[terug]


[3]  Eens op een mooie avond (Deel 2)

 

Overlevering

 

M5    Eens op een mooie avond (typoscript), p. 34-64

M4    Dol Kijwe, Eens op een mooie avond, p. 69-138

M3    Eens, op een mooie avond, p. 44-111

M1    Allereerste manuskript van: Eens op een mooie zomeravond

 

Varianten en correcties

 

660  16     sprong met veerkracht te  <  sprong te M3

     17     daar,  <  daar M3

     18     zusje  <  zuster M3

            vergat. Als ze merkte dat hij tot  <  vergat, en tot M3

     18-19  durfde te zijn, hield ze even op  <  zou zijn. Dan hield ze op M3

     19     zijn zusje:  <  haar vriendinnetje: M3

     20     omhoog,  <  omhoog; M3

     20-21  kan hij in uw grot likken en ik aan uw stijve dief spelen!  <  kunnen we allebei eraan likken. M3

     21-23  vooral omdat zusje niet meer besefte dat Arlette heel wat anders, dat niet in de dienst des Heren wordt gezongen, had bedacht. Zusje  <  niet beseffend wat Arlette voor iets heel anders had bedacht. Haar vriendinnetje M3

     24     Arlette  <  ze M3

     25     broertje spelen,  <  de broer, M3

     26     staaf tegen  <  fluit op M3

     27     plaats aan,  <  plaats, M3

     27-29  gaf hem een flink duwtje. Zusje voelde ook wel, dat haar spelonk plots bewoond was en gauw wou ze zich nog op  <  duwde hem dan voorwaarts. Nog even wou haar vriendinnetje zich op M3

     29     vooral zo diep  <  diep M3

     30-32  in d’r eigen kut kreeg, stel je voor, wat moest dominee dáárvan zeggen! Arlette belette echter de terugtrekkende beweging, als een  <  in de kut zou krijgen, maar Arlette belette dit. Als een M3

     32-33  meester is. Ze plaatste zich zo, dat ze van allebei de schatten in  <  beheerde, ging zich zo plaatsen dat ze hen allebei in M3

     34     stijfstaande  <  olijke M3

            zus  <  haar vriendinnetje M3

     35     van broer  <  van de broer M3

     35-36  Jammer,  <  Jammer M3

     36     bezat  <  had M3

661  1      schelmenstreekje  <  schelmstreek M3

            slagen, hield  <  slagen hield M3

     2      kutje  <  diefje M3

            en kneep  <  maar kneep M3

     3      jongen, Herbert dus, raakte  <  jongen raakte M3

     5      streelde ze opnieuw het  <  streelde Arlette ook het M3

            vriendin – o, wat  <  vriendin – o wat M3

     7      hete kut  <  hele kut M3

    

660, 16 -

661, 8 M1         sprong te voorschijn. Ze streelde hem daar tot hij het hoogste genot bereiken ging en tot alles in staat was. Dan hield ze op en zei ze tot haar vriendinnetje: leg u op de knieen in de zetel, met uw kont omhoog, dan kunnen we allebei samen likken. Zij voldeed graag aan dit verzoek, niet beseffend dat Arlette iets heel anders had bedacht. Nauwelijks lag haar vriendinnetje met de kont omhoog, of ze ging met de hand tussen de benen van haar broer, als om hem uit te nodigen de gloeiend hete lul in de aangeboden kut te brengen. Zij bracht zelf de fluit op de goede plaats, plaatste zich achter hem en duwde hem erin. Nog even wou haar vriendinnetje zich wegtrekken, diepbeschaamd omdat ze met de lul van haar eigen broer in de kut zat, maar Arlette belette dit, ging naast hem zitten, en terwijl ze met de ene hand de clitoris van haar vriendinnetje streek, streelde ze rond de kloten van de broer. Beiden bereikten het toppunt van genot, en om haar schelmstreek volkomen te zien slagen, hield ze een paar ogenblikken op met haar vriendin te strelen, maar kneep ze even in de kloten van de broer. Deze was hierdoor de eerste om in ekstase te geraken. Kreunend van genot begon hij te spuiten, en ondertussen streelde Arlette weer verder haar vriendinnetje, zodat die zich niet kón terugtrekken, en eveneens begon te stamelen en te sidderen, terwijl ze reeds de hele kut vol zaad van haar broer kreeg. >>>

 

     10     paarsgezwollen kop  <  paarsgezwollen top M3

            generaals genitieve roede  <  generaals roede M3

     12     geef  <  Kom, geef M3

     13-14  moet ergens binnendringen en mijn pistool leegschieten.  <  moet schieten, schieten, als een die in de vuurlijn staat. M3

     15     zijn benen en  <  de benen van de generaal en M3

     16     ledigen  <  leegstromen M3

 

9 - 18 M1         Met dit verhaal uitpakkend, had ze ondertussen de generaal onophoudend gestreeld, met de wijsvinger steeds rond de paarsgezwollen top van de roede strijkend, en de rand ervan volgend. Hou op, want ik ga er eveneens bij schieten! schreeuwde hij het uit… Kom, geef me gauw een kut of een stronthol, om het even. Maar ik moet… ik moet… schieten!”. Arlette gaf hem echter haar kut niet, ze trok al kaalkopje Paulette tussen de benen van de generaal en deed hem schieten boven op dit blinkende hoofdje. Het zaad spoot erop, en vloeide open. >>>

 

     21     biljartbolletje  <  kaalgeschoren hoofdje M3

     21-22  Master-Batie  <  Master Batie M3

     26     III  <  de Derde M3

     27     want hij  <  want die M3

     28     Benny  <  Benny, M3

     29     Verlossers  <  verlossers M3

            kale hoofdje  <  kaalkopje M3

     29-30  Iemand, we weten niet wie, schilderde ook nog haar  <  Iemand schilderde haar M3

     31     betoverend.  <  betoverend, en allen kwamen het zoenen. M3

 

19 - 31 M1    Allen hadden dit schouwspel in begeestering aangekeken. Men wou de kleine Paulette belonen om zo offervaardig haar kaalgeschoren hoofdje te hebben aangeboden, en daarom werd ook zij nu gewassen en met reukwater besproeid. Meer nog, riep de bisschop uit… ik zal haar zalven! Het koorknaapje Benny moest de gewijde zalf halen en bood ze de bisschop aan. Hij zalfde eerst nog het kleine onder het vel verscholen lulletje van Benny, en tekende dan met zalf een kruisteken op het kaalkopje van Paulette. Men bracht verse bloemetjes achter de oren aan, schilderde haar splitje in het mauve en zoende haar. >>>

 

     33     godvergeten  <  zich zo, dat M3

     34-35  met gouden spreuken geborduurd kussen, zodat de wijdgeopende kut elkeen lag aangeboden.  <  goudborduurd kussen en de wijdgeopende kut tot haar volste recht kwam. M3 

     36     Ali-Baba  <  Ali Baba M4

662  1      nodigde  <  riep M3

            Johan uit, tussen  <  Johan, en smeekte hem tussen M3

     2-3    traag en nog trager! smeekte ze  <  traag, heel traag! fleemde ze M3

     4      nog  <  Nog M3

     6-7    in een haast heilige ontucht  <  ontuchtig M3

     7      en Johan  <  en de veertienjarige Johan M3

     8      ze met  <  ze weer met M3

     9      de hond  <  die hond M3

            in haar eigen muisje  <  in de kut M3

     11-12  Hun kleedje droegen ze nog, maar alle  <  Ze droegen nog hun kleedje, maar hadden alle M3

     12-13  broek hadden ze uitgespeeld  <  broek uitgespeeld M3

     13     ze naar  <  ze even naar M3

     16     haar roze kont  <  haar kont M3

 

661, 32 –

662, 16 M1    Helena, naast de bisschop, was heel erg opgewonden geraakt. Ze strekte zich zo uit, dat het prachtige onderlijf vooruitstak, het ene been hoog opgetrokken door met de hielen in de zetel te staan, het andere been steunend met de hiel tegen de rand van het lage tafeltje. Ze riep de veertienjarige Johan en liet hem tussen haar benen plaatsnemen om aan haar kut te likken. Doe het heel traag, zei ze, in lange streken vanaf mijn stronthol naar het bovenste van mijn mossel… trager, nog trager, zodat het heel lang duurt, want ik wil vertellen hoe ik voor de eerste keer zaad in mijn kut kreeg, door zélf op een man te kruipen. En terwijl ze daar ontuchtig neerlag, met de veertienjarige jongen die haar kut steeds maar heter likte, vertelde ze, hoe ze weer met haar vriendinnetje samen was, niet lang nadat ze het ding van die hond in de muis had gekregen. Ze waren niet naar boven gegaan maar in de huiskamer gebleven en zaten allebei in een hoek van de ligzetel. Ze droegen nog hun kleren maar hadden alles de broek uitgespeeld. Af en toe keken ze even naar elkaars split, die open en bloot was. Deze van haar vriendinnetje stond zelfs wijdopen, en wat vocht liep eruit weg, naar het strontholletje toe. >>>

 

     18     lazen ze een boek  <  hadden ze een der boeken M3

            vader.  <  vader in handen. M3

     19     soms lazen  <  soms ook lazen M3

     20     elkaar ook nog een passende en  <  elkaar een passend en M3

     23     Je zult het  <  U gaat het M3

     23-24  net kwam toen de vader vrij onverwacht  <  toen was de vader nogal onverwacht M3

     24-25  in. Ze dachten dat hij naar West-Berlijn of zo was, maar nee hoor!  <  ingekomen. M3 

     27-28  Bah, hij liet toch ook steeds maar zijn lul bewonderen, betasten  <  Ze wist immers wat voor smeerlap die vader was en hoe stijf zijn lul kon staan als hij die liet bewonderen, betasten M3

     29-30  Andere vaders zouden de meisjes misschien uitgekafferd hebben, maar hij nam integendeel een  <  De meisjes uitkafferen deed hij dan ook niet, integendeel, hij nam een M3

     31     haast  <  bijna M3

            haar opgeschoven rokje  <  haar rok M3

     32     aanstaarde  <  bekeek M3

     34     moest  <  moet M4

     35-36 openend. Hij verdween ook even, doch dat was maar om gauw de fluit er uit te halen. Meteen  <  openend en even verdween. Maar meteen M3

     37     de hand aan de degen als d’Artagnan, als een  <  de fluit bloot om te doen als nu een M3

663  1      die net terugkeert <  die me terugkeert M5-4 <  die terugkeert M3

            zijn wapen  <  de fluit M3

     2      wat helemaal  <  wat hem helemaal M3

     3      lans  <  stok M3

     6-7    zozo. Hij liet zich dan maar tussen  <  zozo, en dusdoende liet hij zich tussen M3

     7      neer,  <  neer M3

     7-8    in ‘De zeven eerste nachten van Snee-witje’.  <  in “De zeven eerste nachten van Snee-witje”. M4  <  in het boek “De zeven nachten van Snee-witje”. M3

     9      vuilers  <  smerigers M3

     10     Snee-witje dat maar zelf de  <  een jong meisje dat de M3

     10-11  de vadsige Koning  <  een man M3

     11     de bronstige kut  <  d’r kut M3

     12     de fluit neerzette,  <  zijn fluit ging zetten, M3

            nou  <  nu M4

 

662, 16 –

663, 12 M1    Bij haar was het haast even erg, en dit omdat ze allebei een der boeken uit de slaapkamer van haar vader in handen hadden. Ze keken naar de schunnige platen en lazen de meest ontuchtige tekst. Terwijl ze deze smeerlapperijen onder ogen had kon ze zich niet wachten met de vinger haar eigen muisje, en de gezwollen clitoris te strelen. Een weinig later was de vader in de huiskamer gekomen. Haar vriendinnetje had toen nog even de benen gesloten, maar zijzelf bleef gewoon liggen en streelde zelfs af en toe verder aan de eigen muis. Zij wist wat voor een smeerlap de vader was, en hoe dikwijls hij reeds zijn stijve lul had laten bewonderen. Zij dacht al terug aan die dag toen ze voor het eerst die stijve fluit had gezien, en in de kop ervan had moeten bijten. Hij zette zich onmiddellijk in haar nabijheid neer, op een laag voetbankje, zodat hij alles kon zien van haar, maar hij bleek te opgewonden om het alleen bij toekijken te bepalen. Hij liep rond, deed eerst nog alsof hij moest zijken en opende reeds de broek in hun aanwezigheid. Hij verdween even en kwam terug, de fluit bloot, en ze trachtend in de broek te krijgen. Iets wat haast niet lukte. Hij bleef dan daarna met de broek open lopen, zodat zij de hoog opgerichte stok zagen zitten. Hij kon het tenslotte nog onmogelijk uithouden, liet zich tussen haar en zijn dochtertje neer, en keek mee in het boek dat ze las. Ik weet nog iets veel smerigers staan, zei hij … hier, kijk! En toen las hij luidop voor, wat daar allemaal voor ontuchtig proza stond. >>>

 

     13     Helena  <  Arlette M3

     13-14  Erger werd het nog, toen hij van haar verlangde dat zij zelf zou voorlezen. Zodat  <  Lees gij nu maar verder, zodat M3

     15-18  genieten zei hij. Maar nauwelijks had zij het boek overgenomen, of hij had haar met de ene hand al bij de kut, terwijl hij met de andere fijn zijn roede begon af te spelen.  <  genieten, nodigde hij uit. Haar het boek overhandigend had hij de handen vrij om zich volkomen bloot te maken en ook nog over zijn hele genotswinkel gelukzalig te strijken, eerst door de haren aan de buik, dan langs de kloten, en tenslotte, want je moet ergens eindigen, de roede. M3

     18     mocht wel gezegd  <  wist ze nu reeds M3

     19     had er immers  <  had immers M3

            ondertussen al drie, vier  <  ondertussen drie vier M3

     20-22  liepen. Toekijkend hoe hij zich bespeelde, zei ze: De vergelijking makend met wat ik gisteravond nog in de bioskoop in handen hield, heb je een  <  liepen en een vergelijking weten te maken. Je hebt een M3

     22-24  knots! Het stemde hem echt trots. Met beide handen over al zijn schatten dwalend, zei  <  knots dat mag gerust gezegd, zei ze. Fier zijn stok zelf strelend, zei M3

     27     en nog eens neukt.  <  en neukt en zaad stort. M3

 

13 - 27 M1    Bij het horen ervan begon de geil reeds uit hun kut weg te vloeien. Hijzelf trok al lezend de broek helemaal open, zodat de lul er uit te voorschijn wipte. Lees gij nu verder hardop! nodigde hij haar uit. En haar het boek aanreikend maakte hij zich bloot, van de knieen tot de navel. Met beide handen streek hij over alles, eerst door de haren op de buik, dan langs de kloten, om tenslotte de roede te omvatten. Het was een zeer prachtige roede, dat wist ze nu reeds, want ze had ondertussen reeds drie vier andere fluiten kunnen zien, van mannen die naar haar heet liepen. Het was een pracht van een vleesstok, met de blauwgezwollen eikel bovenop, en deze stok zelf strelend zei hij: o kinderen, deze smeerlap heeft mij godverdomme reeds plezier in mijn leven gebracht, ik leef voor hem, ik leef godverdomme voor mijn hete stijve fluit, en ik ben alleen maar gelukkig als hij neukt en zaad stort. >>>

 

     28     Helena  <  Arlette M3

     30-31  smeerlap en vader, die zich zelfs niet eens meer om zijn dochtertje schaamde. Aah  <  smeerlap en zijn dochtertje waarvoor hij zich niet eens schaamde. Aah M3

     31-32  waarom ook?  <  waarom? M3

     32     zélf met het muisje weer bloot  <  zelf weer met de muis bloot, M3

     32-33  zich al kijkend naar  <  ze open terwijl ze keek naar M3

     33-34  laatste woorden, die  <  laatste woorden die M3

     35     leefde  <  wou leven M3

35-664,3    fluit, alsof het de Messias was. Dat was het, wat ook zij verlangde: te leven alleen voor haar zaligverklaarde Kut, met een hoofdletter dan nog. Ze verlangde naar de komst van die Messias, ze kende maar één heftige en onweerstaanbare begeerte: die Messias te mogen ontvangen en hem met psalmgezang en kutschuim te begroeten. Ze verlangde net  <  fluit… Ze verlangde zélf naar die fluit, ze kende maar één heftige en onweerstaanbare begeerte: net M3

664  3-4    Snee-witje:  <  het meisje in dat boek: M3

     4      rokje te  <  rokje op te M3

     5      ja  <  Ja M4

            ze weer roepen  <  ze roepen M3

 

663, 28 –

664, 5 M1     Het maakte haar allemaal zo razend heet, eerst dat boek en die schunnige platen, het besef dat ze daar met de eigen kut heet en bloot zat in aanwezigheid van die smeerlap en zijn eigen dochtertje. Deze laatste zat ondertussen zèlf weer met de muis open en bloot, en keek naar de stijfopgerichte lul van haar vader en de donkere klootzak onderaan. Maar vooral zijn woorden maakten haar nu razend, te horen dat hij alleen maar leefde voor die fluit… ze verlangde zélf naar díe fluit, ze kende maar één heftige en onweerstaanbare begeerte: de [xxxxx] in haar te voelen dringen. >>>

 

     6      wentelde  <  draaide M3

     7      boodschapper  <  smeerlap M3

     8-9    ze binnen in mijn kut moest hebben… mijn muis heeft honger naar  <  ze moest binnen in mijn kut hebben… binnen in mijn muis die honger heeft naar M3

     10     uitflapte  <  zegde M3

     11     gelezen had  <  had gelezen M3

     11-12  zomaar uit het geheugen uitschreeuwde  <  zelf uitschreeuwde M3

     12     gelukzalig liggen  <  gelukzalig er liggen M3

     13     nog dit:  <  maar: M3

     14     me  <  mijn M4

     15     terwijl de  <  terwijl hij de M3

            toren van vlees  <  speer M3

16                     gericht stond  <  richtte M3

haperen  <  haperen, M3

     17     grotje,  <  grotje M3

            door. Ergens was nog  <  door, er was nog ergens M3

     18     daarna viel ik helemaal  <  dan viel helemaal M3

     22-23  de hemelse zaligheid genieten  <  gelukkig zijn M3

     23     mannelijk vlees  <  een stijve smeerlap van een fluit M3

     24-26  maar dat was de moeite niet waard om over te praten, meteen was het weg en meteen nam het genot in nog onzeglijker mate toe.  <  maar meteen was het over en nam het onzeglijk genot in nog groter mate toe. M3

     29     Muisje! riep ik…  <  Muisje… M3

     30     je pa  <  uw pa M4  <  je pa M3

     30-31  op dat wat jou gemaakt heeft!... op… o, ik… ik… o godverprullemepappie  <  op dat wat u gemaakt heeft! ... op… o, ik… ik… o godverprullemepappie. M4  <  ik… ik… o, godverprullemepappie… M3

 

6 - 31 M1     - Ik draaide ma naar hem toe en ging met mijn wijdopengesperde muis over zijn stijve smeerlap liggen. Ik zei hem dat ik zijn fluit wou, dat ik er heet naar liep, dat ik ze moest binnen in mij hebben… Binnen in mijn muis die honger heeft naar uw mooie stijve worst. Ik wist niet meer wat ik nog allemaal zegde, hete vuile ontuchtige dingen die ik daarnet in het boek had gelezen en nu zélf uitschreeuwde. Hij bleef op de rug liggen, tussen mij en zijn dochtertje in, en zei alleen: Neem hem dan, neem mijn worst, laat uw muis maar eens lekker aan mijn worst zuigen. Ik liet me neer, terwijl hij de fluit als een speer naar de holte van mijn kutje richtte. Even voelde ik de kop ervan haperen, vooraan in mijn grotje, maar ik drukte harder door en viel helemaal op hem neer, en zo groot en stijf als zijn lul was, drong die door tot in het diepste van mijn kut. Ik voelde voor het eerst de kloten van een man aan mijn kont, en wist dat dit het opperste geluk was. Op mijn beurt riep ik: En ik leef voor mijn kut, ik kan alleen maar gelukkig zijn als ze vol zit met een stijfopgerichte smeerlap van een fluit! Even schreeuwde ik, want ik voelde mijn bloemetje scheuren, maar meteen was het over en nam een onzeglijk genot in nog grotere mate toe. Ik schoof me heen en weer over hem, steeds feller, steeds vlugger. Ik hijgde, ik kreunde, ik riep schunnige woorden tot mijn vriendinnetje; wat voor een heerlijke plezierige fluit haar vader had. O, kijk eens, kijk toch eens… ik zit tot in het diepste van mijn kut op zijn fluit… ik… ik… O, godverdomme toch… >>>

 

     33     me  <  mij M3

     36     stond, we schoten  <  stond. We schoten M3

665  2      Ik werd er waarachtig duizelig  <  Dan werd ik er duizelig M3

     3      bezwijmde,  <  bezwijmde M3

     3-4    ogenblikken later,  <  ogenblikken, M3

 

664, 32 –

665, 7 M1     Ik wist niet meer wat ik zegde, want mijn geil vloeide en meteen werd de fluit nog eens zo dik binnen in mij, ze omspande mij binnenin helemaal en het ogenblik daarop voelde ik, warm en heet en nat, het zaad tot tegen het einde van mijn kut vliegen. Het was of het mij naar het hart ging, naar mijn keel die dichtgeschroefd was. We schoten, allebei gelijktijdig, maar ik bleef liggen tot zijn laatste druppel zaak in mijn kut was gestort en mijn laatste druppel geil over zijn kloten was gestroomd. Dan sloot ik de ogen, het duizelde, ik bezwijmde van opperste genot. Enkele ogenblikken bleef ik als levenloos van genot op hem liggen. Zijn zoenen deden me terug ontwaken. Ik lag op hem, zijn lul nog steeds stijf in mij en zijn tong in mijn mond. >>>

 

     9      echt  <  echtig M3

     9-10   stamelend en hortend  <  stamelend M3

     11     vlezig lang  <  ongewoon lang M3

     15     dikgezwollen  <  dik gezwollen M3

            schaamlippen opengekruld als  <  schaamlippen als M3

     16     late zon  <  late in de zon M3

     18-19  de nagels  <  haar nagels M3

     20     motieven  <  afbeeldingen M3

 

8 - 21 M1     Door haar eigen verhaal was Helena zelf opeens zo opgewonden geraakt, dat haar laatste woorden er nog stamelend uitkwamen. Ze streelde zich de borsten, en voelend dat opnieuw haar geil zou stromen, hief ze de voet en duwde ze Johan weg, die nog tegen haar kut aanlag en deze traag was blijven likken. Men zag haar nu liggen, de grot wijdopen gesperd, de dief gezwollen, de schaamlippen naar buiten gekruld als de bladen van een bloem die helemaal geopend is. Ik mag er niet meer aan denken of het gulpt me weer uit de kut! stamelde ze. En de handen krampachtig gesloten, het kleed van de zetel bijna scheurend met haar nagels, vroeg ze op wiens fluit ze moest liggen om dáár haar geil te laten stromen. >>>

 

     22     - Hierheen  <  Hierheen M3

     23     Mijn  <  mijn M3

st.. st... stijve  <  st... st... stijve M4  <  st... st... stijve M3

            st.. st... staat  <  st... st... staat M4  <  staat M3

     24     je kut. Haast  <  uw kut. Haast M4  <  uw kut… haast M3

     26-27  broek, die wat aan Ober-Bayern deed denken, de onthaarde  <  broek de ontaarde, neen onthaarde M3

     29     van nog iets méér dan alleen genot  <  van genot M3

     31     op,  <  op M3

     32     één-takt  <  een-takt M4  <  eentakt M3

     34-35  rechts, en natuurlijk ook van rechts naar links.  <  rechts. M3

     35     knieën  <  knieen M3

     36-37  haast wenend omdat hij zoiets bijbels – denk maar aan Sodomma en Godomma – mocht meemaken.  <  [ontbreekt] M3

     37     Hij  <  hij M3

37-666,1    haar de wiegende kont,  <  haar wiegende kont, M3

668  1      waarvan we de maanblanke helften reeds beschreven,  <  [ontbreekt] M3

     2-3    en waagde het met de tong haar nivea-bruine strontholletje binnen te dringen.  <  likte het nivea bruine strontholletje. M3

 

665, 22 –

666, 3 M1     Kom dan hier, gauw, gauw! riep de bokser… Mijn stijve smeerlap staat ruig naar het binnenste van uw kut, van uw muis. Haast u, laat uw muis mijn worst verslinden. Hij liet zich achterover zakken, in de hartvormige opening van zijn gemsleren broek de buik helemaal bloot, de kloten eruit, de staaf van vlees hoogopgericht. Helena liet zich op hem neervallen, kreunend van genot, wroetend met de kont om hem helemaal te voelen. Daarna ging ze zich traag ophijsen, om zich weer even traag te laten neerglijden. Toen ze weer helemaal beneden was en ze de kloten tegen haar kont aanvoelde, begon ze te wiegen van links naar rechts. De generaal viel op de knieen bij hen neer, hij bevoelde haar wiegende kont, streelde eerst met de vinger het strontholletje, en duwde daarna de tong erin. >>>

 

     4      Helena in vervoering uit.  <  Helena. M3

     8      kl.. kl... kloten  <  kl... kl... kloten M4  <  kloten M3

     9-10   Deze gemsleren broek – wat zou dat voor iets zijn? -  <  De broek M3

     11     godverdomde zaligheid  <  genot M3

     12     Hem een zoen gevend verliet  <  Tenslotte verliet M3

     13-14  alles wat aan Guus toehoorde vol geil achterlatend.  <  alle sch... sch... schatten van Guus vol van haar geil achterlatend. M3

 

4 - 14 M1         - O smeerlappen, ik schiet, ik schiet al! riep Helena.

