30 mei 1957
'De nieuwe Marilyn' in Vooruit van 22 juli 1957
'Marilyn... na Gina?' in Vooruit van 2 augustus 1957
'Mevrouw Miller' in Vooruit van 27 oktober 1957
'Marilyn Monroe neemt wraak... met op haar beurt journalisten te interviewen' in Vooruit van 30 december 1957

- in 'Vertraagde film'
L.B., 'De tragedie van Marilyn' in Vooruit van 16 maart 1956
L.B., 'De tragedie van Marilyn' in Vooruit van 23 maart 1956
L.B. 'Het huwelijk van Marilyn' in Vooruit van 6 juli 1956

- in 'Kort verhaal... maar dat echt gebeurde'
'Drie foto's van Marilyn' in Vooruit van 2 september 1956


Boontje over John Christie [De paradijsvogel]
- Boontje, 'Het socialistisch realisme in de u.s.s.r. Klein pleidooi voor een vrije kunst.' In: Vooruit van 12 februari 1955. Zie ook: L.P. Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk. iv.2. 'Vooruit' [K. Humbeeck, E. Bruinsma, K. Haagdorens, J. Dierinck & B. Nuyens, eds.], L. P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1997,  p. 677.
-  L.P. Boon, '2de brief aan Elise. Over de drang tot het schrijven.' In: Vooruit van 26 maart 1955. Zie ook: L.P. Boon, Het literatuur- en kunstkritische werk. iv.2. 'Vooruit', op. cit., p. 695-697.


Boontje over Christine Keeler en co. [Het boek Jezebel]
- in 'De wereld rond'
1963
'Herrie rond Christine' in Vooruit van 2 april 1963
'Johnny schrijft zijn memoires' in Vooruit van 18 april 1963
'Christine: mijn loopbaan is gebroken' in Vooruit van 11 juni 1963
'De rechter tot de mooie Mandy: "Ge kunt me steeds komen bezoeken"' in Vooruit van 3 juli 1963
'Een nieuwe Lady Hamilton' in Vooruit van 4 juli 1963
'Geen Christine Keeler-film' / 'Het lied van Christine' in Vooruit van 9 juli 1963
'Een dag van vreugde voor Valerie Hobson' in Vooruit van 10 juli 1963
'Een Engelse landlord ten huwelijk gevraagd door Amerikaanse striptease-danseres' in Vooruit van 16 juli 1963
'De mooie Sylvia werd gekidnapt' in Vooruit van 24 juli 1963
'Alweer Christine!' in Vooruit van 17 september 1963
'Alle Franse uitgevers willen het rapport Christine Keeler uitgeven' in Vooruit van 1 oktober 1963
'Het kasteel van Christine Keeler' in Vooruit van 9 oktober 1963
'De buren van Christine Keeler zijn niet tevreden' in Vooruit van 22 oktober 1963
'Christine Keeler op de Franse tv' in Vooruit van 6 november 1963
'Als men de "Christine Keeler"-film draait' in Vooruit van 21 november 1963
'Het Keelernieuws' in Vooruit van 19 december 1963

1964
'Mandy gaat trouwen' in Vooruit van 5 februari 1964
'Wat de mensen toch allemaal zedeloos vinden! zegt Mandy Rice-Davies' in Vooruit van 12 maart 1964
'Barones Mandy Rice-Davies' in Vooruit van 4 augustus 1964
'Christine Keeler weer in het nieuws' in Vooruit van 28 oktober 1964

- in 'Boontjes'
1963
- Boontje, 'Terug' in Vooruit van 2 juli 1963. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1963 [J. Weverbergh, ed.], Houtekiet, Antwerpen/Baarn, 1994, p. 177-178.
- Boontje 'Test' in Vooruit van 4 juli 1963. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1963, op. cit., p. 180-181.
- Boontje 'Christine' in Vooruit van 16 juli 1963. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1963, op. cit., p. 192-193.
- Boontje 'Afscheid' in Vooruit van 8 augustus 1963. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1963, op. cit., p. 215-216.
- Boontje 'Varia' in Vooruit van 15 augustus 1963. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1963, op. cit., p. 222-223.
- Boontje 'Memoires' in Vooruit van 16 augustus 1963. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1963, op. cit., p. 223-224.
- Boontje 'Mannen' in Vooruit van 17/18 augustus 1963. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1963, op. cit., p. 224-225.
- Boontje 'Slot' in Vooruit van 19 augustus 1963. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1963, op. cit., p. 226-227.
- Boontje 'Storm' in Vooruit van 22 november 1963. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1963, op. cit., p. 326-327.

