[terug]

Abel Gholaerts
Verzameld werk, deel 2

Primaire bibliografie

 

Abel Gholaerts

Louis-Paul Boon, Abel Gholaerts, Uitgeversmaatschappij A. Manteau nv, Brussel, [mei] 1944, 428 p.

– Louis Paul Boon, Abel Gholaerts, Em. Querido’s Uitgeverij nv, Amsterdam, [oktober] 1968, 340 p. [Reuzensalamander 77]

– Louis Paul Boon, Abel Gholaerts, Uitgeverij De Arbeiderspers / Em. Querido’s Uitgeverij bv, Amsterdam, [maart] 1975, 340 p.

– Louis Paul Boon, Abel Gholaerts. In: Het vroege werk. De voorstad groeit. Abel Gholaerts. Vergeten straat. Mijn kleine oorlog, bv Uitgeverij De Arbeiders­pers / Em. Querido’s Uitgeverij bv, Amsterdam, 1978, p. 255-574.

– Louis Paul Boon, Abel Gholaerts. Met een nawoord van Kris Hum­beeck, Athenaeum—Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2001, 344 p. [Sala­mander Klassiek]

 

Vertaling

– Louis Paul Boon, Abel Gholaerts [Carel ter Haar, ed., Helga van Beuningen, vert.] Verlag Peter Selinka, Ravensburg, 1990.

 

 

Secundaire bibliografie

Recensies

- B. Folens, ‘Het boek van de week: Louis-Paul Boon: Abel Gholaerts.’ In: Balming van 1 juli 1944.

- J. de Bruyn, ‘Levensliefde en levenswals. Maurice Roelants, Gebed om een goed einde. Louis Paul Boon, Abel Gholaerts.’ In: Volk en Staat van 2/3 juli 1944.

- P. De Vree, ‘Abel Gholaerts.’ In: Laagland van 29 juli 1944.
- J. Demal, ‘Le cas de L.P. Boon.’ In: L’Avenir van 30 juli 1944.
- B. Ranke [pseud. Frank van der Auwera], ‘Kroniek van het Vlaamsche proza. Louis Paul Boon – Abel Gholaerts.’ In: Het Laatste Nieuws van 13 augustus 1944.

- J. L. de Belder, ‘Kroniek van het Nederlandsche boek [Abel Gholaerts].’ In: Vooruit van 23 augustus 1944.

- E. Parez, ‘Louis Paul Boon. Kantteekeningen bij een debuut.’ In: De Faun, I (1945), 3 (februari), p. 28
- R. Herreman, ‘De Vlaamsche roman in bloei. Het jonge geslacht.’ In:
Zondagspost van 7 januari 1945.

- J. Berchmans [pseud. René F. Lissens], ‘Het proza uit de oorlogsjaren. Louis-Paul boon. Het leven een jungle, de mensch een poel.’ In: De Spectator van 22 juli 1945.

- P. van Aken, ‘Louis-Paul Boon. Facette onzer litteraire Internationalisatie.’ In: Zondagspost van 14 oktober 1945.

- J. Caeymaex, ‘Boon, Louis-Paul. Abel Gholaerts.’ In: Boekengids, XXIII (1945), p.115-116.

- Lectuur-repertorium: auteurslijst 1938-1946 [Joris Baers, ed.] ASKB, Antwerpen, p. 61.

- P. H. [Paul Hardy], ‘Loar, Jacques. Ersatz. Losse invallen.’ In: Boekengids, XXIII (1945), p. 116.

- L.P. Boon, ‘II – Aspecten onzer Vlaamsche literatuur. Bij Louis Paul Boon’s Abel Gholaerts.’ In: De Roode Vaan van 2/3 februari 1946.
- N. Rost, ‘Nieuw Vlaamsch proza (Lampo-Van Aken-Daisne-Boon)’ In:
Critisch Bulletin, XIII (1946), 2 (februari), p. 58-59.

- P. van Steen, ‘Jonge figuren in de Vlaamsche letterkunde.’ In: De Vlam, II (1946), 5 (februari), p. 10.
- J. Hilbrink, ‘L. P. Boon.
De Voorstad Groeit – Abel Gholaerts.’ In: Athenea, III (1946), 2 (februari), p. 8-9.
- J. H. [Jozef Hilbrink] ‘Kritiek over...
Abel Gholaerts.’ In: Athenea, III (1946), 4 (april), p. 1-3.
- F. V. Toussaint van Boelaere, ‘Het Vlaamsche proza.
Abel Gholaerts.’ In: Nieuw Vlaams Tijidschrift, I (1946-1947), 1 (april 1946), p. 104-107.

