[terug]

de kleine eva uit de kromme bijlstraat
Verzameld werk, deel 9

Primaire bibliografie

de kleine eva uit de kromme bijlstraat
– ‘De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat.’ In: Tijd en Mens, V (1954-1955) 1/2 (21/22), oktober 1954, p. 10-54.
de kleine eva uit de kromme bijlstraat, NV De Arbeiderspers, Amsterdam, [maart] 1956 [De boekvink. Litteratuur in miniatuur].
de kleine eva uit de kromme bijlstraat, NV De Arbeiderspers, Amsterdam, [december] 1957 [De boekvink. Litteratuur in miniatuur].
– ‘De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat.’ In: Kleine omnibus, De Arbeiderspers, Amsterdam, [maart] 1967, p. 87-124 [Grote ABC nr. 66] [bevat ‘Twee spoken’ / ‘De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat’ / ‘Vaarwel krokodil’].
– ‘De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat.’ In: Menuet en andere verhalen, Uitgeverij De Arbeiderspers / Em. Querido’s Uitgeverij BV, Amsterdam, 1974, p. 177-210; 1977; 1978; 1981; 1983; 1987; 1988; 1990 [Grote ABC nr. 220] [samengesteld uit Menuet en Kleine omnibus].
– ‘de kleine eva uit de kromme bijlstraat.’ In: Verzamelde gedichten, Uitgeverij De Arbeiderspers / Em. Querido’s Uitgeverij BV, Amsterdam, 1979, p. 51-85.

Fragmenten uit de kleine eva uit de kromme bijlstraat in:
Waar is de eerste morgen? De levende experimentele poëzie in Vlaanderen, J. Walravens [comp.], Manteau, Brussel / Den Haag, 1960 [2de vermeerderde druk], p. 142-147.
'Barbaar in mijn mond'. Poëzie in Vlaanderen 1955-1965, H. Brems en D. de Geest [comp.], Acco, Leuven, 1989, p.84.
In kort geding. Verhalen voor juristen en hun cliënten, E. Lettinga [comp.], De Arbeiderspers, Amsterdam / Antwerpen, [1997], p.126-160.

Theater
- 'de kleine eva uit de kromme bijlstraat', Toneelgezelschap Ivonne Lex (T.I.L.); Regie en bewerking: Ivonne Lex; Acteurs: Mirei Bonte, Elisabeth van Dooren, Erik Verschueren, Frans Maas, Bart van Broekhoven (2de seizoen: Mirei Bonte, Loes van den Heuvel, Peter de Graef, Frans Maas, Bert Caeckelbergh); Herman Coertjens, Luk Perceval, Liliane Dorekens, e.a.; Permière: 26 arpil 1979, Het Appeltje, Antwerpen.
- ''de kleine eva uit de kromme bijlstraat', Regie: Stan Milbou; Acteur: Leen Vermeiren; Cello: Ignaas Vermeiren; Première: 21 november 1986, De Ring, Hamme.
Nieuwe versie: Regie: Jeanine Cools; Acteur: Leen Vermeiren; Première: 23 oktober 1994, C.C. Jan Tervaert, Hamme.
- 'de kleine eva uit de kromme bijlstraat', KVS/De Bottelarij / MartHa!tentatief; Regie: Bart van Nuffelen, Johan Petit; Acteurs: François Beukelaers, Katrien de Ruysscher, Els Olaerts, Lucas Smolders, Stijn van Opstal, Kristin van Pellicom; Dramaturgie: Ivo Kuyl, Kristin van der Weken; e.a.; Première: 27 september 2003, [locatie] Molenbeek.

