[terug]

[2]  Eens op een mooie avond (Deel 1)

 

Overlevering

 

M5    Eens op een mooie avond (typoscript), p. 13-34

M4    Dol Kijwe, Eens op een mooie avond, p. 1-69

M3    Eens, op een mooie avond, p. 1-44

M2    1ste proefstuk voor “Eens op een mooie zomeravond”

 

varianten en correcties

 

605  Titel  Eens op een mooie avond  <  Eens op een mooie avond M4  < 

            Eens, op een mooie avond M3  <  Eens op een mooie avond M2

     1-8    werd […] van Dol Kijwe’ – […] verhaal en de […] verschijnen.  <  werd […] van Dol Kijwe – […] verhaal én de […] verschijnen. M4  <  een aan de Zweedse pornograaf Noob Kijwedol toegeschreven verhaal, gevonden na zijn dood in 1987, tussen nagelaten papieren en andere rommel van dezelfde aard. Gevolgd door Eens, op een minder mooie avond zijnde kommentaren op het boek, toegeschreven aan een onbekend letterkundige, alleen vermeld als “de biograaf van de pornograaf Noob Kijwedol”. M3  <  een verhaal, toegeschreven aan de Zweedse pornograaf Noob Kijwedol gevonden na zijn dood, in 1987, tussen nagelaten papieren en andere rommel van dezelfde aard. M2

627  1      Eens, op  <  Op M3

            avond,  <  avond M3

     2      jonge mooie  <  mooie jonge M2

     3-4    Hiervoor had hij zich  <  Hij had zich hiervoor M3  <  Hij heeft zich hiervoor M2

     5      kloosternonnetjes  <  kloosternonnen M3

     5-7    deze omwille van de goede naam van het klooster ontnomen had, om ze liever aan zijn roede toe te vertrouwen.  <  deze ontnomen had om ze aan zijn roede te kunnen toevertrouwen. M3  <  deze ontnam om ze aan zijn roede toe te vertrouwen. M2

     7      waren in leuke volgorde:  <  zijn in mooie volgorde M2

     7-10   een achtjarig jongetje, luisterend naar de naam Jean – maar het doet er niet toe, want Jean komt verder in het boek niet meer voor, alleen nog eens om zich een oorveeg te laten toedienen -  <  het achtjarige jongetje Jean, M3

     10     negenjarig  <  negenjarige M3

     10-11  de tienjarige jongen  <  het tienjarige jongetje M2 

     12-13  Om ze wat duidelijker te beschrijven kunnen we eraan toevoegen, dat het jongetje Jean naakt liep  <  Het jongetje Jean was naakt, M3  <  Het jongetje Jean is naakt, M2

     14     kousjes  <  kousen M3

     15     knie, en verder niets.  <  knie. M3

     15-16  Nellie werd iets fijner opgesmukt, want de  <  Nellie werden de M3

     16     haren waren opgemaakt  <  haren opgemaakt M3

     17-18  vrouw, het is te zeggen hoog opgetorend zoals bij markiezin de

Pompadour, en met een gouden bootje erin verwerkt.  <  vrouw. M3

     18-19  Ze droeg sierlijke sandaaltjes,  <  Zij droeg fijne sandaaltjes M3  <  Zij draagt alleen fijne sandaaltjes M2

     20-23  liepen. Daar eindigden ze netgepast om een splitje te laten bewonderen dat aan de kleine holte met roze lippenstift werd aangekleurd. Het leek hierdoor wat op een gebarsten perzikje,

als men dergelijke vruchten reeds gezien heeft.  <  liepen. Daar eindigden zij netgepast om een splitje te laten bewonderen dat aan de kleine holte met roze lippenstift werd aangekleurd. Het leek hierdoor wat op een gebarsten perzikje, als men dergelijke vruchten reeds gezien heeft.  M4  <  liepen, maar verder was ook zij volkomen naakt, met een splitje dat aan de kleine holte met paarse lippenstift werd aangekleurd.  M3  < lopen, maar verder is ook zij helemaal naakt, met een splitje dat aan de kleine holte met wat paarse lippenstift werd aangekleurd. M2

     23-24  Wat de jongen Benny betrof, die droeg het rode manteltje van de koorknaap,  <  Wat het jongetje Benny betreft, die draagt een kort openhangend rood manteltje, als een koorknaap. M2

     24-26  maar loshangend – we bedoelen openhangend – zodat zijn wiebeltje, door sommigen genoemd, aan elkeens blik was prijsgegeven.  <  maar loshangend – we bedoelen openhangend – zodat zijn wiebeltje, door sommigen schaamte genoemd, aan elkeens blik was prijsgegeven. M4  <  maar loshangend zodat niets van zijn schaamte verborgen was. M3  <  [ontbreekt] M2

     27     Zij hadden  <  Zij hebben M2

     27-28  bisschop, laten we zeggen een reeds vijftigjarige klerikaal 

<  bisschop, een reeds vijftigjarige man M3  <  bisschop, een nu vijftigjarige man M2

     28     dirkten hem  <  dirken hem M2

     29     besproeide  <  besproeid M2

            opgericht tuig  <  opgericht geslacht M3

     30     spreidde, besproeide  <  spreidt besproeit M2

     31     zak, dik  <  zak met de beide teeltballen, dik M3

31-628,1    opgepropt met slechts twee teeltballen maar een onberekenbare hoeveelheid zaad.  <  opgepropt met zaad. M3

628  1      Nellie  <  Nelly M3

            kamde  <  komt M2

     2      schaamharen,  <  schaamharen kammen, M2 

     2-3    boven de stijve  <  boven zijn stijve M3

     3      stonden.  <  staan. M2

            Ze droeg er zorg voor  <  Ze droeg zorg ervoor, M3  <  Ze draagt zorg ervoor M2

     3-4    kam niet aan de fluit te komen  <  kam de fluit niet aan te raken  M3

     4      wist  <  weet M2 

            kon volgen.  <  volgt. M2

     5-6    Een verstolen blikje naar de dikgespannen klootzak werpend – we bedoelen niet de bisschop zelf, maar de zak tussen zijn benen -  <  Naar de dikgespannen klootzak kijkend, M3 

     6-7    zei ze  <  zegt ze M2

     8      Kom kom,  <  Kom, kom, M2

            kindje,  <  kindje M2

            niet!  <  niet, M3

            zei de  <  zegt de M2

     9      toch vier keer. Begrijp  <  toch drie vier keer, begrijp M2

     9-10   opgespaard heb voor dit feestje.  <  opgespaard heb! M3

     11     hing  <  hangt M2

     11-12  een ketting met massief  <  een gouden ketting om de hals, met een massief M2

     12     om de hals.  <  eraan, dat hem op de borst hangt. M2

     12-13  Voor wie dit kruis nader beschouwen wil – en waarom niet? – kan eraan toegevoegd dat ook den lieve Jezus geen  <  Beschouwde men dit kruis nader – waarom ook niet? – dan stelde men vast dat de Kristus geen M3  <  Beschouwt men dit kruis nader; dan ziet men dat de Kristus geen M2

     14     droeg en  <  draagt, maar integendeel M2

     15     toonde  <  toont M2

            De bisschop ging zitten en de beide  <  Dan gaat de bisschop

            zitten en trekken de beide M2

     15-20  trokken hem zwarte vrouwenkousen aan, die tot de helft der dijen reikten. Een even zwart kousenhoudertje werd hem rond de lenden aangebracht. Als men hem daarna ook nog de purperen mantel om de schouders legde, was hij klaar om bij zijn vriendinnetjes klaar te komen.  <  trokken hem zwarte vrouwenkousen aan, die tot de helft der dijen reikten. Een even zwart kousenophoudertje werd hem rond de lenden aangebracht. Als men hem daarna ook nog de purperen mantel om de schouders legde, was hij klaar om bij zijn vriendinnetjes klaar te komen. M4  <  trokken hem lange zwarte vrouwenkousen aan, die tot de helft der dijen reikten, en ook nog vrouwenschoenen met hoge hakken. Nellie had hem ondertussen de purperen mantel om de schouders gelegd. M3  <  hem lange zwarte vrouwenkousen aan, die tot de helft der dijen reiken,en passen er hem ook nog vrouwenschoenen met hoge hakken. Nellie heeft hem ondertussen de purperen mantel om de schouders gelegd. M2

     21     Naakt onder de openhangende mantel  <  Gans naakt onder de mantel M3

            begaf  <  begeeft M2 

     21-22  de afgelegen kamer  <  de kamer M3

     23     waren aangekomen.  <  aangekomen zijn. M2

            Nellie  <  Nelly M3  <  Nellie M2

            liepen  <  lopen M2

     25-26  de pracht van zijn mannelijke blootheid kon begroeten.  <  de ganse pracht van zijn mannelijke naaktheid kon begroeten. M3  <  de praal van zijn ganse mannelijke naaktheid kan begroeten. M2

     26     Benny  <  De jongen Benny M3  <  Het jongetje Benny M2

            liep  <  gaat M2

            het eveneens openhangend  <  het openhangend M3  <  zijn open M2

     27     een welriekend wierookvat  <  een wierookvat M3

     28     slaakte  <  slaakt M2

     28-29  Helena toch nog een kreetje  <  Helena een kreetje M3

     29     Ze sprong  <  Zij sprong M3  <  Zij springt M2

            ging  <  gaat M2

     30     en met kusjes overladen.  <  en kussen. M3

            Terwijl ze  <  Terwijl zij M3

     30-31  met de roze tong  <  met de tong M3  <  met haar tong M2

     31     rondwoelde, dwaalde  <  rondwoelt, dwaalt M2

     31-33  haar handje weg naar niet onbekende vruchten. Ze streelde eventjes de stijf opgerichte vlaggestok, om daarna grondiger de zak te bevoelen  <  haar hand weg naar de stijf opgerichte roede, die ze even streelde, om daarna de zak te bevoelen M3  < haar hand weg naar de stijf opgerichtte roede, die ze even streelt, om daarna de zak te bevoelen M2

     35     Lieveling, stamelde  <  - Lieveling, stamelt M2

     36     gewogen. Je  <  gewogen. Ge M3  <  gewogen… Ge M2

            vier keer  <  drie vier keer M2

629  1-2    Hoor je, schatje? zegde de bisschop tot de kleine Nellie…

Helena is beter op de hoogte van mijn buitenechtelijke prestaties.  <  Hoort ge, schatje! zegde de bisschop tot de kleine Nelly… Helena is beter op de hoogte van mijn kunnen. M3  <  Hoort ge, lieveling! zegt de bisschop tot de kleine Nelly… Helena is beter op de hoogte van mijn balistiek ofte schietkunde M2

     3      Nog maar nauwelijks  <  Alhoewel nauwelijks M3

            zeventien was  <  zeventien, is M2

     4-5    naam en de dikke blonde vacht haren, had ze zich op oudgriekse wijze aangetooid. Ze  <  naam had ze zich op griekse wijze aangetooid: ze M3  <  naam heeft ze zich op griekse wijze aangetooid: ze M2

     6      droeg  <  draagt M2

     6-8    goudgekleurde sandalen die met gekruiste linten van dezelfde kleur tot net onder de knie waren vastgestrikt en de mooiste benen van Griekenland tot  <  witte sandalen die met gekruiste lintjes tot juist onder de knie waren vastgestrikt, en de mooie benen tot M3  <  witte sandaaltjes die met gekruiste linten tot juist onder de knie zijn vastgestrikt, en de mooie benen hierdoor tot M2

     8      lieten  <  laten M2

     8-9    rest was  <  rest is M2

     9      slechts gehuld  <  alleen gehuld M3

     9-16   een van die hemdjes die men ook al grieks kon noemen, maar niet eens de liezen bedekte. U weet wel, van die lichte tuniekjes zoals men ze noemde, die aan beide zijden open waren en net boven de heup vastgeklipt. Bij Helena was er een gouden klipje aan de schouders en eentje in de lenden, zodat men in de spleet alle heerlijke welvingen van haar verdomdmooi lijf kon volgen. Rechtstaande, en zich naar de mond van de bisschop opwerkend, reikte  <  een van die hemdjes die men ook al grieks kon komen, maar niet eens de liezen bedekte. U weet wel, van die lichte tuniekjes zoals men ze noemde, die aan beide zijden open waren en net boven de heup vastgeklipt. Bij Helena was er een gouden klipje aan de schouders en eentje in de lenden, zodat men in de spleet alle heerlijke welvingen van haar verdomdmooi lijf kon volgen. Rechtstaande, en zich naar de mond van de bisschop opwerkend, reikte M4  <  een zeer kort grieks hemdje dat nauwelijks de liezen bedekte. Het liet bovendien aan beide zijden de heerlijke welvingen van haar lijf bloot, alleen toegegespt aan de schouders, met een gouden klip. Terwijl ze zich, rechtstaande, naar de mond van de bisschop opwerken moest, reikte M3  <  een zeer kort grieks hemdje, dat nauwelijks de liezen bedekt. Het laat bovendien aan beide zijden de heerlijke welvingen van haar lijf bloot, alleen toegegespt aan de schouders, met een gouden klip. Terwijl zij zich nu, rechtstaande, naar de mond van de bisschop opwerken moet, reikt M2 

     17     der roze kont. Het te beschrijven vermogen we niet, maar de  <  der mooie roze kont. De M3

     19     reet, was  <  reet waarin men het aarsgat raden kon, was M3  < reet waarin met het aarsgat raden kan, zijn M2

     19-20  gekeerd. Iets wat zij zeer op prijs wisten te stellen.  < 

            gekeerd. M3

     21     konden  <  zien M2

            trouwens, vrij vlug, nog  <  trouwens vlug nog M3

            meer  <  méér M4

     21-22  Helenas schatten zien.  <  Helena’s schatten zien. M3  <  Helena’s schatten… M2

     22     zetel  <  brede ligzetel M3

            streelde ze  <  streelde zij M3  <  streelt zij M2

     23     kloten,  <  kloten M3  

     23-24  ze zozeer  <  zij zozeer M3

     24     verlangde, en strekte  <  verlangt, en strekt M2

            ze zich  <  zij zich M3

     24-29  aan. En dit moeten we dan toch beschrijven, of u gaat denken dat we helemaal niets beschrijven kunnnen. De ene voet van het ene been – het kon moeilijk de ene voet van het andere been zijn geweest – rustte in alle sierlijkheid op een voetbankje, terwijl het andere been zeer hoog geheven bleef. Hierdoor  < aan. Het ene been was in zijn sierlijke lijnen voorwaarts gestrekt, het andere been stond zeer hoog geheven. Hierdoor M3  <  aan. Het ene been is in zijn sierlijke vorm voorwaarts gestrekt, het andere been staat zeer hoog geheven, doordat zij de hiel ervan op de rand van de ligzetel steunt. Hierdoor M2

     29     kreeg iedereen  <  kregen de anderen M3  <  krijgen de anderen M2

     30     ooit op het vasteland werden aanschouwd  <  ooit werden aanschouwd M3  <  ooit te zien zijn geweest M2

     31     schaamlippen waren  <  schaamlippen ervan zijn M2

            met roze  <  met wat roze M3  <  met roze M2

     32     rozeblaadjes  <  rozenblaadjes M4

            leken  <  lijken M2

            openkrulden  <  openkrullen M2

     33     Maar iets  <  Iets M3

     33-37  ze bij de klitoris of dief samenkwamen, veranderde het roze in paars. Mijn pen en nog wat anders trilt van opwinding, maar de hele affaire leek op een eksotische bloem, zoals er nog geen in de maagdelijke hoerwouden van Brazilië gevonden werd. Wat  <  zij samenkwamen, was de clitoris met een stift purpergekleurd. De hele schaamspleet leek hierop een eksotische bloem. Wat M3  <  zij samenkomen, is de clitoris met een stift purpergekleurd. De hele schaamspleet lijkt hierop aan een eksotische bloem. Wat M2

     37     betrof  <  betreft M2

            die waren  <  die werden M3

630  1-4    opgemaakt en met een orchidee versierd. Hij zou er ook nog een

sieraad in verwerkt hebben, doch hiervoor voelde ze niets. Dat is dan zo hinderend bij het zijken, zei ze.  <  gekamd en gekruld, en met een witte orchidee versierd. M3

     5      maakte  <  maakt M2

     6      klip  <  gesp M3

los en kwam een borst bloot.  <  los, en raakte hierdoor een borst ontbloot. M3  <  los, en raakt hierdoor een borst ontbloot. M2

     6-8    En opnieuw moeten we de pen scherpen om deze tiet te beschrijven, want het was een dezer peervormige met  <  En opnieuw moeten we de pen scherpen om deze tiet te beschrijven, want het was een dezer peervormigen, met M4  <  Het was een peervormige tiet, met M3  <  Het is een peervormige tiet, met M2

     9      opstak  <  vooruitstak M3  <  vooruitsteekt M2

     9-11   De tepel zelf was diep purper gekleurd, maar de rand er omheen

- die men vooral bij peervormige tieten aantreft, zoals u weet – was  <  De tepel zelf was diep purper gekleurd, maar de rand er omheen - die men vooral bij peervormige tieten aantreft, zoals u niet weet – was M4  <  De tepel zelf bleek, net als de clitoris, purpergekleurd. De vooruitspringende rand er omheen – die men vooral bij peervormige tieten aantreft – was M3  <  De tepel zelf blijkt, net als de clitoris, purpergekleurd. De vooruitspringende rand er omheen, die men meestal bij peervormige tieten aantreft, is M2

     11-12  haar machtigmooie kut  <  haar kut M3

     12     roze gekleurd  <  rozegekleurd M3

     12-13  Maar wenden we onze onbescheiden blik ervan weg: terwijl  < 

            Terwijl M3

            met de lippen beroerde, zag  <  in de mond neemt, ziet M2

     14     de schede  <  haar schede M3

            opende,  <  opende M3  <  opent, M2

            als inderdaad een  <  als een M3

     15     bloem  <  roos M2

            de ochtendzon  <  de morgenzon M3  <  de zon M2

     15-20  Een merkwaardige bloem, want zonder stamper. Doch, daar zou de bisschop dan, wat later, zélf voor zorgen. Met al deze beschrijvingen weten we niet meer of we reeds in het kort geschetst hebben hoe de kamer er uit zag. Veel schetsen zit er niet aan vast, behalve dan, dat  <  Een merkwaardige bloem, want zonder stamper. Doch, daar zou de bisschop dan, wat later, zélf voor zorgen. Met al deze beschrijvingen weten we niet meer, of we reeds in het kort geschetst hebben hoe de kamer er uit zag. Veel schetsen zit er niet aan vast, behalve dan, dat M4  <  Het was in de kamer zo geschikt, dat M3

     20-27  zich in het midden een lage tafel bevond, rijkelijk bedekt met spijs en drank. De rest van het meubilair bestond uit een drietal ligzetels, waarvan een – zoals we weten – bezet was door de bisschop en ook nog Helena die het dringend eens nodig had. In de tweede zetel lag de vriendin van Helena uitgestrekt, de achttienjarige Marina. We hebben zoveel schatten van Helena geroemd, dat we vrezen Marina niet nóg begerenswaardiger te kunnen schilderen. En toch, en toch!  <  zich een heel lage tafel in het midden ervan bevond, bedekt met allerlei uitgelezen spijzen en dranken, en omheen de tafel een drietal ligzetels. Helena en de bisschop hadden zich in de ene zetel neergevleid, gaven zich over aan allerlei strelingen en zoenen, en werden op hun minste wenken door de drie kinderen voorzien van spijs, drank en sigaretten. In de andere zetel lag de vriendin van Helena uitgestrekt, de achttienjarige Marina. Moeilijk viel het te zeggen, wie de mooiste en de meest begerenswaardige mocht genoemd.  M3  <  zich een heel lage tafel in het midden ervan bevond, bedekt met allerlei uitgelezen spijs en drank, en omheen de tafel een drietal ligzetels waren geschoven. Helena en de bisschop hebben zich in de ene zetel neergevleid, geven zich over aan allerlei strelingen en zoenen, en worden door de drie kinderen op hun minste wenken bediend met spijs, drank en sigaretten. In de andere zetel ligt de vriendin van Helena uitgestrekt, de achttienjarige Marina. Moeilijk valt te zeggen, wie van beiden de mooiste en de meest begerenswaardige mag genoemd. M2  

     27-32  Marina was een donkerharige schoonheid, het type zigeunerkind, maar dan beter gewassen en geparfumeerd. Ze droeg zo’n massa donkere haren, dat die met een gouden netje moesten opgebonden. En wat zo aandoenlijk mooi moest genoemd: gouden krulletjes daalden er in kurketrekkervorm van neer, tot op haar schouders.  <  In tegenstelling met Helena was Marina een donkerharige schoonheid. De welige hoofdharen waren met een gouden netje opgebonden, en gouden krulletjes daalden in slingers ervan neer. M3  <  Marina is, in tegenstelling met Helena, een donkerharige schoonheid. De welige hoofdharen zijn met een gouden netje hoog opgebonden, en gouden krulletjes dalen in slingers ervan neer, tot in de hals en op de schouders. M2

     32     Ze  <  Zij M3

            had  <  heeft diepe, M2

     33     ogen, waarin sterretjes blonken, een  <  ogen, een M3

     34     natte  <  zinnelijke M2

            borsten – o god, o god – die  <  borsten die M3

            tot onder  <  tot aan M3

     35     afgrijselijke pracht  <  onbeschrijflijke pracht M3

            uitstalden  <  uitstallen M2

     35-37  De enige kledij die ze droeg was iets dat men een zwartzijden nachthemdje kon noemen, maar net onder de borsten was vastgestrikt en ook nog de kont, en wat voor ene, bloot liet.  <  Als enige kledij droeg ze een zwartzijden nachthemdje, dat net boven de tepels der borsten was vastgestrikt, maar de prachtige kont bloot liet. M3  <  Als enige kledij draagt zij een zwartnylon babydoll, die net boven de tepels der borsten vastgestrikt is, maar de prachtige kont bloot laat. Aan de voeten draagt zij zwartzijden muiltjes. M2

