[terug]

[1]  Eens, op een minder mooie avond

 

Overlevering

 

M5       Eens op een mooie avond (typoscript), p. 3-13

M4       Dol Kijwe, Eens op een mooie avond, p. 3-22

M3    Eens, op een mooie avond, p. 112-136

 

Varianten en correcties

    

607  Titel  Eens, op een minder mooie avond  <  Eens, op een minder mooie   avond zijnde het kommentaar op voorgaand boek, geschreven door zijn biograaf, in de literatuurgeschiedenis alleen bekend als “de biograaf van Noob Kijwedol”. M3

609  1      vonden  <  lazen M3

     3      introvingereerde  <  introvinogureerde M3

     4      Dol Kijwe  <  Noob Kijwedol M3

     6      Gunnarsson  <  Gunnarzson M4

            Trouwens  <  Trouwens, M4

     8-9    spreken, de voornaamste held, die  <  spreken, die M3

     9      bisschop Foetreloe  <  bisschop met naam Foetreloe M4

     11-12  ‘du Vieux Foutre’  <  “du Vieux Foutre” M4

     12     ‘loe’  <  “loe” M4

     14     o.a.  <  onder andere M3

     15     ‘mijn loetje’  <  “mijn loetje” M4

     15-16  even zijn vriend de  <  even de M3

     16     Belgicisme  <  neerlandisme, samen met het belgicisme M3

     22     voert. We  <  voert, we M3

     25     st.. st... stotterende  <  st... st... stotterende M4

     25-27 Trouwens, die Guus lijkt toch wel een beetje een Zweedse

            naam, ik zal mijn theorie nog eens moeten herzien.  < 

            Die Guus lijkt toch wel een beetje een Zweedse naam. Ik

            zal mijn theorie nog eens herzien. [voetnoot] M3

610  1      ook  <  óók M4

     1-2    zou het godverdomd die geweest zijn, de hoer? – en de  <  zou het god-verdomd die geweest zijn, de hoer? en de M4  <  ik had misschien beter over deze een pornografisch verhaal geschreven, liever dan mijn tijd te verprutsen aan deze studie – en de M3 

     3      Dol Kijwe  <  Noob M3

     8      vandaan, zonder opspraak te verwekken?  <  vandaan? M3

     12     tot voeten  <  tot de voeten M3

            - het splitje of lulletje niet te vergeten -  <  , en grondig M3

     15     toehorend  <  toebehorend M3

     18     Tenslotte  <  Tenslotte, M4

     18     toehorend  <  toebehorend M3

     18-19  b.. b... bokser Guus:  <  b... b... bokser Guus: M4  <  bokser gu... gu... godomme, straks krijgen we er ook van! guus: M3

     19     Noëlla  <  Noella M3

     21     Dol – Kijwe, bedoelen we -  <  Kijwedol M3

     23     ten andere  <  trouwens M3

     27     Dol’s  <  Kijwedols M3

     28-29  zijn helden toeschrijft  <  hen toeschrijft M3

     29-30  beginnen lezen  <  herlezen M3

     30     zelf  <  zčlf M4  <  zelf M3

611  2      het boek  <  het hele boek M3

     3      Op bladzijde  <  Reeds op bladzijde M3

     4      al bijna  <  bijna al M3

     9      is  <  is, M4  <  is M3

     11     langs,  <  langs M3

     12     neuken  <  bewerken M3

     13-14  Dol Kijwe – Kijwe Dol - we  <  Dol Kijwe – of Kijwe Dol – we M4  <  Kijwedol? We M3

     17-18  kombinatie, zoals ge ziet, want  <  kombinatie trouwens, want M3

     21     aangezichten  <  gezichten M3

     24     ‘die het genot zo lang mogelijk willen uitstellen’.  <  “die het genot zo lang mogelijk willen uitstellen”. M4