1964
- Boontje, 'Christine' in Vooruit van 24 februari 1964. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1964 [J. Weverbergh, ed.], Houtekiet, Antwerpen/Baarn, 1998, p. 65-67.
- Boontje, 'In boekvorm' in Vooruit van 26 maart 1964. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1964, op. cit., p. 102-103.
- Boontje, 'Een butler' in Vooruit van 30 maart 1964. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1964, op. cit. p. 106-107.
- Boontje, 'Met vuile voeten' in Vooruit van 30 maart 1964. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1964, op. cit. p. 107-108.
- Boontje, 'Plakboek' in Vooruit van 1 april 1964. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1964, op. cit., p. 108-110.
- Boontje, 'Shirley' in Vooruit van 2 april 1964. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1964, op. cit., p. 110-111.
- Boontje, 'Jezebel' in Vooruit van 11/12 april 1964. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1964, op. cit., p. 120-122.
- Pomponneke, 'Pomponneke spreekt' in Vooruit van 13 april 1964. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1964, op. cit., p. 122-123.
- Pomponneke, 'Vijftien jaar' in Vooruit van 14 april 1964. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1964, op. cit., p. 123-124.
- Pomponneke, 'Een avontuur' in Vooruit van 23 april 1964. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1964, op. cit., p. 134-135.
- Pomponneke, 'Een nestje' in Vooruit van 24 april 1964. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1964, op. cit., p. 135-136.
- Boontje, 'Zon' in Vooruit van 27 april 1964. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1964, op. cit., p. 138-139.
- Pomponneke, 'Een halsband' in Vooruit van 6 mei 1964. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1964, op. cit., p. 147-148.
- Pomponneke, 'Een grappenmaker' in Vooruit van 8 mei 1964. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1964, op. cit., p. 150-151.

1965
- Boontje, 'Christine Keeler' in Vooruit van 13 april 1965. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1965 [J. Weverbergh, ed.], Houtekiet, Antwerpen/Baarn, 1999, p. 88-89.

1966
- Boontje, 'Verlofdromen.' In: Vooruit van 14 juli 1966. Zie ook L.P. Boon, Boontjes 1966 [ J. Weverbergh, ed.], Houtekiet, Antwerpen/Baarn, 2001, p. 95.
- Boontje, 'Memoires.' In: Vooruit van 15 december 1966. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1966, op. cit., p. 247.

1967
'Het boek Jezebel i (de reeds verschenen stukjes in de krant)' ver­scheen tussen 6 januari en 13 mei 1967 in drieëntwintig afleveringen in de krant Vooruit:
- Boontje 'De roman Jezebel' in Vooruit van 6 januari 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967 [J. Weverbergh, ed.], Houtekiet, Antwerpen / Amsterdam, 2003, p. 12-13.
- Boontje, 'Proloog' in Vooruit van 7/8 januari 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 13-15.
- Boontje, 'Jezebel als kind' in Vooruit van 14/15 januari 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 21-22.
- Boontje, 'De Stad' in Vooruit van 21/22 januari 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 28-29.
- Boontje 'Een avontuur' in Vooruit van 28/29 januari 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 35-36.
- Boontje, 'Dr. Coolen' in Vooruit van 4/5 februari 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 42-43.
- Boontje, 'Lief­denestje' in Vooruit van 11/12 februari 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 49-51.
- Boontje, 'De heer Molok' in Vooruit van 18/19 februari 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 57-58.
- Boontje, 'Nog over Molok' in Vooruit van 25/26 februari 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 64-66.
- Boontje, 'De keerzijde' in Vooruit van 27 februari 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 66-67.
- Boontje, 'Derde brief' in Vooruit van 4/5 maart 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 71-73.
- Boontje, 'Honds' in Vooruit van 11/12 maart 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 78-80.
- Boontje, 'Jo' in Vooruit van 18/19 maart 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 85-87.
- Boontje, 'De Landgraaf' in Vooruit van 25/26/27 maart 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 94-95.
- Boontje, 'Kleine Paviljoen' in Vooruit van 1/2 april 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 101-102.
- Boontje, 'Lucky Strike' in Vooruit van 7 april 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 107-108.
- Boontje, 'Een kamertje' in Vooruit van 8/9 april 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 108-110.
- Boontje, 'Een muilpeer' in Vooruit van 10 april 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 110-111.
- Boontje, 'De Dapperstraat' in Vooruit van 15/16 april 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 116-117.
- Boontje, 'Paula Park' in Vooruit van 22/23 april 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 124-125.
- Boontje, 'Schulden' in Vooruit van 29/30 april 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 132-133.
- Boontje, 'Marihuana' in Vooruit van 6/7 mei 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 139-140.
- Boontje, 'Een Frau­lein' in Vooruit van 15 mei 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 148-150.
- Boontje, 'Jan Cremer.' In: Vooruit van 3 juni 1967. Zie ook: L.P. Boon, Boontjes 1967, op. cit., p. 164-165.