631  1-3    Deze kont zullen we later beschrijven, omdat iets anders onze

aandacht wekt, want doordat het nachthemdje  <  Daar het nachthemdje M3  <  Daar de babydoll M2

     3      kon  <  kan M2

            kreeg  <  had M3  <  heeft M2

     4      baard,  <  baard M3

            die eveneens door  <  die door M2

     4-5    coiffeur Louis  <  de kapper M2

     5      was  <  in mooie driehoeksvorm was M3  <  in mooie driehoeksvorm werd M2

     5-6    daaronder Jezus-nog-aan-toe een kut, een kut, een kut…  <  daaronder een heerlijke kut met de reeds stijve knobbel van een geirriteerde clitoris. M3  <  daaronder een heerlijke kut met de reeds stijve knobbel van een geïrriteerde clitoris. M2

     6      Het ogenblik dat men de bisschop begroette, lag  <  Op dit ogenblik, terwijl men de bisschop begroet, ligt M2

     7      gespreid  <  gespreid, M2

     7-8    en een spiegeltje ertussen, om zich met een intieme verzorging onledig te houden:  <  en was ze net aan een intieme verzorging bezig: M3  <  en is ze net aan een intieme verzorging bezig: M2

     9-10   een reeds geirriteerde klitoris, die zich als de knop van een geopende bloem oprichtte.  <  deze clitoris. M3

     11     Een naar zijn zeggen veertigjarige  <  Een veertigjarige M3 

            <  Een nu veertigjarige M2

            had  <  heeft M2

     12-13  Voor deze avond had hij zich speciaal aangetooid  <  Hij was in de kracht zijner jaren en had zich speciaal voor deze avond aangetooid M3  <  Hij is in de kracht zijner jaren, en heeft zich speciaal voor deze avond aangetooid M2

     14     die niets vermocht te bedekken.  <  die hem onmogelijk het geslacht bedekken kon. M3

     15     ervan  <  van de tuniek M3

            werd  <  wordt M2

            een roede die  <  de enorme roede, die M3               

        16     stond  <  staat M2

16-17         lagen uitgestald, als de vuistnoten op het kraampje van tante Margriet.  <  stalden zich aan elkeens blikken uit. M3  <  stallen zich aan elkeens blikken uit. M2

        18     Ik durf niet te zeggen of zijn monsterachtige piek  <  Moeilijk viel het te zeggen, of zijn stijfgezwollen roede M3  <  Moeilijk valt het te zeggen of zijn stijfgezwollen roede M2

     18-19  bisschop overtrof  <  bisschop ja dan neen overtreft M2

     19-20  zware klootzak  <  zware kloten M3

     20-22  beschaduwd door donkere krullende haren, leek het een kanon uit de middeleeuwen, in de veronderstelling dat er toen reeds kanonnen bestonden.  <  beschaduwd door donkere krullende haren, leek het haast een kanon. M3  <  beschaduwd door zwarte krullende haren, lijkt het haast een kanon. M2

     23     Neem het ons niet kwalijk, als we ook nog meedelen dat in  <  Ook in M3

     24-25  generaal Van der Missen en Marina zich  <  Marina en de generaal hielden zich M3  <  Marina en de generaal houden zich M2

     25     ophielden.  <  op, die de minste hunner wensen te vervullen hadden. M3  <  op, die de minste hunner wensen te vervullen hebben. M2

               had  <  heeft M2

            ze, voor  <  ze voor M3

            vermaak  <  genot M3

     26     lul,  <  roede M3

     26-30  kinderen. En als u denkt dat zoiets niet bestaat, kunnen we het adres opgeven: Peperstraat nummer 101… het is een man met een wrat op zijn kloten, die bij een drietal vrouwen kinderen kweekt om ze aan de meestbiedende te verkopen. Men bestelt ook ten huize.  <  kinderen, een man die bij een drietal vrouwen kweekte, om de vruchten van hun buik aan de meestbiedende te verkopen. M3  <  kinderen, een man die bij een drietal vrouwen kweekt, om de vruchten van hun buik aan de meestbiedende te verkopen. M2

     31     Het was  <  Het is M2

     31-33  er in al zijn onschuldige naaktheid bijliep, en wiens blonde lokken tot op de schouders hingen, als bij een meisje.  <  helemaal naakt liep en waarbij men de blonde gekrulde lokken liet groeien als bij een meisje, zodat ze hem tot over de schouders daalden. M3  <  helemaal naakt is en waarbij men de blonde gekrulde lokken heeft laten groeien zoals bij een meisje, zodat ze hem tot op de schouders afdalen. M2

33-632,1    Wat het pissertje en het nog tot niets dienende klootzakje betrof, dat was met een bleekblauw zijden lintje omstrikt, haast als een bonbondoosje. Kunt u geloven dat Marina, reeds een hele poos heetlopend, zich onmogelijk wachten kon af en toe een der klootjes te betasten, alsof ze inderdaad een praline wou genieten?  <  Wat de penis en de roze klootzak betrof, die waren met een roze lintje omstrikt, zodat het haast een bonbondoosje leek. Marina, reeds een hele poos heet lopend, kon zich onmogelijk wachten af en toe het lieve bonbondoosje te strelen en de klootjes te betasten. M3  <  Wat de penis en de roze klootzak betreft, die zijn met een even roze lintje omstrikt, zodat het haast een bonbondoosje lijkt. Marina, reeds een hele poos heet lopend, kan zich onmogelijk wachten af en toe het lieve bonbondoosje te strelen en de klootjes te betasten. M2

632  1-2    Ze fluisterde het trouwens de generaal in het oor: ’t Is erg,

maar zelfs naar deze klootjes loop ik al heet.  <  Zij fluisterde de generaal erbij in het oor: Kunt ge geloven, dat ik al naar zijn klootjes heet loop? M3  <  Ze fluistert de generaal erbij in het oor: “Kunt ge geloven, dat ik al naar zijn klootjes heet loop?”. M2

     3      kindje  <  kind M3

            was  <  is M2

     3-9    Paulette. En nu denkt u misschien al, dat bij haar de haren nog lager op de schouders afdaalden, maar dan hebt u het mis voor. De haren waren integendeel totaal weggeschoren, zodat ze een lekker rond en glad kaalkopje bezat. Ik moet erover zwijgen of ik laat mijn liefje ook gladscheren. In ruil voor de haren, die er niet meer waren, waren bloemen achter de oren vastgemaakt, viooltjes of zo.  <  Paulette. En nu denkt u misschien al, dat bij haar de haren nog lager op de schouders afdaalden, maar dan hebt u het mis voor. De haren waren integendeel totaal weggeschoren, zodat ze een lekker rond en glad kaalkopje bezat. Ik moet erover zwijgen, of ik laat mijn liefje ook gladscheren. In ruil voor de haren, die er niet meer waren, waren bloemen achter de oren vastgemaakt, viooltjes of zo. M4  <  Paulette, waarvan men de hoofdharen totaal weggeschoren had, zodat ze een lekker rond en glad kaalkopje bezat. Achter de oortjes waren een paar bloemen vastgehecht, en hiervan daalden schitterende hangers tot op de schouders. M3  <  Paulette, waarvan men de hoofdharen totaal weggeschoren heeft, zodat ze een mooi rond kaalkopje bezit. Achter de oortjes zijn echter een paar bloemen vastgehecht, en aan de oortjes zelf zijn hangers vastgemaakt die haar tot de schouders afdalen. M2

     9-10   Voor Van der Missen – de generaal, zoals gezegd – was  <  Voor de generaal was M3  <  Voor de generaal blijkt M2

10-11         een steeds hernieuwd genoegen langs de gladheid van het kaalkopje te strelen.  <  een steeds hernieuwd intens genot, over de gladheid van het kaalkopje te strelen. M3  <  een intens genot het kaalkopje te strelen. Meestal zit ze aan zijn voeten neer, zodat hij over de gladheid van haar hoofdje de vingeren kan laten dwalen. M2

     11     Gleed  <  Glijdt M2

     12     was  <  is M2

     12-13  split van het derde kind te betasten, ook een meisje vanzelfsprekend. Dit was de  <  split te betasten van de M3  <  split te betasten van het M2

     13-14  reeds twaalfjarige Odile, wier ontluikende  <  derde kind, het nu reeds twaalfjarige meisje Odile, waarvan de kleine ontluikende M2 

     14-15  borstjes – o, als pruimpjes zo klein – licht lila waren  <  borstjes, niet groter dan jonge pruimpjes, licht purper waren M3  <  pruimenborstjes licht purper zijn M2

     15     was  <  is M2

alleen gekleed in een krans  <  helemaal naakt, met alleen een krans M3  <  helemaal naakt, met een krans M2

     16     paarlen,  <  paarlen aangetooid, M3  <  paarlen M2

            hing  <  hangt M2

            beroerde  <  beroert M2

            of het  <  waarboven zich een M2

     16-17  eerste zachte dons  <  allereerste dons M3

     17     dat zich daarboven vertoonde  <  vertoont M2

            Ook over  <  Het is vooral M2

     17-18  dons liet  <  dons, waar M2

     18-20  generaal vanzelfsprekend zo graag de vingers glijden, hoe zoudt ge zelf zijn. Maar ja, hij kon helaas niet alles gelijk aanraken.  <  generaal zo graag de vingers glijden. Maar ja, hij kon niet alles tegelijk beroeren. M3  <  generaal zo graag de vingers wat overheen glijden. De split zelf is lichtmauve aangeverfd. M2

     21     Komen we nu bij  <  Tenslotte was er nog M3  <  Tenslotte is

            er nog M2

     21-22  der lage tafel  <  der zeer lage tafel M2

     22     lag  <  ligt M2

     23     mocht men  <  was M3  <  is M2

     23-25  noemen, want zij was het. De goudkleurige haren, meer nog naar het rosse toe, hingen haar dik en wild om het hoofd. Zij was  <  te noemen. Haar goudkleurige haren waren kunstvol opgemaakt, en bovendien nog met glinsterende goudstof besproeid. Verder was zij M3  <  te noemen. Zij heeft goudkleurige haren die kunstvol opgemaakt zijn, en bovendien nog met een glinsterende goudstof besproeid werden. M2

     25-26  naakt – waarom zij nu niet? -  <  naakt – waarom zij niet? - M3  <  naakt, M2

     26-27  alleen de benen in nauwsluitende laarzen, die haar tot hoog boven de knie reikten. Van haar even  <  alleen de benen in nauwsluitende laarzen gestoken, die haar tot hoog boven de knie reikten. Van haar even M4  <  alleen nauwsluitende zwarte laarzen die tot hoog boven de knie reikten, en met dezelfde M3  <  alleen nauwsluitende zwarte laarzen die tot hoog boven de knie reiken, en met dezelfde M2

     27     handschoenen, die tot  <  handschoenen tot M3  <  handschoenen, tot M2

     28-33  de elleboog reikten, had ze een weggestroopt om er speels hier of daar iemand een klapje mee te geven. Dit betoverend gevormde lichaam, melkwit zoals het bij rosharige vrouwen meestal voorkomt, kon door geen man aangekeken worden zonder dat de drift in laaiend vuur door zijn kloten sprong. Machtig waren vooral  <  de ellebogen reikten, had ze een weggestroopt om er speels hier of daar iemand een klapje mee te geven. Dit betoverend gevormde lichaam, melkwit zoals het bij rosharige vrouwen meestal voorkomt, kon door geen man aangekeken worden zonder dat de drift in laaiend vuur door zijn kloten sprong. Machtig waren vooral M4  <  de elleboog. Haar prachtige naakte lichaam wekte elkeens drift, vooral M3  <  elleboog. Haar prachtige naakte lichaam wekt elkeens drift, vooral M2

34-633,2    donkere kroon er omheen. En alsof dit alles nog niet voldoende was voor de schepper, had ze ook nog een kont gekregen die sedert Jezus Kristus en de pastoor van Overboelare niet meer was gezien. O dit melkwitte maanlandschap, gescheiden door een nauw beschaduwd dal, en dit alles aangeboden boven het kontrast der zwarte laarzen!  <  donkere natuurlijke kroon er omheen, en tenslotte de kont, die een der heerlijkste mocht genoemd welke een man sedert Jezus Kristus en de pastoor van Overboelare te zien kreeg.  M3  <  donkere natuurlijke kroon er omheen, en tenslotte vooral de kont, die een der heerlijkste mag genoemd welke een man ooit te zien kreeg. M2

633 2      wist het wel, de teef, en  < wist het best, en M3  <  weet dit, en M2

     3      ging  <  gaat M2

meer dan eens rechtop bewegen tussen  <  meer dan eens tussen M3  <  af en toe tussen M2

     4-6    tafeltje, alleen maar om de borsten te laten opschokken en de welvingen van haar kont in hun wiegen en waggelen te laten bewonderen.  <  tafeltje bewegen, om elkeen de wiegelende welvingen van haar prachtaffaire te laten bewonderen. M3  <  tafeltje bewegen, om elkeen de wiegende welvingen van deze prachtkont te laten bewonderen. M2

     7      betrof  <  betreft M2

     7-9    lag, die smeerlap zouden we kunnen haten en in jaloesie de kop inslaan. Hij  <  lag – hij M3  <  ligt en zich M2

     9-10   st.. st... stotterde wat, en zei soms: godverdomme, Arlette, ik zou van uw kont mijn godsdienst kunnen maken. Tuurlijk kon hij zich niet weerhouden voortdurend haar  <  st... st... stotterde wat, en zei soms: godverdomme, Arlette, ik zou van uw kont mijn godsdienst kunnen maken. Tuurlijk kon hij zich niet weerhouden voortdurend haar M4  <  st.. st.. stotterde wat, en zei soms: godverdomme, ik zou van uw kont mijn godsdienst kunnen maken – M3  <  niet weerhouden kan voortdurend haar M2

     11-12  strelen. Meestal drong hij  <  strelen – meestal dringt hij M2

     12     plooi,  <  plooi ervan M2

     13-14  bevoelen. Doch bekijken we ook hem heel even, de smeerlap. Hij had  <  bevoelen. Hij had M3  <  bevoelen – die heeft M2

     14-16  hoofd zo kaal als een biljartbal laten scheren, en hierdoor kon hij bijna voor de vader van het kaalkopje Paulette doorgaan.  <  hoofd zo kaal als een biljartbal laten scheren, en hierdoor leek hij wat op Yul Brenner en kon hij bijna voor de vader van het kaalkopje Paulette doorgaan. M4  <  hoofd kaal laten scheren, net zoals met de elfjarige Paulette was gebeurd. M3  <  hoofd volkomen kaal laten scheren, net zoals met de elfjarige Paulette is gebeurd. M2

     16     droeg  <  draagt M2

     17-18  dat hem geluk moest aanbrengen zoals hij beweerde.  <  dat hem geluk moest aanbrengen. M3  <  die hem tot op de schouders vallen. M2

     18     was naakt  <  is naakt M2

     18-19  onderlichaam  <  onderlijf M3

     19     werd  <  wordt M2

            integendeel  <  in tegendeel M4  <  helemaal M3

            omspannen  <  omspant M2

     20-21  broek. Maar nu moet u ook nog even naar dit kijken: de broek had geen gulp, in  <  broek zonder gulp. In M3

     21     was  <  is M2

     22-23  waardoor zijn hele affaire – de mannelijkheid noemt men dat – werd vrijgelaten. Men kon zien, dat ook  <  waardoor zijn hele affaire – de mannelijkheid, noemt men dat – werd vrijgelaten. Men kon zien, dat ook M4  <  die de ganse mannelijkheid volkomen vrij liet, zodat elkeen opmerken kon hoe ook M3  <  die de ganse mannelijkheid volkomen vrijlaat en waardoor men zelfs kan opmerken dat ook M2

     24     waren  <  zijn M2

     24-26  weggeschoren, en dit keer niet door de beroemde kapper Louis,

doch door coiffeuse Janine-met-de-zachte-handen. Die  <  weggeschoren. De M3  <  weggeschoren. Ook de M2

     26-27  was wel merkwaardig  <  was merkwaardig M3  <  is merkwaardig M2

     27     ballen  <  kloten M2

     27-28  duidelijk ovale vorm hadden, zoals ook stieren in de weide die tonen.  <  duidelijk lange ovale vorm hadden, haast als bij een stier. M3  <  duidelijk merkbare lange ovale vorm hebben, haast als bij een stier. M2

     28-30  Hij was daar ongelooflijk trots om, en had ze hiervoor lichtroze laten aanverven door genoemde coiffeuse.  <  Hij had ze ook nog lichtroze laten aanverven. M3  <  Hij heeft ze ook nog lichtroze laten aanverven. M2

     30-31  de als een mast opgerichte fluit  <  de stijfopgerichte fluit M3

            betrof  <  betreft M2

     31     die  <  deze M3

            was  <  is M2

een paddestoelkop, herejee!  <  een enorme paddestoel-kop. M3  <  een enorme paddestoelkop. M2

            enig  <  enige M3

     31-33  gebrek, we zegden het reeds, was dat hij wat stotterde. Dat stemde de anderen soms vrolijk, maar meestal vuurde het hen aan,  <  gebrek was – we zegden het reeds – dat hij wat stotterde. Iets was de anderen wel vrolijk stemde, maar hen tevens kon aanvuren M3  <  gebrek is, dat hij wat stottert. Iets wat de anderen wel vrolijk stemt, maar hen tevens aanvuren kan M2

     33-34  in het hoogste van het genot zijn st.. st...  <  in het hoogste van het genot zijn st... st... M4  <  in het hoogste van het genot zijn sto... sto... M3  <  in hoogste genot zijn stotterende M2

     35     uitstootte.  <  uitstoot. M2

     36-37  Hierdoor is het ogenblik aangebroken, om de kinderen te beschrijven die ook hem omringden.  <  Net als de bisschop en de generaal beschikte hij over een drietal kinderen, die hem en Arlette op hun minste wenken gehoorzaamden. M3  <  Net als de bisschop en de generaal beschikt hij over een drietal kinderen, die hem en Arlette op hun minste wenken gehoorzamen. M2

     37     waren  <  zijn M2

634  1-2    met alleen een diadeem van witte parels om het hoofdje, en aan de jonge en reeds zeer mooie benen hoge witte kousen;  <  alleen aangetooid met om het hoofd een diadeem van witte parels en aan de jonge en reeds zeer mooie benen witte kousen; M3  < die alleen aangetooid is met een krans witte parels en hoge witte kousen, M2

     3      Ingrid,  <  Ingrid M2

            droeg  <  draagt M2

     4-5    Johan met dezelfde maar zilverkleurige laarsjes.  <  Johan met net dezelfde maar zilverkleurige laarsjes. M4  <  Johan, die op vrouwenschoentjes met hoge hakken liep. M3  <  Johan, die op vrouwenschoentjes met hoge hakken loopt. M2

     5-6    waren de schaamharen voorgoed aan het doorbreken,  <  beginnen de schaamharen voorgoed door te breken, M2

     6-8    lente. Men kon soms Ingrid betrappen eraan te plukken, als iets waarmee ze nog niet helemaal vertrouwd was.  <  lente. M3

     9-14   En nu ziet u pas wat voor een smeerlap die bokser Guus mocht genoemd… Terwijl de kinderen van de bisschop en van de generaal dergelijke avonden wel meer hadden meegemaakt, waren de kinderen die hij meebracht helemaal onwetend omtrent de gebeurtenissen die zich zouden afspelen, en dit dan in een afgelegen kamer van een paleis.  <  In tegenstelling met de andere kinderen maakten zij voor het eerst in hun leven dergelijke mooie avond mee. M3  <  Ook in tegenstelling met de andere kinderen maken zij voor het eerst in hun leven dergelijke avond mee. M2

     14     kleurde dan ook een hoge blos  <  kleurde een hoge blos M3  <  kleurt een blosje M2

     15-16  zich schaamteloos zagen uitstrekken om hun  <  zich schaamteloos zagen uitstrekken, en hun M3  <  daar schaamteloos uitgestrekt liggen M2

     17     de hoeren te laten strelen.  <  hun hoeren lieten strelen. M3  <  hun hoeren laten bevingeren en strelen. M2

            was  <  is M2

     18     want hij kon de  <  en kon hij de M3  <  en kan de M2

     19     Zij  <  De hoeren M3

            merkten  <  merken M2

     19-20  wel, de drie jonge hoeren, en  <  wel, en M3

     20     een glans kwam ze in  <  een glans kwam hen in M3  <  een geile glans komt hen in M2

     21     speer  <  fluit M2

     21-22  trillend zagen rechtstaan.  <  zien trillend rechtkomen. M2

     22     ze  <  zij M3

     23     door haar de uitgestalde  <  door de voor haar uitgestalde M2

     23-24  bespelen.  <  bevingeren. M2

     24     strekte  <  strekt M2

     24-25  en zei dat ze graag eens weten wou wie van de mannen  <  en zei dat ze graag eens weten wou, wie van de mannen M3  <  en zegt dat zij wel eens graag weten wou welke man onder hen M2

     25-26  piek en de dikste zak had  <  fluit en de dikste beurs heeft M2

     27     schat?  <  schat? vraagt ze. M2

     28     Zonder  <  En zonder M3

            riep  <  roept M2

     29     bijbehoorten  <  dingen M3

     30     waren.  <  zijn. M2

            Met liefkozende vingeren  <  Zorgvuldig M3

     31     maakte  <  maakt M2

     31-32  kuste nog even de klootjes en nam de penis zuigend in de mond  < niet zonder even de klootjes gekust en de penis zuigend in de mond te hebben genomen. M3  <  niet zonder even de kloten gekust en de penis zuigend in de mond te hebben genomen. M2