Men zag haar plots over het hele prachtige lichaam rillen, dan met krampachtige schokken het hele onderlijf bewegen, kreten van wellust slakend, schunnige woorden brakend. Meteen vloog de geil reeds in stromen naar buiten, langs de kloten van de bokser, tot op de gemsleren broek. De broek raakte er helemaal nat van, zo’n plas was het. Ze bleef echter liggen, tot [xxx] de laatste ogenblikken van genot, nu alleen nog wat narillend. Tenslotte verliet ze de fluit, haar kut nog steeds wagenwijd open, en de stijve fluit van de bokser vol van haar geil achterlatend. >>>

 

     15     hadden  <  had M3

     23     ze  <  zij M3

            Guus  <  de bokser M3

     24     nagelvast  <  fijn vast M3

 

15 - 26 M1    Iedereen had hiervan genoten. De kinderen brachten boordevolle glazen drank, die hen opwond en bedwelmde, hen niet alleen zat maar ook heet maakte. Marina had het meest van de drank genoten, en zwijmelde wat als ze even opstond en tussen de zetels liep. Ook nu stond ze recht, wat waggelend op de benen, en omdat het de bokser Guus niet de tijd was gegund te schieten in de veel te hete kut van Helena, ging zij zich op zijn billen neerzetten. Ze zat schrijlings op hem, met de rug naar hem toe en het gelaat naar de anderen. Men zag hoe zij de lul van de bokser, die nog vol geil van Helena hing, vastnam en in haar kut duwde. En zo op hem zittend, zonder verder nog te bewegen, gaf ook zij een verhaal ten beste. >>>

 

     28-29  zich als de kat van Tennessee Williams op een heet zinken dak voelde.  <  zich voelde als een kat op een heet zinken dak. M3

     35     samen  <  net M3

            verbleven  <  verbleef M3

667  1      licht  <  lichte M3

     3      zo  <  M3     

     4      konden  <  kon M4

     5-7    Zekere dag, een zondag om precies te zijn, was ze al om acht uur in de ochtend geneukt door oom, en daarna om tien na tien in de ochtend door de kompagnon.  <  Zekere dag was ze al geneukt geworden door oom om acht uur in de ochtend, en daarna door de kompagnon om tien na tien in de ochtend. M3

 

666, 27 –

667, 7 M1     Zij was toen net zestien geworden, zei ze, als ze bij een tante logeren ging. Het was een mooie warme zomer, en haast van de morgen tot de avond liep ze heet en haast naakt rond, alsof ze elkeen wou laten zien hoe haar kut voortdurend openstond en naar een lul verlangde. Er was anders voldoende keuze. Niet alleen haar oom hing haar voortdurend tussen de benen, maar ook was er een andere man, een weduwnaar en vader van een veertienjarig zoontje, die er net dezelfde tijd verbleef. Soms waagde ze het, door het huis te lopen zonder ook maar met het minste aangekleed te zijn. Ze liep er als een heet naakt dier. Was tante echter in huis, dan droeg ze alleen een licht katoenen kleedje, maar bleef daaronder bloot, zonder broek of wat ook. Maar zelfs als haar tante in huis was, ging ze toch steeds zo zitten of liggen, dat ofwel haar oom ofwel die andere man haar kut konden bekijken en bewonderen. Zekere dag was ze al geneukt geworden door oom, daarna door de vader van het veertienjarig jongetje. >>>

 

     8      gegeven  <  gegeven, M3

     13     ontdekte ze,  <  ontdekte ze M3

     14     niet meewou  <  niet niet meewou M3

     15-16  Het begon  <  Iets hittigs begon M3

     16     worden  <  worden, M4

     18-19  in nog maar eens een boek van Karl May.  <  in een avonturenboek. M3

     22     gordijnen en  <  gordijnen, en M3

     26     inkijken wou  <  lezen wou M3

            en zo,  <  en zo M3

     28-29  minisjuupje  <  minirokje M3

     29     kan  <  kán M4  <  kan M3

     30     onthuld raakten  <  werden onthuld M3

 

9 - 30 M1     Die avond werd echter een feest gegeven, waarop de notabelen van het dorp uitgenodigd waren. Het lokte haar niet in het minst aan, ze wendde hoofdpijn voor en bleef in huis. Vrij vlug ontdekte ze dat ook het jongetje niet zou meegaan, en ze dus met de knaap alleen zou zijn. Toen ze zich dit realiseerde, begon weer iets hitsig binnen in haar te kittelen. Hoe ging het zijn, als ze dit jongetje de geheimen der liefde onthulde? Ze wist hem in de huiskamer zitten, verdiept in een avonturenboek. Ze moest erom glimlachen, als ze bedacht dat hij zodadelijk een ander en nog veel opwindender avontuur zou meemaken. Ze sloot zorgvuldig de gordijnen af en deed ook de deur op slot. Daar hij in de zetel zat ging zij zich tegenover hem op de grond uitstrekken, liggend op een dierenhuid, die als vloermat diende. Ze nam een tijdschrift en liet het voorkomen alsof ook zij wat lezen wou, maar ondertussen hief ze eens dit ene been, een poosje later het andere, en, hierbij had ze wat rondgewoeld, zorg ervoor dragend dat het kleedje steeds verder opschoof en steeds meer van haar geheimen onthulde. >>>

 

     34     Shatterhand  <  Sjatterhand M4

     34-35  mocht genoemd  <  was geweest M3

     35     uit  <  en M3

     35-36  later worden bovengehaald  <  later bovengehaald M3

     37     in een  <  van een M3

            minisjuup op  <  mini-sjuup in zich op M3

668  2      geeuwde  <  geeuwde, M3

     3      armen uit  <  armen breed uit M3

     3-4    in mijn bloot vel op dit vel, zei ze, zich  <  hier op het vel, zei ze tot het jongetje, zich M3

     5      me  <  mij M3

     5-6    we samen wat  <  we wat samen M3

     6      Wat tegenpruttelend maar graag voldeed  <  Graag maar tegenpruttelend voldeed M3

     7      legde zich  <  legde hij zich M3

            Ze  <  Zij M3

     7-8    in de vorm van het  <  tegenover elkaar lagen als het M3

     8      69 lagen,  <  69, M3

     9      gros-plan  <  gross-plan M3

     12     dicht  <  zeer dicht M3

     13-14  toen die  <  die M3

     16     liep  <  kwam M3

            mond.  <  mond lopen. M3

 

667, 31 –

668, 16 M1    Tenslotte, ze wist het, bood ze hem volle aanblik tussen haar wijdgeopende benen. Tersluiks keek ze even onder de rand van het tijdschrift naar het jongetje, en stelde vast dat hij niet meer in het boek las. Het trilde hem in de handen. Met grote nieuwsgierige ogen nam hij het aangeboden spektakel in zich op. Hij zag hoogrood in het gelaat, en kon onmogelijk een moment stilzitten. Ze gooide het tijdschrift weg, geeuwde en strekte de armen breed uit. Ik zou wel kunnen slapen, hier op het vel, zei ze tot het jongetje… Komt ge bij mij liggen, dan slapen we wat samen? Hij voldeed onmiddellijk aan haar verzoek en kwam zich bij haar neerleggen. Ze zorgde echter ervoor, zich zo te wenden en te keren, dat hij, bij haar liggend, helemaal de kont kon zien. Ze sloot de ogen, alsof ze inslapen ging, maar bleef tussen de neergelaten wimpers alles volgen. Nu hij zich niet meer bespied waande, bracht hij het hoofd nog dichter bij haar kut, en keek toe, van zeer nabij. Zijn ogen glommen koortsig, ondertussen kwam hem wat speeksel uit de mond lopen. >>>

 

     19     aanraking sidderde  <  aanraking ervan sidderde M3

     21     de broek  <  broek M3

     23     groeien  <  groeien, M4

     23-24  nadat  <  terwijl M3

     24     deze  <  de M3

     24-26  had gestreken, beroerde ze ook nog zachtjes de kloten. Ze schrok desondanks, omdat deze klootzak dik van zaad opgezwollen stond.  <  streek, en zachtjes daarna ook nog de kloten beroerde, schrok ze desondanks ervan, omdat deze klootzak dik opgezwollen van zaad stond. M3

     26-27  ze de stijve roede begon te strelen, vroeg ze of  <  ze met de hand de stijve roede ging strelen, vroeg ze hem of M3

     28     feller  <  heviger M3

            hij,  <  hij M3

     29     dat hij het  <  dat het M3

     31     een vijftal dagen geleden gebeurd  <  gebeurd, een vijftal dagen geleden M3

     32     haar volkomen naakt  <  haar zomaar gans naakt M3

     32-33  de ontstellende gedachte dat er een wonder aan hem geschiedde,  <  ontsteltenis M3

     35     zalig,  <  zalig verrukt, M3

     37     uitspuiten  <  uitvloeien M3

669  1      Nee, het is zo gebleven…  <  Neen, het is… het is zo gebleven, M3

     2      nu je  <  nu ge M4  <  nu je M3

 

668, 16 –

669, 3 M1     Haar hand gleed weg, zoekend, tot ze datgene vond wat ze verwacht had: de gulp van het jongetje, die als die omhooggeduwd werd door de de jonge lul eronder. Bij deze eerste aanraking sidderde de knaap reeds. Ze maakte de knoopjes los, opende de broek helemaal, hefte het hemd en had toen volle aanblik op datgene wat hij nog nimmer gebruikt had. Het eerste duivelshaar was daar beginnen groeien, en terwijl ze aan deze enkele krullende haartjes plukte en zachtjes de kloten beroerde. Ze schrok er desondanks van, een klootzak te vinden die dik van zaad opgezwollen was… Terwijl ze ook nog met de hand de stijve roede omvatte, vroeg ze hem of hij dit reeds lange tijd had. Hij bloosde zeer hevig, en stamelend van aandoening vertelde hij dat het pas sinds een viertal dagen was. Hij had haar in huis naakt gezien, helemaal naakt de trap oplopend, en toen had hij het voor de eerste keer gekregen. Ze omsloot het stijve ding nog vaster. En is er iets gebeurd? wou ze weten… Is er iets uitgevloeid. Hij stotterde nog heviger, en kon alleen maar hoofdschuddend zeggen: Neen, het is… het is zo gebleven,… het jeukt, ik weet niet wat het is, maar ik kan het niet langer uithouden. >>>

 

     6-7    me neer  <  me M3

     7      fietsje  <  fiets M3   

     8      neerzitten  <  zitten M3

     9      machientje,  <  machientje M3

     13     het kleedje  <  haar kleedje M3

     14     tieten  <  borsten – en wat voor twee stevige tieten! – M3

     15     ze. Kijk  <  ze, kijk M4

     16-17  naar jou en naar je zaad dat je voor de eerste keer in je leventje zult schieten.  <  naar u, heet naar uw zaad dat dat ge voor de eerste keer gaat schieten. M3

     17-18  van genot – fietsrijden-op-een-meisje -  bereiken <  van het genot - fietsrijden op een meisje te bereiken M4  <  van het genot van fietsrijden bereiken M3

     26     ‘Jakkes, mijn kloten’  <  “Jakkes, mijn kloten” M4  <  Jakkes, mijn kloten!” M3

     27     dat  <  dát M4

     29     stamelde ze… want  <  zei ze, want M3

            afloopt,  <  afloopt M3

            dan net  <  daarnet M3

     32     benen en wentelde  <  benen, wentelde M3

            om,  <  om M3

     34     ze eigen  <  zij rustig haar eigen M3

     35     eens naar  <  eens fijn naar M3

     36     sneller, sneller, sneller,  <  sneller, sneller M3

     37     god  <  god, M3

670  1      hij voor  <  hij eveneens voor M3

     2      een rekord  <  het rekord M3

     3      mocht kampioene  <  mocht zich kampioene M3

     3-4    keer, nee, de vierde, dat  <  keer, dat M3

     4      kreeg  <  had gekregen M3

 

669, 4 –

670, 4 M1         Ook binnen in haar bonsde het van opwinding, een jongetje bij zich te hebben dat nog voor de eerste maal het zaad van zijn roede moest voelen ontsnappen. Kom, fluisterde ze, kom, zet u boven op mij… ja, zo! Terwijl zij neerlag op de dierenvel, de benen open, ging hij op haar zetten alsof hij te paard wou rijden. Ze leidde zijn ongelooflijk harde roede binnen in haar en liet hem zo nog een poosje onbeweeglijk. Rillingen doorvoeren hem, zijn ogen gloeiden. Zijn ding zwol steeds maar feller op, binnen in haar. Ze wentelde zich van genot, trok het kleedje op tot boven de borsten en liet hem deze bewonderen. Kijk eens hoe de tepels van mijn tieten hard gezwollen staan, zei ze, kijk eens hoe ik met mijn tieten speel en ze streel… ik loop heet naar u, ik wil het zaad dat binnen in uw klootzak zit, uw zaad, dat gij voor de eerste maal spuiten gaat. Ze voelde dat de knaap het onmogelijk langer uithouden kon, en terwijl hij nog steeds onbeweeglijk op haar zat, kneep ze voortdurend de kut samen, omheen zijn stijve fluit, en enkele ogenblikken later zag ze hem reeds schokken. Zij voelde hoe het zaad binnen in haar vloeide, met zo’n hoeveelheid als ze nog nimmer gekregen had. De knaap bezwijmde er bijna onder. Daarna trok ze hem dicht tegen zich aan, omklemde hem en wierp zich om, zodat zij nu boven lag. Alhoewel hij zojuist zijn zaad geschoten had, begon zij nu heen en weer te schuiven, op de fluit die nog steeds stijf stond. En dit zolang tot ook zij het opperste genot voelde, nu voor de derde keer die dag. >>>

 

     6      ook, als  <  ook haar geil, als M3

     7      illustreren, haar geil.  <  illustreren. M3

     8-10   overspoeld (zetter, maak er om de liefde gods geen kustschuim van!) en was zijn broek één natte vlek geworden.  <  overspoeld. Ja, zetter, kutschuim, en geen kustschuim. Zijn broek was één natte vlek. M3

     10-11  desondanks, zoals professor Poeper zegt,  <  ondanks alles M3

     12-13  geraakt. Ondanks de beide stortbaden stond hij aan zijn fluit en kloten in brand.  <  geraakt, alhoewel hij ondanks de beide stortbaden aan zijn fluit en zijn kloten in brand stond. M3

     13     toch eens af  <  toch af M3

     15     stijgt  <  steeg M3

            kan houden  <  wenste te houden M3

     15-16  paardefluit  <  paardenfluit M3

     17-18  schieten en  <  schieten, en M3

            Johan  <  Ingrid M3

     19-20  erbij, want om de waarheid te zeggen, Johan kón een fluit schoonlikken!  <  hierbij. M3

     22     Klaar staande  <  En klaar staande M3

        24-25  st.. st... stotterend  <  st... st... stotterend M4

 

5 - 25 M1     Dit vertellend had ze ondertussen, zittend op de fluit van de bokser zelf haar kut afgespeeld en spoot ze tenslotte haar geil. Voor de tweede maal werd hierdoor de klootzak van de bokser door geil overspoeld. Zijn broek was een natte vlek. Maar hijzelf was ondanks alles niet tot het uiterste genot van het zaadschieten geraakt, alhoewel hij daar aan zijn fluit en zijn kloten in brand stond. Pomp me dan toch af! smerige rothoer! schreeuwde hij. Maar ze stond op en verliet hem, hem als een paard in al zijn heetheid achterlatend.

Alles in hem smeekte om te mogen schieten, en daarom riep hij de veertienjarige Ingrid bij zich, om zijn fluit schoon te likken. Kreten van wellust ontsnapten hem hierbij. Hij voelde hoe het zaad werd opgepompt en reeds naar de donkere paarse paddestoel opsteeg. Toch wou hij het genot langer laten aanhouden. Hij duwde vrij ruw Ingrid weg, ging rechtop tussen de ligzetels staan, en de loop van zijn enorm wapen schietensgereed naar de anderen richtend, zei hij: >>>

 

     27     de geil  <  het geil M3

            stromen  <  str... str... stromen M3

     29     tietjes  <  borsten M3

     31     tot nog nauwelijks de  <  nog nauwelijks tot aan de M3

     31-32  Een zondagmiddag  <  Zekere zondagnamiddag M3

     33     st.. st... stoet uit  <  st... st... stoet uit M4

     noot   Dit is een vergissing van Kijwe Dol, het moest Johan zijn die hij wegduwde!  <  [ontbreekt] M3

671  2      opstaan  <  opstaan, M3

     4      bleef.  <  zat. M3

     6      genade  <  vreugde M3

     6-7    ze alleen maar dat kleedje en niets anders droeg. Ik zette me dichterbij op de hurken en  <  ze onder het kleedje helemaal niets droeg. Mij dichterbij neerzettend en M3

     8      haar rokje  <  het rokje M3

     8-9    een van de mooiste roze kontjes die men zich dromen kon.  <  een zeer mooi roze kontje. M3

     9-10   st.. st... stonden  <  st... st... stonden M4

     12     opwinding dreigde  <  opwinding erbij dreigde M3

     13     leunde  <  ging M3

            vensterbank  <  vensterbank leunen, M3

     15     haar rokje  <  het rokje M3

     17     st.. st... straat  <  st... st... straat M4

     18-19  gleed hoger  <  gleed hierop wat hoger M3

     19     bevoelde de ronding der kont  <  bevoelde nu de ronding van de kont M3

            voorzichtig genoeg,  <  voorzichtig, M3

     21-22  een en ander.  <  een of andere aanraking. M3

 

670, 26 –

671, 22 M1    - Ik wil u vertellen hoe ik bij het vriendinnetje van mijn dochter voor de eerste keer het geil deed stromen. Zij was toen tussen haar dertiende en veertiende jaar, en droeg een kleedje dat haar groei niet bijhouden kon. Bovenaan toonde het de borstjes in hun opdringerige schoonheid, door ze al te zeer te omspannen, en onderaan reikte het nog nauwelijks tot de helft der dijen. Zekere zondagmiddag ging een historische stoet uit, en zou zij samen met mijn dochtertje vanuit een bovenraam toekijken. Ze lagen voorovergebogen op de vensterbank van het geopende raam. Ik was hen gevolgd, zag het kleedje in klokvorm opstaan, en ging gehurkt zitten om zoveel mogelijk op te vangen van wat daaronder verscholen zat. Ik dacht een broekje te zien, dat misschien wel iets te klein kon zijn en in de split wat van het kutje kon tonen, maar tot mijn grote opwinding en vreugde ontdekte ik, dat ze onder het kleedje helemaal niets droeg. Dichterbij neerzittend en het hoofd haast onder het rokje hangend, zag ik een mooi roze kontje. En daar de benen even geopend stonden kon ik ook het jonge reeds behaarde kutje in al zijn heerlijkheid aanschouwen. Mijn fluit sprong de hoogte in, juist zoals ze nu staat, met zaad dat van pure opwinding erbij dreigde uit te spuiten. Ik ging naast haar op de vensterbank leunen, en keek met hen de straat in, naar de optocht daar buiten. Ondertussen gleed mijn hand onder het rokje, zorg ervoor dragend niet al te brutaal te grijpen. Ik legde gewoon, alsof het toevallig was, de hand tegen de plooi van haar knie aan, liet ze daar even rusten en klom dan iets hoger tot het midden der dij. Ze bleef gewoon toekijken naar wat op straat gebeurde, en gaf kommentaar erover aan mijn dochtertje. Mijn hand ging toen weer wat hoger en bevoelde nu de ronding van de kont, eerst voorzichtig, dan de beide helften van de volle roze maan betastend. Nog steeds liet ze niet in het minst blijken, dat ze zich bewust was van de aanraking. >>>

 

     24     ik de  <  ik nu de M3

     26     st.. st... strontholletje  <  st... st... strontholletje M4

            haperen en  <  haperen, en M3

     26-27  st.. st... streelde  <  st... st... streelde M4

     27     het lieflijk aanvoelend grotje.  <  het grotje om met de top van de vinger tenslotte naar binnen te dringen. M3

     28     haar onmogelijk zich  <  onmogelijk, dat ze zich M3

            te zijn  <  was M3

     31     benen. Weeral alsof het toevallig  <  benen, alsof ook dit toevallig M3

     32     st.. st... strontholletje  <  st... st... strontholletje M4

            de muis  <  de jonge muis M3

33        helemaal, ik  <  helemaal. Ik M3

     34     steeds  <  st... st... steeds M3

     35     clitoris  <  klitoris M4  <  clitoris M3

     36-37  me toe  <  mij toe, M3

     37     me te  <  me hierdoor te M3

672  1      toe  <  toe, M3

     3      om daarna  <  en wierp hierop M3

     3-4    dochtertje te werpen, alsof ze zeggen wou: ze z.. z... zou het kunnen opmerken.  <  dochtertje te werpen, alsof ze zeggen wou: ze z... z... zou het kunnen opmerken. M4  <  dochtertje, alsof ze wou zeggen “ze z... z... zou het kunnen opmerken”. M3   

     5-8    heet om nog ermee op te houden. Mijn duim bleef binnenin en nog zorgvuldiger wreef ik de klitoris. Ook zij naderde stilaan dat ogenblik waarin geen enkele vrouw nog weerstand bieden wil of kan.  <  heet geworden om nu nog ermee op te houden. Ik dreef het spel met de vingeren door, nog zorgvuldiger de clitoris wrijvend. Ook zij was reeds in dat ogenblik van vervoering gekomen, waarop geen enkele vrouw meer weerstand kan bieden. M3

 

671, 23 –

672, 8 M1         - Kijk eens daar, naar die versierde wagen! zei ze tot mijn dochtertje, zich nog iets dieper buigend.

Met de vinger gleed ik nu in de diepe plooi tussen de beide bollen die vast als ijzer waren. Ik tastte de hele reet af, en bleef aan het strontholletje haperen. Daar streelde ik een hele poos het grotje, met de top van de vinger zachtjes naar binnen dringend. Het was onmogelijk, dat ze zich ook hiervan niet bewust was, en toch bleef ze verder het spelletje doordrijven. Alleen aandacht voor het gebeuren in de straat tonend, en erover pratend, opende ze wat verder de benen, alsof ook dit toevallig was. Ik trok de vinger van het holletje weg, en nam nu het jonge muisje in de hand, ik omvatte het helemaal en kneep er even in. En daar ze nog steeds niets zei, opende ik de schaamlippen, bevochtigde mijn vinger eraan, en terwijl mijn wijsvinger de clitoris beroerde drong mijn duim de vagina in. Pas dat ogenblik keerde ze even het gelaat in naar mij toe, en schudde ze vlug het hoofd, me te kennen gevend dat dit niet mocht. Ik boog me dicht naar haar oortje toe en fluisterde:

- Waarom niet?