Secundaire bibliografie

de kleine eva uit de kromme bijlstraat
R. van de Moortel, ‘Louis-Paul Boon.’ In: De Gentenaar van 6 maart 1955.
J. Murez, 'Poëziekroniek L.P. Boon. De kleine eva uit de kromme bijlstraat.' In: Het Antenneke, I (1955), april/juni, p.126-127.
G. Smit, ‘Marnix Gijsen en Louis Paul Boon. Twee Vlamingen, twee werelden. Dorpskunst voorbij.’ In: De Volkskrant van 17 maart 1956.
C.J.E. Dinaux, ‘Boon, de ontembare. Protesterend schrijverschap.’ In: Haarlems Dagblad van 17 maart 1956.
M. M. [Maurits Mok], ‘Louis Paul Boon.’ In: Algemeen Handelsblad van 4 april 1956.
G. Knuvelder, ‘Ontluisterd mensenbeeld. Verwerpelijke geschriften van Louis Paul Boon. Grens overschreden.’ In: De Tijd van 7 april 1956.
P. Van Keymeulen, ‘De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat.’ In: Lektuurgids, III (1956) 4, april, p.111.
Mike, ‘Louis Paul Boon: De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat.’ In: Vrij Nederland van 19 mei 1956.
M. van der Plas, ‘Gedichten uit Vlaanderen.’ In: Elseviers weekblad van 19 mei 1956.
H. Warren, 'Er verschijnt op dit ogenblik weinig goede poëzie in ons land. Enkele nieuwe bundels.' In: Provinciale Zeeuwsche Courant van 19 mei 1956.
P. Hardy, ‘De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat.’ In: Boekengids, XXXIV (1956) 5, juni, p.210.
C.J. Kelk, 'Verlelei debuut.' In: De Groene Amsterdammer van 14 juli 1956.
K. de Br. [Kees de Bruyn], ''t Boekenplankje.' In: Haagsche Courant van 18 juli 1956.
J. Walravens, 'Nieuwe Boontjes op de boekenplank.' In: De Vlaamse Gids, XL (1956) 7, juli, p.447-448.
J. Walravens, ‘Boon en zijn wereld. De somberste onzer schrijvers.’ In: Utrechtsch Nieuwsblad van 8 september 1956.
Th. Govaart, ‘Nieuw werk van Louis Paul Boon. In hoeverre moeten we loyaal blijven tegenover zijn kritiek op ons geloof?’ In: De Nieuwe Eeuw van 20 oktober 1956.
Lectuur-Repertorium 1952-1966, [P. Hardy, X. De Win, eds.], Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen, Antwerpen, 1968, p.197.
[Anoniem], 'Somber boek van Louis Paul Boon.' In: De Gelderlander van 1 juni 1970.

Henriëtte Roland Holst-prijs
‘H. Roland Holstprijs voor Louis-Paul Boon.’ In: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 16 november 1957.
‘Boons Kleine Eva bekroond.’ In: De Standaard van 17 november 1957.
‘De Henriëtte Roland Holst-prijs. Gedicht van L.P. Boon bekroond in Nederland.’ In: Het Laatste Nieuws van 17 november 1957.
‘Roland-Holstprijs voor Louis-Paul Boon.’ In: Vooruit van 17 november 1957.
‘De Henriëtte Roland Holst-prijs. Gedicht van L.P. Boon bekroond in Nederland. De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat.’ In: Het Parool van 18 november 1957.
‘Henriëtte Roland Holstprijs voor Louis Paul Boon.’ In: De Maasbode van 19 november 1957.
‘Louis Paul Boon ontving de Henr. Roland Holstprijs.’ In: Algemeen Handelsblad van 22 november 1957.
‘Henriëtte Roland Holst-prijs uitgereikt aan Louis Paul Boon.’ In: Nieuwe Rotterdamse Courant van 22 november 1957.
‘Henr. Roland Holst-prijs aan Louis-Paul Boon uitgereikt.’ In: Het Parool van 22 november 1957.
'Onzuiver.' In: Algemeen Dagblad van 23 november 1957.
‘Louis Paul Boon laureaat.’ In: Het Laatste Nieuws van 23 november 1957.
‘Louis-Paul Boon ontving de H. Roland Holst-prijs. Voor ‘De kleine Eva’.’ In: De Nieuwe Gazet van 28 november 1957.

Kleine omnibus
A. Kossmann, 'Vlaamse schrijvers over zichzelf en anderen.' In: Het Vrije Volk van 13 mei 1967.
H. Warren, 'Literair varia.' In: Provinciale Zeeuwse Courant van 20 mei 1967.
A. Wadman, 'Komt Boontje om zijn loontje.' In: Leeuwarder Courant van 31 mei 1967.
P.H.D. [P.H. Dubois], 'Viermaal Louis Paul Boon?' In: Het Vaderland van 17 juli 1967.
T. Schalken, 'De climax van het verhaal en het verhaal als climax. Proza van L.-P. Boon en P. van Rompaey.' In: De Periscoop, XVII (1966/67) 1, oktober 1967.
M. Janssens, 'Boons Kleine omnibus.' In: Dietsche Warande & Belfort, CXIII (1968) 1, januari, p.66-67.

Menuet en andere verhalen
[red.], 'Menuet en andere verhalen.' In: Boekengids, LXV (1987), 7, p.654. [zie ook: Boekengids, LIII (1975) 1, januari]