     32-34  Ze moest zichzelf vermannen – hoe moeilijk dit ook was, want ze was meisje en hoer – en glimlachend reikte ze Noëlla het lint over…  <  Dan riep ze Noëlla en zei ze: M3  <  Hierop roept ze Noella, en zegt ze: M2

     35     lief  <  mijn M2

            even  <  eens M3

            wie  <  welke M2

            de  <  deze M3  <  onze M2

     36     drie heren  <  drie smeerlappen M2

            stijve  <  fluit M3

            en wie het  <  en het M3  <  en wie het M2

     37     na  <  na, M3

            me  <  mij M3

            me kut kan schieten.  <  de kut zal kunnen schieten. M3

635  1      Ontuchtig, om het zo eens te omschrijven, strekte  <  Ontuchtig

om het zo eens te omschrijven, strekte M4  <  Ontuchtig strekte M3  <  Ontuchtig strekt M2

     2      uit en liet het eerst van al zijn  <  uit, om het eerst van al zijn M3

     2-3    noemde  <  noemt M2

     3      nameten.  <  te laten nameten. M3

            had echt binnenpret om  <  lacht Noella uit om M2

schroomvalligheid,  <  schroomvalligheid M3  <  schroomvalligheid, M2

     4      Noëlla  <  Noélla M4-3  <  ze M2

langs de hoog opgerichte  <  langs de stijve en hoog opgerichtte M3  <  langs de stijve en hoog opgerichte M2

            strekte.  <  strekt. M2

     5      legde  <  legt M2

     6-7    nameten en de bisschop te kunnen overtroeven. Mannen zijn nu eenmaal zo.  <  nameten en de bisschop te kunnen overtroeven, mannen zijn nu eenmaal zo, zoals ge weet.M3  <  nameten. M2

     7            bleek dan,  <  blijkt dan M2

            lans  <  fluit M2

     8      mocht  <  mag M2

            bisschop  <  bischop M2

     9      had  <  heeft M2

            sloeg  <  slaat M2

            rekords  <  rekord M5-4

     10     de omvang van de purpergekleurde kop betrof,  <  betreft de omvang, van de purperkleurige eikel, M2

     10-11  eetbare paddestoel – voor de aanwezige meisjes dan – oprichtte.  <  eetbare paddestoel – voor de vrouwen dan – oprichtte. M3  <  giftige paddestoel opricht. M2

     12     Allen hadden  <  Elkeen had M3  <  Elkeen heeft M2

            Noëlla  <  Noella M2

     13     maakte met wat men de  <  heeft gemaakt met de M2

            man noemt.  <  man. M2

     14     was  <  is M2

            opgewonden geraakt  <  opgewonden erdoor geraakt M2

            klippen  <  gespen M3

     15     losmaakte – of was dit reeds gebeurd? -  <  losmaakte – of was dit reeds gebeurt? - M5-4  <  losmaakte – of was dit reeds gedaan? – M3  <  openmaakt en dit terzijde slaat, M2

     16     schoonheid  <  mooiheid M2

     17     kon  <  kan M2

            wist waarlijk  <  weet M2

waar eerst naar kijken,  <  waar men eerst naar kijken zou, M3  <  waar men het eerst zou naar kijken, M2

     18     die in hun  <  die hun M2

peervorm rechtop  <  peervorm uitdagend rechtop M3  <  peervorm rechtop M2

     18-19  stonden, zo uitdagend als maar kon, of de als een orchidee beschilderde schede, die als vleesetende bloem reeds  <  stonden, of de roze-geschilderde schede die reeds M3  <  staan, of de rozegeschilderde schede, die nu reeds M2

     20     geopend lag  <  openstaat M2

     20-21  omvatte met de lippen  <  nam M3  <  neemt M2

     21     der tieten,  <  der tieten in de mond, M3  <  dezer borsten in de mond, M2

            likte  <  likt M2

     21-22  zei dat ze  <  zei dan dat zij M3  <  zegt dan dat ze M2

     22     razend  <  razend heet M3

            als  <  zoals M3

     23     Noëlla  <  Noella M2

            het eerst  <  de eerste keer M3

            had mogen  <  mocht M2

     24     was  <  is M2

            wou  <  wil M2

     25     van al het heerlijks dat op  <  van het heerlijke dat op M3  <  van wat op M2

            lag  <  stond M3  <  staat M2

     26     sierlijke  <  voorzichtige M2

     26-27  in de zilveren laarzen  <  op de schoenen met hoge hakken M3  <  op de schoentjes met hoge hakken M2

            bracht  <  brengt M2

     28-34  Ingrid, eveneens zo bloot als wat, en met rode laarsjes aangetooid, bracht haar een cocktail, die door een meesterhand bleek geschud. Men werd er heerlijk dronken en toch ook zalig opgewonden van, als we ons zo kunnen uitdrukken. Een deel van de in de mond genomen cocktail slikte ze niet door, ze liet het uit haar mond tussen de gretig geopende lippen van de bisschop vloeien. Heerlijk! Zei hij… whisky-cola met speeksel.  <  Ingrid, eveneens helemaal bloot en alleen met de rode laarsjes aangetooid, bracht haar een cocktail, die door een meesterhand bleek geschud. Men werd er heerlijk dronken en meteen ook nog zalig opgewonden van, als we ons zo kunnen uitdrukken. Een deel van de cocktail slikte ze niet door, ze liet het uit haar mond in de gretig geopende mond van de bisschop vloeien. Heerlijk, zei hij.. whisky-cola met speeksel! M3  <  Ingrid, in eveneens volkomen naaktheid, en alleen haar rode laarsjes tot boven de knie aangetooid, brengt haar een glas champagne. De laatste rest van de champagne slikt ze niet door, maar laat ze terug uit de mond in de gretig geopende mond van de bisschop vloeien.  M2

     36     elkeens blikken  <  elkeen M2

     36-37  - onze pen schiet te kort, om ze in al haar opwindende schoonheid van zeventienjarige mossel te beschrijven -  <  - onze pen schiet tekort, om ze in al opwindende schoonheid van zeventienjarige mossel te beschrijven - M3  <  [ontbreekt] M2

     37     vertelde  <  vertelt M2

636  1      tienjarige heel  <  tienjarige reeds heel M2

van buurjongetjes en schoolvriendjes  <  van schoolvriendjes M2

     2-3    konden al wat stijf staan en brachten ook enkele  <  stonden al een beetje stijf en konden zelfs enkele M3  <  stonden wel reeds wat stijf en konden zelfs enkele M2

     3      buiten,  <  buiten brengen, M3

            als je er hard aan trok,  <  [ontbreekt] M2

     4      ze door  <  ze reeds door M2

     5      had langs de straat een man gezien  <  had een man langs de straat gezien, M2

     6      ander  <  andere M3

     7      echtgenoot  <  man M3

     7-8    te laten bevoelen, maar haar  <  te bevoelen, maar met haar M2

     8-11   helaas onthouden geweest. Eens had ze zélf bij valavond aan een eenzaam man in de straat gevraagd, of hij zijn broek niet openen wou. Doch die had haar geen lul, maar een oorveeg gegeven. Misschien was het wel een dominee of zo…  <  helaas onthouden geweest… Eens had ze het zelf aan een eenzaam man in de straat bij valavond gevraagd, doch die had haar geen lul maar een oorveeg gegeven. Een mislukte pastoor of zo, misschien. M3  <  nog niet gebeurd… M2

     12     Je kunt je  <  Ge kunt u M3

     13     mogen  <  kunnen M2

            wou  <  ging M2

     14     d’r  <  haar M3

                   me  <  me, M3

     14-15  Muisje – want zo noemde hij haar -  <  mijn vriendinnetje M2

     15     op boodschap was, doch dadelijk zou  <  op boodschap was, doch zodadelijk zou M3  <  even weg was voor een boodschap, maar zodadelijk zou M2

     16     wou…  <  wou en wat wachten kon… M3  <  ging en wat wachten wou… M2

     20-22  Het is te zeggen, voldoende om zich een denkbeeld ervan te vormen, voor zover men zich daar vanzelfsprekende denkbeelden wenst over te vormen.  <  Het is te zeggen, voldoende om zich een denkbeeld ervan te vormen. Voor zover men zich van zoiets vanzelfsprekende denkbeelden wenst te vormen. M3  <  [ontbreekt] M2

     22     liet  <  vroeg M3

plaats nemen,  <  plaats te nemen, M3  <  plaats te nemen in de zetel en te wachten, M2

     23     in z’n blootje  <  helemaal M3

            te wassen had  <  wassen moest M2

     24-25  met geruststellende glimlach en een bepaalde glans in de ogen. Ze voelde alles aan haar lijfje trillen  <  met geruststellende glimlach en met een bepaalde glans in de ogen. Ze voelde alles aan haar trillen M3  <  glimlachend. Ze voelde zich trillen M2 

     26     stuk na stuk van de  <  van de M3  <  van alle M2

     27     - eindelijk - daar in volkomen  <  tenslotte in een volkomen M3

<  daar tenslotte in zijn ganse M2

     28     zich in  <  zich reeds in M3

     28-29  voorgesteld en in de apenkooi van de zoo mocht zien.  <  voorgesteld en in de apenkooi van de zoo had gezien. M3  <  voorgesteld. M2

     30     knots  <  speer M3  <  knots M2

     30-31  en ook nog de bruine zak waarin ze de kloten vermoedde.  <  en de bruine zak waarin ze de kloten vermoedde. M3  <  de bruine klootzak en de diepe reet achteraan. M2

     31-32  Terwijl hij zich ook nog de reet ging wassen, stond die speer daar vooraan van hier naar daar te wiebelen.  <  Terwijl hij zich ook nog de reet waste stond die knots daar vooraan van hier naar daar te wiebelen. M3  <  [ontbreekt] M2

     33     alle zeepsop weg,  <  alles M2

            een watertje  <  lauw water M2

     34     genietend van   <  zich droog, traag en genietend van M2

     35-36  Hij kreeg er duidelijk merkbaar de kriebel van, omdat hij haar alles zag volgen met van nieuwsgierigheid brandende ogen.  <  Het wond hem duidelijk merkbaar steeds meer en meer op, omdat hij haar dit alles met van nieuwsgierigheid brandende ogen zag volgen. M3  <  [ontbreekt] M2

37-637,3    Je mag gerust zijn, zei hij, de koning heeft zo’n mooie lul niet, misschien wel met een kroontje d’rop, maar niet met dezelfde branie. Nu, het was de allereerste die ze zag, en vergelijkingen maken kon ze niet. Ze liet hem zich over haar heen buigen,  <  Je mag gerust zijn, zei hij, de koning heeft zo’n mooie niet… misschien wel met een kroontje op, maar niet met dezelfde branie. Nu, het was de allereerste die ze zag, en vergelijkingen maken kon ze niet. Ze zag hem zich over haar heen buigen M3  <  Hij boog zich over haar heen, M2

637  4      paarse kop <  paars gezwollen kop M3  <  dikgezwollen

     kop der roede M2

     5      aangezichtje  <  gezichtje M3

            langs  <  haast tegen M3

     6      lippen, en gauw keek ze even binnen in de beide nauwe gaatjes. <  lippen. M2

     8      schaambaard  <  schaamharen M2

     8-9    Het was een heel fijne, met gouden krulletjes, bijna als de baard van Onslieveheer.  <  Het was een heel fijne, met gouden krulletjes, bijna de baard van Onzelieveheer. M3  <  [ontbreekt] M2

     9-10   Hij bleef haar ondertussen toelachen  <  Hij bleef haar ondertussen toelachen, M3  <  Hij glimlachte haar ondertussen toe, M2

            vlammetje  <  geile vuur M2

     11     bij andere  <  bij sommige andere M3

            gemerkt, als die  <  opgemerkt, als die M4-3  <  opgemerkt die M2

            warenhuizen  <  grootwarenhuizen M2

     12     aanraakten  <  hadden aangeraakt M2

tussen de benen.  <  of zich tegen haar aanwreven. M3  <  of zich tegen haar hadden aangewreven. M2

     13     was – dit is, hoe jong ze was – en  <  was, en M3

     14     Tie… tien  <  Tien M3

     16     de paus in  <  “hem” reeds in M2

            grotje van Lourdes te ontvangen...  <  grotje te ontvangen. M3  <  kutje te krijgen… M2

     17     voor je  <  voor u M3  <  ervoor M2

            hij. Bijt maar eens,  <  hij, bijt er maar eens in, M2

            zul je  <  zult ge M2

     18     hard ie is.  <  hard en stijf hij is. M3

     20     van die staalharde lul tegen haar lippen aan.  <  van die staalharde lul tegen haar lippen. M3  <  van zijn staalharde lul tot tegen haar mond. M2

     21-22  tandjes erin, alsof het een gepeperde hond was, <  tanden erin, hier en daar, alsof het een gepeperde hete hond was, M3  <  tanden erin, hier en daar, M2

     23-24  maar onuitsprekelijk genoegen bezorgde,  <  maar hem onuitsprekelijk genoegen bezorgde, M3  <  doch integendeel intens ervan genoot, M2

     24     beet ze harder door  <  begon ze harder door te bijten M3

            los  <  weer los M2

     25     Zij  <  Ze M3

            tandjes  <  tanden M2

     26     eikel.  <  kop staan. M2

     27     bevoelde en betastte die wonderlijke dingen, en  <  bevoelde en betastte deze wonderlijke dingen, en M3  <  [ontbreekt] M2

     27-28  begon woest en wild  <  trok hem dicht tegen zich aan en beet wild en woest M2    

            fluit te bijten.  <  fluit. M2

     28-29  Nu had hij het moeten  <  Ze dacht dat hij het zou M3  <  Ze dacht dat hij het ging M2

     29-30  maar hij schreeuwde het integendeel uit van onzeglijk genot  <  doch hij schreeuwde het uit van onzegbaar genot M3  <  doch hij schreeuwde het integendeel uit van onzegbaar genot M2

     30     stootte allerlei verwarde  <  stootte tenslotte verwarde M3

     31     begrijpen mocht  <  begreep M2

     32     - O, ik ga… ik ga schieten!  <  - O, ik ga… ik ga… schieten! stootte hij wild uit. M3  <  - O, o… ik ga schie… schieten! stootte hij wild uit. M2

     33     was benieuwd  <  was heel benieuwd M3  <  was wel heel benieuwd M2

            dat  <  dát M3

     33-34  mocht zijn, schieten, en of het ook lawaai zou maken. Doch  <  mocht zijn, schieten, en of het ook lawaai ging maken, doch M3  <  was, doch M2

            zo ver  <  tot schieten M2

            het niet  <  het toen niet M2

     35-36  - Muisje, zoals hij haar noemde -  <  [ontbreekt] M2

     36     trok  <  deed M3

37-638,1    dochtertje Muisje binnen  <  dochtertje binnen M2

638  1      hij in  <  hij zó in M2

     2      Muisje  <  zijn dochtertje M2

            toekeek  <  toekeek, M2

     3      die stijf en dik bleef uitsteken.  <  die nog steeds stijf vooruitstak. M3  

     4      was bij dit  <  is bij het aanhoren van dit M2

     4-5    zoals je wel denken kunt,  <  [ontbreekt] M2

     5      Helena niet had opgehouden hem ondertussen  <  Helena tijdens

            haar verhaal niet ophield hem steeds M2

     6      de kloten  <  de dinges, de kloten M3  <  de kloten M2

            ook  <  ook eens M2

     7      vingertoets  <  vingeren M2

     7-8    daar te strelen rond de rand van de paarse bisschopskop.  <  daar wat rond de rand van de paarse top te strelen. M2

     8      zoende  <  zoent M2

     8-16   haar nooit genoeg geroemde peervormige tieten, en de oksel met de blonde haartjes waaraan helaas geen zweetdroppeltje hing, zoals hij het zo graag had. Hij zoende de keel, de mond, zijn tong drong naar binnen. Pas dan bekende hij, als het bijna telaat was, hoe ook hij dolgraag in de kop van zijn lul wou laten bijten. Met iets dat als een troebele blik kan omschreven worden keek hij rond, wie het doen kon. Helena was hem vóór, en wenkte het kaalkopje Paulette. Kom, schatje, bijt erin zoals je daarnet hoorde! zei ze.  <  haar nooit genoeg geroemde peervormige tieten, en de oksel met met de blonde haartjes, waaraan helaas geen zweetdroppeltje hing, zoals hij het zo graag had. Hij zoende de keel, de mond, zijn tong drong naar binnen. Pas dan bekende hij, als het bijna telaat was, hoe ook hij dolgraag in de kop van zijn lul wou laten bijten. Met iets dat als een troebele blik kan omschreven worden, keek hij rond wie het doen kon. Helena was hem vóór, en wenkte het kaalkopje Paulette. Kom, schatje, bijt erin zoals je daarnet hoorde! zei ze. M4  <  haar nooit genoeg geroemde tieten, de oksel met de blonde haartjes waaraan helaas geen zweetdroppeltje hing, zoals hij het zo graag had, de keel, de mond. Zijn tong drong naar binnen. Pas dan bekende hij, als het bijna te laat was, hoe ook hij dolgraag in de kop van zijn lul wou laten bijten. Met iets dat als een troebele blik kan omschreven worden keek hij rond wie dit doen kon. Helena was hem vóór en wenkte het kaalkopje Paulette. – Kom, schatje, bijt erin zoals ge daarnet gehoord hebt! zei ze. M3  <  haar wild, de borsten, de keel, de mond. Zijn tong dringt naar binnen. Zich terugtrekkend bekent hij, dolgraag in de kop van zijn lul te laten bijten. Met troebele blik kijkt hij rond, wie dit doen zou, doch Helena is hem vóór en wenkt het kaalkopje Paulette. Kom, bijt erin, net zoals ge gehoord hebt! M2

     18-19  groter wordende fluit de tandjes zette,  <  stijvere en steeds groter wordende fluit bijt, M2

     19     schreeuwde  <  schreeuwt M2

     19-20  genot en andere gevoelens.  <  genot. M2

     22     drong  <  dringt M2

            Doe het  <  Schiet M2

     23-24  Ik krijg nog wel voldoende zaad voor me kut, vanavond.  <  Ik krijg nog wel voldoende zaad voor mijn kut, vanavond! M3  <

            Er zal nog vanavond voldoende zaad voor mijn kut zijn! M2

     25-27  Ze nam een slok van de heerlijke cocktail – waarvan we het recept eens aan de bisschop moeten vragen – boog zich over hem heen en liet het prikkelend nat uit haar mond in zijn mond vloeien.  <  Zij buigt zich naar hem over, wroet diep met de tong in zijn mond. M2

     28     ging  <  gaat M2

            en schokken  <  en het schokken M3  <  en schokken M2

            liet  <  laat M2

     29     duwde  <  duwt M2

            schreeuwde  <  schreeuwt M2

     30     kijk, lievelingen,  <  Kijk, lievelingen M3  <  Kijk, M2

ik schiet… o god, o godverdomme!  <  ik schiet… ik schiet, o god o godverdomme! M3  <  ik schiet… Ik schiet godverdomme! M2

     31     schoot  <  schiet M2

     33-36  Het lieve kind kreeg daarna een groot glas van de heerlijke en opwindende drank, waarmee ze het papje van de bisschop kon doorspoelen. Men besproeide haar ook nog met welriekend rozenwater en herschikte de bloemen achter de oren.  <  Het lieve kind kreeg daarna een groot glas van de heerlijke en opwindende drank, waarmee ze het papje van de bisschop kon doorspoelen. Men besproeide haar ook nog met welriekend  rozenwater en herschikte de bloemetjes achter de oren. M3  <  Helena haast zich de twaalfjarige Odile erbij te roepen, om het kaalkopje Paulette te laten drinken. Ze krijgt een groot glas schuimende champagne waarmee ze het zaad van de bisschop doorspoelt. Daarna besproeit men haar met welriekend rozenwater en herschikt men de bloemetjes achter de oren. M2

     36-37  Wat dronken wordend van de cocktail ging ze zich onder de lage tafel neerleggen, en  <  Wat dronken wordend van de cocktail ging ze zich onder de lage tafel neervleien, en M3  <  Doch wat dronken wordend na zoveel champagne gaat ze zich onder de lage tafel neervleien - waar ze tevens tot voetbankje van de bokser Guus dient - en M2

639  1      als heel braaf kindje  <  als een heel braaf kindje M3  <  zoals

            een kind M2

die haar fopspeen zoekt nam ze de lul  <  haar fopspeen zoeken. Het was toevallig de lul M3  <  een fopspeentje zoekt, neemt ze de kleine lul M2

2                         Jean in de mond. Eraan zabberend viel  <  Jean. Ze nam die in de mond, en eraan zuigend viel M3  <  Jean in de mond, en eraan zuigend valt M2

     3      kon schieten  <  mocht schieten M2

3-4                 liet de donkerharige Marina zich ontvallen…  <  riep de donkerharige Marina uit… M3  <  roept de donkerharige Marina uit… M2

     4      Mijn geil zit me  <  Ik geloof dat mijn geil me M2

            hoofd  <  hoofd zit, M2

     5      uit, of ik heet geen Marina meer. Vier vijf keer  <  uit. Ik moet al mijn geil kwijt. Vier vijf keer M2

     7      smeerlapperij, als ik het zo noemen mag, d’ruit  <  smeerlapperij – als ik het zo noemen mag – eruit M3  <  smeerlapperij eruit M2

     8      jij  <  gij M3

     8-9    in je jong maar welgevuld leventje een lul hebt  <  in uw jong maar welgevuld leventje een stijve lul hebt M3 <  een stijve smeerlap van een lul hebt M2