Ze keek me aan met donkere gloed in de mooie ogen, en wierp toen een snelle oogopslag naar mijn dochtertje, alsof ze wou zeggen: “Zij zou het kunnen opmerken”. Ik was echter veel te heet geworden, om nu nog ermee op te houden. Ik dreef het spel met de vingeren door, nog zorgvuldiger de clitoris wrijvend. Ik zag haar in de vervoering komen, waaraan dan geen enkele vrouw meer kan weerstaan. >>>

      

     12     ze de  <  ze aan de M3

            naderde,  <  kwam, M3

     13     st.. st... steunde  <  st... st... steunde M4

     14     ging onbewust over in  <  ging over, onbewust, in M3

     15     werd.  <  werd, en keek haar ontsteld aan. M3

     16     haar. Ze  <  haar. Zij M4  <  haar, zij M3

            onverst..  st... staanbaars  <  onverst... st... staanbaars M4

     19     ook  <  ook, M3

     19-20  nu st.. st... sta ik hier zomaar te pissen,  <  nu st... st... sta ik hier zomaar te pissen, M4  <  Nu heb ik hier zomaar staan pissen, M3

     20     beseffen.  <  weten. M3

            st.. st... stuurde  <  st... st... stuurde M4

            dochtertje om  <  dochtertje beneden, om M3

     21     opneemvod  <  opneemvod, M3

     23     Omdat  <  En omdat M3

     27     betrad.  <  betrad… M3

            nog net zien  <  nog zien M3

 

8 - 28 M1     Haar borstjes gingen op en neer in het kleedje, zij hijgde, en keek met grote nietsziende ogen de straat in. Mijn dochtertje maakte nog een opmerking over wat daar gebeurde, maar zij kon hieraan geen aandacht meer besteden. Ik zag dat het genot het hoogtepunt bereikte. Zij spande de buikspieren op, steunde krampachtig tegen de vensterbank en haar hijgen ging onbewust over in het uitstoten van haast dierlijke kreten. Mijn dochtertje dacht eerst nog dat ze onwel werd, en keek haar ontsteld aan. Een laatste rilling doorliep haar, zij schreeuwde wat onverstaanbaars, en haar geil spoot plots over mijn knie, in zo grote hoeveelheid, dat het aan onze voeten een plas werd. Het leek wel of ze zich bepist had. Ze voerde dit laatste ook als verontschuldiging aan. Ik stuurde mijn dochtertje om een opneemvod, en sloeg ondertussen gauw haar kleed op, om de heerlijke kut, die zoveel geil spuiten kon, helemaal in de mond te nemen. En omdat mijn dochtertje blijkbaar de opneemvod niet meteen vond, haalde ik ook nog mijn veel te heetgeworden fluit uit de broek, legde haar handje erop en deed haar knijpen, trekken en slingeren. Het resultaat was er onmiddellijk: in de plas geil aan onze voeten schoot ik ook nog mijn zaad. >>>

 

     29     Guus  <  de bokser M3

            st.. st... stoten  <  st... st... stoten M4

     31     het kutje  <  haar kutje M3

     34     nee  <  neen M3

     37     mast  <  fluit M3

673  1-2    en beklom hem. Elkeen zag hoe ze in heftige beweging de kont op

en neer liet gaan en  <  en kroop op deze monsterachtig gezwollen mast. Terwijl zij op hem lag, zag elkeen hoe zij in heftige beweging de kont op en neer liet gaan, M3

     2      stierekloten  <  stierenkloten M4

            de bokser  <  Guus M3

     3      prachtige aanblik  <  prachtige en opwindende aanblik M3

     5      laarzen – in  <  laarzen uitkomend - in M3

     6      Guus  <  de bokser M3

zesde st.. st... stoot zaad te  <  zesde st... st... stoot zaad te M4  <  zesde stoot stotterend z... z... zaad te M3

 

672, 29 –

673, 9 M1     Terwijl de bokser dit alles stond te vertellen, had hij de dertienjarige Noella vastgenomen, kneep in haar kutje en deed haar, net zoals in zijn verhaal, aan zijn fluit knijpen en trekken en slingeren. Arlette zag wat zodadelijk gebeuren zou, en was hem vóór…

- Ah, neen! riep ze… Dit keer moet ik het hebben, allemaal, tot in het diepste van mijn smerighete kut. Ze duwde hem op de lage tafel achterover en kroop over zijn monsterachtige roede. Terwijl zij zo op hem lag, zag elkeen hoe zij in heftige bewegingen de kont op en neer liet gaan, en de stierenkloten van Guus telkens tegen de plaats tussen haar kut en stronthol aansloegen. Het was een prachtig en opwindende aanblik deze mooie billen met als kontrast de nauwsluitende zwartleren laarzen, die tot de helft der dij reikten, in volle aktie te zien bewegen. Veel tijd had ze niet, want de bokser lag reeds bij de derde of vierde stoot zaad te schieten. Toch ging ze verder op en neer, haar eigen genot najagend om tenslotte, reeds vol zaad, haar eigen geil te spuiten. >>>

 

     10     In dankbaarheid  <  Uit dankbaarheid M3

            spektakel  <  spektakel, M3

     11     ze  <  zij M3

     14     reukwater  <  reukwater, M3

     16     de Nachtwacht van Saskia  <  zijn Nachtwacht M3

     21     de benen wijd open  <  met de benen open M3

            Benny  <  Bennie M5-4-3

            zwaaide  <  kwam M3

     22     wierookvat.  <  wierookvat zwaaien. M3

     22-23  bisschop gingen  <  bisschop, Jean en Nellie, gingen M3

 

10 - 24 M1    Uit dankbaarheid voor al het heerlijke dat zij de anderen geschonken had, wou men haar belonen. Zij werd door de kinderen de kut en de kont gewassen met nieuwgehaald wijwater, vermengd met welriekend parfum, daarna gedroogd, gepoederd en besproeid met reukwater, en tenslotte met lichtpaarse gekleurde stift de schede beschilderd. Nadat ook nog de gouden haarbos boven haar kut was gekamd en opgemaakt, legde ze zich over de lage tafel open en kwam de bisschop haar zegenen. Het koorknaapje Bennie zwaaide het wierookvat tussen haar geopende dijen, en de beide andere kinderen van de bisschop, Jean en Nellie, kwamen biddend terzijde zitten: gezegend weze uw kut vol gratie en gezegend weze uw geil dat er nog uitspuiten zal, gezegend weze ook de fluiten die hun zaad erin zullen uitstorten, amen. >>>

 

     25     opwindend  <  opgewonden M3

     26     blz.  <  bl. M4  <  bladzijde M3

     27     ze de  <  ze op haar beurt de M3

     29     ze onbeweeglijk  <  ze nog wat onbeweeglijk M3

            hij een  <  hij ondertussen een M3

     30     gepleegde daad  <  gepleegde ploertighete daad M3

            mij  <  me M3

     32     niet helemaal de Sade werd, want daar was géén  <  niet was zoals bij de Sade, want daar is géén M3

     34     ‘neuk er maar op los, maar doe ze geen zeer’.  <  “neuk er maar op los, maar doe ze geen zeer”. M4

37-674,1    iets dat met moeite nog een bikini mocht genoemd,  <  een minimum van bikini, M3

674  1      een nog jonger  <  een jonger M3

     2      zich, blijkbaar  <  zich, misschien van elf jaar of zo, en blijkbaar M3

     3      toch  <  tóch M3

     3-4    de nabijheid  <  hun nabijheid M3

     5      droog wrijven  <  afdrogen M3

     7      zijn geheim  <  het geheim M3

     8      het zusje, of het nichtje,  <  het zusje of het nichtje M3

     9      de wapenschouw bijwoonde.  <  deze wapenschouw bijwonen moest, of mocht. M3

     9-10   echter veel te  <  echter te M3

     12     generaals-naaktheid  <  generaalsnaaktheid M3

     13     iets,  <  iets M3

     14     zijn villa  <  zijn eenzame villa M4  <  zijn eenzame villa, M3

     15     mooi waardeloos geschenk!  <  geschenk! M3

     17-18  handje en legde  <  handje, legde M3

     22-23  heen moest rijden. Ergens kreeg hij bijna een oudje onder de wielen. Hij stopte, om  <  heen reed, en kreeg ergens bijna een oudje mee. Hij stopte even, om M3

     25     generaal,  <  generaal M3

     25-26  de fluit  <  zijn fluit M3

 

673, 25 –

674, 26 M1       Het geboden spektakel had Marina in zo opgewonden toestand gebracht, dat ze op haar beurt de generaal omver duwde en op diens fluit ging kruipen. De generaal vroeg haar echter om nog wat onbeweeglijk te blijven, zodat hij aan hun kon vertellen hoe ook hij eens een ploertighete daad had gepleegd. Achterover liggend, Marina met de kut zijn fluit omvattend, vertelde hij op een zonnige dag aan zee een mooi kindje van zowat vijftien jaar te hebben ontmoet. Ze lag in minimum van bikini in het zand der duinen, met een jonger meisje naast zich, misschien van tien of elf jaar en blijkbaar haar zusje. Hij bracht zijn wagen in hun nabijheid, ging nog even baden in zee, en kwam zich dan bij hen op het zeiltje van de zwembroek ontdoen en zich afdrogen. Zorg ervoor dragend dat ze op alles volle aanblik kreeg. Ze keek wel geïnteresseerd toe, maar voelde zich wat verlegen om het zusje dat dit meemaken moest. Hij liep echter te heet naar haar jonge schoonheid, en de schaamhaartjes die hij tussen de rand van het bikinibroekje zag naar buiten krullen. Zich in zijn ganse naaktheid naast haar neervleiend, beloofde hij een gouden sieraad als ze met hem meewou naar zijn villa, wat verderop. Kom, uw zusje zal het niet verklappen, ze krijgt ook een mooi geschenk! drong hij aan. Hij nam ze allebei in zijn wagen en ging zo, totaal naakt, achter het stuur zitten. Hij greep haar handje, legde die op zijn stijve fluit, en reed zo door. Het gaf een heel erg ophitsend gevoel, daar helemaal naakt over de weg te rijden, met een meisje naast zich dat zijn fluit beroerde. Hij wist haast niet meer waar hij reed, en had bijna nog een oudje overreden. Hij stopte even, om het verschrikte oudje nog allerlei verwijten naar het hoofd te slingeren. Ouwehoer! zei hij… kunt ge de weg niet vrijlaten voor iemand die heet loopt en zijn fluit laat afspelen! >>>

 

     27     binnen  <  binnen, M3

     28     slaapkamer. Want hij wist uit  <  slaapkamer, want dat wist hij uit M3

     33     dochtertjes  <  dochters M3

     34     de oudste  <  haar M3

            glas in  <  glas sterke drank in M3

     34-35  hij vlug  <  hij vrij vlug M3

     35     bikinietje  <  bikinitje M4  <  bikinietje M3

     35-36  ontnemen om haar als een jong naakt diertje te zien.  <  ontnemen, zodat ze als een jong dier was. M3

675  2      der jonge  <  der mooie jonge M3

     3      geloven,  <  geloven M3

     4      vodka.  <  vodka zo’n ongewoon grote hoeveelheid had ze genoten. M3

     6      kut  <  kutje M3

            open  <  wijdopen M3

     9      kind  <  kindje M3

            klein  <  kleine M4

     10     borstje los van  <  borstje van M3

     11     tiet,  <  tiet M3

     13     stoot het  <  stoot in het M3

     15     zet… hik… de  <  zet de M3

     15-16  de… hik… verkeerde mond!  <  de verkeerde mond, M3

     17     whisky-bottle  <  whyskie-bottle M3

     19     Nee zeg  <  Nou zeg M3

     20     maagje  <  maag M3

     21-22  binnenhuis-sadistje  <  binnenhuissadistje M3

     26-27  riep hij alsmaar uit, haar neukend en klappen gevend.  <  schreeuwde hij. Het wond hem zeer heftig op dit dronken kind al neukend ook nog af te rammelen. M3     

     29     Op de slagvelden  <  Op slagvelden M3

     30-31  benen der jongste open  <  benen van het ander kindje open M3

     33     aanmoedigend,  <  aanmoedigend M3

            Word  <  Wordt M4

     35     verkracht  <  ga verkrachten M3

 

674, 27 –

675, 35 M1    Aan zijn villa reed hij het open hek binnen, en begaf zich meteen naar de slaapkamer, die hij achter de beide meisjes zorgvuldig afsloot. De oude meid, die het klappen van de zweep kende, bracht uitgelezen[?] brokjes, taart en pralines, en ook nog drank. Het lag in zijn bedoeling ze allebei zo dronken te maken als Zwitsers. Vrij vlug had hij haar de kleine bikini ontnomen, zodat ze als een jong naakt diertje was, en schonk toen een groot glas sterke drank voor haar in.

- Ook het zusje ontkleedde hij, om ze daarna te doen drinken en als ze bijna de hele inhoud van het glas naar binnen had, wierp hij haar op bed, greep in elke hand een der mooie jonge borstjes, kneep ze, bevoelde in de handpalm de tepels ervan, en hing zich ondertussen met de mond aan haar kutje. Reeds bedwelmd door de ongewone hoeveelheid drank, raakte ze nu ook nog hittig door het likken en strelen aan haar kutje. Ze spreidde de benen wijdopen en gaf hem volle toegang. Hem bracht dit alles nog meer in vervoering, omdat het zusje nieuwsgierig stond toe kijken. Hij nodigde het lieve kindje uit, eveneens bij hen op bed plaats te nemen en hem ondertussen haar kleine pismuisje te laten zien. Hij liet een der borstjes van de oudste los, om dat muisje van kleine zus met de hele hand te omgrijpen. Knellend in dit splitje zonder schaamharen bij de een, en met de andere hand knellend in een der jonge borstjes van de andere, drong hij met een forse stoot naar binnen. Zij slaakte een hoog gilletje, maar te zeer bedwelmd door de drank liet ze zich doen. Hij naaide zo hard hij kon. Tot geil spuiten kwam het bij haar echter niet, maar wel tot braken. Het teveel aan drank liep haar zo weer uit de mond. Woedend kneep haar in de kleine tieten, rukte aan de tepel, sloeg haar in het gelaat, steeds maar zijn stijve roede in haar heen en weer duwend. Het wond hem zeer heftig op, dit dronken kind al neukend ook nog af te rammelen. En terwijl zijn zaad reeds naar de kop der roede steeg, bekroop hem een nog heftiger gedachte: het zusje te verkrachten. Hij trok de fluit uit haar weg, trok de benen van het zusje open en stootte daar met de lans toe. Het lukte niet, en zichzelf steeds meer opwindend riep hij de andere toe:

- Wordt wakker, en kijk hoe ik uw zusje ga verkrachten! Maar kijk dan toch, smerige dronken teef, kleine vuile smeerlap, zatte hoer, ik kruip op uw zusje!… >>>

 

     36     - Geen zusje… hik! lalde ze. Het is… hik… een buurmeisje.  < [ontbreekt] M3

     36-37  De fluit was zo  <  Door dit alles was de fluit zo M3

37-676,1    geworden. Opnieuw stootte hij toe,  <  geworden en stootte

            hij opnieuw toe, M3

676  1      openrukkend  <  opentrekkend M3

     2      dringen.  <  dringen… M3

     3-4    gewonnen, mijn lul steeds dieper in het kutje stampend  <  gewonnen. haast twee uur lang op dat kind gelegen, mijn fluit steeds dieper in de kut stampend, M3

     5      gevend en met gebalde  <  gevend, en met de gebalde M3

     9      eer ik alles kwijt was. Ik  <  eer mijn zaad uit de kop spoot. Minutenlang heeft het geduurd eer ik alles kwijt was. Ik M3

     10     en brieste  <  en gilde en brieste M3

 

675, 36 –

676, 10 M1    Door dit alles uit te schreeuwen was de fluit zo hard als een ijzeren staaf geworden, en stootte hij opnieuw toe, haar de benen zo ver mogelijk opentrekkend. Het lukte nu, hij voelde de kop naar binnen dringen…

- En zo heb ik haast twee uur lang op dat kind gelegen, mijn fluit steeds dieper in de kleine kut stampend, en ondertussen de andere aframmelend muilperen gevend, en met de vuist op haar jonge tieten slaand. Tenslotte kón ik niet langer weerstaan, ik voelde dat het zaad in gulpen zou gaan stromen. Toen hield ik op, bleef onbeweeglijk liggen, alleen nog aan de tepels trekkend van de andere. Nooit heb ik langer en intenser genoten, het heeft minutenlang geduurd eer mijn zaad uit de kop naar buiten spoot. Minutenlang heeft het ook geduurd eer ik alles kwijt was. Ik was waanzinnig van genot, en gilde en brieste als een bezetene. >>>

 

     13     hij. Helena  <  hij. Daar hadden ze het allen in het lang en het breed over. Helena M3

     14     mocht, maar dan alleen met ouwe wijven.  <  mocht, wijven schoppen onder d’r kont te geven, maar ouwe dan. M3

     15     worden, wat  <  worden… wat M3

     17-18  onbeweeglijk, alleen haar eigen klitoris  <  onbeweeglijk alleen zachtjes haar eigen clitoris M3

     19     ze met  <  ze ondertussen met M3

     20     smeerlapperijtje van vroeger,  <  smeerlapperijtje M3

     21     de fluit  <  hun fluit M3

     22     Maar  <  maar M3

     24     heen en ontdekte  <  heen, wie van de kinderen ze hiervoor zou uitkiezen. Ze ontdekte M3

     24-25  dat met de benen open onder tafel lag.  <  dat onder tafel lag, met de benen open. M3

     26     lieten  <  deden M3

     27     Begeesterd  <  Opgewonden M3

     27-29  de verhalen die ze aanhoord had, lag Noëlla daar zo heet als een teefje en deed ze zich tussen de witte kousjes de muis likken  <  hun verhalen hadden ze niet voortdurend op de kinderen gelet. Het was trouwens ook haar taak niet. Nu ontdekte Marina, dat Noella daar onder tafel zo heet lag als een teefje, en zich tussen de witte kousen de muis deed likken M3

     30-31  kloten van de  <  kloten de M3

     32     vleide zich  <  ging zich M3

     33     Noëlla  <  Noella M4  <  Noëlla M3

            neer,  <  neervleien, M3

            mond  <  mond, M3

     34     woordjes  <  woorden M3

     35     betasten? Kijk  <  Betasten?... Kijk M3

     36     die stijve  <  de stijve M3

677  1-2    Jawel, zei Noëlla, zeker om ook mij op de slagvelden van

Waterloo te brengen?  <  Jawel, zei Noella, zeker om ook mij op de slagvelden van Waterloo te brengen? M4  < [ontbreekt] M3

     2      Marina wenkte  <  Ze wenkte M3

 

676, 11 –

677, 3 M3     Terwijl hij dit alles vertelde zat Marina op zijn fluit, eveneens onbeweeglijk blijvend, en alleen zachtjes haar eigen clitoris strelend. Het verhaal van de generaal, wiens fluit ze ondertussen met de kut omvat hield, had haar erg opgewonden. Ik hoor graag dergelijke smeerlapperijen vertellen, zei ze, mannen kunnen naar mijn smaak nooit heet genoeg lopen want dan zijn ze in staat tot het vuilste wat men zich verbeelden kan. Zodadelijk wil ik vertellen, zei ze hoe ik eens op straat twee mannen hun fluit heb afgespeeld, maar eerst moet de generaal eens tonen hoe hij in een kleine kut kan binnendringen. Ze keek om zich heen, wie van de kinderen ze hiervoor zou uitkiezen. Ze ontdekte Noella, het dertienjarige meisje, dat onder tafel lag met de benen open. De witte kousen, die tot hoog boven de knie reikten, deden de jonge billen nog begerenswaardiger uitkomen. Opgewonden door hun verhalen hadden ze niet voortdurend op de kinderen gelet. Nu ontdekte ze, dat Noella daar onder tafel zo heet lag als een jonge teef, en zich tussen de witte kousen het kutje deed likken door de tienjarige Paul. Ze slaakte kreetjes van welbehagen, en strekte de hand ondertussen uit om de jonge kloten van Paul te betasten. Marina ging zich naast haar neervleien, kuste haar op de mond, en fluisterde haar allerlei aanhitsende woorden in het oor. Of ze niet liever de kloten van de generaal zou betasten?… Kijk eens wat daar zich bij hem tussen de benen heeft, en terwijl ge heet wordt[?] kunt ge u vasthouden aan zijn stijve fluit. >>>

 

     4-5    ze weet reeds, dat de weide van Waterloo het paardevolk in galop hoort naderen!  <  ze weet reeds, dat de weiden van Waterloo het paardenvolk in galop hoort naderen! M4  <  de velden van Waterloo liggen voor de match klaar! M3

     6      kousjes, en  <  kousjes van Noëlla en M3

     6-7    deze dertienjarige tietjes  <  haar borstjes M3

     7-10   betasten – eigenlijk was Noëlla in haar geheel pas dertien jaar, en wat de tietjes betrof, die waren amper dertien maand – verzocht hem ook nog aan de tepeltjes ervan te plukken, en haar eens lekker in  <  betasten, aan de tepels te plukken en haar lekkertjes in M3

     10     Noëlla  <  Noella M4  <  ondertussen Noella M3

     11     naar jou stijf staat  <  stijf staat naar jou M3

     12     dat het  <  dat verlangt het M3

     12-13  kutje verlangt te  <  kutje te M3

     13-14  niet – of moeten we nog steeds u zeggen? – maar  <  niet, maar M3

     14     Noëlla  <  Noella M4

            inderdaad in  <  inderdaad reeds in M3

     15     witte kousjes  <  benen M3

     16     ook reeds  <  allerlei M3

            ten gehore  <  uit M3

     17     ‘merde, merde, merde’  <  “merde, merde, merde” M4  <  “merde – merde – merde” M3

     20     Noëlla  <  Noella M4

     21     voor zijn  <  naar zijn M3

     21-22  generaal – Van der Missen, zoals u weet -  <  generaal M3

     24     inslaan.  <  inslaan… M3

 

3 - 24 M1         Ze wenkte ook nog de generaal om zich bij hen neer te leggen, liet de kleine Paul tussen de benen van Noella, en verzocht de generaal ondertussen haar borstjes te betasten, aan de tepeltjes te plukken en haar in de mond te zoenen. Marina fluisterde ondertussen: Voel eens hoe zijn lul][?] stijf staat voor u! Voel eens hoe dik zijn [xxx] steeds[?] is, vol zaad dat naar u verlangt en het vuur binnen in uw kutje wil blussen. Noella stond daar inderdaad reeds in vuur en vlam, ze sperde de benen steeds verder open, spande alle buikspieren en bracht allerlei gesmoorde klanken uit. De generaal kon niet langer wachten. Kom schatje, leg u op de knieen met uw kontje omhoog! drong hij aan. Hij duwde Paul tussen haar benen weg, en Noella zelf ging zich zetten zoals haar gevraagd was. De generaal overschouwde alles wat hem geboden werd, het strontholletje, het reeds wijdgeopende kutje. Even aarzelde hij, welk weg hij zou inslaan… >>>

 

     26     de klitoris of dief verder  <  de clitoris verder M3

     27     Noëlla  <  Noella M3

     28     de grot  <  het kutje M3

     29-30  openen, en enkele droppels vocht eruit wegvloeien, alsof ze zinnens was stalagmieten te vormen.  <  openen en enkele druppels likeur naar buiten vloeien. M3

     31     sapje  <  soepje M4  <  sapje M3

     32     eerst had te doen:  <  moest doen, M3

     33     net het ogenblik  <  het eigenste ogenblik M3

     37     pluim, we weten niet waar vandaan, en  <  pluim en M3

678  1      was voor de generaal teveel, hij schoot het  <  was teveel… de

            generaal schoot, het M3

     2      Noëlla  <  Noella M4  <  Noëlla M3

            Merde! zei hij.  <  Merde! M3

 

677, 25 –

678, 2 M1     Maar Marina greep zijn fluit en duwde die tegen het open grotje aan, zorg ervoor dragend daar de clitoris te blijven bewerken. Ze deed het met deskundige wijsvinger en duim, zodat Noella nog verwarder en dierlijker klanken begon uit te stoten. De generaal zag nu het kutje zich helemaal openzetten, en traag de likeur eruit vloeien. Hij wreef de kop zijnen roede met deze likeur in, hield Noella bij de heupen vast en duwde zijn degen van vlees naar binnen. Noella wist niet wat ze moest doen, schreeuwen van pijn of van wellust, want het eigenste ogenblik dat haar bloemetje doorboord werd spoot ze ook haar geil. De generaal gaf haar nu de volle laag, hij duwde met lange halen de fluit voorwaarts, steeds opnieuw voorwaarts, hartstochtelijker, kreunend, schreeuwend, vloekend. Marina greep een pluim en kittelde hiermee zijn kloten. Het was teveel… de generaal schoot, het hele kutje van Noella vol. >>>

 

     3      Marina zelf  <  Marina M3

     3-4    een andere lul  <  een fluit M3

     5      naar hem  <  naar zijn gelaat M3

     6      neer  <  weer M3

     8      volgden,  <  volgden M3

     15     kerel, wat een mooi kindje daar te  <  jongetje, wat voor een mooi kind daar dan te M3

     16     me  <  mij M3

     17     wiegen! Ze  <  wiegen. Waarop weer de eerste: zou [xxxxx] haar kutje ook zo heen en weer wiegen? Ze M3

     18-19  hoe bij haar het schuim reeds over de dijen liep.  <  maar bij haar liep het schuim al over de dijen. M3

     19     bleef aan  <  bleef ze aan M3

     20     O, hoe  <  O hoe M3

            lingerie-zaak  <  lingeriezaak, M3

     21     jonge hoertjes  <  vrouwen M3

     27     behatje  <  behaatje M3

     28     Nu,  <  Nou, M3

     30     duwden  <  drongen M3

     31     pas-hokje  <  pashokje M3

 

3 - 32 M1     Marina zelf was hierbij zo heet geworden, dat ze zo spoedig mogelijk een fluit opzocht. Ze liet zich op deze van de bisschop neer, met haar rug naar zijn gelaat toe. En in lange halen met de hand strijkend beginnend aan de kloten van de bisschop en eindigend aan haar eigen clitoris, vertelde ze hoe haar zekere avond twee mannen volgden, terwijl ze in de winkelstraten wandelde. Ze was toen ook vijftien jaar oud zoals het meisje waarover de generaal verteld had, maar veel heter, onzegbaar heter. De duivel zat toen in mijn kut, zei ze. En ze wandelde dus door de winkelstraten, met die beide mannen op de hielen. Ze hadden het over haar, luidop, met de bedoeling het haar ook best te laten horen. De een zei dat hij heet raakte als hij zo’n meisje van haar ouderdom zag. De ander roemde haar poepje dat ze in de nauwsluitende rok zagen spannen, en hoe heerlijk het heen en weer schoof. Ik zou ze zo eens vóor mij willen zien lopen, helemaal bloot, en dat kontje dan zien heen en weer wiegen. De andere zei: Zou haar kutje nu ook zo heen en weer wiegen? Heetlopend door al die praat bleef ze aan een winkelraam staan toekijken. De beide mannen sloten haar in, begonnen haar te bepotelen en verlangden dat ze voelde hoe stijf hun fluit naar haar stond. Lachend antwoordde ze, dat haar kut honger had naar een paar fluiten, maar niet naar zomaar de eerste de beste… En op haar beurt gaf ze nog heel wat smeriger woorden en uitdrukkingen ten beste. >>>

 

     33     veertig en droegen  <  veertig, en droegen M3

     36-37  het genoemde verlichte winkelraam  <  het verlicht winkelraam M3

679  2      me kut  <  mijn kut M4

     3      pas-hokje  <  pashokje M3

     5      broek,  <  broek! M3

            zei  <  vloekte M3

     7      toch zijkendnat  <  toch maar zijkendnat M3

     9      kont en kut  <  dat alles M3

            hield de  <  hield ondertussen de M3

     10     er aan  <  eraan M3

     11     langs,  <  langs M3

     13-14  smeerlapperijen zomaar op  <  smeerlapperijen op M3

     14-15  halen, waar kleine meisjes die als maagd geboren werden kunnen langskomen?  <  halen? M3

