[terug]

Vergeten straat
Verzameld werk, deel 3

Primaire bibliografie


- Louis Paul Boon, Vergeten straat, Uitgeversmaatschappij A. Manteau nv, Brussel, 1944 [= september 1946], 248 p.
- Louis Paul Boon, Vergeten straat, Em. Querido's Uitgeversmaatschappij nv/A. Manteau nv, Amsterdam/Brussel, [mei] 1961, 224 p. [Salamander 91].
- Louis Paul Boon, Vergeten straat, Em. Querido's Uitgeversmaatschappij nv, Amsterdam, 1965, 223 p. [Salamander 91].
- Louis Paul Boon, Vergeten straat, Em. Querido's Uitgeversmaatschappij nv, Amsterdam, 1969, 223 p. [Salamander 91].
- Louis Paul Boon, Vergeten straat. In: Louis Paul Boon, 1. De voorstad groeit 2. Vergeten straat 3. Mijn kleine oorlog, Nederlandse Boekenclub [NBC], Den Haag/Antwerpen, z.j. [1969], p. 223-392.
- Louis Paul Boon, Vergeten straat, Em. Querido's Uitgeversmaatschappij bv, Amsterdam, 1973, 223 p. [Salamander 91].
- Louis Paul Boon, Vergeten straat. In: Louis Paul Boon, Het vroege werk. De voorstad groeit. Abel Gholaerts. Vergeten straat. Mijn kleine oorlog, bv Uitgeverij De Arbeiderspers/Em. Querido's Uitgeverij bv, Amsterdam, 1978, p. 575- 764.
- Louis Paul Boon, Vergeten straat. Met een nawoord van Kris Humbeeck, 'Koelie, Roza en de anderen', Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1999, 2003, 320 p. [Salamander Klassiek].


Fragmenten
- In: P. van Aken, Niemand te hoog. Humanisme, Vrijzinnigheid en Vlaamse literatuur, VUBPRESS, Brussel, 1995, p. 226-227 [ook 'Wie is barbaar?', fragment uit L.P. Boon, Reservaat I, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1954 [Boekvink. Litteratuur in Miniatuur]

Vertalingen
- Louis Paul Boon, Zapomniana ulica [Ryszard Pyciak, vert.], Panstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1977.

- Louis Paul Boon, Zabytaja ulica [L. Chetkowa, vert.], In: Izbrannoe. Perevod s niderlandskogo [vertaling door J. F. Sidorin, e.a.], Progress, Moskva, 1980.


Secundaire bibliografie

Bewerkingen
Theater

- 'Vergeten straat', Progressief Aalsters Collectief Teater; Bewerking / Regie: Lieven Hostens; Acteurs: Staaf Beckaert, Eric Citters, Luc de Blieck, Myriam de Vleeschauwer, e.a.; Première: 22 september 1989, Bathyscaaf, Aaslt.
- 'Krapuul', een muziektheaterproductie op locatie gebaseerd op
Vergeten straat en De voorstad groeit, Stichting Theatergroep De Gebroeders Flint, Amsterdam; Scenario: Stan Lapinski; Première: 3 juli 1996, Machinegebouw Westergasfabriek, Amsterdam.


Film
- Vergeten straat
, Era films in co-productie met VRT; Regie: Luc Pien; Scenario: Bob Goossens; Acteurs: Chris Deleu, Bob de Moor, Guy Dermul, Catherine Graindorge, Catherine Kools, Dimitri Leue, Caroline Maes, Pascale Michiels, Wim Opbrouck, Diederik Peeters, Marc Peeters, Mitta van der Maat, Hilde Wils, Luk Wyns, Rico Zermeno en Jos Verbist.

Aankondigingen
- In: Pioentje, juli 1946: 'Van Louis P. Boon [...] verschijnt eindelijk de lang verwachte Vergeten straat (248 blz. op mooi papier, geb. fr. 100)'
- H[ubert] Lampo, 'Een nieuwe generatie van Vlaamsche prozaschrijvers. Louis-Paul Boon.' In: De Gids, algemeen cultureel maandblad, CIX (1946), 5 (mei), p. 91.
Zie ook:
- 'In de wereld van het boek.' In: Het Laatste Nieuws van 11 september 1946;
- Vooruit van 12 september 1946;
- 'Nieuw werk.' In: Het Nieuwsblad van 18 september 1946;
- [korte aankondiging] in: Het Laatste Nieuws van 25 december 1946.