     9      zei de generaal.  <  vraagt de generaal haar. M2

     10     terugdenk zet me  <  denk, zet mijn M3

            zich helemaal  <  zich weer helemaal M3

     11-12  het zwart nylon hemdje  <  het zwarte nylon nachthemdje M3  <  de zwartnylon babydoll M2

     12     inderdaad opene mossel greep  <  kut grijpt M2

     13     hield  <  houdt M2

     13-14  zo heet gelopen, dat ik me sap ga verliezen  <  zo heet gelopen, dat ik mijn sap ga verliezen M3  <  heet gelopen! zo heet, dat ik nu al geil verlies M2

     14     denken.  <  denken… M3

     15     vertel, het is het moment ervoor!  <  vertel, het is het moment ervoor! drongen de anderen aan. M3  <  vertel! dringen de anderen aan. M2

     16     vertelde  <  vertelt M2

            alleen met moeder  <  als kind met alleen haar moeder M2

     17     waarvan de tuin  <  en hun tuin M2

            aan de tuin van natuurlijk  <  aan deze van M2

     18-23  Voor haar moeder was het een heel probleem, ze werkte op een bureel en moest haar dochtertje de ganse dag zomaar aan haar lot overlaten. Maar problemen zijn er nu eenmaal om niet opgelost te worden, en dus ging ze maar op de knie van haar direkteur zitten. Marina, zoals gezegd de hele dag alleen in huis, ontdekte  <  Voor haar moeder was het een heel probleem, ze werkte op een bureel en moest Marina de ganse dag zomaar aan haar lot overlaten. Maar problemen zijn er nu eenmaal om niet opgelost te worden, en dus ging ze gerust de hele dag door op de knie van haar baas zitten. Marina, zoals gezegd de hele dag alleen in huis, ontdekte M3  <  Haar moeder werkte op een bureel, hierdoor was zij haast de hele dag alleen in huis. Nu wou het lukken, M2

     23     der  <  van de M2

     23-25  was. Die had gewoon stom geluk: z’n wijf moest die lange hete zomer bij een van haar ziekgeworden moeders.  <  was. Die had gewoon stom geluk: zijn vrouw moest voor een paar maanden bij een van die ziekgeworden moeders. M3  <  was, zijn vrouw was zich voor een drietal weken bij haar ziekgeworden moeder gaan vestigen. M2

     25     Zij – Marina dus – zag  <  Zij zag M2

     26     rondlopen  <  rondlopen, M2

voelde gek genoeg een rilling  <  voelde gek genoeg steeds een rilling M3  <  voelde dan steeds een rilling M2

     27     d’r  <  haar M3

            hoewel ze niet  <  alhoewel ze nog niet M2

     27-28  besefte wat dit nu weer te betekenen had.  <  besefte, wat dit betekende. M2

     28     toen net twaalf  <  toen twaalf M3  <  toen weldra twaalf M2

     28-29  worden als ze niet stierf,  <  worden, M2

     29-31  reeds borstjes, niet de moeite waard erover te gewagen, want eerlijk gezegd ze waren niet groter dan eikeltjes. Maar ja, sommige mannen houden daar nu eenmaal van.  <  reeds borstjes de moeite niet waard erover te gewagen, want eerlijk gezegd, ze waren niet groter dan eikeltjes. Maar ja, sommige mannen houden daar nu eenmaal van. M3  <  reeds heel kleine borstjes, een weinig groter dan eikeltjes. M2

     32-33  onbewust beginnen strelen, natuurlijk daar, tussen de benen, terwijl  <  onbewust beginnen strelen, daar, tussen de benen, terwijl M3  <  onbewust tussen de benen beginnen strelen, terwijl M2

     33     struiken gehurkt zat  <  struiken zat M2

     34-35  aangluurde. Hij lijkt op Tarzan, bedacht ze, zich steeds maar intenser strelend op genoemde plaats tussen de benen.  <  aangluurde. M3  <  aankeek. M2

     36     had  <  had, M2

640 1      praatje over koetjes en kalfjes, zoals stieren dat gewoon zijn,  <  praatje over koetjes en kalfjes – zoals stieren dat gewoon zijn - M3  <       

           praatje M2

     2-3    genieten, een whisky-sofa of zo.  <  genieten. M2

     3-4    de oksels omdat het niet meteen tussen de benen kon  <  de armen M2

     4      hief haar  <  trok haar zo op, M2

     5      droeg als alle twaalfjarigen een  <  droeg zoals alle twaalfjarigen een M3  <  droeg toen een M2

     6      vooral  <  alleen maar M3  <  zelfs M2

     7      veel hoger optilde dan eigenlijk wel nodig was.  <  hoog optilde. M3  <  hoog over de haag optilde. M2

     8-10   ze haar whisky-sofa, in die zin dat de whisky puur was en ze zich op de sofa neervleien kon. Ze raakte erdoor  <  ze haar whisky-sofa, in deze zin dat de whisky puur was en ze zich op de sofa neervleien kon. Ze raakte erdoor M3  <  ze een groot glas drank, waardoor ze M2

     10     opgewonden.  <  opgewonden raakte. M2

            ie  <  hij M3

     11-12  draag, en me muis in een toestand is die ik niet nader kan verklaren?  <  draag en dat ik daar in een toestand ben die ik niet nader weet te verklaren? M3  <  draag… en zou ook hij daar tussen zijn benen net hetzelfde gewaarworden? M2

     13     vleide ze zich  <  ging ze M3

            sofa neer  <  zetel liggen M3

     13-14  eens met de benen zo en dan weer met de benen anders, doch steeds maar erger,  <  eens zo met de benen, en dan weer wat erger, M2

     15     tenslotte helemaal open lag  <  tenslotte met de benen helemaal openlag en hij kon merken hoe het met haar gesteld was. M2

            er zich bij  <  zich erbij M3  <  hierbij M2

            uit  <  uit, M2

            katje  <  jong poesje M2

     16     het kleine kutje  <  het kleine jonge kutje M3  <  haar hele kleine kut M2

     16-17  van dat jonge katje onder ogen kreeg.  <  van dat katje onder ogen kreeg. M3  <  [ontbreekt] M2

     18-19  Jaja, ze zag hem beven van opwinding, en erger nog, met zijn glas morsen, en heerlijker nog, steeds  <  Zij zag hem beven van opwinding, en erger nog, met zijn glas morsen, en heerlijker nog steeds M3  <  Hij beefde van opwinding bij deze aanblik, morste met zijn glas, en duwde steeds M2

     19     gulp duwen  <  broek duwen M3  <  broek M2

     20     het monster van Loch Ness  <  datgene M3

            dat  <  wat M3

     21     zomerbroek  <  zomerstof M3

            de kop zag opsteken  <  zag zwellen M3  <  zag opzwellen M2

        21-22  hem liefjes en aanmoedigend  <  hem liefjes, en aanmoedigend M3  <  hem aanmoedigend M2

22-23         nu graag haar middagdutje wou doen  <  o zo graag wat wou indommelen M3  <  graag wat naast hem zou ingedommeld hebben, M2

     23     strekte als popje-zoet de  <  strekte de M2

     23-25  Zelfs in een droom had hij zoiets niet kunnen dromen. Hij dook op de sofa bij haar neer,  <  Zelfs in een droom had hij zoiets niet kunnen dromen. Hij plofte in de zetel neer, M3  <  Onmiddellijk kwam hij naast haar in de zetel zitten, M2

     25     armen, zoende  <  armen, tastte met de handen over haar piepjonge borstjes, en zoende M2

     25-34  hals en achter de oortjes, en waagde het met van nieuwsgierigheid brandende vingers – nuja, figuurlijk - over haar kleedje te strijken, daar waar het werd opgeduwd door twee piepjonge borstjes, die hun nieuwsgierige neusjes opstaken. Ze voelde zich huiveren van een nimmergekend zalig gevoelentje, dat opklom van in het diepste van haar muis tot boven in de tepeltjes die hij nu aan het bevingeren was, en die o god steeds maar puntiger werden en zo duidelijk zichtbaar zich toonden in het witte kleedje. In zoete verdoving liet ze  <  hals en achter de oren en waagde het met van nieuwsgierigheid brandende vingers over haar kleedje te strijken, waar het werd opgeduwd door twee piepjonge borstjes. Zij voelde zich huiveren van een nooitgekend zalig genot, van in het diepste van de muis tot boven in de tepeltjes die hij nu aan het bevingeren was, en die o god steeds maar opzwelden en zo duidelijk zichtbaar zich toonden in het witte kleedje. In zoete verdoving liet ze M3  <  hals. Zij liet M2

34-641,3    maar gaan wat ging. Ze voelde het nattig worden aan haar muisje, en daar ze ermee bloot zat, vreesde ze dat het een plasje kon worden in de zetel. Doch wat kwam het er nog op aan? Haar mondje hing open, en ze begreep meteen waarom: hij kwam z’n tong naar binnen duwen, een zoet gevecht leveren met d’r eigen tong, en haar ondertussen wilder tegen zich aandrukken…  <  zich achteroverzijgen. Ze voelde het nat worden aan haar muisje, en daar ze er nu mee bloot zat vreesde ze dat het een plasje kon worden in de zetel. Doch wat kwam het er nog op aan? Haar mondje hing open, en ze begreep meteen waarom: hij kwam er zijn tong in duwen, een zoet gevecht leveren met haar eigen tong, en haar ondertussen nog wilder en hartstochtelijker tegen zich aandrukkend. Hij fluisterde hoe hij reeds wekenlang heet naar haar liep… M3  <  zich achterover neerzijgen, opende de mond, uitnodigend. Hij drong toen met de tong in haar mond en fluisterde hoe hij reeds wekenlang heet naar haar liep. M2

641  4-5    liefje, al wekenlang loop ik heet naar jou! fluisterde hij.  <  liefje, ik loop zo heet naar u! zei hij. M3

     6-9    Hij streelde ook nog, vertederd, wat daar zo nat was geworden. Met een blosje op de wangen verwittigde ze: Je gaat je vuil maken. Hij lachte en zoende maar, en streelde verder. Ze begreep zelf niet hoe ze het aandurfde, doch van haar kant streelde  <  Hij streelde ook nog vertederd, wat daar zo nat was geworden. Met een blosje op de wangen zei ze: Je gaat je vuil maken. Hij lachte en zoende haar, en streelde verder. Van haar kant streelde M3  <  Als enig antwoord streelde M2

     10     lichte zomerbroek  <  broek M3

            Loch Ness  <  het ding M3

     10-11  zwellen. Knoopje na knoopje maakte ze los  <  zwellen. Knoopje na knoopje maakte ze los, M4  <  zwellen, maakte knoopje na knoopje los, M3

     11     gulp  <  broek M2

     11-12  voelde ze het voorhistorisch monster  <  voelde ze er een enorm ding M3  <  zag ze de roede M2

     12     wippen  <  springen M2

     12-13  stil uit de omarming  <  stil uit zijn omarming M3  <  uit zijn omarming M2

     13     de hoogopgerichte piek  <  de hoog opgerichte knots M3  <  het ding M2

     13-14  neerzitten. Nieuwsgierig opende ze  <  neerzitten, nieuwsgierig. Ze opende M2

     14-15  bevoelde ze alles  <  betastte ze alles M3  <  betastte alles M2

     15-20  met de grootste aandacht. Nou, dat was het dan! Met bonzend hart ging ze terug naast hem neerliggen, de lippen uitnodigend geopend. Terwijl hij opnieuw een steekspel begon met haar tong overgrabbelde ze in de open broek alle schatten waarmee ze had kennis gemaakt. Dit is een kloot en dit is nóg een kloot, voelde ze.  <  met de grootste aandacht. Met bonzend hart ging ze zich weer naast hem neerleggen, de mond dicht bij de zijne, en reeds de lippen uitnodigend geopend. Terwijl hij opnieuw een steekspel begon met haar tong overgrabbelde ze tussen zijn benen alle schatten die ze had blootgemaakt. M3  <  zorgvuldig. Daarna kwam ze weer naast hem liggen, de mond reeds open dicht bij de zijne. En terwijl haar opnieuw zoende overgrabbelde ze al zijn schatten die ze had blootgemaakt. M2

     21     wou weten  <  vroeg toen, M3

     21-22  daar zo  <  daar allebei zo M3

     22-23  zoentjes te geven  <  te mogen kussen en strelen, M3

     23-24  overal waar ze het graag hebben wou. Nou, daar had ze kunnen op antwoorden, doch ze duwde hem alleen maar d’r eigen tong in de mond.  <  overal waar ze het graag hebben wou. Ze antwoordde niet eens en duwde hem haar eigen tong in de mond. M3  < overal… Op alles wat ik daarnet gezien heb, zei hij. Als enig antwoord opende ze de mond en stak ze de tong uit, om ze in zijn mond te duwen. M2 

     25-34  En daar ze toch alleen in huis waren en noch god noch moeder te vrezen hadden, ging ze rechtstaan en ontdeed ze zich van haar kleedje – het enige wat ze droeg – en wierp ze hem plagend dit over het hoofd. Ik sta hier bloot en bloot, en je ziet het niet! lachte ze hem uit. Ze liet zich op haar beurt overgrabbelen, terwijl haar kleedje hem nog altijd voor ogen hing. Maar ze werd er zo raar van – misschien wel heet, zoals hij het daarnet geformuleerd had – dat ze het kleedje teruggreep en het ver in een hoek gooide, en terwijl zijn beide handen overal aan haar lijfje voelden, zei ze maar gauw zélf: Kom,  <  En daar zij toch alleen in huis waren en ze niets te vrezen hadden, ging ze rechtstaan, ontdeed ze zich van haar kleedje en wierp het hem over het hoofd. Ik sta hier bloot, bloot, en je ziet het niet! lachte ze hem uit. Zij liet zich op haar beurt overgrabbelen, met haar kleedje nog steeds over hem heen. Maar ze werd er zo raar van – misschien wel heet, zoals hij het daarnet geformuleerd had – dat ze het kleedje in een hoek gooide en, met zijn beide handen overal op haar lijfje, zélf zei: Kom, M3  <  Daar toch niemand in huis was en ze niets te vrezen hadden, ontdeed ze zich van haar kleedje en wierp het in de zetel. Kom, zei ze zelf, M2

     34     ging  <  liep M3

            voor  <  vóór M4-3  <  voór M2

     35     zich op  <  zich door hem op M3

     36     voeten boven  <  voeten naar boven M2

            een naakt en twaalfjarig diertje  <  een klein naakt dier M3

     37     likte haar  <  likte ondertussen haar M3

            gatje. Hij likte dieper  <  gatje, en dieper M3

642  1      kittelen  <  kriebelen M3

     1-2    misschien wel ergens aan de rand van haar gelukzalig zieltje <  binnen in haar M3

     2-3    en kriebelde en kittelde  <  en kittelde M3

     3      daar,  <  en wat nog meer, M3

            in hemelse zaligheid bezwijmde  <  gelukzalig bezwijmde M3  <

            bezwijmde van genot, M2

4-5                 man – sjonge, en dan nog een getrouwde – haar het muisje  <  man haar de muis M3  <  iemand haar de muis M2

     6-7    af, want je kan nooit weten. Daarna  <  af, daarna M3

     7      zich uit  <  zich helemaal uit M3

     7-8    alles op d’r gemak kon  <  alles kon M3

     8-10   aanraken. Het monster van Loch Ness stak weer dreigend de kop op, maar toen ze die zoende trilde hij van aandoening. Frits, want zo heette die buurman, legde zich naast  <  aanraken. Hij kwam naast M3  <  betasten. Hij ging dan naast M2

     11     bed en zei:  <  bed liggen. M3  <  liggen in bed. M2

ben je  <  zijt ge M2

kleine vrouwtje, mijn  <  kleine lieve vrouwtje, zei hij… mijn M3  <  kleine lieve vrouwtje, zei hij, mijn M2

     11-12  eigen lieve hoertje  <  eigen kleine lieve hoer M3

     13-14  over dat heetlopen eens het fijne weten: Loop ook ik heet, als uit me muisje het nat zomaar wegvloeit?  <  weten wat heetlopen betekende… Loop ik ook heet, als uit mijn muisje het nat zomaar wegvloeit? M3  <  weten wat dat alles betekende. M2

     15-16  wild en gaf zogezegd van die wetenschappelijke uitleg, hoe ze inderdaad allebei heet naar elkaar liepen, als man en  <  wild, en vertelde hoe ze, inderdaad allebei heet naar elkaar liepen, als man en M3  <  wild. Weet ge daar dan helemaal niets vanaf? zei hij. Dan legde hij uit dat ze allebei heet naar elkaar liepen, als man en M2

     17     zodanig:  <  man en vrouw, M3

            kruipen  <  liggen M2

     18     ding binnen in d’r  <  ding in haar M3  

            kutje,  <  muisje, M3  <  muis, M2

     18-19  nog veuls te  <  nog te M3

     19-20  elke dag op elkaar, me schatje  <  op elkaar, elke dag, liefje M3  <  op elkaar, elke dag, M2

     20     na elkaar.  <  na elkaar, schatje! M3  <  per dag, mijn schatje! M2

     21     eerste nooitvergeten dag  <  eerste dag M3

            moest  <  had M2

     22     neerzetten,  <  te zetten, M2

            met d’r natte kutje over zijn mond.  <  met haar kutje in zijn gezicht. M3  <  met haar kleine kut in zijn gezicht. M2

     22-27  Hij vond het zo’n prachtdingetje. Hij vergeleek het aan een

            bloem uit de tuin, hij wist niet welke, maar vast en zeker

de mooiste. Gehurkt boven hem, keek ze na of het echt iets van een bloem weghad. Nadenkend zei ze: Nou, misschien dan een frivooltje, maar het ruikt toch meer naar een mosseltje. Hij likte het,  <  Hij vond het zo’n prachtdingetje. Hij vergeleek het aan een bloem uit de tuin, hij wist niet welke, maar vast en zeker de mooiste. Gehurkt boven hem neerzittend keek ze na of het echt wat van een bloem weghad. Maar ze ruikt dan toch niet naar een bloem, zei ze nadenkend, ze ruikt meer naar een mosseltje. Hij likte het, M3  <  Hij likte daar traag, M2

     27-28  intens genietend en haar ook nog  <  traag en genietend van alles wat het lieve mosseltje bieden kon, haar ook nog M3  <  genietend van alles wat haar kleine mosseltje bieden kon, haar ondertussen M2

     28-29  piepjonge borstjes  <  jonge pruimenborstjes M2

     29-30  betastend – hee, daar gingen de tepeltjes weer vooruit! - dan  <  betastend, dan M2

        30     de volle maan van haar kontje, en schroomvallig het strontholletje bevingerend.  <  de kont en over haar strontholletje wrijvend. M2

33                     heel vuil kon zijn, misschien nog  <  heel heel vuil zou zijn, nog M3    <  heel vuil, heel smerig was, M2

     34     haar vortverdomme niet  <  haar niet M3

     35     Ze spande  <  Ze riep alleen nog onsamenhangende woorden, spande M2

            d’r buikje  <  de buik M3

            het nog wat tegen  <  het tegen M2

     36     reeds uit: Hou ermee op,  <  tenslotte uit: Hou er mee op, M3  <  tenslotte: Schei uit, M2

            want… En  <  want… Oh! Oh! En M3  <  want… O, o! M2

643  1      een die  <  iets wat M3

     1-2    maar durfde te zeggen als ze alleen in huis was, doch die ze nu luidkeels d’ruit gooide.  <  alleen maar diep in zichzelf durfde te zeggen, maar dat ze nu in zijn nabijheid luidkeels eruit gooide. M3  <  alleen maar diep in zichzelf te zeggen durfde, maar dat ze nu in zijn nabijheid luidkeels uitschreeuwde. M2

     3      verdomme-nogaantoe niets  <  verdomd niets M3  <  helemaal niets M2

            d’r  <  haar M3

     4      geertig likkende mond  <  hete geertige mond M2

            riep nog eenmaal  <  riep M2

     4-5    ‘godhemelste o godverdomme’  <  “godhemelste o godverdomme” M4 <  “godhemelste-godverdomme” M3  <

            ‘godhemelste-godvlammendste-godverdomme’ M2

     5-6    keer in haar leventje, alle lekker geil uit d’r mosseltje weg.  <  keer in haar leven, alle sap uit haar mosseltje. M3  <  keer, haar geil. M2

     8      whisky-pruimesap  <  whisky-cola met pruimensap M3  <  een likeur M2

     8-9    verloor het bewustzijn erbij, of u het geloven wilt of niet.  <  verloor het bewustzijn erbij. M3  <  verloor er het bewustzijn bij. M2

     9-10   daarna weer de ogen opende, zalig en godverdoemd gelukkig, zag ze zich  <  daarna, zalig en godverdomd gelukkig, weer de ogen opende zag ze zich M3  <  daarna, zalig en verrukt, de ogen weer opende lag ze M2

     10     armen  <  armen, M2

     10-11  voelde ze zich nog steeds gezoend en gelikt,  <  voelde ze zich nog steeds zoenen en likken, M3  <  zoende hij haar nog steeds, M2

     11-13  achter en in de oren, en aan haar piepjonge borstjes waarvan de tepeltjes maar hard bléven, straks zag moeder het nog, vanavond!  <  achter en in de oren, en aan haar piepjonge borstjes waarvan de tepeltjes maar hard bléven, straks zag het haar moeder nog, vanavond! M3  <  en nam hij haar pruimenborstjes in de mond. M2