     26     ‘uitstellen’  <  “uitstellen” M4

        27     ‘dadelijk toegeven’  <  “dadelijk toegeven” M4

     30     systokutodelischer  <  systomedidelischer M3

     32     draait  <  draait, M3

     34     van Den  <  Van Den M4

     34-35  Reinaerde en andere  <  Reinaerde, of Den Isengrimus en alle andere M3

     35     ongewoons.  <  ongewoons! M3

     noot   Denk nu hierom niet,  <  denk nu niet M3

            zou zijn  <  is M3

612  1-2    verhaal, over de bisschop en zo, dient meer als leidraad en heeft  <  verhaal, over de bisschop en zo, dient meer als leiddraad en heeft M5-4  <  verhaal of leiddraad, over de bisschop en zo, heeft M3

     2      onwezenlijk  <  onwezenlijke M3

     4      Dol Kijwe  <  Kijwedol M3

     5-6    af – om nu eens het juiste woord te gebruiken – in  < 

            af in M3

     8      methamitofisisch  <  methamidofisisch M3

     10-11  vrienden en de hoertjes op  <  vrienden, de hoertjes en de andere kinderen op M3

     12     Noëlla  <  Noella M3

     14     het er dan over  <  het dan erover M3

     16-17  binnenhuis-sadistische  <  kleine sadistische M3

     18     ja hoe  <  ja, hoe M3

     23     het iets geven? -  <  het de moeite waard zijn? – M3

     24     nogmaals  <  nu eens M3

     28     vakantie  <  verlof M3

     29     laten we  <  laat ik M3

     30     Kijwe’s  <  Kijwedols M3

     36     eerbaar genoeg zijn  <  eerbaar genoeg zijn, M3

613  2      bij Dol Kijwe.  <  bij Kijwedol… als hij tenminste niet

            bij zichzelf gedacht heeft: ik mag het niet tč bont

            maken. M3

     6      gespaard,  <  gespaard M3

     6-7    ‘haar iets oudere vriendinnetje’  <  “haar iets oudere vriendinnetje” M4  <  “haar iets ouder vriendinnetje” M3

     9      ouder  <  ouder, M3

            ze,  <  ze M3

            huis van buurman,  <  huis van buurman M3

     10     raam van buurman,  <  raam van buurman M3

            binnen kreeg  <  binnenkreeg M3

     11     dit  <  dat M3

     12     wat  <  eens M3

     12-13  zoveel in dit boek geneukt wordt  <  zoveel geneukt wordt in dit boek M3

     16     hoofd af,  <  hoofd M3

            ook  <  óók M3

     17     Maar voort met dat  <  Maar vort met het M3

     21     een jongetje  <  een veertienjarig jongetje M3

     24     Ze  <  Zij M4

     25     nu ook  <  dan ook M3

            het jongetje  <  het veertienjarig jongetje M3

     27     en er  <  ermee M3

     27-28  mee wonen, zonder vrienden die bezoek komen brengen.  <  wonen en geen vrienden bezitten. M3  

     29     brengen, komt  <  brengen komt M3

     31     die -  <  die, M3

            weer eens aan  <  weer aan M3

            vensterraam -  <  vensterraam, M3

     36     donker straatje  <  donkerder straat M3

614  2      detail: ze  <  detail: Arlette M3

     4      loslaat. Wat  <  loslaat, wat M3

     6-7    er me  <  er mij M3

     9      Kijwe Dol  <  Kijwedol M3

     12     dan nog een  <  dan een M3

     15     het kan  <  het kán M4

     19     in huis heeft.  <  heeft gekregen. M3

            heer  <  staatsburger M3

     22     schatten-wasser  <  schattenwasser M3

     23     pap, als u  < pap hebben, als ge M3

     27     tijdstip  <  tijdstip, M3

            Kijwe Dol  <  Kijwedol M3

     29-30  ‘eens terwijl ze ergens met verlof was’  <  “eens terwijl ze ergens met verlof was” M4

     32     lijkt  <  blijkt M3

     36     die een nieuwe  <  die deze nieuwe M4

     37     deze smeerlap een  <  het een M3

615  2      het Reinaert-epos  <  den Vos Reinaerde M3

            denken.  <  denken, toen hij overspel pleegde. M3

     7      toe te dienen  <  toe de dienen M4  <  toe te dienen M3

            vraag mij  <  vraag me M4

     7-8    dit heeft kunnen bijdragen tot de seksuele opvoeding van

            dit jongetje.  <  dit tot de seksuele opvoeding van het

            jongetje heeft kunnen bijdragen. M3

     8-9    het trouwens Marina zelf  <  het trouwens Marina zélf M4  <  het Marina M3

