[terug]

Het erotische / pornografische werk
Fenomenale feminateek / Eens op een mooie avond / Mieke Maaike's obscene jeugd / Zomerdagdroom
Verzameld werk, deel 16


Selectieve bibliografie voor het nawoord

- M. van der Aa, ‘Synonymie in het erotische werk van Du Perron en Boon.’ In: De kantieke schoolmeester, nummer 8 (december 1995), L. P. Boon-documentatiecentrum/L. P. Boon-Genootschap, Antwerpen/Aalst, p. 319-329.
- P. van Aken, ‘De schaduwzijde van eros. Louis Paul Boon: pornograaf of erotograaf?’ In: De kantieke schoolmeester, nummer 8 (december 1995), p. 287-316.
-
L. P. Boon, Boontjes 1959-1966 [J. Weverbergh e.a., eds.] Houtekiet, Antwerpen/Baarn, 1988-2001.
-
L. P. Boon, Boontjes 1967 [J. Weverbergh, ed.] Paris-Manteau, [s.l.], 2003.
-
J. Dierinck, ‘Vruchten van een moedwillig averechts denken. Een overzicht van de ontvangst van Boons erotische werk in de Nederlandse en Vlaamse pers.’ In: De kantieke schoolmeester, nummer 8 (december 1995), p. 201-285.
-
K. Humbeeck & B. Vanegeren, ‘Eens, op een mooie lentedag.’ In: De kantieke schoolmeester, nummer 8 (december 1995), p. 355-363.
-
K. Humbeeck, B. Vanegeren & P. de Wispelaere, ‘De generaal, de bisschop en de b... b... bokser.’ In: L. P. Boon, Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1992, p. 139-144.
-
T. Lanoye, ‘Viezentist tot in de kist.’ In: Humo van 4 februari 1993. Ook in: T. Lanoye, Maten gewichten, Prometheus, Amsterdam, 1994, p. 32-39. Zie ook: T. Lanoye, Vitriool voor gevorderden, Prometheus, Amsterdam, 2004, p. 8-14.
-
H. Leus, ‘De erotische collectie van Louis Paul Boon: fenomenale feminatheek.’ In: Playboy, IV (1986), 6 (juni), p.54-59.
-
A. van den Oever, ‘Mieke Maaike’s nog obscenere jeugd.’ In: Vrij Nederland van 17 oktober 1992. Zie ook: De kantieke schoolmeester, nummer 6/7 (december 1994/januari 1995), p. 639-642.
-
W. de Poorter, ‘L. P. Boon en de film.’ In: L. P. Boon, Boontjes 1961 [H. Leus, W. de Poorter & F. Vyncke, eds.], Houtekiet, Antwerpen/Baarn, 1989, p. 379-383.
-
E. Schilders, ‘Twee?’ In: De Volkskrant van 16 mei 1992. Zie ook: De kantieke schoolmeester, nummer 6/7 (december 1994/januari 1995), p. 642-646.
-
E. Steivekleut, ‘Nawoord.’ In: L. P. Boon, Fenomenale feminateek. Gevolgd door Europese koninginnen met kronen van karton en de catalogus van de Fenomenale feminateek, Meulenhoff/Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 2004, p. 246-258.
-
B. Vanegeren, ‘Louis was geen Don Juan of sexmaniak.’ In: Penthouse Forum, I (2000), 2 (april), p. 19-20.
-
F. Vyncke, ‘Mieke Maaike opnieuw doorgelicht.’ In: Berichten uit Boonland, II (1996), 2 (juni), p. 12-19.


Primaire bibliografie

Fenomenale feminateek
Playgirls
– Louis-Paul Boon, ‘Playgirls.’ In: Randstad, I (1961), 1 (herfst), p. 19-28 [Literaire Pockets 25].