     14     ze in  <  ze zo in M3

     14-15  zoenend, elkaar  <  kussend en M3

     15     alsmaar herhaalde  <  voortdurend zei M2

     15-16  eigen lieve hoertje  <  eigen kleine lieve hoer M3

     16     zou stijfstaan.  <  stijf zou staan. M2

     17     Toch blééf het bij stijfstaan zonder iets meer,  <  Toch bleef hijzelf alleen maar heet liggen, M2

     18     bed.  <  bed, zonder iets te laten gebeuren. M2

     19-21  De volgende ochtend was moeder nauwelijks het huis uit, of ze stond alweer aan de kortgeknipte haag om zich door hem te laten ophijsen, en daarna te laten opeisen. Eerst bleven ze nog  <  De volgende ochtend was moeder maar nauwelijks het huis uit, of ze stond alweer aan de kortgeknipte haag om zich door hem te laten ophijsen, en daarna te laten opeisen.  Ze bleven eerst nog M3  <  De volgende dag was ze echter zo gauw mogelijk bij hem terug, bleven ze eerst nog M2

     22-25  lieten ze alles aan elkaar zien, zomaar. Zij lag in de ene hoek, de benen open, haar hete muisje naar hem toe. Hij knoopte niet alleen de gulp, maar ook de hele broek los, en liet zijn stijve lans opwaarts staan. Die trilde van verlangen naar haar.  <  lieten alles aan elkaar zien, zomaar. Zij lag in de ene hoek, de benen open, haar hete muisje naar hem toe. Hij knoopte niet alleen de gulp maar ook nog de broek helemaal los en liet zijn stijve lans opwaarts staan. Ze trilde van verlangen naar haar. M3  <  lieten ze elkaar alles zien. Zij lag in de ene hoek, de knien hoog opgetrokken, haar hete kutje naar hem toe. Hij knoopte de broek helemaal open, en liet zijn stijve lans opwaarts staan. M2 

     26     vertelde,  <  vertelde ook, M2

            haar had gelegen. Me fluit  <  haar gelegen had. Mijn M3

     27     ganse nacht  <  hele nacht M2

            voor jou, kleine schat!  <  voor u, mijn kleine schat! M3

     28     me fluit  <  mijn fluit M3

            denkend aan je  <  terugdenkend aan uw M3

     29-30  gemaakt – wist hij ook nog te zeggen – was dat hemeltergend godslasteren terwijl  <  gemaakt, vertelde hij ook nog, waren haar hemeltergende vloeken terwijl M3

     30-31  beginnen schieten  <  beginnen schieten ging M2

     31-33  O, zwijg d’rover, zei ze… ik voel me zo beschaamd omdat ik me zo smerig liet gaan, en begon te vloeken alsof ik met me muis open naar de hel reed.  <  O, zwijg! zei ze,… ik was zo beschaamd omdat ik me zo smerig liet gaan, en vloekte alsof ik met mijn muis open naar de hel aan het rijden was. M3  <  Zij bekende van haar kant, beschaamd te zijn geweest, omdat ze zich zo smerig had laten gaan. M2

     33-34  Hij hoorde haar verrukt aan. Je mot het verdomme straks weer doen  <  Maar hij zoende haar onophoudelijk. Ik hoorde u o zo graag o zo smerig vloeken, zei hij… ge moet het straks weer doen, M3  <  Maar hij zoende haar onophoudelijk. Ik hoorde u graag o zo schandelijk smerig vloeken, zei hij, ge moet het straks weer doen M2

     34-35  nog vuiler, alsof je met je mosseltje  <  nóg vuiler! vuiler vloeken, alsof ge met uw mosseltje M3  <  nóg smeriger, nog vuiler! M2

     37     in de hoek  <  ergens in een hoek M2

37-644,1    boven, zij op handen en voeten,  <  boven, op handen en voeten M3  <  boven, M2

644  1      met d’r kontje opgestoken.  <  net als de dag tevoor. M3

     1-2    Maar als ze in  <  Als ze echter in M3

            lag  <  lagen, M2

     2-3    d’raan  <  eraan, M3  <  eraan M2

     3      pipi had moeten doen. Ze bekende het, met een licht schaamteblosje rond d’r muis. <   pipi had moeten doen. Ze bekende het hem, met een licht schaamteblosje rond haar muis. M3  <  moest gepist hebben. M2

     4      zijk  <  pis M2

            bed, zei  <  bed! zei M2

     5      het hele bed  <  maar heel het bed M2

            zal je  <  gaat uw M2

     5-6    weten. Ze  <  weten. Ze is hier toch niet, zei hij, ze M4

            terug, zei hij…  <  terug… M3

            me  <  mijn M3

     7      kloten aan  <  kloten, aan M2

            je  <  ge M2

            mot  <  moet M3  

            ook natzijken  <  nog eens volzijken M2

            d’r  <  haar M3

     8      kan ze d’r maar in  <  moet ze maar in M3  <  moet ze maar in uw zijk M2

            zette zich  <  ging M3

            hurken in  <  hurken zitten, in M3

     9      d’r  <  haar M3

     9-13   toe. Het lukte haast niet, van opwinding dit te mogen doen. Ze moest de muis wat vooruitduwen, en steeds maar denken: Nu zit ik hier met me zijkmuis in bed van een getrouwd man! Toen was de straal er, een fontein van hete zijk die zo uit haar kutje op de lakens spoot.  <  toe. Het lukte haast niet, van opwinding dit te mogen doen. Ze moest de muis wat vooruitduwen, en steeds maar denken: nu zit ik hier met mijn pismuis in bed van een gehuwde man! Toen was de straal daar, een fontein van hete zijk die zo uit haar mosseltje op de lakens spoot. M3  <  toe, en zijkte een hete straal op de lakens neer, waar het dadelijk een plas was. M2

     13-14  Hij lag te beven van aandoening.  <  Hij trilde van aandoening… M3  <  Hij stotterde haast van aandoening… M2

     14     weet je dat het de eerste keer is dat  <  het is de eerste keer dat M3

     15     d’r  <  haar M3

            leegzijken?  <  leegzijken, M3

            je  <  uw M3

     16     kunnen  <  willen M3

En jawel hoor! hij hield  <  En inderdaad, hij M3  <  Hij hield M2

     16-17  ving er wat van op en dronk het op.  <  ving een handvol ervan op en dronk dit op. M3  <  vangde in de holte ervan wat op, en dronk de hand leeg. M2

     17     van jou  <  van u M4

     17-18  bekende hij  <  zei hij M3

     18     je speeksel,  <  uw speeksel, M4-3  <  [ontbreekt] M2 

            je geil,  <  uw geil, M4

            je zijk,  <  uw zijk, M4-3  <  uw zijk… M2

            je stront…  <  uw stront… M4  <  uw stront. M3  <

            [ontbreekt] M2

18-19         het komt allemaal uit een lijfje dat overvloeit van suiker en honing.  <  [ontbreekt] M3

22                     weer  <  opnieuw M3

23     dat wetenschappelijk noemde. Ze opende d’r  <  dat noemde, opende haar M3

24                     mosseltje helemaal  <  mosseltje zich helemaal M3  <  mosseltje zich M2

            keerde zich  <  keerde ze zich M4

     24-25  bochten, schartte  <  bochten. Ze schartte M3

            heen in  <  heen, in M3

     26     tenen <  tenen, M2

     26-27  met me geile vloeken uitpakken!  <  vloeken! M3

     27     uitdagend  <  uitzinnig M2

     27-28  Vloek d’r godverdomme op los, me schatje!  <  Vloek, mijn schatje, vloek zo geil mogelijk! M3  <  Vloek, mijn schatje, vloek zo geil mogelijk, M2

     28     moedigde hij aan  <  moedigde hij haar aan M3

     29-30  schieten godverdomme, o godhemelste o godvlammendste godverdomme!  <  schieten, godverdomme, godhemelste godvlammendste godverdómme! M3  <  schieten, godverdommenste, godverhemelste, godvlammenste godver… godver… M2

     30     haar geil  <  het geil weer M2

     32     Jezusgodverdomme  <  godverdómme M3  <  godver…dómme M2

        33     te hijgen  <  na te hijgen M2

                   hand krampachtig zijn  <  hand zijn M2

35-644,3    Maar nu was de tijd gekomen voor verder onderricht. Vannacht had ze urenlang d’r eigen kutje gestreeld, en zich voorgesteld hoe het moest zijn als hij aan het schieten ging. Doch was haar voorstelling wel de ware? Nog steeds met die harde en hete deurklopper in d’r handje, fleemde ze: Mag ik nou ook es zien hoe het met jou gebeurt?  <  Maar nu was de tijd gekomen voor verder onderricht. Vannacht had ze urenlang haar kutje gestreeld, en zich voorgesteld hoe het was als hij aan het schieten ging. Doch was haar voorstelling wel juist? Nog altijd met die harde heetkloppende vleesstok in haar poezelig handje, fleemde ze: mag ik nu ook zien hoe het met u gebeurt? M3  <  Ze wou toen ook nog weten, hoe het met een man was, hoe het met hem gebeurde. M2

645  4      O lieve  <  O, mijn lieve M3

            zei hij opgetogen  <  zei hij M3

            jou me lul aftrekken,  <  u mijn fluit afspelen, M3

     5      me zaad wil ik alleen nog voor jou  <  mijn zaad is alleen voor

            u M3  <  mijn zaad is alleen nog voor u M2

     5-6    anders schieten.  <  anders. M3

            demonstreerde  <  toonde haar M3

            urenlang  <  lang bij lang M3  <  [ontbreekt] M2

7                         stijve  <  stijf ding M3  <  stijve ding M2

gespeeld…  <  gespeeld, duim en wijsvinger rond de stijve roede leggend en die stil heen en weer schuivend. M3  <  gespeeld, legde duim en wijsvinger rond de stijve roede en schoof die stil heen en weer M2

     7-8    dacht erbij, dat hij niet in mijn hand maar in je kutje zat, en dat ik je neukte.  <  dacht erbij dat hij niet in mijn hand maar in uw kutje zat, zei hij, en dat ik u neukte. M3  <  dacht dat ik hiermee in M2

     8-9    zich dichterbij zetten, het kontje  <  zich dichterbij zetten, haar kontje M3  <  zich dichtbij zetten, op de knieen; haar kontje M2

     9      het gelaat  <  het gezichtje M2

            om toch maar niets  <  zodat ze niets M2

     10     van het programma  <  van het gebodene M3

            te missen.  <  missen kon. M2

            hem de  <  hem inderdaad met duim en wijsvinger de M2

     12     kop steeds even  <  kop er steeds even tussen M3

            voelde hoe  <  voelde ook hoe M2

     13     hand op  <  hand legde op M2

            kontje legde,  <  kontje, M2

     14     gleed  <  ging M3

            het strontholletje  <  haar strontholletje M3

            omsloot  <  omknelde M3

            staf  <  roede M3

     15     eraan als een door god bezetene  <  eraan als een bezetene M3  <  eraan, als bezeten. M2

     17     moedergod  <  godverdomme M3

     18     lief smerig hoertje  <  kleine lieve smerige hoer M3

            me zaad voor jou!  <  mijn zaad voor u! M3 

     18-21  Het begon in haar eigen muisje weer afschuwelijk te kittelen, alsof er honderd mieren in rondkropen, omdat ze erbij bedenken ging: Nu ligt hier een man zijn fluit voor mij af te trekken!  <  Het begon in haar eigen muis weer afschuwelijk te kittelen, alsof er honderd mieren in rondkropen, omdat ze erbij bedenken ging: Nu ligt hier een man zijn fluit voor mij af te trekken. M3  <  [ontbreekt] M2

     21     zag hoe bij een laatste schreeuw van hem het zaad hoog  <  zag hoe in een laatste schreeuw van hem een forse gulp zaad hoog M3  <  zag toen hoe in een forse gulp een eerste vlok zaad hoog M2

     22-23  nog meerdere vlokken kwamen, tot  <  nog enkele meerdere vlokken, tot M2

     23-24  leeggestroomd leek.  <  leeggestroomd was. M2

     25     navloeiden,  <  vloeiden, M2

     26-30  Verzadigd en gelukkig als Adam en zijn Evaatje lagen ze naast elkaar. Met haar mondje aan zijn oor fluisterde ze: ‘k heb uw zaad op me tong geproefd! Hij zoende haar, lang, lief, teder. En ik proefde in uw holletje uw stront, bekende hij. Ze bleven nog in  <  Verzadigd en gelukkig als Adam en zijn Evaatje lagen ze naast elkaar. Met haar mondje aan zijn oor fluisterde ze: ‘k hep uw zaad op me tong geproefd! Hij zoende haar, lang, lief, teder. En ik proefde in uw holletje uw stront, bekende hij. Ze bleven nog in M4  <  Verzadigd en gelukkig lagen ze naast elkaar. Ze lag met haar mondje aan zijn oor, en fluisterde daarin: Ik heb uw zaad geproefd op mijn tong. Hij zoende haar, lang, lief, teder. En ik heb in uw holletje uw stront geproefd, antwoordde hij. Toen bleven ze lang in M3  <  - Ik heb uw zaad geproefd! zei ze. En ik uw stront, antwoordde hij. Toen vielen ze weer in M2

     30     armen liggen,  <  armen en bleven ze liggen, M2

            vertellend  <  elkaar vertellend M2

     30-31  hoe lang ze reeds naar elkaar heet  <  hoe lang reeds ze naar elkaar heet M3  <  hoe heet M2

     31     liepen  <  hadden gelopen M3

            opwindendste  <  smerigste M3

     32     toestand te omschrijven.  <  verlangens te beschrijven. M3  <  begeerte naar elkaar te omschrijven. M2

     33     meer aandoenlijks vertellen over  <  meer vertellen, over M2

     34-36  man. Doch de anderen waren er zo door geirriteerd geraakt, dat ze zelf dringend nodig wat moesten doen om de kriebel kwijt te raken.  <  man. Doch de anderen waren er zo door geïrriteerd geraakt, dat ze zelf dringend nodig wat moesten doen om de kriebel kwijt te raken. M4-3  <  man, die zijn vrouw niet meer wou bekruipen en alleen nog zijn zaad te schieten waar zij bij was. M2

     36     Guus b.v. was zo  <  Guus was echter zo M2

646  1      geworden, dat hij st.. st... stotterend uitriep: Zwijg dan  <

geworden, dat hij st... st... stotterend uitriep: Zwijg dan M4-3  <  geworden door dit verhaal, dat hij uitriep: Zwijg, zwijg dan M2

     2      me zaad met naar jou  <  mijn zaad, alleen met naar u M3  <

            mijn zaad met naar u M2

     3      D.. d... doe dan  <  D... d... doe dan M4-3  <  Doe dan M2

     3-4    drongen de anderen aan.  <  lachten de anderen. M3  <  drongen de anderen aan. M2

     5      Marina,  <  Kom, zei Marina, M2

            stil  <  even M3

                   gloeiendhete  <  razendhete M2

     6-7    stak, riep de kleine Noëlla erbij. Het  <  stak, riep de kleine Noélla erbij. Het M3  <  stak… Kom, Noëlla! En ze riep het M2

     7      dertienjarig lieve kindje  <  dertienjarige meisje M3

     7-8    in haar leventje meemaken mocht  <  mocht meemaken M3  <  meemaakte M2

keek belangstellend toe hoe  <  en nu had toe te kijken hoe M2

     9-10   hij zich vol zin- en geestesgenot begon  <  hij die vol wellust zelf begon M3  <  die zélf begon M2

     10     me ook nog je lieve  <  me me ook nog uw lieve M3  <  me uw M2

     11     schat van me kloten! zei hij.  <  schat van mijn kloten! zei hij… M3  <  lieve schat! zei hij… M2

     12-19  Noëlla wist hoe het moest, want ze had aan de lippen van Marina gehangen, om te horen dat het dus tóch niet alleen haar eigen muisje was, dat zo piepen kon naar de hemel weet wat. Ze legde zich neer, net als Marina in het verhaal, met het aangezichtje bijna tegen de lul van Guus, en haar eigen kontje naar zijn gelaat opstekend. Zo dicht, dat hij stotterend dacht: Ik steek er niet de vinger in, maar mijn tong verdomme. Terwijl hij de binnenkant van haar holletje proefde, streek hij  <  Noella wist hoe het moest, want ze had aan de lippen van Marina gehangen om te horen hoe het dan toch niet alleen haar eigen  muisje was, dat zo piepen kon naar de hemel weet wat. Ze legde zich neer, net zoals Marina in het verhaal, met het aangezichtje bijna tegen de lul van Guus en haar kontje naar zijn gelaat opstekend. Zo dicht, dat hij stotterend dacht: Ik steek er niet de vinger in, maar mijn tong verdomd. Terwijl hij de binnenkant van haar stronthol proefde, streek hij M3  <  Noella gaat zich naast hem neerleggen, en terwijl hij met de vinger en daarna met de tong in haar holletje wroet, strijkt hij M2

     19-20  genotvol de fluit, met de bedoeling het zo lang mogelijk te laten aanslepen. Maar  <  genotvol over de fluit. Hij wou het zo lang mogelijk laten aanslepen, maar M3  <  genotvol over de fluit. Het zou misschien nog langer geduurd hebben, maar M2

          21     haalde  <  roept M2

     21-22  Paul erbij – je weet, het jongetje met de lange blonde lokken - en fluisterde die in het oor, dat  <  Paul erbij – je weet, het jongetje met de lange blonde lokken – en fluisterde die in het oor dat M3  <  Paul, met de lange blonde lokken, en fluistert hem in het oor dat M2

     22-23  hij met zijn lange blonde krullen de  <  hij ondertussen de M2

     23     had te kittelen. <  moest kittelen. M3  <  moet likken. M2

     24     zei  <  zegt M2

     24-25  ze deed het even voor, de vacht donkere haren haarzacht langs de kloten strijkend.  <  ze doet het hem even voor. M2

     25-27  de kleine Paul de blonde lokken kittelend langs de kloten van Guus bewoog, streek deze reeds wilder en wilder over de fluit, duwde zo diep als maar kon de  <  het jongetje zijn blonde lokken kittelend langs de kloten van Guus bewoog, streek deze reeds wilder en wilder over de fluit, duwde zo diep als maar kon de M3  <  het jongetje zijn kloten likt, strijkt Guus verder over de eigen fluit, duwt diep de M2

     28-29  Noëlla, wrong en wentelde zich, sperde  <  Noella, wringt en keert zich, spert M2

     29     spoot  <  spuit M2

     29-30  op. Het kwam voor het merendeel terecht op de  <  op. Het kwam voor het grootste deel terecht op de M3  <  op, tot op de M2

        31     Arlette, streken  <  Arletta, gaan M2

     32     vinger een vleugje ervan op, om  <  vinger wat ervan opstrijken om M2

     32-35  Het bracht Helena eens voor een keer op een idee. Men zou ons moeten blinddoeken, zei ze, en dan het zaad van onze minnaars laten proeven… Zou jij kunnen raden, Marina, uit wiens kloten het afkomstig is?  <  [ontbreekt] M2

     36-37  - Dat van Guus toch, zei Marina… Het is er een met een b.. b... bijsmaakje.  <  - Dat van Guus toch, zei Marina… Het is er een met een b... b... bijsmaakje. M4  <  [ontbreekt] M3

647  1      Maar de kleine Noëlla  <  Noella M3

            had mogen toekijken  <  mocht toekijken M2

     2      afspeelde  <  aftrok M2

     2-3    en als het ware klaargekomen was, met zijn tong in háár strontholletje,  <  [ontbreekt] M3  <  terwijl hij met zijn tong in haar strontholletje zat, M2

     3-4    voelde zich benadeeld. Tenslotte was het toch een beetje háár zaad, of niet?  <  voelde zich erbij benadeeld. Tenslotte was hij toch klaargekomen met de tong in haar strontholletje, of niet? Tenslotte was het dus ook een beetje háár zaad, of nogmaals niet? M3  <  liet de drie jonge hoeren het zaad likken. M2

     4-11   Arlette merkte de teleurstelling op haar gezichtje, en zei

met iets van vertedering in de stem: Wil je dan ook even proeven, liefje? Ze streek een vlok van de tafel weg en liet Noëlla likken als aan een ijsje-toe. Weet je wat, zei ze… Open de benen. Dromend van wat, spreidde Noëlla wijd de benen die met hoge witte kousjes waren aangetooid, en Arlette smeerde het hele mooie kutje vol zaad, dat ze van tafel wegnam.  <  Arlette merkte de teleurstelling op haar aangezichtje, en zei met iets teders in de stem: Wilt ge dan ook even proeven, liefje? Ze streek een vlok van tafel weg en liet Noella likken als aan een ijsroompje. Weet je wat, zei ze… open de benen. Denkend naar wat sperde Noella wijd de benen, die met hoge witte kousjes waren aangetooid, en Arletta smeerde het hele lieve kutje vol zaad, dat ze van tafel wegnam. M3  <  Arletta vraagt haar, of ze misschien ook even wil proeven? Kom dan hier, kindje! Ze strijkt een laatste vlok van de tafel weg, laat Noella even proeven, en wenkt Helena en Marina. Open haar benen, zegt Arlette. Onmiddellijk nemen Helena en Marina elk een der benen van Noella, die met hoge witte kousen aangetooid zijn, en trekken deze open. Arlette smeert nu het hele lieve kutje van Noella vol met alle zaad van de bokser dat ze nu nog van tafel kunnen opnemen! Daarna moet ze aan elkeen haar volgesmeerd kutje laten bewonderen. M2

     12-13  wou de bisschop van Arlette weten, die  <  wou de bisschop van Arletta weten, die M3  <  vraagt de bisschop aan Arletta, die  M2

     13     rondliep  <  rondloopt M2

     14-15  omspanden. Ze streek  <  omspanden! Zij streek M3  <  omspannen. Zij strijkt M2

     15     de lenden  <  de lenden, M3  <  over de lenden, M2

     15-16  als een paard dat ze ook wel wat was – maar dan een luxe-paard, verdomme nog aan toe -  <  als een paard dat ze ook wel wat was – maar dan een raspaard, verdomd nog aan toe - M3  <  [ontbreekt] M2