Recensies
Eerste druk
- M. Thijs, 'Enkele opmerkingen bij Vergeten straat door Louis Paul Boon.' In: De Roode Vaan van 19 september 1946.
- M. Wauters, 'Vergeten straat: een boek zonder levensangst.' In: Front van 13 oktober 1946.
- P. van Aken, 'Vlaamsch Proza: Louis-Paul Boon, Een litteraire Nihilist?' In: Volksgazet van 24 oktober 1946.
- C. Bittremieux, 'Het Boek van de Week: Vergeten straat door Louis-Paul Boon.' In: De Spectator van 10 november 1946.
- F. V., 'L. P. Boon: Vergeten straat.' In: Het Nieuwsblad van 11 november 1946.
- P. Hardy, 'Louis-Paul Boon. Vergeten straat.' In: Boekengids, XXIV (1946), 9 (november), p. 302.
- K. Leroux, 'Poëzie op den mesthoop. Roman van een jongen Vlaamschen schrijver.' In: Nationale Rotterdamsche Courant van 18 december 1946.
- R. Boeckaert, '
Vergeten straat L.-P. Boon.' In: Arsenaal, II (1946), 12 (december), p. 419.
- [Anoniem], 'Jonge Vlaamsche romans: Louis-Paul Boon en Piet van Aken.' In: De Nieuwe Standaard van 4 januari 1947.
- Jlw., 'Schimmelplanten en zonnebloemen.' In: Algemeen Dagblad van 10 januari 1947.
- P. van Steen, 'De Vlaamse letterkunde, verheugende ontwikkeling zet zich voort.' In: De Vlam, III (1947), 3 (25 januari 1947), p. 14.
- H. Lampo, 'Twee die iets te vertellen hebben.' In: De Vlaamse Gids, XXXI (1947), 1 (januari).
- A. Duflou, 'Louis-Paul Boon vestigt zijn faam met zijn
Vergeten straat.' In: Parool van 9 februari 1947.
- R. Herreman, 'Panorama van de Letteren: Louis-Paul Boon: Vergeten straat en Mijn kleine oorlog.' In: Vooruit van 6 maart 1947.
- A. Demedts, 'Kroniek van het Nederlandsch proza. Gerard Walschap,
Ons Geluk, Louis Paul Boon, Vergeten straat.' In: Dietsche Warande & Belfort, LXXXIII (1947), 3 (april), p. 167-169.
- A. Demedts, 'De Vlaamsche roman sedert de bevrijding. Proeve van een overzicht (1).' In: Het Nieuws van den Dag van 13 augustus 1947. Zie ook:
Band, VI (1947), 6/7 (juni/juli), p. 226-234.
- G. S., 'Voor de boekenplank. Romans. Vergeten straat.' In: De Nieuwe Eeuw van 17 september 1947.
- R. van de Moortel, 'Vergeten straat door Louis-Paul Boon.' In:
Landwacht van 5 oktober 1947.
- K. Herman, 'Louis Paul Boon.
Vergeten straat.' In: Ontwaken van februari 1948.
- H. Lampo, 'Het Vlaamse proza.' In:
Nieuw Vlaams Tijdschrift, II (1948), 12 (juni), p. 1305-1306 [over Vergeten straat en Mijn kleine oorlog].
- E. Augustin, 'Louis Paul Boon.' [o.m. over Vergeten straat] In:
Het woord (winter 1948-1949), p. 84-91.
- [Anoniem], 'Vertaling van Vlaamse werken.' In:
Het Laatste Nieuws van 9 maart 1950.
- M. de Kock, 'Utopia der vrijheid.' In:
Tijd en Mens, I (1950), 6 (juli/augustus), p. 225-238.
- [Anoniem], 'Louis Paul Boon.
Vergeten straat.' In: De Nederlandsche Post (Zuid-Afrika), oktober 1950.

- Lectuur-repertorium: auteurslijst A-G I [J. Baers, ed.], Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen, Antwerpen, 1952, p. 238.
- Marcus, 'Klein dagboek.
Vergeten straat.' In: Gazet van Antwerpen van 12/13 september 1953.

