[terug]

de kleine eva uit de kromme bijlstraat

Variantenapparaat

 

T&M = Tijd en mens (1954)

D1 = eerste druk (1956) [= basistekst Verzameld werk]

D2 = tweede druk (1957)

KO = Kleine omnibus (1967)

MeaV = Menuet en andere verhalen (1974)

VG = Verzamelde gedichten (1979)

VW = Verzameld werk (2006)

 

Het variantenapparaat geeft de verschillen weer ten opzichte van de eerste druk, de basistekst van het Verzameld werk. 

 

p.7

T&M: dinsdag

D1: dinsdag

MeaV: Dinsdag

 

T&M: waarOm is daar een arret

D1: waarom is daar een arrêt

 

D1: een zee

D2: de zee [idem in KO en MeaV]

 

p.8

D1: persoonbeschrijving

KO: persoonsbeschrijving [idem MeaV]

 

D1: en waarom niet de politie / in kennis te brengen

MeaV: en waarom niet de politie in kennis / te brengen

 

p.9

T&M: enigzins

D1: enigszins

[3x]

 

D1: gezichtbedrog

VG: gezichtsbedrog

 

p.10

T&M: der vage gronden

D1: de vage gronden

VW: [de]]der] vage gronden

 

D1: [witregel] ook minder gruwbaar meer mecaniek

KO: [- witregel] ook minder gruwbaar meer mecaniek [idem MeaV]

 

p.11

T&M: worden meegenomen

D1: wordt meegenomen

 

T&M: de wetsdokter er omheen

D1: de wetsdokters er omheen

 

p.12

D1: gewurgd
D2: gewurgde [idem in KO en MeaV]

 

T&M: doodstrijd

D1: doodsstrijd

 

p.14

T&M: een gat waaraan men nog moet wennen.

D1: een gat waaraan men nog moet wennen

 

T&M: [witregel] zondagavond verlaten avond

D1: [witregel = op volgende pagina] zondagavond verlaten avond [idem D2]

KO: [- witregel] zondagavond verlaten avond

 

p.15

T&M: [witregel] nog dezelfde avond de onrust

D1: [witregel = op volgende pagina] nog dezelfde avond de onrust [idem D2]

KO: [- witregel] nog dezelfde avond de onrust [idem MeaV en VG]

 

p.16

T&M: van de kromme bijl en andere straten

D1: van de kromme bijl- en andere straten

 
D1: geval
KO: geval [ idem MeaV]

T&M: knieen

D1: knieën

 
D1: geval
KO: geval [idem MeaV]


D1: onbevangen

KO: ombevangen [zetfout, idem MeaV]

 

p.17

D1: geef ons heden

D2: gaf ons heden [idem KO en MeaV]

 

p.18

T&M: fluisterend

D1: fluisterende

 

p.19

T&M: [witregel] persoonbeschrijving

D1: [witregel = op volgende pagina] persoonsbeschrijving [idem D2]

KO: [- witregel] persoonsbeschrijving [idem MeaV en VG]

 

D1: geVal

D2: geval [idem KO, MeaV en VG]

 

p.20
D1: deze vogel
D2: deze voghel
KO: de voghel [idem MeaV]

 
D1: een vogel
D2: de vogel[idem KO en MeaV]

 

p.21
T&M: belangrijke
D1: belangrijkste

 

D1: nog andere feiten

D2: nog ander feiten [idem KO en MeaV]

 

p.22

D1: enigzins

D2: enigszins [idem KO, MeaV en VG]

VW: [enigzins]]enigszins]

 

D1: men ziet
MeaV: met ziet [zetfout]

 

D1: [witregel] het alibi wordt duchtig

VG: [- witregel] het alibi wordt duchtig

 

D1: tenslotte

KO: ten slotte [idem MeaV]

 

p.23

D1: patient

MeaV: patiënt

 

D1: manoeuvers

KO: manoeuvres [idem MeaV en VG]

VW: [manoeuvers]]manœuvers]

 

D1: [witregel] iets is er dat niet klopt

MeaV: [- witregel] iets is er dat niet klopt

 