     16     duwde  <  duwt M2

     16-17  beide ontzagwekkende borsten  <  beide borsten M2

     17-18  verfde de tepels ervan wat donkerblauw  <  verfde de tepels donkerblauw aan M3  <  plukt even aan de tepels ervan M2

     18     vertelde  <  vertelt dan M2

     18-21  iets ouder vriendinnetje de vakantie in een dorpshotelletje doorbracht – vanzelfsprekend met haar ouders, doch daar spreken we niet over – en hoe ze veel gingen wandelen langs  <  iets ouder vriendinnetje, de vakantie in een dorpshotelletje doorbracht. Veel gingen ze uit wandelen langs M3  <  vriendinnetje, dat reeds een jaar ouder was, met vakantie op een dorp verbleef en veel uit wandelen ging langs M2

     22     ook nog een  <  ook een M2

     22-23  bevond. Kun je meer hebben voor je vakantie? En toch, ja! Haar  <  bevond. Kun je meer hebben voor je vakantie? En toch, ja… Haar M3  <  bevond. Haar M2

     23-24  toonde zich heel erg  <  was duidelijk merkbaar M2

     24     opgewonden  <  opgewonden, M3

            verwittigde haar  <  zei haar M2

     25     inderdaad, dat deed ze ook. Bij  <  inderdaad, bij M3

     26     troffen ze een drietal badende mannen aan.  <  zagen ze er een drietal mannen aan het baden. M2

     27     Ook die waren er met verlof,  <  Ook die mannen waren daar met verlof, M2

     27-31  logeerden trouwens in hetzelfde hotelletje en duwden graag haar vriendinnetje heen en terug op de schommel van dit vakantieoord. Kinderen moeten immers ook wat hebben. Naar Arlette, die iets jonger was, keken ze minder om, want het waren  <  logeerden trouwens in hetzelfde hotel en duwden graag haar vriendinnetje op de schommel van het hotel – kinderen moeten ook wat hebben – heen en weer. Naar Arlette, die iets jonger was, keken ze minder om, want het het waren M3  <  logeerden in hetzelfde hotel. Arlette kende hen, het waren M2

     32     ze nu in  <  ze in M2

            van het meertje  <  [ontbreekt] M3

     32-34  rond, en dan nog zonder zwembroekje of iets dat er kon voor doorgaan, een zakdoek b.v. Ze hielden  <  rond, en dan nog zonder zwembroekje of iets dat er kon voor doorgaan. Ze hielden M3  <  rond, gans naakt, en hielden M2

     35-36  naderen. Minder zelfs, of meer zelfs, ze kwamen dichterbij zwemmen  <  aankomen. Integendeel, ze zwommen dichterbij M2

37-648,1    lieten zich in de graskant neer,  <  gingen aan de kant

            neerzitten, M3  <  bleven toekijken, M2

648  1      trillend van opwinding  <  opgewonden M2

     2      - Jean-Paul heette hij -  <  [ontbreekt] M2

     4-5    dijen. Een andere man – een schrijver van pornografische verhalen, naar ze later hoorde zeggen – strekte  <  dijen. Een andere man – een schrijver van pornografische verhalen, naar ze later hoorde zeggen – kwam M3  <  dijen, en de derde man kwam M2

     6      uit,  <  uitstrekken, M3

     6-9    en met de onderbuik allerlei wellustige bewegingen makend, die men als geil kon omschrijven maar haar wel aangenaam waren. Hij nodigde hen uit,  <  en met de onderbuik allerlei wellustige bewegingen makend die men als geil moest omschrijven maar haar wel aangenaam waren. Hij nodigde hen uit, M3  <  en allerlei geile en wellustige bewegingen makend met de onderbuik. Hij vroeg hen, M2

     10     vriendinnetje dan,  <  vriendinnetje M2

     10-11  steeds heftiger van opwinding beefde.  <  steeds erger beefde van opwinding. M3  <  beefde van opwinding. M2

     12     die stijf opgerichte loop van iets dat haar een kanon leek.  <  die stijf opgerichte loop van het kanon. M3  <  dat stijf opgerichtte ding. M2

     16-17  aanmoedigend toe. Ja, je hebt gelijk, zei hij, kijk  <  aanmoedigend toe. Ja, je hebt gelijk, zei hij, Kijk M3  <  bemoedigend toe. Kijk M2

     17     het ondertussen maar eens  <  alles maar M3

     18     grondig na,  <  goed aan, zei hij, M2

            heet en stijf  <  stijf en heet M3

     18-19  hij toch  <  hij nu toch M2

     19-20  vriendinnetje – achter het weggetrokken broekje begon hij de kut te strelen – zette  <  vriendinnetje, en achter het weggetrokken broekje de kut begon te strelen, zette M2

     21     neer, om alles te betasten wat  <  neer, en betastte en bevoelde ze alles wat M2

     22-23  belangstelling. Voorzichtig begon ze erin te knijpen, en voelde ze de beide teeltkloten.  <  belangstelling. Voorzichtig begon ze erin te knijpen, en voelde ze de beide ballen. M3  <  belangstelling, waarin ze voorzichtig begon te knijpen en de beide ballen bevoelde. M2

     24     ze je  <  ze u M3

     25     nadenkend langs de eigen klootzak streek.  <  met de ene hand het gouden kruis op zijn borst, en met de andere hand de eigen klootzak betastte. M3

     26-29  zei Arlette, terwijl ze nog steeds rechtop tussen de tafel en de ligzetels stond, en men wat nat uit haar muis over de mooie dijen zag neerdalen… - Niet in het begin. Maar omdat we nog voor  <  zei Arlette, terwijl ze nog steeds rechtop tussen de tafel en de ligzetels stond, en men wat nat uit haar muis over de mooie dijen zag neerdalen… Niet in het begin. Maar omdat we nog voor M3 <  vertelde Arletta verder… Maar omdat ze daar voor M2

     30     bleven,  <  waren, M2 

            haastten we ons  <  slenterden we M3  <  begaven ze zich M2

     31     plek toe,  <  plek, M2

            we telkens weer de  <  ze telkens de M2

     32     onze komst  <  hun komst M2

     32-33  Met zijn allen trokken we ons dan terug, dieper  <  Ze trokken dan allen samen wat dieper M2

     33     waar we  <  zodat ze M2

     34     lagen we   <  lagen ze dan M2

            tussen drie  <  tussen de drie M3  <  tussen deze drie M2

     35     een klootzak, bespeelden daar een fluit,  <  een fluit, daar een klootzak, M3

     36     kregen we kussen  <  kregen kussen M3

37-649,2    het ontuchtige, zoals dominee het noemt, alleen reeds omdat ze wist dat het verboden was. Toch  <  het geile en ontuchtige zoals de pastoor het noemt, alleen reeds omdat ze wist dat het verboden was. Toch M3  < het geile en ontuchtige, maar toch M2 

649  3      te kunnen genieten  <  te genieten M3

            Wat dan wél het  <  Iets wat reeds wel het M2

     3-4    vriendinnetje,  <  vriendinnetje. M2

     4-5    want aan alles d’r gat vagend lag die met de benen open, liet  <  want die lag met de benen open en liet M3  <  Die lag met de benen open en liet M2

     5      de kut  <  de kleine kut M3

     5-6    de ontluikende tietjes  <  de jonge ontluikende borstjes M3

     6-7    man – Orson heette die – met  <  man – Oskar heette die – met M3 <  man met M2

     7      rondwoelen.  <  wroeten. M2

     7-9    elkaar, en als een wentelteefje draaide en keerde ze zich in

            alle bochten  <  elkaar, wentelde zich, wrong en draaide in

            alle bochten M2

     10     ze, bij het terugkeren:  <  ze: M2

            Arlette  <  Arletta M3

     10-11  wat jammer dat je geen jaartje ouder bent en nog niet hetzelfde smerig genot als  <  wat jammer dat je geen jaartje ouder bent en nog niet hetzelfde fijn smerig genot als M4  <  wat jammer dat ge geen jaar ouder zijt en nog niet hetzelfde fijn smerig genot als M3  <  dat ge geen jaar ouder zijt, als ik, en hetzelfde geil smerig genot als M2

     11     het mijne < het mijn M5 < het mijne M2

     14-15  ze geil aan het rondspuiten was en elke man er wat van in het aangezicht kreeg.  <  ze geil aan het rondspuiten was, en elke man er wat van in het aangezicht kreeg. M3  <  ze al haar geil rondspoot in hun gezichten, want elk van de mannen wou er wat van. M2 

     15     kreunen, en  <  kreunen, de benen wijdopen, en M3

     16     die het Aards Paradijs en de fluit van Adam verlangde  <  die het aards paradijs en de fluit van Adam verlangde M3  <  die nog méér verlangde M2

     17     De jongste  <  De oudste M2

     17-18  - Jean-Paul, zoals gezegd -  <  - Jean-Paul was het - M3  <  [ontbreekt] M2

     18     over haar tepeltjes  <  haar over de borstjes M3

     19     Je moet  <  Je mot M4  <  Je moet M3  <  Ge moet M2

            het nodig eens  <  het eens M2

     20-21  dit weer voor iets nieuws en nu eindelijk wat ánders te betekenen had.  <  dit nu weer betekende. M2

     21     dan  <  dan, M3  <  dan M2

            Jean-Paul  <  deze man M2

     22     dijen  <  benen M3

     23-25  de roze opening van het vaginagatje zocht. Toen hij dit bereikt had – de kop dan – werd hij voorwaarts gedreven en met alle kracht naar binnen geduwd.  <  de roze opening van het vaginagatje zocht. Toen hij dit bereikt had – de kop dus – werd hij voorwaarts gedreven en met alle kracht naar binnen geduwd. M3  <  de opening der kleine roze vagina zocht. Toen deze op de geschikte plaats was gebracht, dreef hij de kop voorwaarts, en duwde toen met alle kracht de roede naar binnen. M2

     26-27  even. Zij trouwens ook, want de knots leek haar toch wat erg groot om als voedsel voor dit muizenmondje te dienen. Jean-Paul  <  even. De man M2

     28     zak  <  klootzak M2

     29     Behoed- en langzaam  <  Langzaam M2

     30     kreetjes aan de mond van haar  <  kreetjes bij haar M2

     31     Weldra echter gingen ze over  <  Weldra gingen ze echter over M2

     31-33  andere kreetjes die Arlette duidelijk maakten, dat het kanon tussen de dijen van haar vriendinnetje niet van moorddadige aard mocht genoemd.  <  ándere kreetjes, die Arlette duidelijk maakten, dat het kanon tussen de dijen van haar vriendinnetje niet van moorddadige aard kon genoemd. M3  <  ándere kreetjes, nu reeds van genot, van wellust. M2

     33-36  Ze zag haar de armen om de bruingebrande rug van Jean-Paul slaan, hem in dierlijke wellust krabben, hem met de witte tandjes in de sterke schouder bijten, en plots opnieuw beginnen rillen,  <  Ze zag haar de armen om de bruingebrande rug van Jean-Paul, krabde hem in dierlijke wellust, beet hem met de witte tandjes in de sterke schouder, en begon plots opnieuw te rillen, M4  <  Ze sloeg de armen om de bruingebrande rug van de man – Jean-Paul, zoals we hem noemden – krabde hem in dierlijke wellust, beet hem met de witte tandjes in de sterke schouder, en begon plots opnieuw te rillen, M3  <  Ze sloeg de armen om de bruingebrande rug van de man heen, krabde hem in dierlijke wellust, beet hem met de witte tandjes in de sterke schouder, en begon plots opnieuw te rillen, M2  

650  1-2    ogenblik verliet de knots het grotje,  <  ogenblik trok de man zich terug, en ontsproot aan zijn dikgezwollen roede, M2

     2-4    sap van de muis van haar vriendinnetje, en spoot een grijs kinderpapje uit. Het sprong haar tot aan de borstjes, daarna  <  sap van de muis van haar vriendinnetje, en spoot er een grijs kinderpapje uit op. Het sprong haar tot aan de borstjes, daarna M3  <  sap uit de kut van haar vriendinnetje, een grijs vocht dat opspoot tot aan haar borstjes, en dan M2

     4      kleine vlokken  <  kleinere vlokken M4

     4-5    buik, en tenslotte nog wat druppels in  <  buik, en tenslotte nog wat droppels in M4-3  <  buik en in M2

     5      muis.  <  muis terechtkwam. M2

     6      mannen – Orson en de andere – hadden  <  mannen – Oskar en de andere – hadden M3  <  mannen hadden M2

     7      glinsterende  <  felglinsterende M2

     8-13   en wilden weten of het de volgende namiddag hun beurt mocht zijn. Orson bleef een gentleman – zoals de man die zei: Juffrouw, mag ik u eens mijn gentleman laten zien? – en zei: Mag ook ik morgen gebruik maken van je onderlijfje? Maar de andere, de schrijver van pornografische verhalen, zei gewoon: Morgen kruip ook ik eens lekker op jou!  <  en wilden weten of het de volgende namiddag hun beurt mocht zijn. Orson bleef een gentleman – zoals de man die zei: Juffrouw, mag ik u eens mijn gentleman laten zien? – en zei: Mag ook ik morgen gebruik maken van je onderlijfje? Maar de andere, de schrijver van pornografische verhalen, zei gewoon: Morgen kruip ook ik eens lekker op u! M4  <  en wilden weten of het morgen hun beurt mocht zijn? Oskar bleef beleefd en zei: mag ook ik morgen gebruik maken van uw onderlijfje? Maar de andere, de schrijver van pornografische verhalen, zei gewoon: Morgen kruip ik ook eens lekker op u! M3  <  en zegden: Morgen is het onze beurt, nietwaar? Morgen mogen ook wij op u kruipen… M2

     14     namiddag  <  dag M3

            Orson  <  Oskar M3  <  een der andere mannen M2

     14-15  stijve roede bij  <  stijve bij M2

     15     naar binnen dreef  <  binnenduwde M3

     15-16  man, de schrijver dan, bleef  <  man, die er nog niet had opgekropen, bleef M2

            Arlette  <  Arletta M3  <  Arlette M2

     17     splitje  <  kleine split M3

            zoentjes  <  kusjes M2

     17-18  het schoon,  <  eraan M3

     19-20  klaarkomen, zoals men dat in de bijbel of in andere boeken noemt, schonk het haar toch een vreemd gevoel.  <  klaarkomen, zoals men dat in de bijbel of in een ander boek noemt, schonk het haar toch een opwindend gevoel. M3  <  klaarkomen, schonk haar dit likken en strelen een opwindend gevoel. M2

     22     weldoende  <  genotvolle M2

            van jou  <  van u M3

     23     schrijver  <  man M2

            je klein  <  uw klein M3

     24     me fluit af!  <  mijn fluit af! M3  <  mijn fluit af!... M2

            voor jou  <  voor u M3

     25     Nou zeg,  <  Nou zeg! M3  <  [ontbreekt] M2

ze was nieuwsgierig om van wat meer nabij te  <  Nieuwsgierig om ook van wat meer nabij te M3  <  Nieuwsgierig om nu van dichtbij te M2

wat ze uit  <  wat uit M3  <  wat zij uit M2

     26     weten opspuiten.  <  gespoten, speelde zij op zijn aanwijzen de fluit af. M3  <  zien spuiten, speelde zij op zijn aanwijzen de fluit af. M2

     26-27  Zij volgde elke wenk en raadgeving nauwkeurig, en speelde de fluit af. Ze  <  Zij volgde elke wenk en raadgeving nauwkeurig, zij M3  <  Zij M2

     28     kop zich  <  kop van de fluit zich M3

     28-29  hoorde een wellustig hijgen en kreunen,  <  hoorde de man wellustig hijgen, M2

     30-32  werd, een paardefluit zoals men dat op familiefeestjes noemt. En jawel hoor, meteen  <  werd, een paardenfluit zoals men dat op familiefeestjes noemt. En jawel hoor, meteen M4-3  <  werd. Meteen M2

     32     voor haar  <  vóór haar M3

     33     dijen  <  dijen, M3

     34     kloten.  <  kloten… M2

     35     Het mocht jammer genoemd dat  <  Het was jammer dat M2

36-651,2    overlaten. Hoeveel had ze niet nog meer kunnen bijleren over Het Liefdeleven Van De Mens, zoals men dat in schunnige en andere boekwinkels te koop ziet liggen?  <  overlaten, want ze zou nog heel wat meer bijgeleerd hebben over het Liefdeleven Van De Mens, zoals men dat in schunnige en andere boekwinkels verkrijgen kan. M3  <  overlaten. M2

651  2      ze haar  <  zij haar M3  <  ze deze M2

     3      vertelde ze,  <  vertelde ze haar, M2

            nog steeds  <  nóg steeds M4-3  <  nog steeds M2

            fijn  <  genotvol M3

     4-5    te moeten mogen kunnen krijgen.  <  te krijgen. M2

     5      na je heengaan  <  Na uw heengaan M3  <  Als gij dan weg waart M2

     6-7    de een na de ander  <  allen na elkaar M2

     7      papje  <  zaad M3

            kwam soms  <  kwam er soms M2

            me kut  <  mijn kut M3  <  [ontbreekt] M2

     8      was teruggekeerd.  <  terug was. M2

     10     genot – sinds de laatste oorlog niet meer geslaakt -  <  genot, sinds de laatste oorlog niet meer geslaakt, M3  <  genot M2

     11     opgericht  <  opgericht, M3

     11-12  als één man uit  <  uit M2

     12     langer houden  <  langer uithouden M3  <  meer uithouden M2

            me zaad  <  mijn zaad M3

            schieten!  <  kwijt, ik moet schieten, schieten! M3 

     13     aan, dat  <  aan dat M2

            nóg meer  <  nog méér M2

     14     nóg  <  nog M2

schunniger verhalen  <  smeriger verhalen, nog schunniger zaken M2

     14-15  uit hun jong maar rijkgevuld leventje.  <  uit hun jong maar rijkgevuld leven. M3  <  die met hen gebeurd waren. M2

     15     op de rug neerliggen  <  achterover liggen M3

            tuniek opgeschort  <  tuniek helemaal opgeschort M2

     17     zich tegen  <  zich dicht tegen M2

     19     stijve lul in m’n  <  smeerlap van een lul in mijn M3

     19-20  kutje kreeg, maar vertel het niet voort…  <  kut kreeg. M2

     21     waar ik  <  waar ikzelf M2

            niet te vertellen  <  ontzettend M3

     22     middag  <  namiddag M3  <  middag M2

kroop. Van de brug af gezien heeft het een  <  kroop. Het heeft een M2

     23-24  andere vuiligheidjes,  <  andere ophitsende vuiligheden, M2

     24-25  ons nog heter dan sint-antonius op zijn varken maakten.  <  maar wilder en heter maakten. M3  <  maar heter en heter maakten. M2

25-26         geworden, wat play-time mocht genoemd.  <  geworden, play-time. M3  <  geworden. M2

27     zoveel whisky-sofa  <  zoveel M3

       ginder  <  daar M3

27-29  over de vloer waggelde en tegen de muur en een bloempot omver liep. O ik voelde mij zo heerlijk smerig hippie, als ik daar  <  over de vloer liep en tegen de muur aanbotste. O, ik voelde me zo heerlijk smerig vrij, als ik daar M3  <  liep. Het was voor mij zo smerig opwindend, daar M2

30     mocht rondlopen.  <  te mogen rondlopen. M2

       Bij moeder kon dat nooit eens.  <  [ontbreekt] M3

31-32  liep, want dat was juist het fijne, mij om niets meer te moeten schamen. Eens  <  liep, mij om niets meer schamend. Eens M2

33-34  als de waterval van Fontainebeau – in het Nederlands Mooifontein -  <  als de waterval van Fontainebeau – in het nederlands Mooifontein - M3  <  allemaal M2

       35       afstroomde. Hij volgde mijn goede voorbeeld  <  afliep. Ook hij deed net zo, M3

       liep al  <  liep soms al M2

37-652,1    slaapkamer en eindigde in bed.  <  slaapkamer, stapte al zijkend naar bed, en liet daar het laatste tussen de lakens lopen. M2

652  1-10   Of ik nam zijn lul in handen als we reeds in bed lagen, en zei:

Je vergat te zijken, onbeleefderik, doe het nu meteen! Ik richtte dan zijn spuitende lans opwaarts, om het als warme regen in de zomer te voelen neerdalen. Soms schreef ik met zijn zijkende fluit mijn naam: Marina. Het lukte niet altijd om hem die voluit te laten pissen, en het puntje op de i kreeg ik er nooit bij zoals het hoorde. Een andere keer lagen we in bed, hij op zijn rug en ik met gespreide benen over hem, en terwijl ik mijn hete straal pis over zijn kloten liet stromen, richtte hij de zijkende fluit naar mijn kut. De stralen kruisten dan elkaar.  <  Of ik nam zijn lul in handen als we reeds in bed lagen, en zei: Ge vergat te zijken, doe het nu meteen. Ik richtte dan zijn spuitende lans hoog op. Soms schreef ik met zijn zijkende fluit mijn naam: Marina. Het lukte niet altijd om die voluit te laten pissen, en het puntje op de i kreeg ik er nooit bij. Een andere keer lagen we in bed, hij op zijn rug en ik schrijlings over hem, en terwijl ik mijn hete straal pis over zijn kloten liet lopen, richtte hij de zijkende fluit naar mijn kut. Onze stralen zijk kruisten dan elkaar. M3  <  Of we gingen op de vloermat bij het haardvuur zitten, hij in de grond en ik boven op hem, en terwijl hij naar mijn kut zijkte, liet ik mijn hete straal pis over zijn fluit en kloten lopen. M2