     9-10   me kut, godverdomme!  <  “Mijn kut, godverdomme”. M3

     11     Wat Arlette  <  War Arlette M5  <  Wat Arlette M4

     11     het ogenblik  <  op een ogenblik M3

     12     zijn wel alle  <  zijn alle M3

     14     zeer  <  zéér M4

     15     verlangt  <  wou M3

            nog  <  nog, M4

            verlaat,  <  verliet M3

     16     de inderdaad huiswaarts kerende vrouw  <  zijn vrouw M3

            muilpeer  <  oorveeg M3

     19     heen helpen  <  heenhelpen M3

     20     zijn trouwe  <  zijn huis binnen te brengen en zijn trouwe M3

     30     snoeren.  <  snoeren... M4

     32     veel woorden  <  mooie woorden M4

     36     Noëlla, gewapend  <  Noélla moet, gewapend M3

     36-37  gaat van de drie mannelijke instrumenten  <  van de drie instrumenten M3

616  7      Noëlla er aan  <  Noella eraan M3

            hoe  <  terwijl M3

     9      één  <  eén M3

     10     andere hand  <  andere M3

            Noëlla  <  Noella M3

     12     noemt.  <  zegt. M3

     13     gaat bijrekenen  <  bij gaat rekenen M3

     14     Noëlla  <  Noella M3

     14-15  steeds maar Noëlla  <  steeds Noella M3

     18     komen,  <  zijn gekomen, M3

     19-20  generaal dan ook nog van haar verhaal kan genieten.  <  generaal dan ook nog van háár verhaal kan genieten. M4  <  generaal ook nog van háár verhaal genieten kan. M3

     21     zou genoten  <  zou kunnen genoten M4

     30     ik ben een hond, ik ben een hond.  <  “ik ben een hond,

            ik ben een hond”. M3

     31     feite,  <  feite… M3

     33     Wat zeer  <  Wat ten andere zeer M3

     34     het eindelijk te zien gebeuren  <  het er eindelijk te laten van komen, M3

     35     Paulette,  <  Paulette M3

            hij naar  <  hij weeral naar M4

617  2      het niet.  <  het ook niet. M4  <  men ook niet. M3

     4      likken – we  <  likken. We M3

     5      zou – en  <  zou. En M3

     9      verlangen  <  opwinding M3

            st.. st... stotterende  <  st... st... stotterende M4

     11     hierdoor dan  <  hier dus M3

     18     met ook de pik  <  met zijn pik M3

            st.. st... stotteren  <  st... st... stotteren M4

     19     Noëlla  <  Noella M3

     20     Noëlla  <  Noella M3

     22     hebben.  <  hebben! M3

     25     voor de eerste maal  <  reeds M3

     26-27  dat nu de mossel, muis, pruim,  <  dat de mossel muis pruim M3

     31     eindelijk eens een  <  eindelijk een M3

     32     u kunt  <  ge kunt M3

     32     Noëlla  <  Noella M3

        33     monsterstuk in stelling, op het  <  monsterstuk bij het M3

     34     Noëlla  <  Noella M4

            heb je  <  hebt ge M3

            de bestorming van het citadelletje.  <  de poppen aan het dansen. M3

618  1      is dan Helena  <  is Helena dan M3

     2      nabij  <  naderbij M3

     4      zweren,  <  zweren M3

     7      met hem  <  met Johan M3

     9      Nellie,  <  Nellie M3

     13     en dit doen wil,  <  en ze dit wil doen M3

     14     Fysio-biolodarmisch  <  Fysio-biologodarmisch M4  <  Fysio-biologidarmisch M3

     16     Kijwe Dol  <  Kijwedol M3

     16-17  zelf zien  <  zelf wel zien M4

     24-25  doel. Ingrid aanvaardt de sleutel van Johan in haar slotje, en opent zich.  <  doel. Zodadelijk! zegt Ingrid... als de glazen gevuld zijn. Waarna ze zich onder tafel neervleit, de sleutel van Johan in haar slotje brengt, en zich opent. M3