Fenomenale feminateek. Een overzicht en “history” van het vrouwelijk bloot – of bijna – zoals het onze wereld van vandaag wordt aangeboden.
– Louis Paul Boon, ‘Fenomenale feminateek. Een overzicht en “history” van het vrouwelijk bloot – of bijna – zoals het onze wereld van vandaag wordt aangeboden.’
In: Partner. Maandblad voor mannen, van omstreeks maart 1969 tot en met januari 1970 (8 hoofdstukken in 7 afleveringen):
– ‘I. De oude prenten’ en ‘II. French postcards’, Partner, nr. 9 ([maart/april 1969]), p. 57-61.
– ‘III. Het kind-vrouwtje’, Partner, nr. 10 ([april/mei 1969]), p. 47-50.
– ‘IV. Het gewaagde avondkleed’, Partner, nr. 11 ([mei/zomer 1969]), p. 58-62.
- ‘V. Op het randje af’, Partner, nr. 12 (september 1969), p. 59-62.
– ‘VI. De frivole aantooi’, Partner, nr. 13 (oktober 1969), p. 55-59.
– ‘VII. Versieren van het naakt’, Partner, nr. 14 (december 1969), p. 44-47.
– ‘VIII. De symboliek’, Partner, nr. 15 ([januari] 1970), p. 44-48.116.

Opmerkingen:
- Zie noot 106, p.972:
Partner verscheen, in tegenstelling tot wat de ondertitel ‘maandblad voor mannen’ doet vermoeden, niet maandelijks. Tot en met nummer 11 verscheen het blad ongedateerd. De datering van de Partner-nummers, en van Boons bijdragen over zijn Fenomenale feminateek, is gebaseerd op een notitie op de map waarin Boon de Partner-bijdragen bewaarde: ‘geschreven in opdracht van Partner / begonnen februari 1969’, op inhoudelijke verwijzingen in de diverse nummers, en voorts op gesprekken met Carlos Vergaelen en aanwijzingen in brieven. In het achtste nummer van Partner, vermoedelijk verschenen omstreeks februari 1969, werd de Feminateek voor het eerst aangekondigd. Het zevende nummer moet omstreeks januari 1969 verschenen zijn, het zesde nummer was namelijk het eindejaarsnummer. Het negende nummer, met daarin de eerste bijdrage uit de Feminateek, was rond maart of april 1969 verkrijgbaar. Het is ook moeilijk om precies te bepalen wanneer nummers tien en elf te koop waren. Hoe dan ook verschenen ze voor het twaalfde nummer dat wél gedateerd werd: september 1969. Ook de volgende twee nummers zijn gedateerd (oktober en december 1969). Het vijftiende en laatste nummer verscheen in januari 1970.
- In 1985 verscheen de zogenaamde achtste aflevering (het negende hoofdstuk) ‘De afwijkingen’ in Restanten, een gelegenheidsuitgave van ‘Hijgh en Van Ditmag’. Blijkens het bewaard gebleven typoscript van ‘De afwijkingen’ gaat het hier echter niet om de door Boon geschreven aflevering:
Louis Paul Boon, 'Restanten. Een overzicht en "history" van het vrouwelijk bloot - of bijna - zoals het onze wereld van vandaag wordt aangeboden. Fenomenale feminateek 9. De Afwijkingen.', Hijgh & Van Ditmag, Antwerpen/Amsterdam, 1985. [ter gelegenheid van achtste beurs voor kleine uitgevers in Paradiso, 15 december 1985, Amtserdam]

Europese koninginnen met kronen van karton
Meneerke Boin, ‘Europese koninginnen met kronen van karton.’ In: Louis Paul Boon, Fenomenale feminateek / Europese koninginnen met kronen van karton, Meulenhoff / Manteau, [september] 2004, p. 73-204; [november] 2004; april 2008.

Fenomenale feminateek. Kataloog [I]
– Louis Paul Boon, ‘Fenomenale Feminateek.’ In: Louis Paul Boon, Fenomenale feminateek / Europese koninginnen met kronen van karton, Meulenhoff / Manteau, [september] 2004, p. 7-72; [november] 2004; april 2008.
– Zie ook: ‘Fenomenale Feminateek.’ In: De kantieke schoolmeester, nummer 8 (december 1995), p. 367-402 [facsimile].

Eens op een mooie avond
– Louis Paul Boon, Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, [september] 1992. [Nawoord: ‘De generaal, de bisschop, en de b... b... bokser’, Kris Humbeeck, Bart Vanegeren en Paul De Wispelaere]; [november] 1992, [februari] 1995, [juli] 1995, [maart] 1996.
– Louis Paul Boon, Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe. In: Louis Paul Boon, Mieke Maaike’s obscene jeugd gevolgd door Eens, op een mooie avond, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam / Antwerpen, [juli 1996].