1977
Boontje, 'In boekvorm' in Vooruit van 14 februari 1977.


Boontje over Sharon Tate en co. [De meisjes van Jesses]
- Boontje, 'Sharon' in Vooruit, 14 februari 1970.


Selectieve bibliografie voor het nawoord

- A. Aerts, 'Het Boek Jezebel en Eenzaam spelen met Pompon in het oeuvre van Louis Paul Boon' [Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling], Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen, 1999.
- L. P. Boon, Het boek Jezebel [ J. Dierinck, B. Kennis, eds.], Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 1999 [Boonstudies 11] [Bevat 'De nieuwe lady's Hamilton' en Het boek Jezebel. Geannoteerde werkuitgave met voorwoord, editieverantwoording en variantenapparaat].
- G. J. van Bork, 'Verdrongen en verwrongen. Over Boons gebruik van bronnen in De paradijsvogel.' In: Literatuur, viii (1991), 3 (mei/juni), p. 142-148.
- K. Humbeeck, 'Kleine Apocalyps. Boons gevecht met de stoommachine.' In: Louis Paul Boon, schrijver [K. Humbeeck, P. de Wispelaere, eds.] Restant, xvii (1989), 4, p. 323-570 [Boonstudies 1].
- K. Humbeeck, 'De paradijsvogel. Een groteske archeologie van het moderne weten.' In: De kantieke schoolmeester, i (1991), 0-nummer (mei), L. P. Boon-documentatiecentrum/L. P. Boon-Genootschap, Antwerpen/Aalst, p. 37-212.
- K. Humbeeck, 'Alles was aangeraakt, betast en bevuild geraakt.' In: Yang, xxxv (1999), 1 (maart), p. 100-105.
- K. Humbeeck, 'Een legpuzzel van totaal verschillende werelden: groot­stadsbeelden in enkele romans van Louis Paul Boon.' In: Spiegel der Letteren, xlviii (2006), 2, p. 199-217.
- H. Leus, 'De paradijsvogel of de binding met het verleden.' In: Komma, i (1965/1966), 5/6 (februari 1966), p. 57-75 [Boon-speciaalnummer].
- H. Leus, 'Tekens verklaren.' In: Louis Paul Boon, schrijver, op. cit., p. 5-64.
- J. Olyslaegers, 'Open gelijk een mond.' In: De kantieke schoolmeester, i (1991), 0-nummer, op. cit., p. 213-242.
- W. de Poorter, 'Zo zo, Zsa Zsa! Op zoek naar de bronnen van De paradijsvogel.' In: Louis Paul Boon, schrijver, op. cit., p. 75-88.
- J. van Thienen, 'Aphrodite ontsluierd: Boons fallische vrouw (De paradijsvogel van Louis Paul Boon).' In: J. van Thienen, Androgynie & macht. Sek­sistische implicaties van het androgyniemotief in Vlaamse en Nederlandse literaire teksten uit de twintigste eeuw [Ongepubliceerd proefschrift], Universiteit Antwerpen, Antwerpen, 2002, p. 259-320. Zie ook: J. van Thienen, 'De paradijsvogel ontsluierd.' In: Boelvaar Poef, iii (2003), 1 (januari), p. 33-64.


[terug]