     25-26  hierdoor krijgt ze dan datgene, wat  <  hierdoor dan datgene krijgt, wat M3

     29     het ook soms een krijgt. En hier is het paard vanzelfsprekend Ingridje.  <  het ook soms eens krijgt. En hier is paard vanzelfsprekend Ingridje. M4  <  het niet krijgt. M3

     30-31  ontsnapt, ze  <  ontsnapt. Ze M3

     34     ligt, geeft  <  ligt en die wild zoent, geeft M3

     36     weten!  <  weten. M3

619  3      en zo.  <  en zo! M4

     6      uitspreiden  <  uitspreiden, M3

     9      bezoedelen  <  bezoedelen, M4

     10     godverdomme!  <  godverdomme. M3

     10     de ander < de andere M3

     11     heeft.  <  krijgt. M3

     13-14  in haar nu heilige kut.  <  in wat de opvoedende blaadjes de vrouwelijkheid noemen. M3

     15     bladzijde zoveel.  <  bladzijde 88. M3

     16     leggen,  <  leggen M3

            heftigheid  <  hittigheid M3

     17     erin  <  er in M3

     20-21  bisschop haar de vagina vult met wat hem van nature toebehoort.  <  bisschop met wat hem toebehoort haar vagina vult. M3

     21     kunnen we  <  kan ik M3

     24     staat.  <  stond. M3

     25     wil hij ook  <  wou hij nu ook M3

     27     staat  <  stond M3

     28     de zijne  <  dezijne M4

     29     de onze.  <  de onze die er wat bij gewaarword. M3

     30     eerste – of is het de tweede? -  <  eerste M3

     32     lezen, als u er de tijd voor hebt, want  <  lezen, want M3

            nog  <  nóg M4  <  nog M3

     34     streelt  <  streelde M3

            kut en wil  <  kut, en wou M3

            trouwen,  <  trouwen M3

            zegt  <  zei M3

     35     krijgt  <  kreeg M3

     37     Het zou  <  Dat zou M3

620  4      klimaks  <  klimax M4  <  climax M3

     7      kan  <  mag M3

            priester,  <  priester M3

     9      kan  <  moet M3

     11-12  mannen de wijven beu zijn en in  <  mannen in M3

     13     zuigen  <  afzuigen M3

            de jonge  <  de drie jonge M3

     14     kelk  <  kelk, M3

     19     groot onderscheid  <  grote onderscheid M3

     20     Kijwe Dol  <  Noob Kijwedol M3

     21     zeggen,  <  zeggen M3

     21-22  zingenot, alleen maar moordgenot kent.  <  zingenot, alleen maar moord-genot kent. M4  <  zingenot kent, alleen moord-genot. M3

     23     ‘ze wierpen alles weg’  <  “ze wierpen alles weg” M4

     24     en bloedvergieten  <  en het bloedvergieten M3

     25     deden!  <  deden. M3

     26     leven,  <  leven M3

     27     Kijwe Dol  <  Kijwedol M3

     30     laarzen of een  <  laarzen, een M3

            kousen  <  kousjes M3

            A lŕ  <  A lá M4

     31     Benny… nee,  <  Benny, neen, M3

     35     die rozenblaadjes lijken.  <  die er als rozenblaadjes uitzien. M3

     36     klitoris – of dief – een  <  clitoris een M3

621  2      zwijgen,  <  zwijgen M3

     3      We hadden het reeds, van terzijde, over de eigenaardigheid,  <  Nu weet ik echt niet meer of we het reeds over deze eigenaardigheid hadden, M3

     5      En daar moeten we het zodadelijk eens  <  En als dit niet het geval is, zullen we het er zodadelijk eens M3

     6      heel wat belangrijkers  <  veel belangrijkers M3

     7      ons zo heel  <  ons heel M3

     11     101  <  111 M3

     12     kut wel wat aan  <  kut toch wel aan M3

     13     ons  <  onzes M3

            Kijwe  <  Noob M3

     14     kut  <  Kut M4  <  kut M3

     16     getroffen,  <  getroffen M3

            heel jonge  <  heel heel jonge M3

     20     opkan  <  op kan M3

     22     bij,  <  bij M3

            meer…  <  meer - M3

     24     mócht  <  mocht M3

     26     Kijwe Dol  <  Noob Kijwedol M3

     27     gezorgd  <  gezocht M3

            een pik of piek  <  een piek M3

     28     stijve, een instrument, een mast en  <  stijve, een fluit, een instrument en M3