Mieke Maaike’s obscene jeugd
– Louis Paul Boon, Mieke Maaike’s obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift ‘in en om het kutodelisch verschijnsel’, waarmee student Steivekleut promoveerde, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, [mei] 1972 [geïllustreerd met 8 foto’s]; [september] 1972, 1972 [= januari 1973], [mei] 1973, [maart] 1974, [januari] 1975, [september] 1975, 1979 [= december 1978], 1979 [= november 1985].
– Louis Paul Boon, Mieke Maaike’s obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift ‘in en om het kutodelisch verschijnsel’, waarmee student Steivekleut promoveerde, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, 1985 [= mei 1986] [geïllustreerd door Peter Van Straaten].
– Louis Paul Boon, Mieke Maaike’s obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift ‘in en om het kutodelisch verschijnsel’, waarmee student Steivekleut promoveerde, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, [november] 1986, [februari] 1987.
– Louis Paul Boon, Mieke Maaike’s obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift ‘in en om het kutodelisch verschijnsel’, waarmee student Steivekleut promoveerde. Aangevuld met Agaatje en haar kloo(s)terleven[,] een reeks schuldeloze tekeningen met gaatjes van Agaatje. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, [september] 1993, [februari] 1994, [mei] 1994, [augustus] 1994.
– Louis Paul Boon, Mieke Maaike’s obscene jeugd. In: Louis Paul Boon, Mieke Maaike’s obscene jeugd gevolgd door Eens, op een mooie avond, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam / Antwerpen, [juli 1996].
– Louis Paul Boon, Mieke Maaike’s obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift ‘in en om het kutodelisch verschijnsel’, waarmee student Steivekleut promoveerde. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, [oktober] 2000.
– Louis Paul Boon, Mieke Maaike’s obscene jeugd. De Morgen Bibliotheek, Brussel, [december 2003] [De Verboden Boeken, 13].
– Louis Paul Boon, Mieke Maaike’s obscene jeugd. Een pornografisch verhaal, voorafgegaan door een proefschrift ‘in en om het kutodelisch verschijnsel’, waarmee student Steivekleut promoveerde. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, [mei] 2004, [december] 2004.

Zomerdagdroom
– Louis Paul Boon, Zomerdagdroom. Erotisch poëtisch proza, Uitgeverij De Arbeiderspers / Em. Querido’s Uitgeverij, Amsterdam, [augustus] 1973 [Grote ABC, nr. 202]; [februari] 1974, [februari] 1981.
– Louis Paul Boon, Zomerdagdroom. Een erotisch sprookje, Uitgeverij De Arbeiderspers, [november] 1988 [geïllustreerd door Peter Van Straaten].

Spin-Offs
Fenomenale feminateek
Europese koninginnen met kronen van karton
- Van 17 januari tot en met 31 augustus 1972 verschenen in Vooruit 28 Boontjes over ‘Vrouwen aller landen’ [Ook wel ‘Reis rond de wereld met/in 80 vrouwen’]:
- Ursula [Zwitserse], 17 januari 1972;
- Elke [Duitse], 24 januari 1972;
- Susan [Oostenrijkse], 31 januari 1972;
- Anna [Hongaarse], 7 februari 1972;
- Olinka [Tsjechische], 14 februari 1972;
- Magda [Poolse], 21 februari 1972;
- Partnerin [Belgische], 28 februari 1972;
- Phil [Hollandse], 6 maart 1972;
- Anna [Deense], 13 maart 1972;
- Anita [Zweedse], 21 maart 1972;
- Gigi [Noorse], 27 maart 1972;
- Zina [Russische], 5 april 1972;
- Brigitte [Franse], 12 april 1972;
- Mariani [Eilandbewoonster], 21 april 1972;
- Gina [Italiaanse], 25 april 1972;
- Sarita [Spaanse], 8 mei 1972;
- De Portugese, 18 mei 1972;
- Aller Landen, 30 mei 1972;
- De Griekse, 31 mei 1972;
- Najeda [Bulgaarse/ Roemeense], 6 juni 1972;
- Sylva [Joegoslavische], 19 juni 1972;
- Op zijn turks, 27 juni 1972;
- In Perzie, 7 juli 1972;
- Dahlia [Israëlische], 17 juli 1972;
- Zigeunerin, 25 juli 1972;
- Sabrina [Engelse], 3 augustus 1972;
- McDonald [Schotse], 10 augustus 1972;
- Kathy [Ierse], 31 augustus 1972;
Zie ook nog:
- ‘Koninginnen’, 17 november 1972;
- ‘28 vrouwen.’, 18/19 november 1972.