     17     knijpten en knelden.  <  knijpten, knelden en afspeelden. M3

     18     met teugen  <  met volle teugen M3

     19     Haar geil  <  De geil M3

     22     mekaar,  <  elkaar, M3

     23-24  de beide paarse eikels kon strijken  <  de paarse eikels kon strijken, M3

     24-25  klootzakken – ze bedoelde niet de mannen zelf, maar de zak tussen hun benen – beroeren.  <  klootzakken beroeren. M3

     27     U  <  u M4  <  je M3

     28     veel drukte om niets  <  “veel drukte om niets” M4  <  “Veel Drukte Om Niets” M3

     31     ander volschoot  <  ander daar volschoot M3

 

678, 32 –

679, 31 M1    Met aan elke arm een man – ze waren zowat tussen de dertig en veertig, en een ervan droeg een trouwring – sloegen ze een stillere en wat donkerder straat in, met slechts ginder verder een enkel verlicht winkelraam. Ze greep ondertussen met beide handen naar de gulpen, rukte die open en wandelde zo door, in elke hand een fluit. Aan het verlichte winkelraam bleef ze staan, om grondiger te onderzoeken wat ze daar vasthield. Kom, zei ze, speel maar eens mijn kut af. Vier handen tegelijk grepen onder haar rok. Ge draagt zelfs niet eens een broek! vloekte de mannen. Waarom zou ik ze dragen, tartte[?] ze hen … ze is toch steeds meteen zijkendnat van mijn geil. Daar stond ze in de straat, in het licht van het raam, met haar kut en kont bloot, en vier handen die dat alles aan het bepotelen waren. Ze bleef ondertussen de fluiten in handen houden, en ermee slingeren of eraan trekken. Zeker ogenblik kwam een vrouw langs met een kind aan de hand. De vrouw keek dit ontuchtig bedrijf ontsteld aan, en riep hen toe of ze niet beschaamd waren zomaar op straat. Smeerlappen, alle drie! schreeuwde de vrouw hen toe. Als enig antwoord liet ze de kut zien, waaraan de heren aan het grabbelen, knijpen, knellen, en het afspelen waren. Ze viel er bijna bij omver, zo bedwelmde het haar, de geil vloeide rijkelijk over de handen. Ondertussen had ze even opgehouden met de stijve lullen af te trekken, maar nu, naschokkend van deugd, zei ze: Zoudt ge nu in elkaars broek durven schieten? Het kan ons niet meer schelen waar we ons zaad kwijtraken, zegden de mannen. Ze trok hen hierop dichter bij elkaar, duwde de beide fluiten kop tegen kop, zodat ze met een en dezelfde hand aan allebei de koppen kon wrijven, en met de andere hand nu eens deze klootzak en dan weer de andere betastend. De mannen schreeuwden het uit van genot, riepen luidop de smerigste woorden en verwensingen, die aantoonden dat het grote ogenblik naderde. En net toen dat er was, stak ze de twee fluiten in elkaars broek, zodat de een de andere volschoot. >>>

 

     32     klitoris  <  clitoris M3

     33     armen en benen  <  helemaal uit M3

     35     dan!  <  dan, M3

     35-36  verliet de  <  verliet ze de M3

680  3      zodadelijk  <  meteen M3

     6-7    gelegenheid  <  gelegenheid, M3

     10     zorg dragend  <  zorg ervoor dragend M3

            het aankijken  <  haar aankijken M3

     12     nodig had en  <  nodig had, en M3

     18     hij gezworen  <  hij haar gezworen M3

            stijve lul  <  stijfstaande lul M3

     19     weten,  <  weten M3

     22     het!  <  het, M3

     22-23  terwijl hij de duim in wijwater dompelde en  <  [xxxxx xxxxxxxxx] in wijwater en M3

     24     van zijn  <  zijner M3

 

679, 32 –

680, 24 M1    Aan het einde van haar verhaal, liet Marina de clitoris gerust, rekte zich helemaal uit, nog steeds op de stijve lul van de bisschop zittend, en duwde de beide prachtige borsten omhoog, als torens. Toen hefte ze het ene been, en verliet de bisschop, als een amazone die van haar paard stijgt.

Arlette zei dat ze eens ongeveer net hetzelfde had meegemaakt met twee mannen, die ze in een wijde donkere straat had opgemerkt, terwijl ze daar elkanders fluit stonden te bevingeren. Doch ze kon haar verhaal niet ten beste geven, daar Marina zich van de bisschop had meester gemaakt, was Helena zonder partner. Iets wat deze laatste gelegenheid schonk zich wat bezig te houden met de veertienjarige Johan, naar wiens fluit ze reeds de hele avond heet lag. In de armen van de bisschop liggend had ze de smerigste houdingen aangenomen, steeds zorg ervoor dragend dat Johan haar aankijken kon. Ze had de jongen ook voortdurend gevraagd als ze intieme verzorging nodig had, en dan ondertussen zijn klootzak en fluit gestreeld. De jongen liep zo heet als een dragonder, vooral omdat Helena hem in het oor had gefluisterd dat ze zijn eerste zaad wou. Hem even in de ballen knijpend had ze hem ook nog gevraagd of hij ooit reeds geschoten had. Op zijn ontkennend antwoord had ze hem lang en heet gezoend. Dan is het voor mij voor mijn kut alleen, nietwaar? had ze gevraagd. Ze had het hem ook doen zweren met de duim een kruisteken makend op de kop van zijn jonge roede. >>>

 

     25     ondertussen  <  ook M3

     27     fluister- en fluitgesprekken  <  fluistergesprekken M3

     31     kousjes  <  benen M3

     32     pruimeborstjes  <  pruimenborstjes M3

     32-34  Laat Arlette nog wat wachten met haar verhaal, want door het verhaal van de generaal schiet ook mij iets te binnen…  <  Laat mij eerst nog wat vertellen, dat me te binnen schoot door het verhaal van de generaal… M3

     35     En wat hem dan te  <  Wat hem te M3

            was al  <  was dan al M3

            volgt.  <  volgt: M3

681  2-3    opbiechtte en uit haar kut sloeg had  <  opbiechtte had M3

     5      haar zwager  <  de broer van oom M3

     6      zes mannen  <  vijf mannen M3

     8      hield,  <  hield M3

            het vollopen  <  het helemaal vollopen M3

            met door  <  met het door M3

     9      hoorde  <  hoor M3

     11     prijsgaf  <  opbiechtte M3

            helemaal bloot en  <  helemaal bloot, en zei M3

     12     maakt door  <  maakt… Kijk hoe stijf hij staat, door M3

     12-13  aanhoren!  <  aanhoren. M3

     13     Hij zei ook nog, dat  <  Hij zei dat M3

     15     wassen, jij  <  wassen, zei hij, jij M3

     18     paar mummelende ouwe vrouwtjes  <  paar ouwe mummelende vrouwtjes M3

     19     biechtstoel  <  bichtstoel M4  <  biechtstoel M3

            de kleren helemaal  <  zijn kleren nog helemaal M3

     20     mars!  <  mars. M3

     21     sloot.  <  afsloot. M3

     23-24  meteen d’r  <  meteen al d’r M3

 

680, 25 –

681, 24 M1       Doch nu Marina hem verlaten had, en Helena weer met Johan aan het stoeien was, nam de bisschop de twaalfjarige Odile op de schoot, wier kutje men daarstraks gezalfd had. Hij plaatste haar zo, dat ze met het gewijde kutje net achter zijn fluit zat. Het leek hierdoor erop, of zijzelf zo’ n enorm ding tussen de benen, en een dikke klootzak aan haar gat had. Haar in het purpergeschilderde pruimenborstje strelend, zei hij: Laat mij eerst nog wat vertellen dat me te binnen schoot door het verhaal van de generaal…

Hij vertelde dan hoe hij, in de dagen dat hij nog niet tot bisschop was gezalfd, in de hoofdkerk biecht zat. Er was een meisje gekomen, ongeveer van Odile’s ouderdom, en wat die hem allemaal opbiechtte, maakte hem als razend. Het waren de meest ondenkbare beschrijvingen van neukscenes met haar vader, haar oom, en nog een aantal gehuwde mannen uit de buurt. Eens was ze zelfs door vijf mannen na elkaar genaaid, en had ze een leeg koffiekopje onder haar kut gehouden om daarin al het geschotene zaad te laten teruglopen. Het koffiekopje vloeide bijna helemaal vol. Hij begon haar te overvloeken terwijl ze dit alles met het onschuldigste gezichtje van de wereld opdiste, trok zijn kleed helemaal open en zei: zie toe, kleine vuile smerige hoer, hoe razend ge me maakt… Kijk hoe hij stijf staat door uw verhalen. Hij zei dat ze moest meekomen in de sakristij, en dat alleen nog het spoelen met wijwater de zonde kon uitwissen. Wij moeten ons allebei ermee wassen, zei hij, gij uw smerige neukkut en ik mijn verdoemde heete smeerlap van een fluit. Uit de biechtstoel de kerk inkijkend, zag hij dat die bijna helemaal leeg was, met achteraan slechts een paar oude vrouwtjes. Hij kwam uit de biechtstoel, zijn kleed nog steeds helemaal open en de stijve fluit vooruit leidde hij haar naar de sakristij, waarvan hij de deur achter hen afsloot. >>>

 

     25     Ga  <  ga M4

     26     kommandeerde  <  zei M3

     27-28  om al biddend het  <  en al biddend keek ze het M3

     28     in te kijken.  <  in. M3

     30     Jezus-allemachtig  <  Jezus allemachtig M3

     31     gaf hij haar  <  gaf haar M3

     33     hoofdje  <  hoofd M3

     35     de mond  <  haar mond M3

     37     zij  <  ze M3

682  2      schieten  <  schieten, M3

     5      schieten  <  schieten, M3

 

681, 25 –

682, 6 M1     - Kniel nu voor mijn meester en vraag hem vergiffenis voor uw zonden! zei hij.

Daarna duwde hij haar de fluit in de mond en gaf haar meteen klappen in het gezichtje, nu met deze en dan met de andere hand, zodat haar hoofd heen en weer sloeg. Zuig, zuig aan mijn godverdomde smeerlap! beval hij. Toen hij op het punt stond te schieten haalde hij zijn ontzettend lang en stijf geworden roede uit de mond, en wist hij niet meer wat hij deed van hetigheid. Hij beval haar recht te staan, voor hem, en bracht haar dan een zo hevige muilpeer toe dat ze ginder[?] tegen de muur aanvloog, en dat bij hem de fluit erbij heen en weer sloeg, zó hevig, dat het zaad eraan ontsprong. Hij stond nog steeds te schieten, als ze kwam rechtkruipen, de afdruk van zijn hand op haar wang.

Dat is het plezierigste wat bestaat! riep hij uit… Zomaar te schieten, terwijl ge een van die kleine smerige hoeren aan het aframmelen zijt. >>>

 

     7      uitgestrekt, de mooie kont omhoog. Ze hield  <  uitgestrekt, hield M3        

     13     onze aanwezigheid  <  onze vereerde aanwezigheid M4

     14     spat.  <  spat! M3

     15     zou  <  zou, M3

     17-18  het rustig kon doen waar ze bijzaten.  <  het mocht doen waar ze allen bijzaten. M3

     18     mond, als een die stilte verlangt:  <  lippen en zei: M3

     20-21  help me even schijten  <  kom me even helpen schijten M3

     26-27  hield hem met beide armen omsloten,  <  hield de rechtstaande jongen omsloten met beide armen, M3

     28     zich aan het sleutelgat ontvallen  <  daar aan het sleutelgat, zich ontvallen M3

     29     Helena, met de stijve wiebel van  <  Helena, gehurkt boven op de stoel met de fluit van M3

     30     en traag  <  en er traag M3

            een worstje  <  zich een even wiebelend worstje M3

            vallen  <  ontvallen M3

 

7 - 30 M1     Helena lag op de buik uitgestrekt, hield met beide handen de beurs van de veertienjarige Johan omvat, strikte er een lint omheen en kuste ze behoedzaam. Ondertussen liet ze zich het gat likken door de tienjarige Benny, wiens gouden kruisje op zijn borst tegen de wangen van haar kont aankittelde. Zij duwde Benny weg, keerde zich naar de bisschop toe, en zei: “Doe het dan nu eens, waar we allen bijzijn, zodat we eveneens kunnen genieten… Hier neem Benny, en geef hem zo harde klappen dat het zaad u uit de fluit spat!”

- Straks, zei de bisschop… Straks dan, laten we eerst nog het verhaal van Arlette aanhoren, dat ze daarnet ten beste wou geven.

Goed dan, zei Helena, laat Arlette maar beginnen… doch ik moet mij ondertussen even verwijderen. De anderen zegden dat ze zich niet hoefde te verwijderen, dat ze het mocht doen waar elkeen bijzat. Helena schudde het mooie hoofdje. Ze stak een vinger op, legde die over de lippen en zei: Sst… ik moet schijten. Lachend keerde ze zich van hen weg, riep Johan en zei: Kom, jongetje, kom mij even helpen schijten! En met de knaap, wiens roede [xxxxxxxxxx] gezwollen stond, verdween ze. Wat achter de deur gebeurde zag niemand… behalve dan de negenjarige Nellie, die zich met het oog aan het sleutelgat ging plaatsen. Zij zag hoe Helena gehurkt boven een stoel ging zitten, op zodanige wijze dat ze de fluit van de rechtstaande Johan kon in haar kut drijven. Ze hield de rechtstaande jongen omsloten met beide armen, zei hem dat hij zijn fluit moest afspelen en haar kut en… O! liet de kleine Nellie, dan aan het sleutelgat, zich ontvallen. Zij zag hoe Helena [xxxxxx] boven op de hoge stoel gehurkt zittend, met de fluit van Johan in haar kut, het stronthol helemaal opende en begon te schijten. >>>

 

     34     nog wat  <  echter wat M3

            krijgen  <  hebben M3

35-683,1    verlangde het van de tienjarige Paul, die de mond werd volgegoten met sterke en bedwelmende drank, om hem daarna in een fonteinstraaltje in haar mond over te brengen. Verzadigd vertelde  <  verlangde, dat de tienjarige Paul de mond werd volgegoten met de sterke bedwelmende drank, waarvan elk reeds overdadig genoten had. Hij moest het in de mond houden en in een fonteinstraaltje het in haar mond overbrengen. Op deze wijze verzadigd zijnde vertelde M3

683  2      thuis  <  in huis M3

     6      naaldhakken  <  hoge hakken M3

     7      oerwoud van steen  <  oerwoud-van-steen M3

     9      een hete kattin  <  een kattin M3

            was gekomen.  <  was aangebroken. M3

     10     straat sloeg  <  straat komend, sloeg M3

            open. Het  <  open en wandelde ze zó door. Het M3

     11     ongewoon  <  vreemd M3

            avondlucht te voelen tegen  <  avondlucht tegen M3

     12     tieten en buik.  <  tieten, buik en kut aan te voelen. M3

     12-13  Een zacht windje speelde door de haren boven d’r kut.  <  [ontbreekt] M3

     13-14  plots twee  <  plots die twee M3

     16     kregen?  <  kregen. M3

            ik loop  <  ik hier loop M3

     19     Kijk, riep hij, ik heb mijn vriendje hier bij zijn kloten.  <  [ontbreekt] M3

     19-20  Ze ontdeed  <  Ze wandelde door, ontdeed M3

     20     zich aan over  <  zich over M3

     21     slepen.  <  aanslepen. M3

     22     keek nog even over  <  keek over M3

     23     vast,  <  vast M3

            beide rotzakken  <  mannen M3

     23-24  haar dan toch tenminste nakeken.  <  haar nakeken… M3

     24     af  <  af, M3

     25     eindelijk  <  tóch M3

 

682, 31 –

683, 26 M1    Arlette lag dat ogenblik in de armen van de bokser, met elkaars tong in de mond. Ze maakte zich los uit de omarming, doch wou eerst wat te drinken krijgen vooraleer met haar verhaal uit te pakken. Zij verlangde hiervoor, dat de tienjarige Paul de mond werd volgegoten met een sterke bedwelmende drank waarvan allen reeds overvloedig genoten hadden. Hij moest het in de mond houden en het dan in de hare overbrengen. Nadat zij op deze wijze verzadigd was geraakte, verhaalde ze dan hoe ze zekere avond als zestienjarige zo heet liep, dat ze het in huis niet langer kon uithouden en op straat liep om de eerste de beste fluit in haar kut te krijgen. Ze had zich helemaal uitgekleed, met alleen nog hoge zwarte kousen en schoentjes op hoge hakken aan, en daarover dan een mantel geslagen. Het wond haar op, te bedenken dat ze de mantel kon openslaan en hierdoor naakt door de straat te lopen, als een teef die heet liep. In een wat donkere straat komend, sloeg ze inderdaad de mantel open en wandelde ze zó door. Het was een vreemd hittig gevoel, de avondkoelte tegen haar blote tieten, buik en kut aan te voelen. Even streelde ze ook de kut, al verder wandelend. Tot ze dan plots die twee mannen opmerkte, die in een portiek met elkaars fluit stonden te spelen. Ze bleef toekijken, vragend of ze niets smerigers wisten te bedenken. Kijk, smeerlappen, hoe ik hier heet loop naar zaad! terwijl gij het goed vruchteloos verspillen. Ze willen haar eerst nog niet. Wij hebben geen kut nodig! riep de ene vloekend. De andere vloekte eveneens wat, dat hij kloten moest gewaar worden als hij ergens tussen een paar benen greep. Vort dan, smerige honden! zei ze. Ze ging door, ontdeed zich van de mantel, die ze achter zich liet aanslepen en liep zo door in de straat, helemaal naakt, met alleen nog die zwarte kousen om de benen. Ze keek nog even achter zich, stelde vast dat de mannen haar nakeken en blijkbaar niet best wisten of ze haar zouden volgen, ja dan neen. Kom mee! riep ze… Speel elkaars fluiten af, terwijl ik mijn kut afspeel. Dit voorstel bekoorde hen.

 

     29     ze, ik  <  ze tot de beide mannen, ik M3

     29-30  vóór ik mijn kut kan afspelen.  <  vooraleer mijn kut te kunnen afspelen. M3

     30     neer,  <  terzijde, M3

     32     mooie poten  <  benen M3

            glas aan,  <  glas van het verlichtte raam M3

     33     naar beneden. Ze  <  naar beneden, ze M3

     34     eigen dure kousen  <  eigen mooie kousen M3

     35-36  met de kut reeds naar de mannen toe  <  zich naar de mannen toekerend M3

684  1      de mannen  <  de beide mannen M3

            meegemaakt.  <  gehoord. M3

     3      vingers in  <  vingers diep in M3

     4      en die diep  <  en ze er in M3

     5      vooruit en benen  <  vooruit, benen M3

     6      riep  <  gilde M3

     8-9    verwarring, want ze wist niet wat voor fluit het eerst te grijpen.  <  verwarring wat voor fluit ze het eerst had te grijpen. M3

     9-10   de kop van de ene fluit  <  een kop M3

     10-11  aangebracht, of het zaad spoot op, tegen haar schaamlippen, dief en baard aan.  <  aangebracht als het zaad reeds opspoot. M3

     12-13  spoot haar kont en billen vol. Vooraan en achteraan vol zaad hangend, sloeg  <  spoot tegen haar kont. Vol zaad hangend, vooraan en achteraan, sloeg M3

 

683, 26 –

684, 14 M1       Ze volgden haar, de fluit uit de broek. En net zoals in Marina’s verhaal – het was door dit verhaal te aanhoren, dat ze zich herinnerd had wat toen met haar gebeurde – bleven ze aan een verlicht uitstalraam staan. Wacht nog wat, zei ze tot de beide mannen, ik moet eerst nog eens zijken, vooraleer ik mijn kut kan afspelen. Ze ging de buik tegen het glas van het verlichte uitstalraam aandrukken, en zijkte erop. Het liep in een straal over het glas naar beneden. Ze moest de benen wijdopenen om haar eigen kousen niet vol te zijken. Toen keerde ze zich naar de mannen. Vooruit, zei ze, waarop wacht ge nog? Trek aan elkaars fluit tot op het laatste ogenblik en kom dan uw smeerlapperij in mijn open kut spuiten. Dergelijke schunnige taal wond de beide mannen zo op, dat ze inderdaad[?] naar elkaars wapen grepen en dat begonnen af te trekken. Zijzelf wreef zich ondertussen met beide handen tussen de dijen – de mantel lag neergegooid op de grond – en terwijl ze de drie vingers diep in de kut stak en die heen en weer duwde, speelde met de andere hand aan de clitoris. De buik vooruit, de benen open, spoot ze haar geil. Haast u smeerlappen, gilde ze… haast u, dat ik uw zaad kan krijgen. Daar ze allebei haast tegelijk moesten schieten, kon ze slechts[?] één fluit meer de kut krijgen. Iets te laat ervoor, want de kop was nog niet eens in haar kut als het zaad reeds eruit spoot. De andere man liep achterom, en spoot tegen haar kont.. Vol zaad hangend, vooraan en achteraan, sloeg ze de mantel weer om de schouders en liep ze door. >>>

 

     18     poer  <  zaad M3

     21     Arlette  <  Arletta M4

     23-24  ‘hoe ik geneukt werd door moeders echtgenoot’  <  “hoe ik geneukt werd door moeders echtgenoot” M4

     26     kamer naar  <  kamer reeds naar M3

     28     Ingridje  <  Ingrid M3

     30     roede  <  roeden M4

     31     verbergen  <  verbergen, M4  <  verbergen M3

     33     verwijderde, en had dan in  <  verwijderde en had in M3

     34-35  hem wel wat méér aan te bieden.  <  hem meer te bieden dan de mijne. M3

685  4      dat ze allen aan  <  dat elkeen M3

            Helena’s  <  Helenas M4

     5      hingen  <  hing M3

     5-6    ‘hoe ik geneukt werd door moeders echtgenoot’  <  “hoe ik geneukt werd door moeders echtgenoot” M4

     8      blik dat ook ons onwel zou doen worden:  <  blik waar ook wij         onwel bij worden: M3

     10-11  aangeboden – vleide ze zich onder tafel  <  aangeboden – keerde ze terug en vleide ze zich onder de tafel M3

     12-13  mijn muis… Ik loop zelf veel  <  mijn kut… ik loop zélf veel M3

     15     bracht de  <  bracht hij de M3

     16-19  69 en de Ieren brengen dat soms in praktijk. De beide lievelingen hadden dit reeds voldoende gevolgd, om te weten hoe het moest. Ze dachten erbij, dat de jongen maar hoeven te piepen zoals de ouderen het zongen.  <  69. Ze hadden dit voldoende gevolgd, bij de ouderen en wisten hoe het moest. Zo de ouden zongen, zo piepen de jongen! dachten ze maar. M3

     22-23  Helena maar verder doorging met haar verhaal ‘Hoe  <  Helena maar verder doorging met haar verhaal “Hoe M4 <  Helena reeds met haar verhaal begonnen was, “hoe M3

     23     enzovoort’  <  enzovoort” M4

     26     tongen  <  tong M3

     27     spoot  <  spoot, M3

     28     zaad  <  zaad, M3

     29-30  dat moest Helena dan maar een  <  dat zou Helena dan een M3

     30     steeds met  <  steeds maar met M3

            uitpakken  <  uitpakken, M3

     31     moment was  <  moment is M3

     32     vooral lui die  <  vooral lui dan die steeds aan M3

 

684, 15 –

685, 32 M1    Gewassen, gepoederd en opgedirkt, de mooie blonde haren opgemaakt, verscheen Helena weer in de kamer. Roodgloeiend in het gelaat daagde ook Johan op, achter haar aan. Zijn fluit stond echter nog steeds als een speer vooruit, een bewijs dat hij nog steeds zijn eerste zaad niet kwijtgeraakt was in de kut van Helena. Helena ging zich weer naast de bisschop neervleien. Ze zei hoe spijtig ze het vond het verhaal van Arlette niet gehoord te hebben, maar in plaats ervoor een eigen verhaal te gehore te zullen brengen. Terwijl ze met dit verhaal begon trok Johan zich op de achtergrond terug, en wierp af en toe een verholen blik naar de veertienjarige Ingrid. Ondanks dat Helena hem steeds had opgeeist, kon hij niet verbergen dat zijn fluit in feite al die tijd naar Ingrid heet had gestaan. Zij was ook zo lief, zo mooi, Ingrid, en wonder genoeg tot nog toe door de mannen gespaard. Hij begreep niet hoe het mogelijk was, dat ze aan hun roede had kunnen ontsnappen. Wat Ingrid zelf betrof, die kon niet verbergen dat ze ook naar Johan heet liep. Ze was jaloers geworden, als ze merkte dat hij zich met Helena verwijderde, en had dan gedacht: Ja, een zeventienjarige kut zal hem wel meer bekoren dan de mijne. Ze stond over de lage tafel heengebogen, om drank te schenken en die rond te dragen. Johan echter kwam achter haar staan, en plaatste zich zo, dat zij zijn stijfgezwollen roede tussen de lichtjes geopende dijen kreeg. Ze keek vlug rond naar de anderen, doch niemand merkte het op. Ze wreef zich even met haar mooie kontje tegen de fluit aan, en nauwelijks hoorbaar fluisterde ze: Zodadelijk, als ik iedereen drank heb bezorgd. Toen dit gebeurd was, en ze in gratievolle gebaren elkeen een nieuwgevuld glas had bezorgd, keerde ze terug, vleide zich onder de tafel neer en ontving Johan in de armen. O, schat, zei ze, ik was daarnet zo jaloers… ik loop zélf zo heet naar u! De beide kinderen begonnen elkaar te liefkozen, te likken, te kussen. Weldra lag Johan aan haar kutje en wreef hij de fluit naar haar mond toe. Ze hadden dit alles reeds meer dan voldoende gezien, en wisten nu hoe het moest. Nog even beet Ingrid in de kop van Johans lul, daarna kroop ze over hem heen, zoende hem, de tong diep in de mond, en bracht met eigen hand zijn speer naar haar kutje. En terwijl Helena reeds met haar verhaal begonnen was daar in de zetel naast de bisschop liet zij zich op de speer neervallen. Ze kreunden van genot, allebei, maar smoorden elkaars kreten door mond aan mond te liggen en met de tong rond te woelen. Het ogenblik dat zij haar geil spoot beet ze hem diep in de lip. Ze kon er niet aan weerstaan. Het bloed ontsprong Johan en zij zoog het op… samen met zijn zaad, dat reeds in haar kutje weelderig opspoot. >>>