T&M: mahomed

D1: mohamed

 

p.24
D1: hij zegt
D2: zegt hij [idem KO en MeaV]

 

T&M: mahomed

D1: mohamed

 

D1: beiden
MeaV: beide

 

D1: [witregel] toch wordt hem nog gevraagd

MeaV: [- witregel] toch wordt hem nog gevraagd

 

p.25

T&M: zo maakt swartenberg de prof de rechters uit

D1: zo maakt swartenbergh de prof de rechters uit

 

D1: onSCHULD
MeaV: ONSCHULD

 

T&M: [rechts uitgelijnd] wetenschappelijke basis

D1: [links uitgelijnd] wetenschappelijke basis

KO: [links uitgelijnd] Wetenschappelijke basis [idem MeaV]

 

D1: de kamer
KO: der kamer [idem MeaV]

 

p.26

D1: ge
MeaV: gij
 
T&M: niemendal

D1: niemandal

KO: niemendal

VW: [niemandal]]niemendal]

 

T&M: [witregel] elaas – nog voor het lijkje

D1: [witregel = op volgende pagina] elaas – nog voor het lijkje [idem D2]

KO: [- witregel] elaas – nog voor het lijkje [idem MeaV]

 

T&M: [rechts uitgelijnd] ZEG HET NIET VOORT

D1: [links uitgelijnd] ZEG HET NIET VOORT

 

D1: gelijk
MeaV: gelijke

 

p.27

T&M: stiekum

D1: stiekem

 

T&M: [witregel] dichter in de hoek gedrommen

D1: [witregel = op volgende pagina] dichter in de hoek gedrommen [idem D2]

KO: [- witregel] dichter in de hoek gedrommen [idem MeaV en VG]

 

p.28

T&M: [witregel] werkloos nu nuchter

D1: [witregel = op volgende pagina] werkloos nu nuchter [idem D2]

KO: [- witregel] werkloos nu nuchter [idem MeaV]

 

T&M: ànders
D1: ánders

 

p.29

T&M: der kromme bijl en andere straten

D1: der kromme bijl- en andere straten

 

p.30

T&M: [witregel] een eindeloze rei

D1: [witregel = op volgende pagina] een eindeloze rei

D2: [witregel = op volgende pagina] een eindeloze rij

KO: [- witregel] een eindeloze rij [idem MeaV]

 

T&M: voor een god waaraan geen enkele meer kan geloven

D1: voor een god waaraan geen enkele maar kan geloven

VW: voor een god waaraan geen enkele [maar]]meer] kan geloven

 

D1: dezelfde god

KO: diezelfde god [idem MeaV]

 

p.31

T&M: [witregel] en almeteens

D1: [witregel = op volgende pagina] en almeteens [idem D2]

KO: [- witregel] en almeteens [idem MeaV]

 

p.32

T&M: vanwege

D1: van wege

 

p.33

D1: want wie bekent het

D2: want die bekent het [zetfout in D2]

 

T&M: pionnier

D1: pionier

 

D1: telaat

D2: te laat [idem KO en MeaV]

 

D1: de man

MeaV: de mand [zetfout]

 

D1: maar ja

MeaV: maar je[zetfout]

 

p.34

D1: [witregel] het scherpe oog [idem T&M en D2]

KO: [- witregel] het scherpe oog [idem MeaV]

 

T&M: [witregel] toch heeft de werkelijkheid

D1: [witregel = op volgende pagina] toch heeft de werkelijkheid [idem D2]

KO: [- witregel] toch heeft de werkelijkheid [idem MeaV]

 

p.35

D1: tenslotte

KO: ten slotte [idem MeaV]

[2x]

 

p.37

D1: telaat

D2: te laat [idem MeaV en KO]

 

p.39

T&M: [witregel] maar er is de zondagnoen

D1: [witregel = op volgende pagina] maar er is de zondagnoen [idem D2]

KO: [- witregel] maar er is de zondagnoen [idem MeaV]

 

D1: waarin men aan zichzelf de hand zou slaan / zoals men zegt – een vreemde vraag

KO: waarin men zegt – een vreemde vraag [zetfout, idem MeaV]

[terug]