Verzamelde gedichten
[Anoniem], 'Minder bekend en ongepubliceerd werk. Gedichten van Boon worden verzameld.' In: De Standaard van 13 september 1979.
P.H. Dubois, 'Dichterschap en erkenning.' In: Het Vaderland van 16 augustus 1980.
A. Kossman, 'Boon, schrijver die zijn eigen weg ging.' In: Het Vrije Volk van 22 augustus 1980.
H. Warren, 'De Verzamelde gedichten van Louis Paul Boon.' In: Provinciale Zeeuwse Courant van 23 augustus 1980.
M. Reynebeau, 'De Sovjetrepubliek Vlaanderen van Boon.' In: Knack van 27 augustus 1980.
W. Kusters, 'Nu ik niet de trommen van de opstand roffel.' In: NRC Handelsblad van 29 augustus 1980.
A. van Nimwegen, 'Voor Boontje was poëzie een terzijde.' In: Utrechtsch Nieuwsblad van 2 september 1980.
H. van de Waarsenburg, 'Eens zal alles eens zal zijn.' In: De Limburger van 10 september 1980.
[Anoniem], [Verzamelde gedichten] In: De Rode Vaan van 11 september 1980.
K. Fens, 'Een andere vergeten straat.' In: De Volkskrant van 13 september 1980.
L. Gruwez, 'Een poëtische pasfoto.' In: Spectator van 15 november 1980.
E.D.A. Penning, 'Een gebroken gietijzeren stem.' In: Yang, XVI (1980) 97, december, p.115-118.
R. van de Perre, [Verzamelde gedichten] In: Boekengids, LVIII (1980) 10, november/december, p.825.
R.B. [R. Bobine], [Verzamelde gedichten] In: Lektuurgids, XXVIII (1981) 1, januari, p.17.
W.M. Roggeman, 'Boon als dichter, alweer een nieuwe aspect. Een slordige verzamelbundel uit Amsterdam.' In: De Nieuwe Gazet van 5 maart 1981.

Studies
G. Wildemeersch, ‘Louis Paul Boon. De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat: No man’s land tussen sociaal en literair engagement.’ In: Kreatief, III (1968-1969) 3, mei, p.86-94. Zie ook: Kritisch Akkoord 1970 , Manteau, Brussel, 1970, p.110-132.
B. Kemp [pseud. B. F. van Vlierden], ‘De Kleine Eva: Nymphet & heilig bruidje.’ In: Maatstaf, XXVIII (1980) 5/6, mei/juni, p.131-141 [Boon-nummer].
H. Leus, ‘Het verhaal van een initiatie.’ In: BOKtwaalf [J. Weverbergh, ed.], Houtekiet, Antwerpen, 1989, p.5-35.
J. Van Avezaath en B. Vanheste, ‘Louis Paul Boon: De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat.’ In: Lexicon van literaire werken: besprekingen van Nederlandstalige literaire werken, 1900-heden, Wolters-Noordhoff, Groningen, februari 1997. Zie ook: Berichten uit Boonland, Louis Paul Boon Genootschap vzw, Aalst, III (1997) 4, december, p.14-32.
G. Buelens, ‘Gedichten vertrappeld door gendarmeriepaarden. Boons Kleine eva en Van Ostaijens Bezette Stad.’ In: De Vlaamse Gids, LXXXIII (1999) 4, september/oktober, p. 31-35. Zie ook: G. Buelens, Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie, Vantilt/KANTL, Nijmegen/Gent, 2001, p.678-686.
W. de Vries en M. de Ridder, ‘De moord op een kind ergens in Amsterdam of Oostende. De bronnen van Louis Paul Boons Kleine eva uit de kromme bijlstraat.’, www.lpbooncentrum.be/kleineeva, 2005.

Scripties
S. Jacobs, 'Structuur en betekenis van Menuet van Louis Paul Boon [Vergelijking met De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat].' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling Germaanse filologie, Vrije Universiteit Brussel, 1976.
M. Chrisitaens, 'De kleine eva: poëzie en theater. Vergelijkende studie van het gedicht en de theaterversie van de kleine eva uit de kromme bijlstraat van Louis Paul Boon.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling Germaanse filologie, Katholieke Universiteit Leuven, 1981.
E. Mondelé, ‘Historisch-kritische editie van De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat van Louis Paul Boon.’ Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Germaanse Taal- en Letterkunde, Universitaire Instelling Antwerpen, 1995.
W. de Vries, ‘Louis Paul Boons De kleine eva uit de kromme bijlstraat beschouwd vanuit de berichtgeving over de moord op Cecilia Otte.’ Ongepubliceerde masterscriptie, Moderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit Groningen, 2005.

Boon over Eva

- W.M. Roggeman, 'Gesprek met Louis Paul Boon.' In: De Vlaamse Gids, LXI (1977) 4, juli/augustus, p.11. Zie ook: Beroepsgeheim 2. Gesprekken met schrijvers, W. Roggeman, Nijgh & Van Ditmar / Walter Soethoudt, 's Gravenhage / Antwerpen, 1977, p.185; L.P. Boon, Een man zonder carrière. Gesprekken met Louis Paul Boon, G. de Ley [comp.], De Arbeiderspers, Amsterdam, 1982, p.115-116 [Grote ABC nr. 422]
- J. Florquin, Ten huize van... 8, Davidsfonds / Orion / Desclée De Brouwer, Leuven, 1972, p.62.

[terug]


[Bronnen o.a.: F.J. Verdoodt, Boon-bibliografie, Raakpunt / Kruispunt, Heverlee / Brugge, juni 1984; J. Van Hattum, Bibliografie (werkdocument)]