Fragmenten
Fenomenale feminateek
Europese koninginnen met kronen van karton
- ‘De mooiste berggeit ter wereld.’ [oorspronkelijk ‘De Zwitserse’] In: De Volkskrant van 11 mei 1985.
- ‘De Joegoslavische.’ [facsimile] In: Willie Verhegghe, Gevaarlijke hond. Een poëtische hommage aan Louis Paul Boon, PoëzieCentrum, [Gent], [1999], p. 34-36.

Fenomenale feminateek. Kataloog [I]
- ‘Fenomenale Feminateek door Louis Paul Boon.’ Brochure uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling in Ruimte Morguen te Antwerpen, met o.m. enkele stukjes uit Kataloog [I] in facsimile: ‘Deel IV / Het Lolita-meisje’; ‘Deel VIII / Vrouwelijk naakt, tussen de beide Wereldoorlogen in.’; ‘Deel XVI / Het naakt verovert de straat.’; ‘Deel VXIII / Het typische der vrouw.’

Mieke Maaike’s obscene jeugd
- In: Opwindende trucjes. De mooiste erotische verhalen, Novella, [s.l.], september 1988, p. 40-45.
- In: Van Dattum. Porno-erotische verhalen [P. Waaijer en S. Leferink, eds.], Novella, Bussum, 1995, p. 7-17.
- In: Penthouse Forum, I (2000), 2 (april), p. 21-25.

Exposities
Fenomenale feminateek
- ‘Fenomenale feminateek.’ In: Theater Leguit, Antwerpen; inrichter: Frank Maieu. Van 25 februari tot 30 mei 1981.
- ‘Fenomenale feminateek.’ In: Ruimte Morguen, Antwerpen; inrichter: Marc Schepers. Van 17 maart 1985 tot 6 april 1985.
- ‘Fenomenale Feminatheek. Koninginnen met kronen van karton.’ In: Zaal Maalbeek, Etterbeek; inrichter(s): Mark Michiels – Louis Paul Boon-kring, Etterbeek. Van 14 februari tot 28 februari 1986.
[- ‘Hommage aan Louis Paul Boon. Fenomenale Feminateek.’ Inrichters: Culturele Centrale Lede. Geplande opening: 13 juni 1986.] [Project mocht niet doorgaan]
- ‘Fenomenale Feminateek.’ In: Nuevo puerto, Nieuwpoort. Van 27 februari tot 4 maart 1987.
- ‘De fenomenale feminateek. Symboliek van het naakt.’ Inrichter: Koninklijk Atheneum Denderleeuw. Tweede Literaire Happening ‘Louis Paul Boon en het Daensisme’, 19 maart 1993.
- ‘Fenomenale feminateek.’ In: Letterkundig Museum, Den Haag; inrichter: uitgeverij Meulenhoff / Manteau. N.a.v. boekpresentatie Fenomenale feminateek, Meulenhoff / Manteau, 2004. Opening: 13 oktober 2004.
[- ‘Fenomenale feminateek.’ In: Fotomuseum, Antwerpen. Gepland: juni 2008] [Project mocht niet doorgaan]
- ‘Fenomenale feminateek.’ In: Vooruit (Mokabon), Gent; inrichter: Boek.be. Literaire Lente (2de ed.), openingsfeest Zogezegd, curator: Anne Provoost. 4 april 2008.