     10     twee keer  <  twee drie keer M2

     11-12  tot aan het hart vol  <  tot onder mijn schedel vol M2

     12-13  namiddag die niet was als een andere,  <  namiddag, M3

     13     ik zo  <  ik weer zo M3

            wat. Ik  <  wat, ik M3

     14-16  gezijkt, uitroepend: kom godverdomme gauw terug, dat ik u echt in uw smoel kan zijken, rotteef! en ik had twee  <  gezijkt en twee M3

     16     mond  <  gelaat M3

     17-19  over zijn kloten, terwijl ik met de kop van zijn lieveling over mijn dief had gestreken. Maar nog steeds droomde ik van De Herberg Van Het Zesde Genot. Ik wist dat er nog iets meer moest zijn,  <  over zijn kloten, terwijl ik met de kop van zijn lieveling over mijn dief had gestreken. Maar nog steeds droomde ik van De Herberg Van Het Zesde Genot. Ik wist dat er nog iets méér moest zijn, M4  <  met behulp van zijn fluit, de kop ervan tegen mijn dief aanstrijkend, over zijn kloten. Maar nog steeds was ik niet verzadigd, je kent me. Net als het vriendinnetje van Arlette daarstraks voelde ook ik wel dat er nog wat méér was, M3  <  met behulp van zijn fluit, de kop ervan tegen mijn dief aanstrijkend, over zijn kloten. Maar nog steeds was ik niet verzadigd. Net als het vriendinnetje van Arlette daarstraks, voelde ik dat er nog wat méér was M2

     20     een dringende behoefte waaraan  <  en waaraan M2

     20-21  dringender dan ooit behoefte had.  <  dringend behoefte had. M3

     21     kriebelde  <  kittelde M2

     21-22  achter mijn bloemetje,  <  [ontbreekt] M3

     22-24  mieren rondkropen – termieteren, zoals men ze in Kongo noemt – en die met een of ander voorwerp, maar ik wist niet welk, moesten doodgeduwd.  <  mieren rondkropen – termieteren, zoals men ze in kongo noemt – en die met een of ander voorwerp, maar ik wist wel welk, moesten doodgeduwd. M4  <  mieren rondkropen, termieren zogenoemd, en die met een of ander voorwerp moesten doodgeduwd worden. M3  <  mieren in rondkropen die met een of ander voorwerp moesten doodgeduwd worden. M2

     24-25  mijn muis zat, had ik al geroepen: dieper, dieper, godverdomme!  <  mijn kut zat had ik al geroepen “dieper, dieper!”. M3

     25-26  Maar wat of hij ook zijn best deed, de tong bereikte  <  Helaas, zijn tong was onvoldoende, zij bereikte M2

26-27         het termieten-mierennest, ginder diep achter mijn bloemetje, dat  <  de mierennest, ginder zo diep, die M3  <  datgene wat ginder zo diep om M2

     27-29  schreeuwde om uitgeroeid te worden. Met brandende kut ging ik toen  <  bevrediging schreeuwde. Ik ging toen M2

     29     staan. Er  <  staan Er M2

     29-30  Van daaruit zag men  <  Er was M3

     30     met de  <  met omheen de M3  <  met omheen een M2

     32-33  Heet en naakt hing ik diep voorover op het lage kozijn – ik bedoel het raamkozijn – en wist  <  Heet en naakt hing ik diep voorover op het lage raamkozijn. Ik wist M3  <  Om voorbijgangers niet te laten zien hoe ik daar heet en naakt uit het raam hing, had ik nog vlug het veel te korte witte kleedje omgedaan, en ging dan diep voorover liggen op het raamkozijn. Ik wist M2

     33-36  mijn hele kont opstak en hij tussen mijn gespreide benen een opene en van verlangen smakkende muis moest zien, een muis die het geertewater zo uit de mond liep. Ik  <  mijn hele kont opstak en dat hij tussen mijn wijd van elkaar staande benen een opene en van verlangen smakkende muis moest zien, die het geerte-water zo uit de mond liep. Ik M3  <  het kleedje me maar nauwelijks de billen dekte als ik rechtop liep, en dat nu, terwijl ik voorovergebogen lag, mijn hele kont moest bloot zijn. Ik stond met de benen open, en M2

36-653,2    hem, om ook wat naar de straat te kijken. Je hebt nog niet geschoten, zei ik, kom bij me aan het raam, ik zal hem zo  afspelen dat uw zaad de straat invliegt, tot in de bloese van het wijf dat ginder net komt aanwandelen.  <  hem om ook wat naar de straat te kijken. Ge hebt nog niet geschoten, zei ik, kom aan het raam bij mij, ik zal hem zo afspelen dat uw zaad tot op straat vliegt, tot in de bloese van het wijf dat ginder net komt aanwandelen. M3  <  hem. Kom ook naar buiten kijken! drong ik aan. Ik wist dat hij tussen mijn wijdgeopende benen mijn ganse geertige muis kon zien, die de mond geopend hield voor hem. Hijzelf had niet geschoten, en liep daar met een stijve die nóg heter en ruiger was naar mij dan anders. M2

653  2      Met dat  <  Met zijn M2

     2-3    gezwollen  <  opgezwollen M3

     3      aanstaan,  <  staan, M3

     4      streek me  <  streelde me M3  <  streelde me onder mijn kleed M2

     4-5    schoof zich nog dichter tegen mij aan, zijn heetgloeiende staaf trillend tussen  <  schoof mijn kleedje nog hoger op en drukte zich dicht tegen me aan. Ik voelde die gloeiendhete staaf tussen M2

     6      dijen  <  benen M3

            muis  <  kutje M2

aan. Alsof ik het daarbuiten  <  aan, en alsof ik daarbuiten M2

     7      alles overschouwen wou  <  alles beter overschouwen wou M3  <  alles beter wou overschouwen M2

     7-8    boog ik me dieper, draaide en keerde mijn billen, tot  <  draaide en wrong ik me, tot M2

     8      brandendhete lul  <  hete smeerlap M3

     9      muis  <  kut M2

     9-10   aanvoelde. Ze piepte godverdomme van blijdschap. Ik duwde traag  <  aanvoelde. Dan duwde ik, traag M2

     10     onophoudend  <  onophoudend, M2

     11     achterwaarts,  <  achterwaarts M3  <  achterwaarts, M2

            in de hoop dat hij van  <  en hij duwde van M2

     11-12  voorwaarts zou duwen.  <  voorwaarts. M2

     12     een hele poos  <  heel lang M3

     12-13  spelletje van worst en muis,  <  spelletje M3  <  spelletje, M2

     13-18  ik verlangde. Mens, durf te neuken! zei ik hem. Ik zong ook nog een schunnig straatliedje, van laat je maar naaien Marietje. En dan schreeuwde ik luidop, zodat het over de laan weerklonk: Duw dan toch uw mooie smeerlap naar binnen! Hoe kon hij nog weerstaan aan iets dat geen weerstand bood? Hij duwde,  <  ik verlangde. Mens, durf te neuken! zei ik hem. Ik zong ook nog een schunnig straatliedje, van laat u maar naaien Marietje. En dan schreeuwde ik plots luidop, zodat het over de laan weerklonk: Duw uw mooie smeerlap waar ik zo heet naar loop, naar binnen! Hoe kon hij nog weerstaan aan iets dat geen weerstand bood? Hij duwde steeds harder, M3  <  ik in feite verlangde, doch durfde het niet aan me reeds te bekruipen. Duw! gebood ik hem… duw verder met uw mooie smeerlap waar ik zo heet naar loop. Hij kón niet meer weerstaan, en duwde, steeds harder, M2

     18     fluit helemaal  <  fluit reeds helemaal M2

     19-20  Het spande daar zo lekkertjes, dat we verder onbeweeglijk bleven.  <  Daar hield hij echter op, en bleef onbeweeglijk. M2

     21     aan het vensterraam  <  aan het raam M3  <  zo M2

            laan  <  straat M3

     22     schunnigheden  <  smeerlapperijen M3

            zijn hete lul  <  zijn lul M2

     23     Vraag me niet wat  <  Vraag me niet wát M4-3  <  Ik weet niet meer wat M2

     23-24  wijde wereld  <  straat M3

     24-26  heb geschreeuwd, maar nooit vergeet ik het ogenblik waarop een dame met haar hondje langs de kortgeknipte haag voorbij wandelde.  <  heb geschreeuwd, maar nooit vergeet ik het ogenblik waarop een dame met een hondje langs de kortgeknipte haag voorbij wandelde. M3  <  riep, maar zeker ogenblik liep langs de kortgeknipte haag een dame met haar hondje. M2

     26     vloekte  <  schreeuwde M3

            Godverdomme  <  Godverdommes wijf, M2

     27     mijn kut  <  mijn kleine kut M2

     27-28  hij steekt mijn mosseltje open  <  Hij steekt mijn mossel open M3 <  ik sta hier heet M2

     28     lul!  <  ruige smeerlap binnen in mij! M2

     29     niet te beschrijven  <  zo onbeschrijflijk M2

            zodat  <  dat M2

     30-31  schunnigheden ging uitroepen. Ik voelde me schuimen toen hij riep:  <  aan het schreeuwen ging. Op zijn beurt riep hij: M2

     31     ouwehoer,  <  ouwehoer… M3  <  ouwehoer met uw hond,.. M2

            mijn vrouw  <  mijn eigen wijf M2

     32     met mijn hete lul  <  met de kop van mijn hete stijve lul M2

            dertien M3  <  twaalf M2

     33     godverdomme, heilige maagd, straks  <  godverdomme, straks M2

     34     ik al  <  ik nog al M2

            dertien  <  twaalf M2

     35     De geil liep mijn dijen af. Het niet  <  Ik werd steeds maar heter, en het niet M2

     36     aan mijn gezwollen  <  over mijn gezwollen M4  <  over mijn hete gezwollen M3

     37     oventje  <  kut M2

654  1-2    stond in mijn spannende en nijpende kut.  <  stond. M2

     2-3    vloekte, gilde, stamelde, en schietend  <  vloekte, gilde, stamelde.  En schietend M2

     3      Ik ben godverdomme aan  <  ik ben aan M2

     4      mensen kijk toch,  <  mensen godverdomme, M2

            dertien  <  twaalf M2

     5      me laatste geil  <  mijn laatste geil M4-3  <  mijn geil M2

     7-8    stromen… o nooit meer gesmaakte zaligheid van dat Aards Paradijs der eerste schattige zonde.  <  stromen. O nooit meer gesmaakte zaligheid van dat Aards Paradijs der eerste zonde. M3 <  stromen. M2

     9      bereikte  <  had M2

     9-10   van je weet nu stilaan wat  <  van genot bereikt M2

     10     en dan nog in de  <  in de M2

     11     Erik die maar steeds braafjes likte.  <  twaalfjarige Erik. M2

     11-12  duwde echter het  <  duwde het M3

     12     de generaal  <  hem M2

     13     zei dat  <  zei toen dat M2

     13-14  Schiet je zodadelijk eens leeg  <  Schiet u zodadelijk eens leeg M3  <  Schiet zodadelijk M2

     14     nog veel  <  veel M3  <  nog M2

     14-15  en ook meer literair  <  [ontbreekt] M2

     15     dit verhaal  <  haar verhaal M2

     16-18  werpend – en we bedoelen niet, dat ze b.v. een tomatenblik of zo om zich heen wierp, maar dat ze met d’r mooie ogen om zich heen keek - ontdekte  <  werpend, - we bedoelen niet, dat ze zomaar een tomatenblik of zo om zich een wierp, maar dat ze met d’r mooie ogen om zich heen keek - ontdekte M3  <  werpend, ontdekte M2

     19     met de bedoeling  <  en M2

     20     eens lekker haar mooie en twaalfjarige kutje te likken.  <  dit mooie twaalfjarige kutje aan het likken was. M2

     21     zalig, de kleine Odile, intens  <  zalig, intens M2

     21-22  st.. st... strelingen  <  st... st... strelingen M4-3  <  strelingen M2

     23-24  liet haar verhaal nog voor wat het was, en dacht met vertedering terug aan de tijd toen haar eigen jonge  <  wachtte met haar verhaal, ze dacht terug aan de tijd toen men haar jonge M2

     25     werd uitgelikt  <  had uitgelikt M2

            muisje  <  pruimpje M3

     26     was, om  <  was, en M2 

     27     eraan te likken en te zabberen.  <  eraan zoog, en ze begreep ook dat hij ondertussen niet ophield met de tong te werken. M2

            zich jaloers  <  zich haast jaloers M3

     27-30  worden. En jaloers in het dubbel dan. In eerste plaats omdat niet háár pruim op dezelfde wijze werd behandeld, en in tweede plaats – of was dit in eerste plaats? - omdat zijzelf dat jonge heerlijke kutje,  <  worden. En jaloers in het dubbel dan. In eerste plaats omdat niet háár pruim op dergelijke wijze werd behandeld, en in tweede plaats – of was dit in eerste plaats omdat zijzelf dat jonge heerlijke kutje, M4  <  worden… En jaloers in het dubbel dan, in eerste plaats al omdat niet háár pruim op dergelijke wijze werd behandeld, en jaloers in tweede plaats – of was dit de eerste plaats? – omdat zijzelf dat jonge heerlijke kutje, M3  <  worden,… jaloers omdat niet haar pruim op dergelijke wijze behandeld werd, en jaloers bovendien omdat zijzelf dat jonge heerlijke pruimpje, M2

     31-32  Ze st.. st... stelde Guus voor,  <  Ze st... st... stelde Guus voor, M4-3  <  Daarom stelde ze dan voor, M2

     32     spelen  <  spelen, M3  <  spelen M2

     33-36  Met dom gezicht keek Guus toe, hoe hem zijn pruimpje werd ontnomen. Misschien voelde hij zich wel als een hond die zijn kluif werd afgepakt, maar hij zei het dan toch niet. Niemand bekent immers graag, dat hij zich bedonderd en beduveld voelt.  <  Met dom gezicht keek Guus toe, hoe hem zijn pruimpje werd ontnomen. Misschien voelde hij zich wel als een hond die zijn kluif wordt afgepakt, maar hij zei het dan toch niet. Niemand bekent immers graag, dat hij zich bedonderd en beduveld voelt. M3  <  [ontbreekt] M2

36-655,2    Haast met tranen in de ogen en een natte broek keek hij toe, hoe Helena zich over het kutje van de kleine Odile boog.  <  En nog maar nauwelijks had ze dit voorgesteld of ze haalde reeds zelf het het kutje van Odile uit de mond van de bokser, M2

655  3      Zij zag daar, Helena, hoe dit kutje  <  Ze zag hoe het M3  < 

            zag M2

     3-4    openstond. Het  <  openstond, het M3  <  openstond met M2

     4-5    ovaalvormige grotje der vagina spelonkte haar toe.  <  ovaalvormige grotje der vagina spelonkte haar toe en bovenaan stond het stijve diefje opgericht. M3  <  het kleine ovaalvormig grotje der vagina, en bovenaan het stijve diefje. M2

            O mijn schatje,  <  O, mijn kleine schat, M3

     5      even proeven  <  even ervan proeven M3  <  even proeven M2

     5-8    Met de ogen gesloten, als een die een chinese lekkernij van koning Mao ontvangt, stak ze de tong in het grotje, belikte de clitoris en eindigde met deze clitoris te zuigen.  <  Met de ogen gesloten, als een die een chinese lekkernij van koning Mao ontvangt, nam ook zij het ganse kutje in de mond, stak de tong in het grotje, belikte de clitoris, en eindigde met deze clitoris te zuigen. M3  <  Op haar beurt nam ze de ganse kut in de mond, zoog en trok, stak de tong in het gaatje, belikte de clitoris, en begon tenslotte aan de clitoris zelf te zuigen. M2

     8      Odile slaakte  <  Odile wrong zich in alle bochten en slaakte M3  <  Odile slaakt M2

     8-9    die als kerkbelletjes klonken op een zondagochtend in Vlaanderen.  <  die als belletjes op een zondagochtend in Vlaanderen klonken. M3  <  terwijl ze zich draaide en wrong in alle bochten, M2

     9-10   Maar het vuur zou  <  maar het vuur binnen in haar zou M2

     12     in handen gegeven. Uiteindelijk  <  in handen gegeven, uiteindelijk M3  <  overgeleverd. Uiteindelijk M2

     13     over haar  <  over de kleine Odile M3

            zoenden  <  kusten M2

     14     tussen de tenen  <  op de zeer jonge borstjes M3  <  op de piepjonge borstjes M2

     14-15  op en tussen de jonge borstheuveltjes  <  waar ook al wat dons doorbrak M3  <  waar eveneens wat dons doorbrak M2

     16     kind  <  kindje M2

     16-19  onmogelijk volhouden – hoe zouden we zelf zijn? – en spartelde tegen, in een uiterste poging om tóch nog te bedwingen wat menselijkerwijze gesproken niet meer te bedwingen was.  <  onmogelijk langer volhouden, hoe zouden we zelf zijn, in een uiterste poging om tóch nog te bedwingen wat menselijkerwijze gesproken niet meer te bedwingen was. M3  <  onmogelijk nog langer volhouden. Ze spartelde in een uiterste poging om nog tegen de houden wat gebeuren moest, doch te laat…  M2

     22-24  krans parels, die ze om de hals droeg. De krans brak, en terwijl haar eerste geil in lekkere stroom over het gelaat van Johan vloeide, rolden de parels tikketik-tikkend over de vloer.  <  krans parels, die ze om de hals droeg. De krans brak, en terwijl haar eerste geil in lekkere stromen over het gelaat van Johan vloeide, rolden de parels tikketik-tikkend over de vloer. M3  <  parelenkrans die ze om de hals droeg, de krans brak, en terwijl haar eerste geil in stromen over het gelaat van Johan vloeide, rolden de parels met hollende geluidjes aan alle kanten over de vloer. Haar eerste geil vloeide over het gelaat van Johan. M2

     25-26  zich, niet om de parels op te rapen, maar om eveneens  <  zich echter eveneens M2

     26-27  het heerlijke vocht dat eraan ontsprong  <  de heerlijke likeur die eraan ontsprong M2

     28     verzorgd en gerustgesteld, wat te eten  <  verzorgd had, te eten M2

     28-29  vooral te  <  vooral veel te M3  <  vooral te M2

     29     gegeven had,  <  gegeven, M2

     30-31  neer, eraan denkend dat ze voor de goede gang van zaken met haar verhaal nog uit te pakken had.  <  neer. M2

     33     een zoen erop was reeds  <  de minste aanraking was nu M2

     34-35  alleen, en dan nog soms, eens  <  alleen over zijn stronthol, en soms eens M2

     35-36  ze – ha, eindelijk! – hoe  <  ze, hoe M2

37-656,1    de fluit had laten bespelen en zelfs erop bijten.  <  de fluit had laten betasten en zelfs erop bijten. M3  <  een fluit had laten bekijken. M2

656  1-2    eens, soms op een goede vrijdag, tot ze  <  eens, tot M2

     2      veertienjarige  <  dertienjarige M2

     2-3    een heel ander avontuur, als we dit woord mogen gebruiken, beleefde.  <  een avontuur beleefde, van heel andere aard, als we dit woord mogen gebruiken. M3  <  een avontuur van heel andere aard beleefde. M2

     4      haar vriendinnetje sloot ze zich veelal in de slaapkamer op.  <  het vriendinnetje, dat toen reeds veertien jaar was geworden, ging ze zich in de slaapkamer opsluiten. M2

     5      Ze lagen dan samen in bed en speelden elk  <  Meestal lagen ze dan samen in bed en speelden ze elk M3  <  Meestal gingen ze dan samen in bed liggen om elkaars muis uit te likken, dan weer zaten ze tegenover elkaar en speelden ze elk M2

     6      Zekere dag, toen  <  Maar zekere dag dat M3

     7      wou haar  <  zei haar M2

iets vreemds  <  iets heel smerigs M3  <  hoe ze iets heel smerigs moest M2

     8      een van die boeken te zijn, je weet wel, die ze  <  een boek te zijn, dat ze M2

     9      van vader  <  van haar vader M3

            had – toevallig, na lang zoeken – en  <  had, en M3

     10-12  waarin bij verhalen van je welste ook nog allerlei onvoorstelbare prenten stonden. Kijk nu even deze aan! zei haar vriendinnetje. Het bleek een  <  waarin bij verhalen van je welste ook nog allerlei onvoorstelbare prenten stonden. Kijk nu even deze aan! zei haar vriendinnetje… Het was een M3  <  waarin bij de meest schunnige teksten ook nog allerlei ontuchtige prenten stonden. Een ervan stelde een M2

     13     Bonzo  <  de aap M2

     13-14  met de apefluit in haar meisjeskut.  <  met de fluit in haar kut. M2

     14-19  Terwijl ze de prent toonde en de wijsvinger uitstrekte naar de apekloten die tussen de geopende dijen van Lisette, of hoe ze heten mocht, in hun enorm pak-van-twee zichtbaar waren… terwijl dan, gloeiden haar ogen van een innerlijk vuur en kleurde de felle blos van een roodgestookt kacheltje haar wangen.  <  Terwijl ze de prent toonde en met de top van de wijsvinger de apekloten aantoonde, die tussen de geopende dijen van Lisette, of hoe ze ook heten mocht, in hun enorm pak zichtbaar waren… terwijl dan, gloeiden haar ogen van een innerlijk vuur en kleurde de felle blos van een roodgestookt kacheltje haar wangen. M3  <  Terwijl ze die prent toonde, gloeiden haar ogen met ongewone schittering en stond een felle blos haar op de wangen. M2