- F. Closset, ‘Du côté des Lettres Flamandes.’ In: La Libre Belgiue van 6 april 1946.
- De Zwerver [pseud. Maurice Roelants], ‘In het land van den glimlach.’ In:
De Spectator van 7 juli 1946.

- J. van der Woude, ‘Onbeheerschte schrijflust.’ In: Critisch Bulletin, XIII (1946), 10 (oktober), p. 457.

- M. H. van der Zeyde, ‘Realisme?’ In: Tijd en taak, XLV (1946-1947), 6 (2 november 1946).

- L. Roelants, ‘Aangename kennismaking... met Louis-Paul Boon.’ In: Parool van 9 september 1947.
- L. Boekraad in
De tijd, geciteerd op het omslag van Louis Paul Boon, Mijn kleine oorlog, Uitgeversmaatschappij A. Manteau nv, Brussel, 1947.

- [Anoniem], [Over Abel Gholaerts] In: Vorming (1949), 5/6 (april).
- B. Kemp [pseud. Bernard Frans van Vlierden], ‘Vijf en twintig jaar later. Gholaerts revisited.’ In:
De Standaard van 18 april 1969.

Bijdragen / Studies

(zie ook selectieve bibliografie)

- G. F. H. Raat, ‘Vincent en Lowie over Abel Gholaerts.’ In: Louis Paul Boon, schrijver [K. Humbeeck, P. de Wispelaere, eds.] Restant, XVII (1989), 4, p. 105-117. [Boonstudies 1]
- A. M. Musschoot, ‘Over
Abel Gholaerts.’ In: De kantieke schoolmeester, nr. 6/7 (januari 1995), p. 13-27.
- E. Bruinsma, ‘De sukkelaars der aarde. Een overzicht van de ontvangst van
Abel Gholaerts in de Vlaamse pers.’ In: De kantieke schoolmeester, nr. 6/7 (januari 1995), p. 29-42.

- M. Zwaving, ‘Abel Gholaerts en de Nederlandse kunstenaarsroman.’ In: De kantieke schoolmeester, nr. 6/7 (januari 1995), p. 45-69.
- A. Cuynen, ‘Over
Abel Gholaerts als kunstenaarsroman.’ In: De kantieke schoolmeester, nr. 6/7 (januari 1995), p. 71-88.

- K. Humbeeck, ‘Krak krak boem. Kleine Apocalyps (II).’ In: De kantieke schoolmeester, nr. 6/7 (januari 1995), p. 91-384.
- R. J. van de Maele, ‘Het boek Abel, een zoektocht naar het verdrongen ik.’ In:
De kantieke schoolmeester, nr. 6/7 (januari 1995), p. 387-407.
- I. Machiels, ‘Gholaerts in de schilderkunst.’ In:
De kantieke schoolmeester, nr. 6/7 (januari 1995), p. 409-418.

- J. Sicking, ‘De tegenwoordige tijd als vertelvorm in Abel Gholaerts.’ In: De kantieke schoolmeester, nr. 6/7 (januari 1995), p. 419-426.

- K. Humbeeck, ‘Een volkomen ongezond boek: L. P. Boons kunstenaars­roman Abel Gholaerts (1944) en de nieuwe literaire orde.’ In: Hun kleine oorlog: de invloed van de Tweede Wereldoorlog op het literaire leven in BelgiĎ [D. de Geest, P. Aron, D. Martin, eds.] Peeters/Soma, Leuven, 1998, p. 11-47.
- R. J. van de Maele, ‘Abel, Vincent en ik.’ In: R. J. van de Maele,
Op het spoor van Boon. In: Kreatief, XXXIII (1999), 3/4 (september), p. 55-69.

- K. Humbeeck, ‘Een duivels somber boek.’ In: Louis Paul Boon, Abel Gholaerts, Athenaeum—Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2001, p. 339-343. [Salamander Klassiek]

- K. Humbeeck, Een legpuzzel van totaal verschillende werelden: groot­stadsbeelden in enkele romans van Louis Paul Boon.’ In: Spiegel der letteren, XLVIII (2006), 2, p. 199-217.


Scripties
- J. Tas, ‘
Abel Gholaerts, een mislukt meesterwerk?’ Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 1981.