Tweede en latere drukken
- J. W[inkler], 'Boekbespreking. Droevig-zotte kroniek.' In:
Het Parool van 19 juni 1961.
- JDR [J. de Rop], '
Vergeten straat herdrukt.' In: Vooruit van 13 juli 1961.
- [L. Geerts], 'Nederlands proza. Louis Paul Boon,
Vergeten straat.' In: De Nieuwe van 29 oktober 1965.
- F. de Keyser, 'L.P. Boons rauwe geschiedschrijving.' In:
De nieuwe gazet van 29 december 1976.

Vertaling
- G.S., 'L.P. Boon in het Pools.' In:
De Nieuwe Gids van 5 december 1978.
- [Anoniem], 'Louis Paul Boon in Poolse vertaling.' In:
Gazet van Antwerpen van 7 december 1978.

Bijdragen / Studies
(zie ook selectieve bibliografie)
- M. Wauters, 'Vergeten straat: een boek zonder levensangst.' In: Front van 13 oktober 1946.
- M. De Kock, 'Utopia der vrijheid.' In: Tijd en Mens, I (1950), 6 (juli/augustus), p.225-238.
- P. de Wispelaere, 'Louis Paul Boon: tedere anarchist.' In:
Nieuw Vlaams Tijdschrift, XXV (1972), 9 (november), p. 848-865.
- P. de Wispelaere, 'Beschouwingen over Louis Paul Boon en zijn roman
Vergeten straat.' In: Ons Erfdeel, XVIII (1975), 2 (maart/april), p. 240-248.
- P. de Wispelaere, Louis Paul Boon, tedere anarchist: omtrent het Utopia in 'Vergeten straat', Nijgh & Van Ditmar, 's Gravenhage/Rotterdam, 1976.
- B. Baltus, 'Vergeten straat is nu een verdwenen straat.' In: Tijdingen, Louis Paul Boon-Genootschap, II (1985), 4 (15 september 1985), p. 15-18.
- L. Stynen, 'Schrijven over morgen.' In:
Restant, XXII (1995), 3, p. 214-217 [passage over Vergeten straat].
-
T. Puttemans, Habsburgers, hervormers, humanisten, pausen, een prins en een nachtemmer. De afgrondelijke ironie van 'Het Geuzenboek' en zijn functie in Louis Paul Boons oeuvre, Proefschrift voorgelegd voor het behalen van de graad van Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Antwerpen, 1998. [over Vergeten straat, 1.11]
- B. Nuyens, Louis Paul Boon en de (stille) film, L. P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1998.
- Zie ook: K. Humbeeck, 'Bij de avant-première van de film Vergeten straat', W. de Poorter, 'L.P. Boon in Luc Piens Vergeten straat'. In: Berichten uit Boonland, V (1999), 4 (december), p. 8-13, p. 14-19.

- K. Humbeeck, 'Koelie, Roza en de anderen.' In: Louis Paul Boon, Vergeten straat, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1999, 2003, p. 307- 317.
- E. Bruinsma, Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van uitgeverij Manteau (1938- 1953), Meulenhoff/Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 2005.


Scripties
- H. Monsieur & F. Schenkels, 'Enkele structuuraspecten van Vergeten straat van Louis Paul Boon.'
Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling Germaanse Filologie, UIAntwerpen, Wilrijk, 1976.
- H. van der Stichelen, 'Op- en afbouw van de utopie bij Louis Paul Boon in
Vergeten straat, De Kapellekensbaan en Zomer te Ter-muren.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling Germaanse Filologie, UIAntwerpen, Wilrijk, 1976.
- E. Vanacker, 'Een sociologisch onderzoek van L.P. Boons
Vergeten straat.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling Germaanse Filologie, UCLouvain, Leuven, 1978.

- B. Demeester, ' Proeve tot een analyse van de man-vrouw, man-meisje imbrogito in Louis Paul Boons Drie mensen tussen muren en Vergeten straat, toegelicht door enkele begrippen uit Freuds leer.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, UCLouvain, Leuven, 1991.
- F. Stevens, 'Het beeld van de machine in het werk van Louis Paul Boon (
Vergeten straat / De Kapellekensbaan / Zomer te Ter-Muren). Boons gevecht met de Wetenschap, met de Techniek en met de Machine.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling Wijsbegeerte en Letteren, UIAntwerpen, Wilrijk, 1991.