 

     34-35  kon uiteindelijk zo  <  moest zo M3

     35     plots zomaar begon te schieten,  <  tenslotte zómaar zou beginnen schieten, M3

686  2      moeders kut  <  moeder M3

            de hare heet te maken  <  háár heet te krijgen M3

     5      Kafarnaüm  <  Jeruzalem M3

     8-9    doch om stiekempjes  <  doch stiekumpjes om M3

     11     zat  <  zat, M3

     13     andere  <  ándere M3 

     15     andere  <  ándere M4

     16     stond  <  lag M3

     16-17  haast hoorde kreunen van teleurstelling, binnen in zijn ziel en kloten, kon  <  haast binnen in zijn ziel hoorde kreunen van teleurstelling, kon M3

     20-21  En nu willen we alleen maar zeggen: eens maakten we ook zoiets mee, en toen zaten we echt als verlamd toe te kijken. Waar  <  Als verlamd zat hij dan toe te kijken. En waar M3

     24     met de blik  <  met een blik M4

     25     Z’n  <  Zijn M3

     26     wel op: m me f fl  <  wel of hij zei: m me f f fl M3

     28     zei ‘  <  zei “M4  <  zei M3

     29     was voor zijn bek,  <  voor zijn bek was, M3

     30     houden’.  <  houden”. M4  <  houden. M3

 

685, 33 –

686, 30 M1       Helena had niet gemerkt, hoe het dan de veertienjarige Ingrid was, die Johans eerste zaad kreeg. Ze vertelde, hoe ze dagenlang heet kon lopen en toch steeds de totale bevrediging uitstellen… Ik moest zo heet lopen, dat ik op de duur haast vanzelf zou schieten. En ze vertelt hoe ze vijftienjarige jaar was geworden toen haar moeder nog hertrouwde. Vrij veel was ze met die nieuwe vader heel alleen in huis, en dan haalde ze allerlei smerige streken uit om hem razend heet naar háar te krijgen, in plaats van naar haar moeder. Nu eens liep ze helemaal naakt door het huis, dan weer ging ze nauwelijks aangekleed in de zetel liggen, of nam ze plaats op de brede vensterbank – de woonkamer was boven – de ene voet erop gesteund, zodat ze met de kut helemaal bloot zat. Hij nam dan eveneens aan het venster plaats, zogezegd om naar de straat te kijken. Doch daar haar blote kut ter hoogte van zijn gelaat was, kon hij alleen daárvoor aandacht hebben. Ze hield ervan, het hem bij dit spelletje zo moeilijk mogelijk te [xxxxxxx]. Als hij aan deze kant van het hoog opgestoken been zat, en volle aanblik op haar muis zou krijgen, veranderde ze als toevallig van houding, en plaatste ze de andere voet op de vensterbank. Hij zag dan alleen de ronding van haar kont mét het besef dat aan de andere de kut open en bloot was. En als hij dan wanhopen ging, kon ze allebei de voeten op vensterbank zetten, zodat hij plots aanblik kreeg op niet alleen de kut, maar ook nog de kont en het strontholletje erbij. Als verlamd zat hij dan toe te kijken. En waar ze eerst nog naar de straat had gekeken, als ene die zich niet bewust was van wat ze prijsgaf, keek hem nu rechtstreeks aan. Zij zag hoe zijn handen beefden. Zij hoorde hem wat stamelen, iets dat haast niet te begrijpen viel. Ze lachte honend, streek even de schaamlippen open, en zei dan, dat het geen spek voor zijn bek was, dat hij de kut van haar moeder had en hij zich daarmee tevreden moest houden. >>>

 

     32     sloeg  <  duwde M3

     32-33  hem met de meetlat uit haar boekentas op de hand.  <  de begerige hand terug. M3

     37     tantalische kwelling als we de Bijbel er mogen aan te pas brengen,  <  ware marteling, M3

687  1      weeral zó  <  wééral zo M3

     2-3    zette hij zich op de knieën erbij neer, het gelaat vlakbij,  <  ging hij op de knieën neerzitten, het gelaat er vlak bij, M3

     6      mogen maggen aanraken  <  mogen aanraken M3

     8      zich zorgvuldig  <  zich traag en zorgvuldig M3

     9      aanvangt  <  doet M3

 

686, 31 –

687, 10 M1       Toch liet ze hem verder kijken,de ogen opengesperd, het speeksel doorslikkend. Hij wou haar aanraken, en dan duwde ze die geertige hand terug. Neen, zei ze… ge moogt wel kijken, maar niets aanraken. Dat werd hem een ware marteling. Toen ze daar een volgende dag weeral zó zat, smeekte hij, op de knieën zittend en het gelaat vlak erbij, ze dan toch eventjes met de lippen te mogen aanraken. Slechts éen enkel kusje, een heel kleintje maar! drong hij aan. Ze weigerde. En tenslotte zei ze, terwijl ze in een traag gebaar over de clitoris streek: Als ge deze hele week niets meer met moeder doet, moogt ge me zaterdag wassen, overal. >>>

 

     11     geworden  <  geworden, M3

     12     hond,  <  hond M3

            een verboden kluif  <  een kluif M3

     13     heet water  <  warm water M3

     14     parfum, badhanddoek en  <  parfum en M3

     14-15  Traagjes  <  Traag M3

     16     mooie naaktheid  <  mooi naaktheid M3

     17-18  zei ze dreigend, de schoollat in de hand.  <  zei ze. M3

     18     vooral  <  nog meer M3

     20     Kleopatra  <  Cleopatra M3

     23     zeepsop ervan weg  <  zeepsop weg M3

     23-24  het doen voorkomen  <  ook doen M3

     24     badhanddoek  <  bandhanddoek M4  <  badhanddoek M3

     25-26  Doch daar was dan de schoollat die hem op de vingeren sloeg,  <  Ze sloeg hem met een bij de hand liggende stok op die vinger, M3

     28-29  komen. Daarna legde ze zich op de buik neer  <  komen, daarna ging ze op de buik liggen M3

     31     katje dat ze ook was,  <  katje, M3

     32     het een been  <  het ene been M3

     33     een poos  <  heel lang M3

     33-34  moest daar niet  <  moest niet M3

     34-35  zorgvuldig het schuim weggespoeld  <  zorgvuldig afgespoeld M3

 

11 - 36 M1    Toen het dan voor hem eindelijk zaterdag was geworden, en hij als een geertige hond om haar heen liep, liet ze hem warm water, zeep en allerlei benodigdheden aanbrengen, ontkleedde ze helemaal en ging zich in haar ganse naaktheid languit op de tafel uitstrekken. Hij waste de schouders, de armen en de oksels, daarna begon hij met bevende hand aan de peervormige borsten wier tepels als lansen opstaken. Ook nog de navel liet ze wassen en daarna ging ze op de buik liggen en liet zich de rondingen van de kont wassen. Ze spreidde hierbij de benen, zodat hij ook het stronthol reinigen kon. Traag, wellustig als een katje, ging ze zich tenslotte weer op de rug leggen, hief ze hoog het ene been en liet ze hem datgene wassen waar hij reeds wekenlang duidelijk merkbaar heet naar liep. Het duurde heel lang, want ze moest niet alleen met zeep gewassen, maar ook nog zorgvuldig afgespoeld en daarna met de badhanddoek droog gewreven. >>>

 

688  11     verzorgen mocht  <  verzorgen had M3

     12     lui op  <  lui en wellustig op M3

     13     vaderlijk  <  gezwollen M3

     15-16  heet als die van de heilige Antonius toen hij op zijn varken zat.  <  hard als een ijzeren staaf. M3

     16     d’r voet  <  haar voet M3

     17     ook nog de eigen lul  <  ook de eigen lul M3

     18-19  met bedoelingen. Namelijk als een echte dinges, een fetichist, of in elk geval toch een smeerlap,  <  met de bedoeling, hierdoor M3

     20     aanschieten. Zoiets wou ze niet, en daarom trok ze de  <  schieten. Vooraleer dit gebeurd was, trok ze echter de M3

 

687, 36 –

688, 21 M1    Toen dat alles dan zorgvuldig gebeurd was, bleef ze gewoon liggen, de armen onder het hoofd, lui uitgestrekt en verlangde ze dat hij ook nog de blonde baard zou kammen, zodat deze hoog en broos opgeschermd stond.

- En hebt ge u dan nooit door hem laten neuken? wilden de anderen weten.

Ook dat was een heel verhaal. Wekenlang heeft het zo geduurd, zei ze. Haast elke dag opnieuw mocht hij haar helemaal wassen en de meest intieme verzorging toebrengen, het uitkammen der schaamharen, en zelfs het bijschilderen der schaamlippen met roze lippenstift. Hij was haast als een slaaf, die aan al haar grillen had te voldoen. Hij gehoorzaamde, alleen nog levend voor haar kut die hij verzorgen mocht. Zekere dag waagde hij het dan toch, de broek te openen. Hij stond haar toen te wassen, terwijl ze lui en wellustig op tafel uitgestrekt lag, met zijn monsterachtig gezwollen lid naar buiten. Zij keek het oogluikend aan, en terwijl hij ook nog haar voeten waste, plaatste ze een ervan op die lul, zo stijf als een stuk ijzer. Hij waste toen niet alleen de voet, maar ook nog de eigen lul, en duidelijk merkbaar met de bedoeling hierdoor tegen de plank van haar voet te kunnen schieten. Vooraleer het gebeurd was trok ze echter de voet terug. >>>

 

     27     knieën neerlag,  <  knieën vóór haar zat, M3

            vingers,  <  vingeren M3

     28     schaamlippen aan, maar  <  schaamlippen maar M3

     28-29  op zijn  <  tegen de M3

     29-30  uit de muis deed lopen.  <  naar de kut bracht… M3

     31     wekenlang  <  dagenlang M3

            fluit,  <  fluit; M3

     32     Haar schrijfgerief wegbergend zei  <  Hierop zei M3

     33     der week  <  van de week M3

     34-35  haar tweede vader en zoveelste smeerlap op  <  de vader en smeerlap op M3

     36     zigeunervuren, en toch  <  vuur, en haar toch M3

     37     d’r eigen lieve  <  d’r lieve M3

            ontdekken. Of  <  ontdekken, of M3

689  1      door haar kutschuim  <  door kutschuim M3

            raken. Elke  <  raken. En elke M3

     2      fluit nakijken, of  <  fluit zien en nakijken of M3

     3      naam nog ongeschonden  <  naam ongeschonden M3

     4-5    kon hij dan eindelijk in je godverdomde en door mij zozeer begeerde lieve en de wereld-vergetende kut zitten? wou  <  is hij dan eindelijk op jou kunnen kruipen? wou M3

     7      legde  <  ging M3

            verhaal op  <  verhaal neerleggen op M3

     7-8    tafel neer,  <  tafel, M3

     9      opengesperd  <  wijdopen gesperd, M3

     14-15  ze hem de broek  <  ze zijn broek M3

     16-17  gebleven – zoals we zegden, in  <  gebleven – in M3

     17     ze toe hem  <  ze hem toe M3

     20     Terwijl  <  En terwijl M3

            voortschreed  <  voorbij schreed M3

     23     heter en heter  <  heter en heter, M3

            toen ze het  <  toen het M3

            zag naderen  <  naderde M3

     24     zou  <  ging M3

     26     godverdomme!  <  godverdomme, M3

     27     langskwam  <  voortschreed M3

     29     godverdomme…  <  godverdomme aan… M3

     30     brandend  <  duivels ontzettend M3

     34     stromen  <  vloeien M3

 

688, 22 –

689, 34 M1    Uiteindelijk beloofde ze hem dan het opperste genot, op waarde dat hij weer de hele week lang niet haar moeder bekroop. Zweer het! zei ze. En terwijl hij op de knieen voor haar zat, twee vingeren tegen zijn kloten opgestoken, bekroop haar een duivelse gedachte die haar kut in opwinding bracht… Ze schreef met blauwe kogelpen haar naam op de purperuitgeslagen kop van zijn sinds dagenlang niet meer gebruikte fluit. Hierop zei ze: Aan het einde van de week kijk ik hem na, en als mijn naam nog steeds erop staat, mag hij mijn kut inkruipen. Iedere nacht moest hij op deze wijze naast haar moeder liggen, heet als een vuur, en toch zijn fluit weigeren uit angst dat ze de naam erop zou ontdekken, of dat die door het liefdespel in haar kut zou uitgewist raken. En elke dag opnieuw, terwijl haar moeder weg was, wou ze de fluit zien en nakijken of haar naam nog ongeschonden erop te zien viel.

- En hoe is hij u dan uiteindelijk op u kunnen kruipen? wilden ze allen weten.

Helena ging zich, voor het slot van haar verhaal, op de lage tafel tussen hen in, neerleggen. De benen spreidde ze open, zodat elkeen kon zien hoe ze in vuur en vlam stond, en met de kut wijdopen gesperd vertelde ze verder… Het gebeurde op een zondagvoormiddag, toen een processie moest langskomen, en ze allebei aan het raam stonden om naar de straat te kijken. Ze ging met de ellebogen op het vensterraam liggen, de kont zo hoog mogelijk opgestoken, de benen wijdopen. Hij kwam achter haar staan, en nadat ze zijn broek geopend had en nagekeken of haar naam nog steeds ongeschonden op de kop van zijn fluit stond, liet ze hem toe de langbegeerde kut binnen te dringen. Maar wéér op een voorwaarde: dat hij daar stil en onbeweeglijk bleef, de fluit zo diep mogelijk en de kloten tegen haar gat aan. En terwijl de engelen, de maagden, de biddende paters, de koorknapen met hun wierookvaten beneden in de straat langskwamen, speelde zij aan haar eigen gezwollen dief. Zij werd heter en heter. En net toen zij het baldakijn zag naderen, met de priester die het allerheiligste droeg, voelde ze dat ze haar geil ging spuiten…

- Ik ga schieten, o god, godverdomme, ik ga schieten! riep ze, terwijl de priester onder het raam voortschreed, de hostie hoog opgestoken. En zich niet meer kunnen intomend schreeuwde ze: Stamp, duw, neuk… ik ben… ik ben godverdomme… aan het schieten! En zo duivels ontzettend heet was ze toen, dat hij maar twee drie stoten in haar kut kon geven, en alle geil uit haar muis naar buiten stroomde, en hij haar meteen reeds helemaal volschoot.

 

     36     meer wijdopen  <  méér wijdopen M3

690  1      tongde haar diep in de mond.  <  zoende haar. M3

     2      vuiligheidjes  <  vuiligheden M3

     3      daar met  <  daar nu met M3

     4      zoende begon  <  zoende, met de tong diep in de mond, begon M3

     7      benen  <  benen, M3

     8      tafel,  <  tafel M3

     8-9    gebracht  <  gemaakt M3

            verhaal. Het  <  verhaal… het M3

            zijn,  <  zijn M3

     10     zaad en  <  zaad, en M3

     13     schiet  <  schiet, M3

     14     aanbiedend – en  <  aanbiedend – o, en M3

     19-20  wildeman die hij ook was, st.. st... stotterde de  <  wildeman die hij ook was, st... st... stotterde de M4  <  wilde, st... st... stootte de M3

     23-24  pateen, die gelovigen te kussen krijgen. Zij zette zich op de hurken, boven  <  pateen, waarop de gelovigen een zoen geven.  Zij ging op de hurken zitten, boven M3

     27     een klein worstje  <  een worstje M3

 

689, 35 –

690, 28 M1    Heet geraakt door dit verhaal van Helena, terwijl ze daar op de lage tafel heerlijk met de kut wijdopen, gaat Marina zich naast haar neerleggen. Zij zoenen elkaar en bewonderen elkaars smeerlapperij die ze reeds uitgehaald hebben. Ook Marina ligt daar nu, met de kut open en bloot, en terwijl ze Helena zoent, met de tong in de mond dringt, begint ze ook nog schaamteloos te zijken. In het begin spuit de warme straal zijk zo uit haar kut, met een boogje omhoog, maar als de kracht van de straal vermindert, loopt hij zo tussen haar benen naar beneden, op het karpet. O mijn liefje, zegt ze, ge hebt me zo heet gemaakt door uw verhaal… Het moet echt prettig zijn het uiterste genot steeds maar uit te stellen. Op dit moment verlang ik naar zaad, zaad, mijn hele kut vol, en toch wil ik het uitstellen. Ik wil dat iemand van die smeerlappen in mijn schijthol schiet, om het even wie! En zich op de buik uitstrekkend, de prachtige kont aanbiedend, vraagt ze wie zijn zaad in haar stronthol wenst te storten. En terwijl zij boven op Helena ligt, en deze kust en streelt, komt de bokser in haar hol zitten. Hij stuwt de enorme fluit in haar schijthol, gaat daar tekeer als een wilde, stoot de meest woeste kreten en gemeenste woorden uit, en schiet zijn kloten leeg in haar hol. Als Marina dan voelt hoe het hete zaad in haar stronthol vloeit, geeft ze Helena nog een laatste hartstochtelijke zoen en vraagt dan aan de bisschop de pateen, waarop de gelovigen een zoen geven. Ze gaat erbij op de hurken zitten, bovenop de lage tafel, de pateen onder haar, en laat het erin geschoten zaad weer naar buiten vloeien. Arlette neemt de pateen, waarop het zaad uit de kont van Marina is gevloeid, en brengt deze bij alle aanwezigen om er even de lippen aan te brengen. >>>

 

     31     bedwingen, wou men voor haar iets  <  bedwingen om zaad in de kut te kunnen krijgen terwijl de priester langskwam met het allerheiligste, wou men iets M3

     33     Arlette  <  Arletta M3

            bisschop…  <  bisschop, M3

            Ik zal  <  ik zal M4

     35     om het  <  om al het M3

            een met  <  een witte met M3

691  1      Ze  <  Zij M3

     3      onderpastoor  <  priester M3

            jammer,  <  jammer M3

     3-4    kerken op zondagochtend zo’n eredienst  <  kerken zó de eredienst M3

     4-5    óók telkens de  <  zelf elke zondagochtend de M3

     9      vingeren  <  vingeren, M3

     10     spreidde  <  sperde M3

     11     dief  <  clitoris M3

     13     Terwijl  <  En terwijl M3

            sakrale  <  heilige M3

     14     plots schokkend van drift al  <  plots al M3

     14-15  van tafel weg, in de  <  van de tafel, op de M3

     15     ochtend  <  dag M3

     15-16  werk hebben  <  werk aan hebben M3

 

690, 29 –

691, 16 M1    Doch om het mooie verhaal van Helena, waaruit bleek hoe ze het opperste genot zo heel lang wist uit te stellen, om tenslotte zaad in de kut te krijgen terwijl de priester met het allerheiligste langskwam, wou men iets speciaals doen. Zij moet onze priesteres worden! stelden Arlette en Marina voor. Goed, zei de bisschop, ik zal haar tot priester wijden, de vrouwelijke priester van onze uitspattingen. Hij stuurde de kinderen weg om al het nodige te halen, en in eerste plaats een witte geborduurde stool, met brede kant afgezoomd. Dit werd Helena los om de schouders gelegd, zodat haar ganse prachtige naaktheid stralend uit dit loshangend priesterkleed te voorschijn kwam. Ze ging zich op de rug over de tafel uitstrekken, en zijn fluit ontstuimig voorwaarts gericht, wijdde de bisschop haar tot priester. Tijdens de hele ceremonie bleef ze zich de kut wrijven en bespelen. Ze wou niet dat haar een man aanraakte, maar bracht eerst twee, daarna drie vingers in de wijdgeopende grot, sperde ze daarin open en duwde ze op en neer, terwijl ze met de andere hand de clitoris streelde. Ik heb een heilige kut, hijgde ze, ik heb de gewijde kut van een priesteres, o godverdomme, wat lig ik hier met de ruige hete kut van een godverdommesse hete priesteres… En terwijl de bisschop de laatste gewijde gebaren maakte, schoot ze plots al haar geil. Het liep in een straaltje van de tafel in de vloer. >>>

 

     19     godverdomme, neem  <  godverdomme! Neem M3

     20     drie en schiet  <  drie, schiet M3

boordevol  <  boordvol. M5-4  <  boordevol… Haast je, dan toch vortzakken! De M3

     22-23  schreeuwde ze…  <  schreeuwde Marina… M3

     23     je wilt  <  Je wilt M4

     24     me bekruipen  <  mij bekruipen M3

     25     anderen fluit spelen  <  anderen hun fluit afspelen M3

            Pandora  <  Pandorre M3

     26     om de  <  en schoof de M3

     27     heen en weer te drijven, tot  <  heen en weer, tot M3

     28     zou bereiken  <  zou gaan bereiken M3

     28-29  aan de  <  voor de M3

     29     laatste st.. st... stoten  <  laatste st... st... stoten M4  <  laatste stoten M3

     31     er zouden  <  d’r zouden M3

            soms onschuldige kinderen  <  soms kinderen M3

     32     toch!  <  toch, smeerlappen! M3

     33     dieper!  <  dieper, dieper! M3

     34     haar schuim  <  haar geil M3

 

17 - 35 M1       De drie mannen stonden heet als vuur, en toch mochten ze Helena niet aanraken. Neem mij dan godverdomme! riep Marina… Neem mij, alle drie, schiet mijn kut boordevol zaad, smeerlappen. Haast u, haast u dat mijn kut volloopt! De bisschop was door dit wijden van Helena het heetst van allen geraakt, bekroop Marina een hele tijd, doch trok zich daarna terug. Vort, smeerlap! schreeuwde Marina… Ge wilt niet schieten omdat ge uw zaad zoudt kunnen spuiten in de heilige kut van Helena. Laat dan de anderen mij bekruipen, geef nu de andere fluiten in mijn ruige hete kut. Hierop bekroop de generaal haar, schoof zijn dikgezwollen roede in lange halen in haar kut heen en weer, tot ze het opperste genot aan het bereiken was. Maar ook hij trok zich terug, plaats makend voor de bokser, die de laatste stoten kwam geven. Marina lag te vloeken van drift. Stort, stort dan toch smeerlappen! schreeuwde ze. Harder, dieper… nog dieper! En terwijl de laatste rilling haar hele lijf doorliep, ze de gezwollen puntige[?] borsten kneep, schoot haar geil in dikke vlokken naar buiten.>>>

 

     36     Marina’s  <  Marinas M3

692  1      er tenminste voor  <  ervoor M3

     3      veldwegel  <  veldweg M3

     5      je plots  <  je zo plots M4

            worden,  <  worden M3

     6      voelde Arlette daar  <  voelde ook Arlette M3

     7      naaktig  <  naakt M3

     8      een of andere  <  een [xxxxxx] M3

     9      gekomen  <  langsgekomen M3

     9-10   heetlopende jonge wijven  <  heetlopende wijven M3

     11     Zomerlust terug  <  Zomerrust terugkeren. M3

     12     in dat Zomerlust  <  in Zomerrust M3

     13     een stevige fluit  <  een fluit M3

     14     Het blotig vijver-  <  Het naakt vijver- M3

            de toestand  <  d’r toestand M3

     17     mini-sjuupje  <  minisjuup M3

     18     dwarsdoor kon kijken.  <  dwars-door kijken kon. M3

     19     hing zoals gezegd toch al helemaal open  <  hing toch zoals gezegd open M3

            dus niets  <  dus niks M4  <  dus toch niks M3

     20     denkend: ik  <  denkend: Ik M3

     22     hond, geen boer zelfs  <  hond zelfs M3

     24     benen open en begon te  <  benen en begon rechtstaande te M3

 

691, 36 -

692, 26 M1    Arlette riep opgetogen: dat vind ik altijd zo opwindend, iets heiligs, of wat ervoor doorgaat, te besmeuren met geil. En ze vertelt hoe ze eens een pastoor zijn fluit deed afspelen, toen ze op een dorp met verlof was en heel alleen langs een veldweg wandelde. Ze was in een naburig meertje weest baden en keerde terug naar haar hotelletje. Al dagenlang verbleef ze daar, en nog steeds had ze geen gelegenheid gehad een fluit in de kut te krijgen. Heet lopend had ze toen, op die veldweg, eerst het bovendeel van de bikini weggenomen om met de tieten bloot te lopen. Daarna had ze ook nog het onderdeel uitgespeeld zich midden op de weg gezet en daar, helemaal naakt, staan zijken. En dit alles alleen in de hoop dat iemand, om het even wie, het kon zien hoe heet zij liep. Het was toen toevallig een pastoor geweest, die haar naderde. >>>

 

 

     27     Eerwaarde  <  Eerweerde M4

            Cloots  <  Suyckerbuyck M3

     28-29  aan – dat dacht hij tenminste – en  <  aan, en M3

     30     zich om de allerlaatste druppel te  <  zich, om de laatste druppels te M3

     31     gaap je  <  gaapt je M3

     32     jonge hoer  <  vrouw M3

     33     gelonk ging ze dicht bij  <  lachje in de ogen en rond de lippen kwam ze bij M3