     29     nam hij  <  vond hij M3

     30     maar het blijft daarbij. Wij  <  doch daar blijft het dan bij. We M3

     32     ook  <  Ook M4  <  “Ook M3

     33     d’r lijf  <  haar gat M3

            dezelfde.  <  dezelfde”. M3

     34     of wat ervoor doorgaat:  <  of dat wat ervoor doorgaat, M3

622  2      langsliep  <  langs liep M3

     3      dochtertje  <  dochter M3

     5      ogenblik: folklore of oudheidkunde en  <  ogenblik, folklore en M3

     8      neuken  <  berijden, M3

     8-9    als een  <  als er een M3

     10     en andere folkloristische  <  en folkloristische M3

     11     maar  <  doch M3

     11-12  er van af  <  er nu van af M3

     13-15  meisjes, langs een verlaten veldweg,en dan nog eens langs een veldweg die niet verlaten kan genoemd, want  <  meisjes, in de duinen, langs een verlaten veldweg, nog eens langs een verlaten veldweg, en dan nog eens langs een veldweg die niet verlaten kan genoemd, want M4  <  meisjes, in de duinen, langs een verlaten veldweg, nog eens langs een verlaten veldweg, en dan nog eens langs een veldweg die niet verlaten kan genoemd, wat M3

     17-18  reeds van in de wieg een zijkertje, dat  <  een zijkertje, reeds van in die wieg. Dat M3

     18     horen  <  horen, M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     21-22  naar even heetlopende meisjes en andere jongens?  <  naar een even heetlopende partner? M3

     23     geschikt materiaal  <  heel wat materiaal M3

     27     zelfs nog erger te  <  zelfs godhemelstegodvlammendstegodverdomme te M3

     32     gevonden,  <  gevonden M3

     33     verantwoorde  <  verantwoordde M5-4

     34-35  we, achteraf beschouwd, niet  <  we niet M3

     36     paardrijders,  <  paardrijders – M3

     36-37  aan mooie  <  aan de mooie M3

     37     aan bookmakers  <  aan de bookmakers M3

623  2-3    verschijnsel Humor bij Kijwe Dol  <  verschijnsel “Humor” bij

            Noob Kijwedol M3

     5      giechelen.  <  gichelen en lachen. M3

     7      we tenslotte  <  we dan tenslotte M3

     8-9    Ik kan het niet verhelpen, maar het kittelt me zo!  <  “Het kittelt me zo!”. M3

     10     Kijwe Dol  <  Kijwedol M3

     11     beschrijven,  <  beschrijven M3

            godverdommes  <  godverdommen M3

     13     in de fonetische pataten van Beethoven.  <  in een pathetische sonate. M3

     17     alleen vloekend  <  alleen al vloekend M3     

            rond  <  rond, M4

        25     dan in de afdeling Heren,  <  dan een voor mannen, M3

     25-26  rechtopstaande  <  rechtopstaand M4  <  rechtopstaande M3

     26     als heren,  <  als mannen, M3

     27-28  nog – zoals reeds even vermeld – schijten  <  nog schijten M3

     30     bescheten  <  behandelde M3

     36     mogelijkheid van het kunnen betwijfelen.  <  mogelijkheid betwijfelen. M3

     36-37  Het moet eens nader wetenschappelijk onderzocht of  <  Het zou, onzes insziens, wetenschappelijk nader moeten onderzocht, of M3

624  1      piek  <  lul M3

     2      hoort hierover nog  <  hoort nog M3

     3      Niets,  <  Niets M3

     4-5    boek lezen, en zien of u er wat aan hebt. Misschien kan het ook voor u een mooie avond worden.  <  boek eens lezen en er uw eigen kommentaar aan toe te voegen, er zijn nog wat lege bladen. En we hopen dat het ook voor u een mooie avond mag worden, veel lees en fluitgenot! M3

[terug]