Interviews
- H. de Geest, 'Interview met L.-P. Boon.' In: Waarom? Tijdschrift voor R.M.O. Aalst, I (1945), 3 (oktober), p. 11.
- M. H[oornaert] en L. C[olombeen], 'Uit ons vraaggesprek met L. P. Boon.' [Interview]. In: Inter Nos, XVII (1961-1962), maart-april 1962, p. 3-4.
- B. Brouwers, 'Gesprek met Louis Paul Boon over zijn nieuw boek Pieter Daens.' [Interview]. In: De Nieuwe Linie van 28 septe
mber 1971.

- J. Florquin, Ten huize van... 8, Davidsfonds / Orion / Desclée De Brouwer, Leuven, 1972, p. 37-39.
- W. M. Roggeman, 'Louis Paul Boon.' [Interview]. In: Beroepsgeheim 2, Uitgeverij Walter Soethoudt, Antwerpen, 1977, p. 192.
Zie ook:
- Interview met Maurice Roggeman: W. M. Roggeman, 'Wie waren Boontjes personages?' In: Maatstaf, XXVIII (1980), 5/6 (mei/juni).

Boontje over Vergeten straat
- Zie o.a.: Boontje, 'Vergeten straat.' In: Vooruit van 13 februari 1968. Zie ook:
Vooruit van 10 augustus 1974; zie ook: L.P. Boon, Over mijn boeken, Motion, Utrecht, [1969], p. [12].

Zie ook:
- L. P. Boon, Brieven aan literaire vrienden [J. Muyres, ed.], De Arbeiderspers, Amsterdam, 1989.
- L. P. Boon, Brieven aan Morris, gevolgd door 'Herinneringen van Maurice (Morris) Roggeman [J. Muyres, B. Vanheste, eds.], Gerards & Schreurs, Maastricht, 1989.
- W. Elsschot, Brieven [V. van de Reijt, ed.], Em. Querido's Uitgeverij bv, Amsterdam, 1993. Zie ook: Als een onweder bij zomerdag. De briefwisseling tussen Louis Paul Boon en Willem Elsschot [J. Muyres, V. van de Reijt, eds.], Em. Querido's Uitgeverij bv, Amsterdam, 1989.

Vertinnersgang / Impasse de l'Etameur
- Enquête 1936-1940. Tome iv. Enquête sanitaire concernant les maisons insalubres, insuffisantes ou surpeuplées, Comité Officiel de Patronage des Habitations Ouvrières et des Institutions de Prévoyance de la Ville de Bruxelles 1936-1940, [Bruxelles], [1940], p. 35. Dit verslag bevat naast boeiend cijfermateriaal met betrekking tot de ellendige leefomstandigheden in een aantal verwaarloosde Brusselse straten in de jaren die aan de Tweede Wereldoorlog voorafgaan onder meer ook een grondplan (p. 67) en twee foto's (p. 46) van de Impasse de l'Etameur.
- Voor de Vertinnersgang en zijn bewoners in de jaren 1920 en meer algemene gegevens over de 'Impasses Bruxelloises' in die periode, zie: Louis Verniers, 'Les Impasses Bruxelloises.' In: Le Folklore Brabançon, XIV (1934-1935), 79-80 (augustus-oktober 1934), p. 30-97 [bijlagen, p. 98-109].
- Zie ook: B. Baltus, 'Vergeten straat is nu een verdwenen straat.' In: Tijdingen, Louis Paul Boon-Genootschap, II (1985), 4 (15 september 1985), p. 15-18.

- Officieel hield de Vertinnersgang/Impasse de l'Etameur op 25 februari 1983 op te bestaan. Bron: Dienst Bevolking van de Stad Brussel.Selectieve bibliografie voor het nawoord
- E. Bruinsma, Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van uitgeverij Manteau (1938- 1953), Meulenhoff/Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 2005.
- K. Humbeeck, 'Koelie, Roza en de anderen.' In: Louis Paul Boon, Vergeten straat, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1999, 2003, p. 307- 317.
- M. De Kock, 'Utopia der vrijheid.' In: Tijd en Mens, I (1950), 6 (juli/augustus), p.225-238.
- B. Nuyens, Louis Paul Boon en de (stille) film, L. P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1998.
- M. Wauters, 'Vergeten straat: een boek zonder levensangst.' In: Front van 13 oktober 1946.

- P. de Wispelaere, Louis Paul Boon, tedere anarchist: omtrent het Utopia in 'Vergeten straat', Nijgh & Van Ditmar, 's Gravenhage/Rotterdam, 1976.

[terug]