     34     brevier  <  bidsnoer M3

     34-35  je fluit boven te halen.  <  eens aan je fluit te spelen. M3

     35     z’n  <  zijn M3

            de lul  <  een fluit M3

 

26 - 35 M1    Ze bleef staan, terwijl de laatste druppels zijk aan haar kut ontvielen, en daar hij haar ontzet aankeek genoot ze er intens van. Ze schudde zich, om de laatste druppels kwijt te raken, en zei toen tot hem: Wel, wat gaapt ge me zo aan? Hebt ge dan nog nooit een vrouw zien zijken? Hij stond als verlamd, en lachend ging ze op hem toe, maakte zijn kleed los en bracht de reeds enorm gezwollen fluit naar buiten.>>>

 

     37     woog  <  voelde M3

            benen in de palm van d’r hand en  <  benen en M3

693  1      Eerwaarde bent, want alleen  <  Eerweerde bent, want alleen M5-4  <  eerwaarde bent… alleen M3

     3      speel je  <  speelt je M3

     4      in de ochtend  <  ’s morgens M3

            in de avond  <  ’s avonds M3

     5      zijn meid  <  z’n meid M3

            verweet ze  <  lachte ze M3

     6      eens zelf je kostje beginnen verdienen. Vooruit,  <  eens je kost leren verdienen. Vooruit M3

     8      Trek af  <  Trek ze af M3

     9      es  <  eens M3

            je zaadbakje leeg…  <  je zaad, M3

            me hete  <  mijn hete M3

     12     dief  <  clitoris M3

 

692, 35 –

693, 16 M1    Speel je nu eens af voor mij, zei ze, ge zijt dat toch gewoon. En ze greep zijn hand, legde die op zijn eigen fluit en zei: Trek ze af, geneer u niet, schiet maar eens uw zaad, kom, hier tegen mijn hete kut. Hij trok en slingerde als een bezetene, en schoot een hele hoop zaad tegen haar kut aan. Het hing er in vlokken op, overal, op de baard, op de clitoris, op de schaamlippen. Naakt liep ze toen door, het zaad van de pastoor op haar kut latend. Door dit verhaal is de bisschop zo razendheet geworden, dat hij met de fluit geen weg meer weet. >>>

 

     17     verrukkelijke  <  verschrikkelijke M3

     18     maar alleen  <  alleen maar M4

            met zijn  <  met slechts zijn M3

     19     zo naakt liep als wijlen Adam.  <  volkomen naakt liep. M3

     20     hij zich met de rug naar de gelovigen bevond, durfde  <  hij naar het altaar gekeerd stond, durfde M3

     20-21  zelfs de  <  zelfs even de M3

     21     om dan  <  om daar dan M3

     22     Eens  <  En eens M3

            hij zelfs de mis opgedragen  <  hij de mis opgedragen, M3

     25-26  noemt – ach wat, het kind moet steeds een naam hebben.  <  noemt. M3

     27     diertje  <  dier M3

     31     heerlijk fijn,  <  heerlijk fijn M3

 

16 - 32 M1    Hij vertelt hoe hij steeds met een verschrikkelijke stijve loopt, als hij de mis opdraagt, en bekent dat hij dan alleen maar gekleed is als nu, met slechts zijn purperen mantel waaronder hij volkomen naakt loopt. Soms durft hij die mantel openen, en staat dan voor het altaar met zijn stijve smeerlap hoog opgericht. En soms heeft hij de mis opgedragen, helemaal naakt, nadat de kerkdeuren waren afgesloten. Het was een kleine hoer van zowat zestien, die hem hiertoe verleid had. Zij was een echt[?] beestje van heetheid, die de hele dag door om zaad in haar muis schreeuwde. Ze lag neer op het altaar, de benen open, en met zijn fluit in haar gloeiend hete kut celebreerde hij de mis op haar buik. Tijdens de konsekratie gaf hij haar de hostie in de mond en schoot hij meteen haar kut vol.>>>

 

     33     je mot  <  Je mot M4

     33-34  volspuiten terwijl je  <  volspuiten met zaad, terwijl ge M3

     35     Straks! beloofde  <  Straks, zei M3

            kommunie geven in  <  kommunie in M3

     36     kut,  <  kut geven, M3

            smeerlapperij  <  smeerlapperijtje M3

694  1      die  <  dat M3

     1-2    van de Nihil Obstat,  <  van Rome – de Nihil Obstat, M4  <  van Rome – Nihil Obstat M3

     2      zoiets,  <  zoiets - M4

     5      Onslieveheertje dan,  <  Onslieveheertje, M3

     6      ze in  <  ze als lief heertje in M3

     6-7    ik de rol van Onslieveheertje mocht spelen, haalde  <  ik iets als een onsliefheertje was, haalde M3

     7-8    lekkerste  <  mooiste M3

     10-11  je reinste varkenswoorden  <  je smerigste woorden M3

     11     zodat weldra een  <  zodat een M3

     11-12  schaamteblosje hun  <  schaamteblosje weldra hun M3

     13-14  gezien, een echte, en aangeraakt wat voor elfjarige meisjes verboden vrucht moest genoemd.  <  gezien en aangeraakt wat bij een man door elfjarige meisjes niet mag aangeraakt. M3

 

693, 33 –

694, 14 M1       O, riep Helena opgewonden uit, ge moet ook mij eens volspuiten met uw zaad, terwijl ge de mis opdraagt en mij, uw priesteres, de kommunie geeft!

- Straks, zei de bisschop,… ik zal u de kommunie in uw gewijde kut geven. Maar eerst moet ik nog eens een andere smeerlapperij vertellen, die ik een weinig na het eerste voorval uithaalde. Het was de tijd dat de kinderen hun plechtige kommunie zouden doen, deze van elf jaar, en heet lopend, en alleen eraan denkend mijn smeerlap genot te verschaffen, ging ik de drie mooiste meisjes eruit halen, en bracht ik ze door de gordijnen naar mijn kamer. Ik deed ze hun biecht spreken, begon ze uit te vragen over onkuisheden die ze konden begaan hebben, en gebruikte hierbij de vuilste woorden die ik vinden kon, zodat ze een schaamteblos op de wangen kregen. Ik wou weten of ze reeds een man hadden gezien, en datgene aangeraakt wat zondig is.>>>

 

     17     je mag  <  Je mag M3

            een heer  <  een man M3

            betasten,  <  betasten M3

     17-18  en zeker niet als het een Eerwaarde Heer is.  <  en zeker niet als het een Eerweerde Heer is. M4  <  en de fluit bevoelen als die heet en stijf staat. M3

     19     swaar gesondigd  <  zwaar gezondigd M3

     20     god-in-de-hemel  <  god-in de hemel M3

     23     gemakkies  <  gemakjes M3

     24     nam drie  <  nam toen drie M3

     25     moedermaagd  <  moeder maagd M3

 

14 - 28 M1       Dit hier! zei ik, en ik opende wijd de mantel waaronder ik weer naakt en heet liep. Zoiets moogt ge niet aanraken, zei ik… ge moogt de kloten van een man niet bevoelen en zijn fluit vastnemen als die heet en stijf staat. Ik zei dat ze nu alle drie zwaargezondigd hadden, dat ze geknield moesten liggen en bidden, dat ze zich helemaal moesten uitkleden en naakt op de knieen neerliggen. Hierdoor boden ze nu alle drie hun kontje aan, en kon ik dit rustig, erbij neerknielend, nakijken. Ik nam toen drie hosties en bij twee ervan duwde ik een in het mij aangeboden strontholletje. De derde zat echter een ietsje met de knieen uit elkaar, zodat ik onder het holletje ook nog een groot deel van de muis zag, en bij deze duwde ik met de vinger de hostie in de kleine onbehaarde schaamspleet. >>>

     29-30  dat aan het verhaal van de bisschop nog wat moest volgen.  <  dat er nog wat zou volgen, vanwege de bisschop. M3

        34     stond er  <  stond daar M3

     36-37  borst en het roze strikje rond het pissertje,  <  borst, M3

695  1      Nellie hem de kop der  <  Nellie de kop de M3

     1-2    Benny hem de  <  Benny de M3

     2-3    mis voor de zielerust der zedeloze zondaars op  <  mis op M3

     3      bracht  <  kwam M3

            hostie.  <  hostie brengen. M3

     3-4    legde  <  ging M3

            neer  <  neerliggen M3

     5      plechtig gebaar  <  [xxxxxx] gebaar M3

            d’r kut  <  haar kut M3

     7      me kut!  <  mijn kut! M3

            natte kut.  <  natte kut, godverdomme! M3

 

694, 29 –

695, 7 M1     Allen drongen erop aan, dat hij nu weer de mis zou opdragen, met de fluit bloot. Hij ontdeed zich van de mantel, stond daar volkomen naakt met alleen de hoge zwarte vrouwenkousen aan, en nam een jongen en een meisje als misdienaars. Hij nam de tienjarige Benny, met het gouden kruisje op de borst en het openhangend koorhemdje, en naast hem de negenjarige Nellie, wier schaamsplitje purper was aangekleurd. Terwijl Nellie de kop zijner roede streelde en Benny zijn kloten kuste en likte, droeg hij de mis op. Na de konsekratie kwam hij Helena de hostie brengen. Ze ging neerliggen, en reikte hem de open kut aan. Terwijl hij de hostie naar haar kut toebracht, begon ze te vloeken van heetheid. Godverdomme, ik doe de plechtige kommunie van mijn kut! riep ze uit… Onsheer komt in mijn kut, godverdomme. O wat lig ik hier heet en nat. >>>

     9-10   kut-kommunie  <  plechtige kommunie van haar kut. M3

     10     verlangde  <  smeekte M3

            me stronthol dan.  <  mijn stronthol dan! M3

     12     herinner je, met de  <  herinner je de M3

     13     reikten!  <  reikte! M3

     16     d’r kont  <  haar kont M3

     17     gelaat  <  gezicht M3

     17-18  bewonderen hoe mooi ze was, met Onslieveheer in d’r schijthol.  <  zien hoe ze de kommunie van haar schijthol had gedaan. M3

     19-21  zo heet en zat als een patat, met Jezuske in mijn stronthol! Ik weet niet wat ik eerst aan hoerestreken zou uithalen.  <  heet en zat, met Onsheer in mijn stronthol… o, ik weet niet wat ik eerst zou uithalen aan smeerlapperij. M3

     22     aan. Da’s  <  aan… Dat is M3

     23     lekker,  <  lekker doen M3

     25     moment ervoor,  <  moment, M3

     26     kommunie hebben.  <  kommunie krijgen. M3

            mot je ze?  <  moet je ze hebben? M3

     27     muil  <  mond M3

     28     in me godvlammendste hete  <  in mijn godverdomd hete M3

     31     d’r mond, want wij willen d’r muil wat deftiger noemen.  <  de mond. M3

     32     Benny  <  Bennie M5-4-3

     33     óók met de  <  óók de M3

            zetten  <  steken M3

     33-34  Ingridje bedankte ervoor. Geef  <  Ingridje bedankte ervoor, geef M4  <  Ingridje moest het toch niet hebben, geef M3

            maar liever een  <  maar een M3

 

8 - 35 M1     Ze bleef zo liggen, daarna, de benen open, met de helft der hostie nog uit haar muis, zodat iedereen het kon zien hoe zij de kommunie van haar kut deed. Ik ook! riep Arlette… maar ik moet ze in mijn stronthol krijgen. Ze ging meteen in postuur zetten, de prachtige kont hoog opgestoken, vooral tot haar volle recht komend door de nauwsluitende zwarte laarzen die haar tot haast de helft der dij reikten. Twee kinderen, de achtjarige Jean en de tienjarige Paul, moesten haar de kont opentrekken, zodat de bruine roos van het schijtgat aan elkeen werd getoond. Ook hier stak de bisschop de hostie, slechts voor de helft naar binnen, zodat de andere helft naar buiten kwam en ze haar kont bij elkeens gezicht kon brengen en de hostie laten zien. Ze liep rond, dronken, heet, en riep ondertussen uit: Ik loop hier godverdomme heet en zat, met Onsheer in mijn stronthol… O, ik weet niet wat ik eerst zou doen aan smeerlapperij.

Loop al zijkende rond! moedigde Helena haar aan… dat is altijd zo schandelijk smerig al zijkend rondlopen, en nu kunt ge het doen met erbij nog de hostie in uw kont. En ze wou een verhaal opdissen hieromtrent, maar werd door Marina gevraagd nog wat met dit verhaal te wachten, want ook zij wou eerst nog de kommunie. Waar moet ge ze hebben? wou de bisschop weten. In mijn mond, zei ze, gewoon in mijn mond, maar terwijl uw fluit in mijn godverdommesse hete kut steekt. Ze kwam zich tegen hem aanvleien, duwde de buik zo ver mogelijk vooruit, en bracht zijn fluit in haar kut. Zo stonden ze daar allebei, rechtop, en kreeg ze de hostie in de mond. >>>

 

696  2      kut,  <  kut M3

            niet zo goed  <  een minder best M3

     4      vroeger nog willen  <  voordien willen M3

     5      zekere avond met volle maan met  <  eens met M3

     6      verlicht winkelraam  <  winkelraam M3

     7-8    reeds, zoals men dat zegt, met de ogen uitgekleed had.  <  reeds zoals dat gezegd moet met de ogen had verslonden. M3

     10     zo  <  zo, M3

     11-12  broek om zijn eigen kosmopoliet te laten bewonderen. Ik vond het een heel mooie lul en wou  <  broek. Ik wou M3

     12     komen  <  komen, M3

     12-13  de ene voet  <  mijn ene voet M3

     13-14  ook net andersom  <  ook andersom M3

     14     hem van mijn kant me kut te laten zien.  <  hem hierdoor mijn kut te laten aanschouwen. M3

     14-15  het weekblad Kosmopoliet  <  de krant M3

     15     knieën  <  knieen M4

     16     grijpen  <  grabbelen M3

            wat te  <  wat er te M3

     16-17  kon hij niet genoemd  <  was het niet M3

     17     zomaar meteen met  <  zomaar met M3

     18-19  Het leek hem het bestgeschikt moment om wat over zijn leven te vertellen.  <  Het was het bestgeschikt ogenblik om met zijn levensverhaal uit te pakken. M3

     19     zei  <  vertelde M3

     20     sinds weken  <  sinds twee weken M3

     21     meegaan? Hij sperde  <  meegaan? Graag! zei ik, want hij sperde M3

            me kut  <  mijn kut M3

     22-23  Graag hoor! zei ik, want ik zit  <  Om nog duidelijker te zijn antwoordde ik hem: Ik zit M3

     23     waar ik  <  hoe ik M3

     23-24  heb, of waar de bus heen moet.  <  heb. M3

 

695, 36 –

696, 24 M1       De anderen verlangden nu het verhaal te horen, dat Helena daarnet wou opdissen. Al het gebeurde had haar echter wat in verwarring gebracht, zodat ze zich niet meer best herinnerde over wat het ging. Over dat zijken! herinnerden de anderen haar. Oja! zei ze, ik had het reeds vroeger willen vertellen, toen Arlette ons meedeelde hoe ze eens met de kut tegen een winkelraam stond te zijken… Ik had in de bus tegenover een man gezeten die me reeds met de ogen verslonden had. Onze knieen raakten elkaar, hij wreef zijn knie tegen de mijne aan, plooide een dagblad open en hield het zo dat de anderen in de bus niets merken konden, en opende dan zijn broek. Ik wou hem tegemoet komen, door mijn voet hoog te heffen en hem hierdoor mijn kut te laten aanschouwen. Hij liet de krant over onze benen neer en ging meteen aan het grabbelen. Hij drong met twee vingers tegelijk naar binnen. Ondertussen deelde hij mee dat zijn wijf hem had laten stikken en hij al in geen twee weken meer genaaid had. En of ik met hem wou meegaan, dat hij me zou heet maken zoals ik nog nooit was geweest. Hij sperde ondertussen de twee vingers in mijn kut open en schoof ze traag heen en weer, meteen de clitoris bewerkend met de duim. Ik zit hier nu al zo heet, dat ik niet meer weet hoe ik het heb, antwoordde ik. >>>

 

     25     in de Lange  <  in Lange M3

            143bis  <  143bis M4  <  nr. 143bis M3

     25-26  een huis  <  een oud huis M3

     27     niet met rust laten, en dus haalde ik  <  niet gerustlaten, en dus ik M3

     29-30  Ik kon me verbeelden dat het orgel ‘daar is de bruid!’ begon te spelen.  <  Ik kon me verbeelden dat het orgen “daar is de bruid!” begon te spelen. M4  <  We leken wel een bruidspaar dat naar bed stapte. M3

     30-31  living – want zo noemen ze nu een woonkamer -  <  living M3

     32     je liefje  <  je, liefje M4

     33-34  dat jong kunnen bezijken!  <  op dat jong kunnen zijken! M3

     34     durf  <  doe M3

            niet,  <  niet? M3

     35-36  ik zijn lans nog steeds niet losgelaten had, richtte ik die op het blonde krullekopje. Vooruit, zei ik, zijk  <  ik nog steeds zijn lans vasthield richtte ik die op het krullebolletje, en zei: Vooruit, zijk M3

     36-37  lukte hem niet,  <  lukte niet best, M3

697  1-2    de zijk ging  <  hij zijkte M3

     2      een boog  <  een hoge boog M3

            Krullebolletje  <  krullebolletje M3

     3      straal in  <  straal voor een goed deel in M3

     6-7    zou in dergelijke voordelige omstandigheden een smeerlapperijtje  <  zou dan een smeerlapperijtje M3

     8      bloot kwam  <  bloot was M3

     10     z’n armen  <  zijn armen M3

     11-12  Vuur! riep ik. Alhoewel ik in feite had moeten roepen: Water! En zo gaf ik Anneke, of hoe ze ook heten  <  “Vuur!” riep ik, alhoewel ik “Water” had moeten roepen, en gaf Anneke of hoe ze heten M3

     13-14  me wat in zijn armen.  <  me ondertussen wat. M3

     15     wagenwijd  <  wagewijd M4  <  wagenwijd M3

            het huilen ging. Dat  <  het schreeuwen ging, dat M3

     17-18  neer, streelde mijn stronthol en bevingerde mijn kut, zodat ik  <  neer en bevingerde hij mijn kut, tot ik M3

     19     Hou op, of ik schiet! riep ik.  <  Hou op of ik schiet! riep ik… M3

     20     p’litie in de buurt,  <  p’litie, M3

     22     gulpen in d’r ogen en d’r mond  <  gulpen over d’r ogen, neusje en mond. M3

            op me  <  op mij M3

     24     zou krijgen  <  zou krijgen, M3

     25     smeerlap van een egoïst  <  smeerlap M3

     26     jong,  <  jong M3

     27     samen lekker bedronken  <  samen bedronken M3

 

696, 24 –

697, 29 M1    Aan de volgende halte stapten we af, zijn kamers bleken zich dan in de buurt te bevinden. Ook terwijl we de trap opgingen kon hij mijn kut niet gerustlaten, en haalde ik de fluit uit zijn broek. Zo gingen we de trap op, hij mijn hongerige muis vasthoudend en ik zijn geertige roede. In de woonkamer speelde een meisje van zowat drie jaar op het tapijt. Dat is het jong van die smerige hoer die me liet stikken, zei hij, ik zou er kunnen op zijken. Waarom doet ge het dan niet? wou ik weten, en daar ik nog steeds zijn lans vasthield richtte ik die op het kind, en zei: Kom, zijk maar op! Het ging niet best, zijn fluit stond veel te hoog opgericht, en ook al trachtte ik die zo goed en zo kwaad mogelijk neerwaarts te duwen, hij zijkte in een hoge boog over het kind heen. Zijk gij erop; godverdomme! drong hij aan. Neem me dan op en hou me over haar gezicht, zei ik. Hij hefte hoog mijn rok op, zodat ik met alles bloot was, en nam me dan in de beide armen, mijn kut boven het gezichtje van het kind houdend. Ik hield het hoofd achterover, zocht zijn mond, drong met de tong naar binnen, en gaf aan het kind de volle lading. De straal zijk ging over het hele gezichtje, daar hij me ondertussen wat wiegde, zodat ze er links en rechts kon van krijgen. Het laatste ervan liet ik haar in de mond lopen, want die stond reeds wagenwijd open terwijl ze aan het huilen ging. Toen de laatste druppels uitgestort waren, door me even te schudden, zette hij me op de hurken boven het kind neer, en bevingerde hij daar mijn kut, tot ik ook nog al mijn geil in haar gezichtje ging spuiten. Hou op, of ik schiet! riep ik… Maar ik had meteen spijt, liet hem vingeren, spelen, strelen, en daar vloog mijn geil reeds in gulpen over haar. Hij kroop toen op mij, daar op het tapijt naast het kind, en gaf me zo erg ervan dat ik opnieuw heet ging lopen. Het moment dat ik zaad ging krijgen trok hij zich echter terug, hield de fluit naar het nog steeds wenende kind en spoot eveneens het gezichtje vol. We hebben ons daarna samen bedronken, zijn opnieuw op elkaar gaan kruipen en hebben allebei voor de tweede keer geschoten, maar hij nu in mijn kut en ik over zijn kloten. >>>

 

     30     zijn  <  hebben M3

     36     wat voor verdere st.. st... stoten nog uit  <  wat voor verdere st... st... stoten nog uit M4  <  wat er nog er voor st... st... stoten uit M3

698  1      we  <  wij M3

     3      tot echtgenote  <  tot echtgenoot M3

     4      tot de bisschop. Ik  <  tot de bisschop… ik M3

     5      je bisschoppelijke  <  uw bisschoppelijke M3

     8      zodat  <  zodanig M3

     9      neertuimelde  <  neerlag M3

     11-13  had het jongetje ten eeuwige dage met de lul van Guus in het kontje moeten zitten.  <  had dat jongetje ten eeuwige dage met de lul van Guus in het kontje moeten zitten. M4  <  had Guus daar ten eeuwige dage in de kont moeten zitten! M3

     15     Odile  <  Odile, M3

     16     van nylon  <  van doorschijnend nylon M3

            tekort  <  te kort M3

     17     Nellie  <  Nelly M5-4-3

     17-18  geweest – maar des te heerlijker, want de lichtjes aangeverfde pruimeborstjes spanden er in, en de  <  geweest waarin men de lichtjes aangeverfde pruimeborstjes en ook de M3

     19-20  kwam onder de rand bloot te voorschijn.  <  kon zien. M3

     20     st.. st... stond  <  st... st... stond M4  <  stond M3

     22     dijen  <  benen M3

            stierekloten  <  stierenkloten M4

     23     met een aantal vloeken  <  met vloeken M3

     24     wou weten  <  vroeg M3

     27     ‘ja’  <  “ja” M4

     27-28  st.. st... stamelend  <  st... st... stamelend M4

     30     zaak,  <  zaak M3

 

697, 30 –

698, 30 M1    Wat Marina betrof, die had iets nog veel smerigers meegemaakt, zei ze, met een vent waar zijn achtjarig zoontje bij was. Doch ze mocht niet met het verhaal beginnen, want de anderen wilden nu zelf iets smerigs begaan. Het was de bisschop niet voldoende geweest de hosties in de kut van Helena en de kont van Arlette te steken, hij wou nog méér. Laten wij een onnatuurlijk huwelijk inzegenen! zei hij… laten wij de bokser Guus trouwen met… met… En hij keek rond wie hij hem tot echtgenote kon geven. Helena riep: uw fluit moet het uitwijzen… ik zal u even ronddraaien, en om het even naar wie uw fluit wijst, wordt de echtgenote van Guus. Ze draaide de bisschop even op de hielen rond, maar ze droeg zorg ervoor dat zijn fluit bleef wijzen naar wie ze reeds als echtgenote voor Guus had bestemd: de twaalfjarige Odile. De bisschop stuurde zijn beide kinderen om alles wat voor een huwelijk nodig was, ook een bruidskleedje voor Odile, en twee ringen. Ze keerden terug met een wit kleedje van zeer doorschijnende nylon, waar men de lichtjes aangeverfde pruimenborstjes en zelfs de lichtpaars gekleurde split, nauwelijks met dons begroeid, kon doorheen zien. Naast de bokser Guus had ze zich op te stellen om het huwelijk te laten inzegenen. De lans van Guus stond van pure opwinding te trillen, en in een onbewust gebaar streek hij zich tussen de benen de stierenkloten. Toen volgde de gebruikelijke ceremonie, met vloeken en geile woorden doorspekt. De bisschop vroeg of Guus bereid was met zijn spies de kleine kut van Odile te doorboren. Ja, zei Guus. Daarna vroeg de bisschop aan de kleine Odile of zij bereid was zich de kut te laten volspuiten met het zaad van de bokser Guus. Ook zij antwoordde “Ja”, alhoewel het er wat stamelend en verschrikt uitkwam. Dan zegen ik u, zei de bisschop, en verklaar ik u beiden wettige echtgenoot en echtgenote… verenig u. >>>

 