     19-22  in zalige vervoering bekende ze, als in de biechtstoel: Ik doe het ook… met de hond. Wel, dat was dan een verrassing! Helena wou het meteen zien gebeuren, en riep Medor de slaapkamer in.  <  in zalige vervoering bekende ze, als in de biechtstoel: Ik doe het ook… met de hond. Wél, dat was dan een verrassing! Helena wou het meteen zien gebeuren, en riep Medor de slaapkamer in. M3  <  zei: “Ik doe het ook, maar met de hond”. Helena brandde van nieuwsgierigheid om dit mee te maken. Ze lieten de hond de slaapkamer binnen, M2  

     22-24  Voor alle veiligheid, want je kunt nooit weten of iemand der dierenbescherming langskomt, sloten ze de deur goed af.  <  Voor alle veiligheid want je kunt nooit weten of iemand van de dierenbescherming langskomt, sloten ze de deur goed af. M3  <  en sloten voor alle zekerheid de deur goed af. M2

     24     Medor eerst nog  <  Medor nog M3  <  de hond M2

     25     daar  <  dáár M3  <  daar, M2

            waar hij bijna op een man leek.  <  tussen de achterpoten. M2

     26-27  echt als een dame van goeden huize die heet loopt naar de tuinman.  <  echt als een dame die heet loopt naar haar chauffeur. M3  <  alsof hij echt haar minnaar was. M2

     27-28  Daarna liet ze de tuinman – och kom, Medard – aan haar kut likken. Hijgend van verlangen wierp ze zich  <  Daarna liet ze de hond aan haar kut likken. Hijgend van verlangen wierp ze zich M3  <  Daarna streek ze wat stroop aan haar muis en liet dit de hond likken. Zij hijgde en wierp zich M2

     29     de armen  <  de gekruiste armen M2

     29-30  die lieve Medor  <  de hond M2

     30-31  hij haar als een echte souteneur, of hoe ze betaalde pastoors ook mogen noemen. (°)…  <  hij haar. M2

     32-33  De bisschop kon er niet aan verhelpen, maar ook hij lag daar, net als de generaal die we daarstraks beschreven: met trillende fluit <  De bisschop kon er niet aan verhelpen, maar ook hij lag daar, net als de generaal, met heftig trillende fluit M3  <  Ook de bisschop lag daar nu, net als de generaal lag met heftig trillende fluit, M2

     34     de gaatjes  <  de beide gaatjes M2

     Noot   * Helena vergiste zich. Een pastoor die de meisjes beklimt is een soutaneur.  <  *: Helena vergiste zich, een pastoor die de meisjes beklimd is een soutaneur. M3  <  [ontbreekt] M2

657  1      stonden als kindermondjes, teken dat het zaad reeds tot daar

geklommen was.  <  stonden, teken dat het zaad reeds tot daar geklommen was. M3  <  stonden. Heel lang konden ze het niet meer uithouden. M2

     2      hij  <  de bisschop M3

            hond,  <  hond - M3  <  hond M2

     2-3    Medar noem je hem, ook jou dan bekropen,  <  Medar noemt ge hem, ook u dan bekropen, M4  <  Medar noemt ge hem – u dan ook bekropen - M3  <  ook u bekropen, M2

     3-5    Ze ging zachtjes zijn ballen beknijpen, legde zich terug bij de generaal neer en vervolgde  <  Ze kneep zachtjes aan zijn ballen, en vervolgde M2

     5-7    Hoe ze met jaloerse kut naast haar vriendinnetje lag, en haar hand als vanzelf tussen de eigen dijen gleed om de dief te strelen en een vinger naar binnen te steken.  <  Hoe ze met jaloerse kut naast haar vriendinnetje lag, en haar hand als vanzelf tussen de dijen gleed om de clitoris te strelen en een vinger naar binnen te steken. M3  <  Hoe ze daarna enkele dagen niet meer naar haar vriendinnetje toekon, daar ze het bed moest houden. In de warmte van het bed kon ze alleen nog aan de hond denken en steeds weer opnieuw gleed haar hand als vanzelf tussen de dijen, streelde ze de clitoris en stak ze de vinger naar binnen. M2

     7      Ze speelde zich af  <  Zo speelde ze zich af M2

     8-9    Medard in haar  <  Medard ook in háár M3  <  de hond in haar M2

     9      zat.  <  zat. Zogauw ze het bed mocht verlaten, haastte ze zich naar haar vriendinnetje toe, om daar in bed te kruipen. M2

     9-10   O lieveheer godverdomme, ik loop heet en nog eens heet!  <  O lieve heer godverdomme! Ik loop heet en nog eens heet! M3  <  Ik loop heet, heet, heet! M2

     10     ze… laat hij ook mij eens bekruipen.  <  ze… kom, laat hij

            me ook eens likken! M3  <  ze… kom, lik me af! M2

     10-14  Haar vriendinnetje – Muisje noemde haar vader haar, als de lezer het zich nog herinnert – opende haar de benen en bracht de lieve Medard bij het lekkernijtje. Nadat hij ook daar gelikt en geproefd had van de verboden vrucht, klom  <  Haar vriendinnetje – Muisje, noemde haar vader haar, als je je nog je herinnert – opende haar de benen en bracht de lieve Medard ertussen. Hij likte het hem aangeboden lekkernijtje, en nadat hem het dingetje tussen de poten gestreeld was, klom M3  <  Terwijl haar vriendinnetje aan het likken was, bekende ze heet te lopen naar de hond. Leg u met de benen helemaal open, zei haar vriendinnetje, en toen dit gebeurd was bracht ze de hond ertussen. Ook hij likte nog even doch nadat hem het ding tussen de poten gestreeld was, klom M2

     14-15  Je mocht ervan zeggen wat je wou, maar ze had het echt naar haar zin.  <  Het was onzeglijk, hoe diep ze genoot. M2

     16     weg, zoals haar vriendinnetje Muisje, toen  <  weg, zoals haar vriendinnetje, toen M3  <  weg, toen M2

     17-18  ging. Ze liet hem een heet vochtig straaltje naar binnen schieten.  <  ging. Ze liet hem een hete vochtige straal naar binnen schieten. M3  <  ging, hij schoot een heet vochtig straaltje naar binnen. M2

     19     Vuile  <  vuile M2

            in de  <  in uw M2

     21     Helena nam sussend  < Helena ging M3  <  Ze nam hierop M2

      handen, en zei:  <  handen nemen, en ze strelend, zei ze: M3  <  handen, en deze strelend zei ze: M2

     21     Ben je  <  Zijt ge M2

     23     me ook,  <  me ook… M2

            dat je  <  dat ge M2

            bent  <  zijt M2

            en me  <  en mij M3

            zoals  <  gelijk M2

     23-24  teef eens lekker gedekt moet worden.  <  teef lekker gedekt moet worden. M3  <  teef gedekt wordt. M2

     24     vóór  <  voor M2

     25-27  Dit machtig schouwspel zouden we in al zijn Rubensiaanse schoonheid schilderen, moesten we de tijd ervoor hebben, doch de bisschop plofte  <  We zouden dit machtig schouwspel in al zijn Rubensachtige schoonheid schilderen mochten we er de tijd voor hebben, doch de bisschop plofte M3  <  Hij plofte M2

     27     veel te snel de  <  veel te snel zijn M3  <  zijn M2

            heetstaande lul  <  heetstaande stijve lul M2

     28     kut. Hij schreeuwde steeds maar: Ik  <  kut. Hij schreeuwde steeds maar “ik M3  <  kut, schreeuwde nog even “ik M2

     28-29  ik ben een hond en ik zit in uw kont.  <  ik ben een hond en ik zit in uw kont.” M4  <  ik ben een hond en ik zit in uw kont” M3  <  een hond” M2

     29-31  Het rijmde wel, maar het was niet waar, hij zat wel en degelijk in haar kut. Maar daarover viel niet te diskussieren,  <  [ontbreekt] M3

     31     hij begon te  <  en hierop begon hij te M3  <  doch begon hierop reeds te M2

     32     Het wachten had  <  Het had M2

            geduurd, hij  <  geduurd, dat wachten, en M2

     32-34  gaf nog een paar stoten en begon al vloekend te spuiten, zo diep, dat Helena dacht: Nu moet mijn ziel ook vol zaad hangen!  <  gaf nog een paar stoten en begon al vloekend te spuiten tot in het diepste van Helena’s kut. M3  <  nauwelijks had hij een paar stoten gegeven, of al vloekend spoot hij alles tot in het diepste van Helena’s kut. M2

     35     O Jezus, wat heb ik genoten!  <  O godverdomme, wat ik genoten! M2

     37     rechtop  <  rechtop, M3

            vloeide eruit weg  <  kwam eruit vloeien M2

658  1      met de  <  met een M3

     2      waarin geparfumeerd wijwater was en  <  waarin wijwater met parfum was gemengd, en M3  <  waarin wijwater en parfum was gemengd, en M2

     3      zoetjes tussen  <  zachtjes overal tussen M3

            leeggelopen kloten  <  onderbuik M3

     4      zijn schaamharen,  <  de schaamharen, M2

     4-5    of wat anderen schaamharen noemen,  <  [ontbreekt] M3

     5-7    die weer krullend opgepoeft stonden. Eerbiedig gaf ze nog een kusje op zijn pateen, waarmee we zijn kont bedoelen, en  <  die krullend opgetorend stonden, gaf tenslotte nog een eerbiedig kusje op de kloten en M3  <  die krullend opgepoeft stonden, gaf tenslotte nog een eerbiedig kusje op de kloten en M2     

     7-11   Benny, de koorknaap, kwam het wierookvat tussen zijn benen zwaaien. Men bood hem ook nog wat te drinken aan, en nadat hij alles had genoten was hij bereid verdere verhalen te aanhoren, op voorwaarde dat het er waren die hij nog niet in de bijbel had gelezen.  <  Benny, de koorknaap, kwam het wierookvat tussen zijn benen zwaaien. Men bood hem ook nog wat te drinken aan, en nadat hij alles had genoten was hij bereid verdere verhalen te aanhoren, op voorwaarde dat het er waren die hij nog niet in de Bijbel had gelezen. M4  <  Benny, de koorknaap, kwam het wierookvat tussen zijn benen zwaaien. Men bood hem ook nog wat te drinken aan, en nadat hij alles genoten had, was hij bereid verdere verhalen te aanhoren, op voorwaarde dat het er waren die hij nog niet in de Bijbel had gelezen. M3  <  Benny, het tienjarig jongetje dat was aangekleed als een koorknaap, kwam het wierookvat zwaaien, en bood daarna de bisschop ook nog te drinken aan. Hij verlangde een flinke teug whiskie, en nadat hij deze opkikker genoten had, was hij bereid verdere verhalen te aanhoren. M2

     12     Als we het op de vingeren narekenen was de generaal  <  De generaal was M2

            enige,  <  enige M3

     13     die nog geen zaad had geschoten.  <  bij wie geen zaad was ontsproten. M2

     13-14  intens, als we het zo mogen noemen, had  <  intens had M2

     14     hij genoten van  <  hij van M3

            meegemaakte,  <  meegemaakte genoten M3

            en ook in  <  en in M3

     15     aanhoord  <  aanhoord, M3

     16     Ondertussen  <  Toch M2

     16-17  voortdurend strelen  <  voortdurend kussen, strelen M3

     17     stelde hij het  <  stelde het M3

     18     uit, je hebt zo van die mensen.  <  uit. M2

            kon hij  <  kon ook hij M2

     21     verhaal, als ze er tenminste nog een kende. En jawel, hoor!  <  verhaal, als ze er nog een kende. En jawel, hoor! M3  <  verhaal te horen. M2

     23     geworden,  <  geworden M2

            ander smeerlapperijtje  <  andere smeerlapperij M3

     24     dat  <  die M3

     25     lik-vriendinnetje, zei ze  <  vriendinnetje, vertelde ze M2

     26     steeds met bepaald doel op  <  steeds op M2

     26-29  Muisje heette ze niet, zoals het vriendinnetje van Helena, maar wel hád ze er een, en dan nog een dat naar honing en suiker uit het Beloofde Land smaakte.  <  Muisje heette ze niet, zoals het vriendinnetje van Helena, maar wel hád ze een, en dan nog een dat naar honing en suiker uit het Beloofde Land smaakte. M3  <  [ontbreekt] M2

     29-30  ze echter even weg, op boodschap zoals men dat noemt, en  <  ze echter even weg, op boodschap noemt men dat, en M3  <  deze echter net even weg, en M2

     30-31  zestienjarige  <  vijftienjarige M2

     31     een heel lieve  <  wel een lieve M2

            knaap  <  jongen M3

     32     genoeg daar ze  <  genoeg omdat ze M2

     33-34  eens heet krijgen naar haar spelonk der Zesde Heerlijkheid en ging ze hiervoor in  <  heet maken naar haar spelonk der Zesde Heerlijkheid, en ging ze hiervoor in M3  <  heet naar haar kut maken en ging ze hiervoor in zijn aanwezigheid in M2

     35-36  hij, haast als in een strip-verhaal  <  hij, haast in afleveringen M3  <  hij telkens, haast in afleveringen M2

     36     meer  <  méér M3    meer M2

     36-37  te zien kreeg van haar door gehuwde mannen zozeer gegeerde en zo dikbetaalde stalletje van Betlehem.  <  te zien kreeg van haar door gehuwde echtgenoten zozeer begeerde en zo dikbetaalde stalletje van Betlehem. M3  <  van haar schatten kon zien. M2

659  2      dijen  <  benen M3

            ook al een  <  een M2

     3      man, meneer Uytdegulpe – dat  <  man, meneer Uytdegulpe dat M3  <  man – dat M2

     4      niets  <  weinig M3

     4-5    maar de bedoeling had ze  <  maar ze M3

     5-8          zo aanlokkelijk mogelijk te omlijsten. Men noemde dit toentertijde een hoerenbroek, omdat ze een wijde split had, met de reeds beschreven kantjes omzoomd. Ja, hierdoor werd de kut als het ware een mooi versierd feesttaartje, ‘Kuttige Verjaardag!’ Achteloos  <  zo aanlokkelijk mogelijk te omlijsten. Men noemde dit toentertijde een hoerenbroek, omdat ze een wijde split had, met de reeds beschreven kantjes omzoomd. Ja, hierdoor werd de kut als het ware een mooi versierd feesttaartje, “Kuttige Verjaardag!”. Achteloos M4  <  zo aanlokkelijk mogelijk maakte. Men noemde dit toentertijde een hoerenbroek, omdat ze een open split had, mooi met kantjes omzoomd. Hierdoor werd de kut als het ware een mooi versierd feesttaartje, “Kuttige Verjaardag”. Achteloos M3  <  integendeel aanlokkelijker maakte. Achteloos M2

     10     vinger de kanten gulp  <  vinger aan de rand M2

     10-11  het z.g. – zogenaamde wil dit zeggen – hoerenbroekje  <  het broekje M3  <  het broekje, tot haar kut helemaal bloot was, M2

     11     weeral als onbewust  <  schijnbaar onbewust M3

     12     hele blootgekomen muis  <  hele muis M2

     13     hij ook nog de  <  hij de M2

     14-15  kon zien, als hij daar belangstelling voor had. Dat had hij inderdaad, want  <  kon zien. Dit gebeurde inderdaad, want M3  <  zag. M2

     15-16  hoogrood geworden en wist duidelijk merkbaar niet meer waar hij het had tussen de eigen benen.  <  Hij was hoogrood geworden, en wist blijkbaar niet meer waar hij het had. Om hem [xxxxxx] op zijn gemak te stellen, nam ze een tijdschrift dat naast haar lag, en wierp ze even er een blik in, ondertussen steeds maar verder de natwordende kut bewerkend. M2

     16     liet zich op  <  kwam op M2

     17     haar,  <  haar neer, M3  <  haar zitten, M2

     17-23  met een of ander smoesje – om zijn schoenveter dicht te strikken of een gevallen potlood op te rapen, je hebt dat zelf wel een of andere keer bedacht - en waardoor hij met uitpuilende ogen tussen haar dijen kon terechtkomen. Daar keek hij zich verloren uit. Met de keel haast dichtgeschroefd, zodat zij het nauwelijks horen maar wel begrijpen kon, durfde hij te vragen ze even te mogen aanraken.  <  met een of ander smoesje, een schoenveter dicht strikken of zijn gevallen potlood op te rapen, maar in elk geval toch een smoesje waardoor hij met het hoofd en de uitpuilende ogen haast tussen haar dijen terechtkwam. Daar keek hij zich verloren uit. Met de keel haast dichtgeschroefd, zodat zij het nauwelijks horen maar wel begrijpen kon, durfde hij te vragen ze even te mogen aanraken. M3  <  het hoofd tussen haar dijen. Hij zag nu reeds purper in het gelaat en met de keel dichtgeschroefd, zodat zij het nauwelijks horen kon, sprak hij zijn verlangen uit ze even te mogen aanraken. M2

     23-25  En met ‘ze’ bedoelde hij het klaasgeschenk voor grote jongens, dat daar in een verpakking van kantjes en nylon in haar uitstalraampje te verlangen lag. Ze weigerde het hem,  <  En met “ze” bedoelde hij het klaasgeschenk voor grote jongens, dat daar in een verpakking van kantjes en nylon in haar uitstalraampje te verlangen lag. Ze weigerde het hem, M4  <  En met “ze” bedoelde hij het klaasgeschenk voor grote jongens, dat daar in een verpakking van kantjes en nylon in haar uitstalraampje te begeren lag. Arlette weigerde het hem, M3  <  Ze weigerde het hem, M2

     26     hem dan toch toe  <  hem toe M2

            nabij te kijken,  <  nabij toe te kijken M2

     27     mietje  <  muis M2

     28-31  Dicht tegen zijn gelaat speelde ze zich verder af, de grot helemaal opensperrend. Graag had ze eens gespoten, zijn hele aangezicht vol. Maar dit moest dan toch eens een andere keer gebeuren, want haar vriendinnetje keerde een ietsje te vlug terug.  <  Dicht tegen zijn gelaat speelde ze zich verder af, de grot helemaal openend. Graag had ze eens gespoten, zijn hele aangezicht vol, maar dit moest dan toch eens een andere keer gebeuren, want haar vriendinnetje was een iets te vlug teruggekeerd. M3  <  Ze wierp het tijdschrift weg en speelde nu dicht tegen zijn gezicht haar kut af. Ze was nog steeds niet klaargekomen als haar vriendinnetje de kamer betrad. M2

     31-36  Ze keek het tafereel van Watteau, of een andere schilder van zoiets, nogal schaamtevol aan. Vooral omdat haar eigen broer er zo vlakbij hing. Arlette wierp zich lachend neer, rukte het hoerenbroekje open zo ver ze kon, en zei: Heb je het dan nog nooit bij jezelf gedaan, terwijl hij het zag? moest  <  Ze keek het tafereel van Watteau - of een andere schilder van zoiets - wat schaamtevol aan, vooral omdat haar eigen broer er zo vlakbij hing. Arlette wierp zich lachend neer en rukte het hoerenbroekje open zo ver het kon, zei: Hebt ge het dan nog nooit bij uzelf gedaan, terwijl hij het zag? wou ze weten… Moest M3  <  Die bleek eerst nog beschaamd, omdat haar eigen broer er zo vlakbij hing. Maar zij, Arlette, zei: Hebt ge het dan nog nooit bij uzelf gedaan, terwijl hij het zag? Moest M2

     36-37  hebben zoals de jouwe,  <  hebben, M2

     37     ik overstroomde  <  ik zou M3

            geil.  <  geil overstromen. M3

660  1      ongemoeid latend  <  loslatend M2

            zusje  <  zuster M3

     1-2    zich en opende ze haar  <  zich, opende haar M2

     2-3    benen. Herejee, ze schrokken zich een aap, want dáár was zelfs  <  benen. Herejee, ze schrokken zich een aap, want daar was zelfs M3  <  benen en stelde vast dat daar zelfs M2

     3      broekje  <  broek M3

            trekken.  <  trekken was. M2

     3-4    De kut was zo bloot als noem maar op.  <  [ontbreekt] M2

     4      greep meteen die jonge  <  bevingerde de jonge M3

     4-5    mossel waarrond een paar mooie krulhaartjes aan het groeien waren.  <  kut waarop het eerste dons en een paar krulhaartjes aan het groeien waren, M2

     5-6    Ondanks veel protest en nutteloos benengespartel, wreef ze dat muisje tot het  <  Ondanks protest en nodig benengespartel dreef ze het spelletje door tot ze M3  <  dreef het spelletje door tot ze M2

     7-8    en aan niets of niemand nog weerstand bieden kon. Dan nodigde ze  <  en aan niets of niemand nog weerstand kon bieden. Dan nodigde ze M3  <  en nodigde dan M2

     8-9    jongen, Herbert als ze zich niet vergiste, tot het belikken van de kut van zijn zusje uit.  <  jongen uit de kut van zijn zuster te belikken. M3

     9-14   Nou, waarop wacht je? wou ze weten… haar kutje is even mooi en nog een ietsje lekkerder dan het mijne, het smaakt naar gin-fizz met honing, als je dat reeds mocht geproefd hebben. Schroomvallig legde hij de beschaamde lippen tegen de schaamlippen van zijn zusje aan. Terwijl hij daar mee bezig  <  Nou, waarop wacht je? wou ze weten, haar kutje is even mooi en lekker als het mijne. Schroomvallig legde hij de beschaamde lippen tegen de schaamlippen van zijn zusje. Terwijl hij daarmee bezig M3  <  Terwijl hij hiermee bezig M2

     14     was ging zij – Arlette dus – naast  <  was, ging ze naast M3

     15     hem de gulp  <  hem de broek M3  <  zijn broek M2

            knoopjes los  <  knoopjes van de gulp los M3

     16     jonge prachtige  <  prachtige, jonge M3  <  prachtige jonge M2

[terug]