- G. Streefkerk, ‘Abel Gholaerts in rethorisch perspectief: en onderzoek naar de manipulatieve werking in een vroege roman van Louis Paul Boon.’ Ongepubliceerde docrotaarlscriptie, Universiteit Amsterdam, 1986.
- G. Mols, ‘Kunst en kunstenaar in
De Roode Vaan en Abel Gholaerts.’ Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Universitaire Instelling Antwerpen, 1990.

Interviews
- L. Vanhaelst, ‘J. Louis Boon. Laureaat van den Leo-Krijnprijs.’ [Interview] In: Het Laatste Nieuws van 26 november 1942.
- J. Demal, ‘Peintre et romancier L. P. Boon tire un roman de la vie de Van Gogh’ [Interview] In:
L’Avenir van 12 augustus 1944.


Boontje over Abel Gholaerts
- Boontje, ‘Gholaerts.’ In: Vooruit van 12 februari 1968. Idem in Vooruit van 5 augustus 1974.
- Boontje, ‘Gholaerts.’ In: Vooruit van 27 mei 1968.
 

Selectieve bibliografie voor het nawoord

- E. Bruinsma, 'De sukkelaars der aarde. Een overzicht van de ontvangst van Abel Gholaerts in de Vlaamse pers.' In: De kantieke schoolmeester, nr. 6/7 (januari 1995), p. 29-42.

- E. Bruinsma, Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van uitgeverij Manteau (1938-1953), Meulenhoff/Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 2005.

- A. Cuynen, 'Over Abel Gholaerts als kunstenaarsroman.' In: De kantieke schoolmeester, nr. 6/7 (januari 1995), p. 71-88.

- K. Humbeeck, 'Krak krak boem. Kleine Apocalyps (II).' In: De kantieke schoolmeester, nr. 6/7 (januari 1995), p. 91-384.

- K. Humbeeck, ‘Een volkomen ongezond boek: L. P. Boons kunstenaars­roman Abel Gholaerts (1944) en de nieuwe literaire orde.’ In: Hun kleine oorlog: de invloed van de Tweede Wereldoorlog op het literaire leven in BelgiĎ [D. de Geest, P. Aron, D. Martin, eds.] Peeters/Soma, Leuven, 1998, p. 11-47.

- K. Humbeeck, 'Een duivels somber boek.' In: Louis Paul Boon, Abel Gholaerts, Athenaeum‚ÄĒPolak & Van Gennep, Amsterdam, 2001, p. 339-343. [Salamander Klassiek]

- K. Humbeeck, 'Een legpuzzel van totaal verschillende werelden: grootstadsbeelden in enkele romans van Louis Paul Boon.' In: Spiegel der letteren, XLVIII (2006), 2, p. 199-217.

- I. Machiels, 'Gholaerts in de schilderkunst.' In: De kantieke schoolmeester, nr. 6/7 (januari 1995), p. 409-418.

- R. J. van de Maele, 'Het boek Abel, een zoektocht naar het verdrongen ik.' In: De kantieke schoolmeester, nr. 6/7 (januari 1995), p. 387-407.

- R. J. van de Maele, 'Abel, Vincent en ik.' In: R. J. van de Maele, Op het spoor van Boon. In: Kreatief, XXXIII (1999), 3/4 (september), p. 55-69.

- G. Mols, 'Kunst en kunstenaar in De Roode Vaan en Abel Gholaerts.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Universitaire Instelling Antwerpen, 1990.

- A. M. Musschoot, 'Over Abel Gholaerts.' In: De kantieke schoolmeester, nr. 6/7 (januari 1995), p. 13-27.

- G. F. H. Raat, 'Vincent en Lowie over Abel Gholaerts.' In: Louis Paul Boon, schrijver [K. Humbeeck, P. de Wispelaere, eds.] Restant, XVII (1989), 4, p. 105-117. [Boonstudies 1]

- J. Sicking, 'De tegenwoordige tijd als vertelvorm in Abel Gholaerts.' In: De kantieke schoolmeester, nr. 6/7 (januari 1995), p. 419-426.

- J. Tas, 'Abel Gholaerts, een mislukt meesterwerk?' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 1981.

- M. Zwaving, 'Abel Gholaerts en de Nederlandse kunstenaarsroman.' In: De kantieke schoolmeester, nr. 6/7 (januari 1995), p. 45-69. [terug]