     32     Odiletje – tot  <  Odiletje. Tot M3

     33-34  Kutiletje – en kwam elkeen eraan  <  Kudiletje. Elkeen kwam eraan M3

     37     Bijbelse  <  bijbelse M3

699  1      te vertellen wisten. <  verteld hadden! M3

     2      betast  <  betast, M3

     4-5    ook meer dan voldoende te  <  ook te M3

     6      het matje  <  de dierenvacht tussen de ligzetels M3

     7      tóch nog iets anders…  <  toch nog wat anders: M3

     9      het bruidskleedje  <  het doorschijnende kleedje M3

     10-11  moest hem  <  moest Guus M3

     11-12  Helena richtte  <  Helena zelf richtte M3

     13     paddestoelkop in de  <  paddestoelkop tot hij tegenover de M3

            vagina,  <  vagina stond, M3

     18     st.. st... stootte  <  st... st... stootte M4

     18-19  bovenaards genot  <  wellust M3

     22     vingeren  <  vingeren, M3

     24     begon ook  <  begon nu ook M3

     25     spannend  <  spannende M3

     29     nam  <  greep M3

     30-31  lopen de kloten  <  loopt het hart M3

     31     zojuist  <  zonet M3

     33     het nog  <  de nog M3

     33-34  vaginatje open  <  vagina zo wijd mogelijk open M3

 

698, 31 –

699, 34 M1    Om de schok niet al te brutaal te laten aankomen, werd eerst het kutje van Odile geprepareerd. Elkeen kwam eraan vingeren, likken, en de clitoris bespelen. Het lieve kind was reeds opgewonden, door de hele avond te aanschouwen wat deze mannen en jonge hoeren zo schaamteloos uitstalden, en de smeerlapperijen die ze erbij verteld hadden. Af en toe had ook een van hen reeds aan haar kontje gespeeld, haar kutje geknepen en betast, of de tepels der piepjonge borsten in de mond genomen. Nu zij echter zo deskundig werd bewerkt, lag ze te wentelen van genot en wist ze niet best meer wat gebeuren zou. Zij kreeg ondertussen ook te drinken, en zat wordend strekte zij zich uit op de grond. Helena nam haar op, ging zelf neerliggen op de lage tafel en nam Odile boven zich, spreidde haar de benen open, trok het doorschijnend kleedje hoog op, en zei tot Guus: echtgenoot, doe uw schandelijke plicht! Het moest Guus geen twee keer gezegd. Hij kwam over beiden neerliggen. Helena zelf richtte zijn monsterige stijve naar het kutje van Odile, wreef de kop tot hij tegenover de kleine opening der vagina stond, en zei: vooruit, godverdomme, stamp maar toe! Even gilde Odile, toen die ontzagwekkende speer naar binnen drong en haar bloemetje scheurde. Ze genoten allen van deze schreeuw en moedigden Guus aan. Hij stootte als een bezetene, kreten van wellust slakend. Het duurde een hele poos, vooral omdat hij bij het toppunt van genot wat milderde, een poosje de fluit onbeweeglijk hield, om zo lang mogelijk van dit twaalfjarig kutje te kunnen genieten. Doch daar Helena haar ondertussen de dief bleef bevingeren werd ook Odile weer heet, vergat ze de pijn van die eerste stoten en begon ook zij wellustige kreetjes te slaken. Aan de hitte van dit al te spannende muisje kon Guus niet langer weerstaan. Zijn fluit werd daarbinnen als afgezogen, en in een laatste vloek begon hij te schieten. Helena had dit zien aankomen, duwde hem vlug naar buiten, gooide de kleine Odile van zich weg, en greep de reeds zaad schietende lul van Guus in de mond. Met de mond ervan vol, ging zij van boven op Odile liggen, opende haar de benen, trok de vagina ervan zo wijd mogelijk open, en spuwde dan het zaad erin. >>>

 

     36     wachten  <  weerhouden M3

700  3      inspireren.  <  inspireren… M3

     8      wreedaardig  <  wreed M3

     11     hoe je, als onschuldig jongetje,  <  hoe je als onschuldig knaapje M3

     12     hoer,  <  hoer M3

     13     maken  <  maken, M3

     15     de buik  <  met de buik M3

            het leek erop  <  het leek erop, M3

     17     toch vast en zeker  <  toch zeker M3

     17-18  tweeëntwintig  <  tweeentwintig M4

     18     er voor  <  ervoor M3

     19     ik verlangde  <  Ik verlangde M3

            zoiets. Ik  <  zoiets, ik M3

     22     aanwrijven  <  wrijven M3

     23     en stijf als hij  <  en zo stijf hij M3

     24     Kijk  <  kijk M4  <  Kijk M3

     25     heb  <  krijg M3

            op en neer  <  heen en weer M3

     26     bracht m’n  <  duwde hem m’n M3

            zijn mond  <  de mond M3

     28     nou es graag, dat  <  nou graag, es dat M3

     30     mooitjes  <  lekker M3

     31     zo ver  <  zover M3

     33     was gestorven  <  was gaan sterven M3

     35-37  gehoorzaam mee begon, duwde ik me verder traag op en neer over de steeds maar stijvere en, geloof ik, ook steeds maar langere lul.  <  inderdaad mee begon duwde ik verder traag heen en weer over de steeds maar stijvere en geloof ik ook langere lul. M3

 

699, 35 –

700, 37 M1       Allen hadden hiervan genoten, zelfs de kinderen. De veertienjarige Ingrid had zich niet kunnen weerhouden aan haar eigen muis te beginnen spelen, en wat de veertienjarige Johan betrof, die stond achter haar aan, en dreef opnieuw nu voor de tweede maal de fluit in Ingrids kleine kut. Marina zei hierop: vooraleer verder door te gaan, moet ik toch datgene vertellen, waarover ik het daarstraks wou hebben… over die man en zijn zoontje. Ze ging hierbij rechtop staan, liet elkeen nog even haar kont kussen, waar men de hostie voor de helft uit het schijthol zag zitten, en zei dat voor haar niets opwindender bestond dan door een man te worden genaaid waar zijn eigen kinderen bijstaan. Zo had ze dus eens een ganse dag met een man doorgebracht, die een achtjarig zoontje bezat, een jongetje dat ze graag eens met volle vuisten had afgerost. Ze hadden zich reeds wat bezopen en liepen allebei heet als vuur. Terwijl hij zijn lege glas op tafel neerzetten ging, duwde ze hem achterover, zodat hij, rechtstaande en de buik ver vooruit, met de ellebogen op het tafelblad moest steunen. Het leek er op of zijn fluit wel een halve meter ver vooruitstak. Ik zorgde ervoor dat zijn zoontje dit zien kon…

- Ik verlangde naar deze smeerlapperij, ik verlangde dat hij zou zien hoe ik op zijn vader kroop, en mij helemaal uitkledend, alleen nog met kousen en schoenen aan, ging ik op de vader kruipen. Kijk toe, kleine smeerlap, zei ik, hoe ik uw vader neuk, hoe ik zijn smerige plezierige[?] fluit diep in mijn kut drijf. Ik duwde me ondertussen traag heen en weer over zijn lans, streelde hem de lenden, duwde mijn tong diep in zijn mond, en naar nog meer vuiligheid verlangend, zei ik: Hij moet ondertussen mijn stronthol uitlikken. Zoiets heb ik graag, dat mijn hol wordt uitgelikt terwijl ik aan het vogelen ben, dan ga ik zo heet worden dat ge zomaar zonder bewegen zult beginnen schieten. Ik had hem zover gekregen, dat niets hem meer schelen kon dan het genot dat ik zijn fluit schonk. Hij gebood het jongetje zich achter mij te plaatsen en mijn stronthol uit te likken en terwijl hij daar inderdaad mee begon duwde ik verder traag heen en weer over steeds stijver wordende fluit. >>>

 

     37     of ik aan  <  of aan M3

            was,  <  was M3

701  1      steeds maar  <  steeds M3

     3-4    alsmaar  <  al maar M3

     4-6    ik wéér een tikkeltje meer, een heel groot tikkeltje meer. Ik hield even op, met me op en neer te  <  ik nog meer… een tikkeltje meer, nog een heel groot tikkeltje meer… Ik hield er even mee op me heen en weer te M3

     6      likte hem in de mond  <  likte in zijn mond M3

     7      deed aan me  <  deed, aan mijn M3

     8      vuillik. Het  <  vuillik, om me in mijn holletje pijn te doen. Het M3

     9      toe… Hij  <  toe, met me mond tegen zijn lippen aan, hij M3

     11     ik in  <  ik zo in M3

     12     zigeunerkamp. Ik  <  zigeunerkamp, ik M3

            haasten,  <  haasten M3

     13     Nou,  <  Nu, M3

            wel,  <  het wel M3

     14     me eens fijn me  <  me fijn eens me M3

Hij krijgt eerst nog een muilpeer, zei  <  Ik geef hem eerst nog een muilpeer, zei M3

     15     z’n fluit  <  zijn fluit M3

     17     dik en stijf rechtop  <  dik rechtop M3

     18     dan  <  dan, M3

     19     paardeding  <  paardending M4

     20-21 die staf van Mozes trillen van verwachting, om weer  <  de lul trillen van verwachting weer M3

     22     komen,  <  komen M3

            hij afwachtend toekeek  <  hij toekeek M3

     23     omvertuimelde  <  omver tuimelde M4

     25     hoe ik  <  hoe zeer ik M3

     26     fluit!  <  fluit… M3

     27     geef hem d’r  <  geef d’r hem M3

     28     de geil  <  je geil M3

     29-30  van me tieten  <  mijner tieten M3

     31     liet  <  deed M3

     34     me geil  <  mijn geil M3

702  2      spoot meteen als een fontein me kut vol.  <  spoot ondertussen,

            als een fontein, binnen in me kut. M3

 

700, 37 –

702, 3 M1     Ik voelde de kop ervan ginder diep in mijn kut zwellen en zwellen, hij vulde er de ganse ruimte ook ik rilde reeds van genot. Toch wou ik nog meer. Ik wou nog duivelser genieten van dit alles, en hield op met mij te heen en weer te schuiven over die reeds monsterachtig lange lans. Ik zoende hem, likte in zijn mond, en zei toen dat zijn zoontje me pijn deed, dat hij het bewust verkeerd deed en me met zijn tong in mijn holletje pijn toebracht. Het is een kleine smeerlap, fluisterde ik hem toe, hij bederft mijn genot, hij doet het omdat ik geen plezier meer zou hebben aan uw fluit… Ik zou hem kunnen een klap in zijn gezicht geven. Terwijl ik dit alles zei raakte ik steeds meer en meer in opwinding, ik moest mij reeds haasten om mijn plan uit te voeren, want mijn geil was reeds beginnen lopen. Ook hem wonden deze woorden op, ik voelde het best. Ik ga hem eerst een muilpeer geven, de smeerlap, zei ik. En traag maakte ik me van zijn fluit los, als een amazona die van haar paard stijgt. Zijn fluit stond daar, monsterachtig dik en opgezwollen, en zo lang haast als van een paard. O, ik liep godverdomme heet en ruig naar dat ding, dat me zoveel genot binnen in mijn kut gaf. Maar ik liet het nog even gerust, en terwijl hij toekeek gaf ik zijn zoontje een zo forse vuistslag dat hij omversloeg en haast tot het einde der kamer rolde. Ik keerde me hierop naar de vader en zei: kijk, hoezeer ik hiervan geniet, godverdomme godverdomme, zie hoe mijn geil me uit de kut begint te stromen. Kom, dan! smeekte hij… kom terug op mijn fluit. Als ik nòg eens zo’n mep mag geven! drong ik aan. Jaja, geef hem ervan langs, sla hem, schop hem, tot uw geil uit uw kut komt spuiten en kom dan weer op mijn fluit kruipen, gromde hij. Lachend, de tepels van mijn tieten stijf gezwollen, mijn kut helemaal open en mijn geil reeds verliezend, deed ik het huilend jongetje terugkeren, en gaf hem dan een zo ferme klap dat mijn vingers diep in zijn wang afgedrukt stonden en hij ergens tegen een kast aanvloog. Mijn tieten sloegen er bij heen en weer, zoals ik uit alle macht die klap toebracht. Ik kon het onmogelijk nog verder uithouden en bekroop nu weer de vader, alleen nog om er mijn geil te spuiten, want tot meer was ik onmogelijk in staat. Nauwelijks zat hij met de kop tot in het diepste van mijn kut of ik schudde en beefde over mijn hele lijf, mijn geil overstroomde zijn klootzak alsof ik erop aan het zijken was, terwijl hij spoot als een fontein. Ik bezwijmde erbij, minutenlang heb ik in hemelse zaligheid op die fluit gelegen. >>>

 

     5      Arlette  <  Arletta M3

            zestien  <  zestien, M3

     6-7    kunnen gaan,  <  kunnen komen M3

     7      als ie dat gewild had  <  als ie gewild had M3

     7      je hem  <  ik hem M3

     8      je zou je  <  ik zou me M3

     9      om aan huis te kunnen komen,  <  om d’r aan huis te komen M3

     12     wagen, een Fiat Spyder, het hoekje om was,  <  wagen het hoekje om was M3

     13     de zetel  <  een zetel M3

     16     zei hij…  <  zei hij, M3

     16-17  met vakantie  <  met me vakantie M3

     18     het andere  <  het ander M4

     19     en die kon hij dus niet  <  en dus kon hij die niet M3

     20     het ene been  <  het ene been na het andere M3

     21     uit als  <  uit, als M3

            poes  <  poes, M3

     21-22  ik inderdaad was  <  ik was M3

     22     smeerpoes,  <  smeerpoes M3

     23     opensprong  <  openviel M3

            tiet met d’r neus naar  <  tiet naar M3

     24     knieën  <  knieen M4

     26     es  <  eens M3

     27     zei ik,  <  zei ik M3

            dagen veel te heet  <  dagen heet M3

 

4 - 28 M1         Nee, dan moet ge u eens laten volschieten, door een vent, waar zijn vrouw bij is! zei Arletta… Ik was een jaar of zestien als in onze buurt een echtpaar kwam wonen, waarvan de man bijzonder knap was. Ik maakte zo vlug mogelijk kennis, en werd al nat tussen de benen als hij me nog maar even aankeek. Zekere voormiddag merkte ik dat zijn vrouw op boodschappen uitging, en liep ik een weinig later bij hem binnen. Ik liet me in de zetel neervallen, en strekte het linker been over de leuning ervan uit, als een die het zich eens makkelijk wil maken. Dat hij hierdoor ver genoeg onder mijn rok kon kijken, wist ik ook wel. Ge ligt daar nogal mooi! zei hij, terwijl zijn ogen diep onder mijn rok keken. Och, het kan nog mooier, zei ik. Meteen legde ik ook nog het rechter been over de andere leuning, hierdoor volkomen mijn kut tonend. Ik liet hem slechts een enkel ogenblik dit vizioen aanschouwen, het been terugtrekkend zoals het in het begin lag. Ik rekte me ook uit, als een luie poes, zorg ervoor dragend dat mijn bloesje hierbij openviel en een tiet naar buiten sprong. Hij kwam zich op de knieen voor me neerzetten, me smekend om het been weer te heffen zoals het daarnet een enkel ogenblik was geweest. Kom, laat ze me zien, drong hij aan, ge loopt toch heet genoeg ervoor. Ik lachte, en zei dat ik al drie vier dagen heet liep, maar dat het me niet snel hetzelfde was wie me bekroop. >>>

 

     29     - Wie  <  Wie M3

     30     - Een  <  Een M3

            aan…  <  aan, M3

            razendheet,  <  razendheet M3

     31     me hand  <  de hand M3

     32     voet en stak  <  voet, stak M3

     33-34  in, om met me tenen tegen z’n zak aan te voelen. En joepie,  <  en voelde met de tenen tegen z’n zak aan. Joepie, M3

     34-35  zodat z’n ding naar buiten wipte,  <  zodat zijn ding vooruitsprong, M3

703  1      beteende  <  betastte M3

     2      me tieten  <  de tieten M3

            purper en vingertoplang  <  purper M3

     3      vooruit. Het  <  vooruit, want het M3

            z’n fluit  <  zijn fluit M3

     4      was, maar  <  was. Maar M3

     8      es  <  eens M3

            mot!  <  mot M3

10                     kreunde, als  <  kreunde d’rbij, als M3

     12     me ingewanden aanschuren.  <  me kut aanwrijven. M3

     13     maar ja  <  maar eens ja M3

     14     een beter  <  een betere M4

            z’n wijf  <  ze wijf M3

     15     drift  <  drift, M3

     16     iets zo  <  zo iets M3

            z’n lippen  <  zijn lippen M3

     17     m’n kloten,  <  mijn kloten M3

     19     Zeezicht,  <  Zeezicht M3

     20     ik moet  <  ik mot M3

     22     kut en  <  kut, en M3

     22-23  goddeheer me ziel, amen! zweerde hij. Ik  <  god-de-heer mijn ziel, amen. Ik  M3

     23-24  m’n vingers  <  mijn vingers M3

     24     z’n rug  <  zijn rug M3

     26     stromende geil  <  lopende geil M3

 

702, 29 –

703, 26 M1       Wie moet ge dan hebben? wou hij weten. Een man die een razendhete fluit heeft, zei ik, en een zak kloten die ik met de hand niet kan omvatten. Ik tergde hem, door mijn voet uit te strekken en die tegen zijn gulp aan te duwen. Hij rukte die dadelijk open, helemaal, zodat zijn ding vooruitsprong, tegen mijn voet aan. Ik speelde er wat mee, ging met de tenen ook nog de zak heffen, en daarna de kop ervan betasten. Zo, met mijn voet op zijn spel, ontknoopte ik mijn bloesje helemaal, en liet allebei mijn tieten zien. Dat het beroeren van zijn fluit me nog heter had gemaakt dan ik al was, zei ik niet. Ik legde me weer met de benen helemaal open, en stond hem toe mijn kut te kussen en te likken. Ik greep zijn fluit en haalde hem hiermee dichterbij. Kom, doe nu maar eens! zei ik. Ik legde me in de meest voordelige houding, met kussens onder mijn kont, en liet hem binnendringen. Hij kreunde van genot, als mijn schede zijn lans omvat hield. Ze omspande die helemaal, ik voelde de stok aan alle kanten tegen de wanden van mijn kut heen en weer glijden. Smaakt ze u? wou ik weten… Hij vloekte erbij, en om hem nog meer aan te hitsen zei ik ook nog: Heb ik een betere kut dan uw wijf? Razend van drift fluisterde hij nog allerlei hete woorden in het oor, met zijn lippen mijn oorlelletje beroerend. Ik schuimde ervan, haakte mijn vingers in zijn rug en antwoordde met nog heter woorden. >>>

 

     27     hoorden de  <  hoorden hoe de M3

            openen  <  geopend werd M3

            wijf  <  vrouw M3

     28     hij onbeweeglijk  <  hij, aarzelend, onbeweeglijk, M3

     29     neer  <  neer, M3

     31     ga je om  <  gaat je dan om M3

     31-32  lekkerheet is in  <  lekker heet in M3

     32     kut?  <  kut is? M3

     35     opzetten en beginnen  <  opzetten, beginnen M3

     35-36  moment  <  ogenblik M3

     37     schuim, me muis piept van de plezierigheid  <  schuim… mijn muis piept erbij van plezierigheid M3

704  2      z’n wijf  <  ze wijf M3

     2-3    schreeuwde ik hem toe: <  beet ik hem in het oor en schreeuwde ik: M3

     4      haal  <  Haal M3

            toedienen.  <  toedienen! M3

     5      wrijvend,  <  wrijvend M3

     5-6    nog es z’n stronthol  <  nog z’n strontholletje M3

     6      zich o  <  zich inderdaad o M3

     7      me muis  <  mijn muis M3

     10     gaf  <  gaaft M4

     11-12  raakten allebei zo  <  raakten hierbij alletwee zo M3

     15     de smoel  <  het gezicht M3

     18     trouwen of zo  <  trouwen en zo M3

            een nog betere  <  al een betere M3

     19     jij maar je borden  <  jij nu maar borden M3

 

703, 27 –

704, 19 M1       We hoorden toen hoe de straatdeur geopend werd. Zijn vrouw keerde terug! Even bleef hij onbeweeglijk in mij, maar ik hield hem vast omsloten, duwde zelf mijn buik op, keek hem diep in de ogen en zei: Naai me, naai me verder!… gaat ge nu om uw wijf ophouden, terwijl het zo godverdommes heet is in mijn kut?

Zijn wijf was daar dan, in de huiskamer, en zag ons op elkaar liggen. Ze wou een grote muil opzetten; ze wou beginnen gillen. Ik hield hem dicht tegen me aan. Ik schuim! riep ik… mijn kut schuimt godverdomme voor u en voor uw hete ruige plezierige fluit. En omdat zijn wijf steeds maar tekeer ging, fluisterde ik hem toe: Geef haar een mep, zodat ze haar bek houdt!… Haal hem even eruit en ga haar een vuistslag geven! Hij trok zich inderdaad terug, en met zijn fluit vooruit, nat van mijn schuim, gaf hij haar een vuistslag dat ze erbij in de hoek rolde. Ik bleef liggen, mijn kut open, lachend ontving ik hem weer. Uw stijve sloeg erbij heen en weer, lachte ik, terwijl ge haar die mep gaaft. Wij waren hierdoor allebei zo over onze toeren heen, dat we het niet meer konden uitstellen. We schoten allebei. Ik ben weggegaan, nog even mijn kut afschuddend boven het gezicht van zijn wijf, dat daar in de vloer lag. >>>

 

     20     Arlette  <  Arletta M3

     21     d’r eigen kut  <  de kut M3

     26     smeerlap!  <  smeerlap, M3

     28     fluit,  <  fluit M3

     32-33  doch die houding alleen maar aangenomen had, om  <  doch alleen maar die houding had aangenomen om M3

     33-34  Kleine hoer  <  Kleine vuile hoer M3

     35     generaal worden  <  generaal zijn M3

705  2      winkelstraten te laveren  <  winkelstraten der stad te kunnen

            laveren M3

            zou nu blijven  <  zou blijven M3

     2-3    en d’r nakijken, en zeggen  <  en zeggen M3

     3      ze dan  <  zij dan M3

     4      op snee nam,  <  bekeek, M3

     4-5    hij van  <  hij meest van M3

     5      beiden, meest begeerde  <  beiden, begeerde M3

     7      borsten als vleespotten van Egypte, de  <  borsten, - echte vleespotten van Egypte – de M3

     10     sloegen.  <  sloeg. M3

     11     begeerlijk,  <  bekoorlijk, M3

     14     onderaan het mosseltje  <  onderaan de ronding van het mosseltje, M3

16                     plaatste zich tussen beiden,  <  plaatste zich tussen beide,  M5-4 <  kwam zich tussen beiden plaatsen, M3

     16-17  vast en  <  vast, en M3

     17     door  <  dóór M4

     22     en nog  <  en ja en nog M3

     23     voor mijn hete  <  voor het plezier van mijn stijve hete M3

     23     Wil je die hete  <  Wilt ge die stijve hete M3

     25     antwoord.  <  antwoord: Ja! M3

     25-26  mooie generaalslul  <  bronstige lul M3

     26     Ingridje  <  Ingrid M3

     27     van z’n worst  <  van zijn worst M3

            muis.  <  muis! M3

     27-28  ik jullie beiden voor  <  ik u voor M3

     29-30  en duwde ze een trouwring aan de vinger.  <  en ook de fluit die er geertig voor rechtstond. M3

 

704, 20 –

705, 30 M1    Arlette was door haar eigen verhaal opnieuw heet aan het lopen. Ze streelde de kut, zich afvragend wat nog meer te bedenken was om in de hoogste vervoering te geraken. Ik zou ook wel willen trouwen, zei ze,… een onmogelijk en godslasterlijk huwelijk, waarbij ge al razendheet wordt terwijl de ceremonie zich voltrekt. Ze wou van de bisschop weten, wat nog méér gebeuren kon. Bedenk gauw iets, smeerlap! zei ze… bedenk iets waarbij mijn mossel helemaal open gesperd raakt. De bisschop antwoordde: Ik zal u de generaal tot echtgenoot geven, en meteen ook nog een der meisjes… ge zult uw echtgenoot delen met nog een der kinderen. Hij keek rond, wie hij zou toevoegen als bruid. Hij ontdekte de veertienjarige Ingrid, die nog steeds over de tafel gebogen stond, alsof ze wou spijs en drank bereiden, doch alleen maar deze houding had aangenomen om weer de fluit van Johan in de kut te kunnen krijgen. Kleine vuile hoer! zei de bisschop, ge loopt veel te heet naar de smeerlap van die jongen… Ik zal u de echtgenote van de generaal maken, samen met Arlette, kom hier!

Ingrid gehoorzaamde. Zij kwam zich naast Arlette plaatsen, om samen met deze te trouwen met de generaal. Toen ze daar allebei stonden, wist de generaal echt niet wie hij meest moest begeren. Arlette was een der mooiste vrouwen die men zich inbeelden kon, met haar prachtige borsten van negentienjarige, de goudrosse haren opgemaakt, de spannende zwarte laarzen tot de helft der dijen reikend. Doch naast haar was het veertienjarige Ingridje al even bekoorlijk, met haar rode laarsjes tot net boven de knie, het jonge bosje schaamharen, boven het heerlijke muisje, en de beide reeds uitdagende borstjes. Hij kwam zich tussen beiden plaatsen, hield met elke hand een kont vast, en ging tussen de billen dóór de kutten betasten. Rechts hield hij de vertrouwde kut van Arlette vast, die hem reeds zoveel hemels genot had geschonken, links had hij het kutje van Ingrid in de hand, en voelde hij hoe vochtig daar was. Nog maar nauwelijks had de bisschop gevraagd of hij ze allebei tot vrouw wilde, als hij, met ver vooruitgestoken fluit, “Ja” antwoordde… Ja, zei hij, ik wil ze allebei voor het plezier van deze stijve smeerlap hier. Wilt ge die stijve smeerlap in uw kutten? vroeg de bisschop, en allebei waren ze daar met hun antwoord: “Ja, wij willen zijn zaad in onze kut, allebei”. Dan verbind ik u voor het hele leven tot zijn wettige echtgenoten, zei de bisschop. Hij zegende de beide geopende kutten, en de fluit die er geertig voor rechtstond. >>>

 

     31     uit,  <  neer, M3

            deden hun  <  deden beiden hun M3

     33     Marina… en  <  Marina… En M3

     35-36  flink had afgerammeld.  <  flink afgeranseld had. M3

            Vertel, vertel! drongen  <  Vertel het! drongen M3

     37     Marina,  <  Marina… M3

            ook bij  <  ook al bij M3

706  2      bokser, de  <  bokser, met de M3

     3      als ze  <  als zij M3

     4      van Guus latend voor wat ie  <  van de bokser latend voor ie M3

     6      – Wel als het mot zal het dan motten  <  Wel als het mot zal ik het dan vertellen M3

     7      pornologisch  <  porniologisch M3

     8      Europa. We  <  Europa… - we M3

            gedwaald  <  gedwaald, M3

     12     waarin  <  waar M3

            ziet zitten  <  zag zitten M3

     14     Nee,  <  Nou, M3

            netjes,  <  netjes M3

     14-15  ze gewoon  <  ze alleen gewoon M4

     18     met rotogen  <  verleidelijk lonkend M3

     19     ik toch  <  ik dan toch M3

 

705, 31 –

706, 19 M1    Marina en Ingrid strekten zich in de zetel naast hun echtgenoot neer. Zij deden beiden hun best het hem naar de zin te maken, want het huwelijk is iets heiligs, zei Marina… en op alles wat heilig is, moet eens flink gescheten worden. Zij dacht terug aan de echtgenote van een man, die ze in zijn bijzijn eveneens bescheten hadden, nadat ze haar ook nog flink afgeranseld had. Vertel het eens in kleuren en geuren! drongen de anderen aan. Laat Arlette het dan vertellen, zei Marina, want die was er eveneens bij. Arlette lag net boven op de bokser, met de mooie roze kont omhoog, zich traag heen en weer duwend, zodat men telkens de reet zag opengaan als zij zich weer ophief. Zij hief zich op, liet de fluit van de bokser als een toren omhoog staan, en na wat drank gevraagd te hebben, vertelde ze hoe ze inderdaad door de stad [xxxxxx] had gelopen, Marina en zij, en in een bar waren geland, waar ze zich aan een tafeltje neerlieten. Aan de schenkbar hield zich een man op, die echt mooi moest genoemd en ook zeer krachtig gebouwd was. Wat echter vooral hun belangstelling gaande maakte, was zijn gulp die helemaal open stond, en waarin zij een glimp opvingen van een sterke en gebruinde roede. Ook hij keek hen aan, en deed geen moeite te verbergen, wat daar in zijn broek hoog opgericht stond. Zij keken eerst wat glimlachend en bemoedigend toe, maar lieten hem ongemoeid. >>>

 

     21     het been  <  het ene been M3

     22     en na  <  en die na M3

            d’r mogelijk een  <  d’r een M3

     23     kiezeltje  <  keitje M3

     24     hempie  <  hemdje M3

     24-25  met veel kant omzoomd  <  met heel veel kant afgezoomd M3

     26-27  kant en ook nog strikjes  <  knopen en nog eens strikjes M3

     28     meteen  <  ondertussen M3

            ogen,  <  ogen M3

     29     nu es fijn aanblik  <  nu volle aanblik M3

     30     dit kant  <  dat kant M3

     30-31  stond aan de schenkbank, verslond me muis met laaiende ogen en  <  stond het aan de schenkbank met laaiende ogen te verslinden, en M3

     32     ding aan  <  ding in zijn broek aan M3

            dat uit z’n broek dreigde te  <  dat dreigde d’ruit te M3

            liet de  <  liet weer de M3

     33     zakken  <  zakken, M3

            Marina,  <  Marina M3

     34     stapten op naar  <  begaven ons naar M3

     35     barzaal  <  bar M3

707  3      hadden liet niet op zich wachten:  <  hadden gebeurde: M3

     5      zich tóch aan  <  zich aan M3

     5-6    verwacht: twee jonge hoeren die  <  verwacht, - of toch wel? – jonge hoeren zoals wij, die M3

     8-10   muis het eerste was wat hem onder ogen kwam. Hij vloekte erbij: godverdommesse hoer, je  <  muis eerst en vooral zijn blik aangeboden werd. Hij vloekte erbij. Godverdommesse hoer! zei hij… je M3

     10     zijn broek  <  ze broek M3

     12     ogen, want  <  ogen – want M3

     13     gezien. Kom  <  gezien – en ook nog om wat anders dat daar onder aan z’n buik uitstak. Kom M3

     15     Vooruit,  <  Vooruit nu, M3

     16     maar eens de vloer nat,  <  maar de vloer nat! M3

     17     niet bijster  <  niet eens M3

 

706, 19 –

707, 19 M1    Arletta, toen goed zestien jaar geworden - terwijl Marina er reeds zeventien was – hief hoog het ene been, zogezegd met de bedoeling zich even van de schoen te ontdoen en die na te kijken. Daarna wrong ze de voet weer erin, die bijna tot op hoogte van de boezem brengend. Ze droeg onder de korte rok alleen een nog korter hemdje, frivool met heel veel kant afgezet, en verder niets, helemaal niets. Ze keek hem ondertussen plots in de ogen, want ze wist dat ze hem nu aanblik bood op de hele kut, tussen al dat witte kantwerk als een pronkstuk versierd. Hij stond het met laaiende ogen te verslinden, en duwde tegen het monsterachtig ding in zijn broek aan. Arlette liet weer de voet zakken, en zei tot Marina dat ze zich even verwijderen moest, en of ze meeging? Ja, ik moet ook dringend eens zijken, antwoordde Marina. Ze begaven zich naar de toiletten, doch op weg erheen hief Arlette reeds de rok, en maakte ze het hele onderlijf bloot. Met de roze kont, tussen kantwerk en [xxxxxx] bloot tentoongesteld, gingen ze de toiletten binnen. Ze liep de afdeling Dames voorbij en begaven zich integendeel naar de afdeling Heren. Daar stonden ze naast elkaar, in het pissijn, rechtop, de benen open, en zijkten ze zoals mannen. Wat ze verwacht hadden gebeurde: de heetlopende man met de open gulp was hen meteen gevolgd. Hij had zich niet aan dergelijk schunnig tafereel verwacht, twee jonge hoeren zoals zij, die daar met geheven rok rechtop, in een pissijn stonden te zijken. Zij stonden bovendien niet naar de witglazuren wand gekeerd, doch naar elkaar toe, zodat Arlette’s zijkende muis prompt[?] zijn blikken aangeboden werd. Hij vloekte erbij, godverdomme, rothoer! zei hij… gij zoudt een man zo in zijn broek doen schieten! Marina keerde zich nu, zijkend, naar hem toe. Zij moesten allebei lachen om zijn uitpuilende ogen, en ook nog om wat onder dat nóg duidelijker uitpuilde. Kom nu, met uw [xxxxxxxx], zegden ze… Zet u naast ons en zijk mee. Ze haalden hem de fluit uit de broek, en richtten die niet naar het pissijn doch naar het midden van de toiletvloer. Vooruit nu, spuit de vloer erg nat! drongen ze aan. Het lukte hem niet, er kwam na veel moeite maar [xxx] een boogje pis eruit. Ik sta hier godverdomme veel te heet om te kunnen zijken, zei hij… Mijn zaad vult reeds alle gaatjes. >>>

 

     25-26  zo heet  <  zó heet M3

     25     Eén Mei  <  Een Mei M3

     28     dan, dat  <  dan dat M3

     29-30  zegden, dat  <  zegden dat M3

     32     lul, en zelfs dát kon hij ons niet meer weigeren. Hij  <  lul en hij liep zo razend naar, dat hij zelfs dit niet meer weigeren kon. Hij M3

     33-34  me reeds helemaal bloot  <  me al helemaal naakt M3

     35     werden. Dat  <  werden, dat M3

     36     kreeg,  <  kreeg M3

     36-37  fluit in plaats van naar de versnelling, om eraan te snokken. Maar  <  fluit om eraan te snokken, maar M3

708  1-2    naar onze uitzending  <  naar uitzending M3

     3      van wit  <  van [xxx] wit M3

     4      ganse kut  <  gans blote kut M3

     5      houden,  <  houden M3

     6      beurt me muis versierden.  <  beurt een omlijsting van me kut vormden. M3

     7      in de  <  voor de M3

     7-8    was er zo van streek door geraakt, dat  <  was toen zelf zo heet erbij geworden dat M3

     9      bloes  <  bloese M3

     10     ook nu kunt bewonderen.  <  nu ook kunt genieten. M3

     11     TV-kloot  <  beroemde TV-man M3

            dat helemaal  <  die helemaal M3

     13     maar ze zou  <  maar zou M4

     15     de smoel  <  d’r smoel M3

            Marinas  <  Marina’s M3

 

707, 20 –

708, 16 M1       Ze bleven met die man rondzwalken in allerlei gelegenheden, dronken zoveel ze konden, gooiden zijn geld weg, en liepen in elk gelegenheid naar de toiletten om met hun kut bloot te staan en zijn steeds langer wordende fluit te zien opspringen van drift. Toch lieten ze hem zo weinig mogelijk aanraken, ze hadden er een duivels genoegen in hem zo heet te maken dat hij tot juist alles in staat zou zijn, als hij maar bevredigd werd. Smerige hoeren, wanneer gaat ge eindelijk wat met mijn fluit aanvangen! smeekte en vloekte hij. Bij u thuis dan, zei Arlette. Godverdomme, ik heb thuis een wijf, stamelde hij… Zoudt ge dan willen dat ik u beiden binnenbreng en onder haar ogen mijn zaad aan u kwijtraak? Ze lachten allebei en zegden: Ja, dat willen we… uw fluit moet voor ons schieten waar zij bij is! Hij liep zo razend naar hen, dat hij zelfs dit niet meer weigeren kon. Hij reed hen in zijn wagen huiswaarts, en daar had Arlette zich reeds helemaal naakt gezet, alleen nog de kousen dragend, en het bandje dat ze ophouden moest. Als hij dit onder ogen kreeg greep zijn hand werktuigelijk naar de fluit om eraan te snokken, doch Marina belette het hem. Wacht tot straks, en kijk nu alleen maar, zei ze. Het wás ook opwindend, dat bandje uit witte nylon, verleidelijk met wat bleekroze kantjes versierd, dat de totaal blote kut omlijstte. Aan weerszijden der kut daalde het lintje neer dat de kousen ophield, hoge kousen die op hun beurt de omlijsting der kut voltooiden. Wat Marina betrof, die maakte reeds haar bloese los, en haalde er de zware en prachtige tieten uit te voorschijn. Zo betraden ze het huis van die hun onbekende man en traden ze zijn vrouw tegemoet. Het mens stond er een paar sekonden sprakeloos bij, maar wou zodadelijk beginnen gillen, dat merkten ze wel. Vooraleer dit echter gebeurd was, kreeg ze reeds zo’n klap in het gelaat, dat ze ervan omver tuimelde. Het was Marina die haar de klap gegeven had, haar machtige  borsten bloot. Hoe vast en stevig ze ook waren, ze waggelden erbij heen en weer. >>>

 

     17     mezelf betrof,  <  mezelf betreft, M3

     18     ik haar een  <  ik nog een M3

     18-19  uit volle macht trappend met me hoge hiel.  <  uit alle macht met de hoge hiel trappend. M3

     20     Vóór  <  Voor M3

     23     de andere  <  de ander M3

     24     raad je  <  raadt je M5-4 <  raadt ge M3

     25     raad je d’rnaast  <  raadt je d’rnaast M5-4 <  raadt ge verkeerd

            M3

     29     kont, ging me gauw over  <  kont, dat de beide roze wangen ervan zo opwindend omlijstte, ging me inderdaad over M3

     30     neerbuigen,  <  neerbuigen M3

     31     afpompend… nog harder  <  afpompend… Nog harder M3

     32     me geil  <  mijn geil M3

            godverdomme  <  godverdomme… M3

            st.. st... stromen  <  st... st... stromen M4

     34     we de  <  we reeds de M3

     34-35  riep ik uit  <  riep ik M3

     35     d’r niets  <  er niets M3

     36     werkte ik me op  <  werkte me zich op M3

709  1      ons avondje-uit  <  onze avond M3

            het wijf, die in  <  de vrouw, die zacht kermend in M3

     2      d’r muil  <  het gelaat M3

     3      kijk! riep ik.  <  kijk! M3

     3-4    kwam me uit me stronthol  <  kon men uit me stronthol M3

     4      worstje neerdalen  <  worstje zien neerdalen, M3

     4-5    dat wijf.  <  dat wijf neerdalen. M4  <  dat wijf neervallen. M3

     5      me gat  <  me het stronthol M3

d’r haren.  <  de haren van het wijf. M4  <  de haren der vrouw. M3

     5-§    ons kleren  <  ons’ kleren M3

     6      bijeen  <  bij mekaar M3

            het huis,  <  het het huis, M4  <  het huis, M3

     6-7    de TV-held  <  die TV-held M3

 

708, 17 –

709, 7 M1     Arlette, alleen aangetooid met dat witte lendenbandje en de hoge kousen, gaf haar nog een schop bij, uit alle macht met de hoge hiel trappend. De vrouw bleef liggen, wenend. Voor haar ogen begonnen ze haar man helemaal naakt te zetten, en kropen ze op hem, eerst Arlette en dan Marina, elk een paar stoten met hun kont gevend en dan de plaats aan de ander overlatend.

De man berijdend zei Arlette: ge moogt raden wie van ons zijn zaad in de kut zal krijgen… raadt ge juist dan krijgt maar een muilpeer meer, raadt ge slecht dan takelen we u eens lekker af. Het was nu weer de beurt aan Marina om de fluit in de kut te krijgen, en tot Arlette zei ze ondertussen: geef haar nog maar eens een klap, dan loop ik dubbel heet. Arlette, nog steeds met dat frivole kantwerk rond de kont, dat de beide roze wangen ervan zo opwindend omlijstte, ging zich inderdaad over de vrouw neerleggen om haar klappen toe te dienen. Nog harder! riep Marina, de man afpompend… Nog harder, want mijn geil is godver… godverdomme… aan het… O, o ik schiet! Arlette haastte zich naar hen toe en duwde haar van de fluit weg. Te laat, daar zagen ze de man reeds hoog zijn zaad schieten. Godverdomme, zei Arlette,… nu heb ik er niets van in de kut! En gauw kroop ze zélf op de nog zaadschietende fluit, en werkte zich dan op en neer, op en neer, in wilde drift, tot ook zij haar geil verloor. Nog niet tevreden over haar avond, ging Arlette over de vrouw hurken, die in de hoek der kamer zachtjes kermend neerlag. Ze zette zich over het gelaat en begon erop te schijten. Marina, kijk! riep ze. Achter haar kut, waaruit nog wat geil naliep, zag men uit haar stronthol, een worstje neerdalen en net aan de mond van de vrouw vallen. Ze kuiste zich het stronthol af aan de haren der vrouw, niet nalatend hierbij eens flink te rukken en te trekken. Daarna zochten ze hun kleren en verlieten ze het huis, de man perpleks achterlatend. >>>

 

     9      wat nog  <  wat er nog M3

     12     tieten  <  borsten M3

            nog  <  nóg M3

     13     tot je wettige echtgenote zoudt nemen  <  tot vrouw en echtgenote gaat nemen M3

     15     viel,  <  was, M3

     15-16  bedenk, hiervoor moesten ze ook nog een andere priester bij de hand hebben.  <  bedenk, ze moesten hiervoor echt een priester hebben. M3

     17     die heel lang  <  die lang M3

            stonden,  <  stonden M3

     20     de hoge zwarte  <  de zwarte M3

     21     de borst  <  zijn borst M3

     26     Ze likten  <  Ze zoenden M3

     30     ga je  <  gaat je M3

 

8 - 30 M1     Er was na dit verhaal een wilde en bronstige sfeer te merken in de kamer van het bisschoppelijk paleis. Koortsig bedachten ze, wat ze nog meer konden doen om zich in smeerlapperij te overtreffen. Helena legde vleiend de arm om de bisschop heen, wreef hem de heetstaande tepels der wondermooie borsten over de mond heen en weer, en zei: Lieveling, ik verlang nog éen onmogelijk ding, dat ge mij tot echtgenote zoudt nemen! De bisschop begon razend te vloeken, omdat deze laatste schanddaad onmogelijk te volvoeren was. Ze moesten hiervoor echt een priester hebben. Hij bracht de hem aangeboden tepels tussen de lippen en likte er wat aan, om zich dan uit de omarming los te maken en driftig heen en weer te lopen. Zijn mantel was blijven liggen, hij liep daar naakt, met alleen nog de hoge zwarte vrouwenkousen aan de benen, het gouden kruis bengelend op de borst, en de stijfstaande fluit wiebelend voorwaarts. Eerst moet ik een van u tot priester wijden, zei hij, en die moet ons dan in de echt verbinden. Neem Johan, stelde Arlette voor, hij zal een heel mooi priestertje zijn. Jaja! drongen de anderen aan, en ze omringden Johan en kusten hem, streelden hem, overal, op alle plaatsen van zijn jonge mooigebouwde lichaam. Ze zoenden hem de kloten, de reet, de fluit, de mond. Helena fluisterde hem in het oor: Ge zult mijn eigen mooi priestertje zijn, dat in mijn kut de mis moogt opdragen… ge zult me met uw gewijde fluit mogen volschieten, elke dag opnieuw. >>>

 

     32     priesterhemd  <  priesterkleed M3

     34     Helena, als Arlette  <  Helena als M3

            Marina,  <  Marina M3

            zuigen.  <  zuigen en de kloten likken. M3

     35     priester!  <  priester, M3

     36     de geil  <  het geil M3

710  1      Eerwaarde Heer  <  Eerweerde Heer M4  <  priester M3

     2      kutten,  <  kutten M3

     3      hunner verborgen holte  <  hunner holte M3

     5      legden zich hiervoor  <  gingen hiervoor M3

     6      neer,  <  liggen, M3

            Ze lagen  <  Zij lagen M3

     7      woelend  <  wroetend M4

            de buik  <  het onderlijf M3

8-9                been over zijn buik heen en greep zijn bisschoppelijke lul die 

            <  been helemaal over hem en greep zijn smeerlap die M3

     10     huwelijk  <  huwelijk, M3

     11     tot wettige echtgenoot  <  tot echtgenoot M3

     13     Monseigneur van Foetreloe  <  de bisschop M3

           15    Wil U  <  Wilt U M4

     16     bisschop, met  <  bisschop, neerliggend met M3

     18     me lul  <  me smeerlap M3

     19-20  godverdomd mooie en deugddoende kut van Helena,  <  godverdomde schone en plezierige kut van Helena M3

     21     zaadschieten  <  zaad schieten M3

 

709, 31 –

710, 25 M1       Er werd een witkanten priesterkleed en alle andere benodigdheden gehaald, om daarmee Johan aan te tooien. De bisschop zalfde hem, zegende hem, wijdde hem tot priester. Zowel Helena als Arlette en Marina kwamen hem aan de fluit zuigen, terwijl ze ondertussen zijn kloten streelden. O, lieveling, nu zijt ge priester geworden, zegden ze… Zegen onze kutten, dat ze mogen dag en dag heet en open staan en het geil er met stromen uit weglopen mag. Met de duim zalfde priester Johan hun kutten, een kruisteken erop makend. Ik zegen uw kut tot in het diepste der vagina, amen! zei hij.

Het ogenblik was nu gekomen, waarop hij de bisschop in de echt moest verbinden met Helena. Beiden gingen hiervoor in de hen bestemde zetel liggen, zij aan zij. Ze lagen het gelaat naar elkaar toegewend, en met hun tong in elkaars mond wroetend. Helena wendde het onderlijf naar hem toe, sloeg het ene been helemaal over hem en greep zijn smeerlap die ze in haar kut dreef. Johan stelde zich voor hen op, volvoerde de hele ceremonie van het huwelijk, en stelde toen Helena de vraag of ze de bisschop tot echtgenoot wou. Ze antwoordde: Ja, godverdomme, ik wil leven voor de fluit van de bisschop die mijn wettige echtgenoot zal zijn, ik wil elke dag urenlang zijn kloten aan mijn kont voelen, zoals ik ze nu voel. Hierop zei Johan tot de bisschop: Wilt ge als bisschop de wandaad bedrijven Helena tot wettige echtgenote te nemen. De bisschop, neerliggend met de kut van Helena aan zijn fluit antwoordde: Ja, godverdomme, ik vaag mijn kloten aan de godsdienst en wil alleen nog leven voor het plezier van mijn smeerlap tussen mijn benen, ik wil alleen nog leven en genieten in de godverdomde schone en plezierige kut van Helena waarin ik nu zit en waarin ik urenlang zou willen zaadschieten als dat maar kon. Toen ze in de echt verbonden waren, begon Helena hem stil en lief te neuken, met trage lange halen, zodat men zijn fluit in haar ganse lengte steeds heen en weer in de kut zag verdwijnen en weer eruit te voorschijn komen.

 

     26     meer  <  méér M3

     26-27  de totale bevrediging  <  de uiterste bevrediging M3

     31     pasgetrouwde  <  pastgetrouwde M4  <  pasgetrouwde M3

     33     op de dierenvacht  <  op het dikke tapijt M3

            Helena’s kut nog  <  Helenas vocht nog M3

     34     Kom, vrienden!  <  Komt, vrienden, M3

     36-37  lekkernij.  <  lekkernij.. M4  <  lekkernij. M3

     37     de eigen  <  zijn eigen M3

711  1      Ook deze  <  Deze M3

     5      terwijl ze  <  terwijl zij M3

     8      Me kut  <  Mijn kut M3

     11     d’r kut  <  haar kut M3

     20     schreeuwen, om eindelijk  <  schreeuwen en eindelijk M3

     21     schieten!... ik  <  sch… sch… o… ik M3

     22     kelk,  <  kelk, M4  <  kelk! M3

Nadat iedereen  <  nadat iedereen M3

     23     nam Arlette  <  ging Arlette M3

            bisschop,  <  bisschop nemen, M3

     25     mooie avond  <  schone avond M3

     27     18 aug. 1987  <  18 aug. 1987. M4  <  18 august 1987, M3

 

710, 26 –

711, 27 M1    Het was niet voldoende, ze wilden nog méér, ze wilden de uiterste bevrediging, allen samen, om in koor te kunnen uitschreeuwen dat ze zaad schoten, geil spoten, bedwelmd en uitgeput van genot neervielen. Arlette zei: laat godverdomme de mannen alledrie elkaars fluit afzuigen, zodat we eens zien wat voor echte smeerlappen ze zijn! Ja, stemde de bisschop dadelijk toe, alleen een man kan een fluit afzuigen zoals het hoort! Hij duwde de tafel terzijde en legde zich neer in de hierdoor vrijgekomen ruimte. Kom, vrienden! nodigde hij de beide andere mannen uit, zijn stijve fluit hoog opgericht. De generaal vervoegde hem onmiddellijk, streelde zijn kloten en nam de gezwollen kop der fluit van de bisschop als een lekkernij in de mond. Ondertussen stalde hij zijn eigen heetstaande smeerlap uit, om deze door de bokser te laten zuigen. Deze laatste aarzelde geen ogenblik, maar legde zich zó dat hij de kring sloot: de paarse kop der roede van de generaal in de mond nemend, bood hij zijn eigen monsterachtige lul aan de mond van de bisschop. Alle drie zogen en smolten[?] ze. De bokser met gesloten ogen om nog dieper te genieten van de strelingen die de bisschop hem toebracht, terwijl hij op zijn beurt de generaal naar het toppunt van genot bracht. De drie jonge hoeren keken het aan, lagen in de smerigste houdingen en streelden elk hun eigen kut. Door de geilste woorden en uitdrukkingen, door vloeken en verwensingen hitsten ze de drie mannen in de vloer aan. Mijn kut jeukt me het hele lijf door, riep Arlette, het lijkt erop of ik een heb tot in mijn keel, en alleen nog de fluit van een paard me helemaal bevredigen kan. Ook Helena schreeuwde de meest ontuchtige praat, terwijl ze met drie vingers binnen in haar kut zat en de dief wreef. We moeten allen tegelijk schieten! zei ze… Dat de kinderen de kelk nemen waarmee de bisschop de mis opdraagt, laten wij daar allen ons zaad en ons geil in schieten. Godverdomme, ja! riep Marina, laten we de hele kelk volschieten… Laat die smeerlappen zich dan wat haasten, want bij mij loopt het al naar het licht… Zuig, smeerlappen, streel elkaars kloten, zodat uw zaad wat vlugger naar de kop van uw fluit kruipt!

De ene na de ander begon reeds te stamelen, zich in bochten te wringen en te draaien, brullende vloeken te schreeuwen en te roepen. Ik ga godverdomme schieten… laat iemand de kelk gereed houden want… o… o… het komt, het komt, ik kan het godverdomme niet langer meer uithouden. Ze keken om zich heen, waar de kinderen bleven om de kelk gereed te houden. Doch haast geen enkele onder hen bleek hiertoe bereid… Johan lag in een hoek Ingrid te neuken als een bezetene, zijn fluit steeds sneller heen en weer dringend in de jonge spannende kut. In de andere hoek

 


[terug]