Bewerkingen / theater
Mieke Maaike’s obscene jeugd
- ‘Mieke Maaike’s obscene jeugd’ door Ariane Ryckaert [Tinnenpot, Gent. Februari 2000]
- ‘Mieke Maaike’s obscene jeugd’ door Lucinda Dusoleil, Tinnenpot, Gent. Première: 28 oktober 2004.
- ‘Mieke Maaike’s obscene kapsalon.’ Productie: Het Geluidshuis & Villanella. Bewerking en regie: Tom Van Dijck, met: An Miller, Stijn Cole, Ruth Becquart, Geert Van Rampelberg, Tom Van Dijck, e.a., 2007 [audio-installatie en CD].


Secundaire bibliografie

Recensies
Fenomenale feminateek
Playgirls
- De Boekuil, ‘Randstad.’ In: Vooruit van 27 november 1961.
- M.V., ‘Avant-Gardistische Letteren.’ In: Burgerwelzijn, CXII (1962), 11 (17 maart ).
- [Anoniem], ‘Nog over Randstad.’ In: ’t Pallieterke van 25 januari 1962.

Mieke Maike’s obscene jeugd
- Ben Maandag, ‘Louis Paul Boon levert: Pornografie van niveau.’ In: Het Vrije Volk van 3 juni 1972.
- Martin Schouten, ‘De uithaal van een mandarijn. Louis Paul Boon: Mieke Maaike’s obscene jeugd.’ In: Haagse Post van 5 juni 1972.
- B[en] B[os], ‘Mieke Maaike’s obscene jeugd.’ In: De nieuwe linie van 7 juni 1972.
- [Anoniem], ‘Louis Paul Boon op de porno-tour.’ In: Leeuwarder Courant van 9 juni 1972.
- [Hans Warren], ‘Kossmann, Waasdorp, Wichman, Boon en Snoek. Novellen en ander kort proza.’ In: Provinciale Zeeuwse Courant van 10 juni 1972.
- H. van Overveld, ‘Vlaamse seks.’ In: Brabants Nieuwsblad van 10 juni 1972.
- K[ees] Fens, ‘Kookboek van L. P. Boon.’ In: De Volkskrant van 13 juni 1972.
- A[delbert] van Mancius, ‘Harde porno in mooi jasje.’ In: Zwolse Courant van 8 juli 1972.
- F.P.V.D., ‘Een grap?’ In: De Dordtenaar van 10 juli 1972.
- [Anoniem], [Mieke Maaike’s obscene jeugd] In: Amersfoortse Courant van 13 juli 1972.
- Pickwick, ‘L. P. Boon (2x).’ In: NRC Handelsblad van 28 juli 1972.
- Toon van Severen, ‘Ongein en dubbele bodem. Louis Paul Boon op porno-toer.’ In: Het Parool van 29 juli 1972.
- P[iet] V[an] A[ken], ‘De angst om “out” te raken.’ In: Volksgazet van 10 augustus 1972.
- [Anoniem], ‘Vernietigend.’ In: ’t Pallieterke van 10 augustus 1972.
- [Hubert Lampo], [Als het onkruid bloeit en Mieke Maaike’s obscene jeugd] In: Volksgazet van 10 augustus 1972.
- JEP, [Mieke Maaike’s obscene jeugd] In: Deventer Dagblad van 26 augustus 1972.
- W[im] Z[aal], ‘Mieke Maaike’s obscene jeugd.’ In: Elseviers Weekblad van 16 september 1972.
- Leo Geerts, ‘De obscene roman van Louis Paul Boon. Pornografie, een simulatie-techniek? Het Lolita-syndroom van L.P. Boon.’ In: De Nieuwe van 22 september 1972.
- Paul Hardy, ‘Mieke Maaike’s obscene jeugd.’ In: Boekengids, L (1972), 8 (oktober), p. 499.
- Wim Hazeu, ‘Staatsprijswinnaar Louis Paul Boon: “Ik voel mij meer thuis in Holland”.’ In: Rotterdamsch Nieuwsblad van 20 oktober 1972. Zie ook: Haagsche Courant van 20 oktober 1972.
- D[irk] A[yelt] Kooiman, ‘Vertalen uit noodzaak.’ In: Soma, III (1971-1972), 26 (september-oktober 1972), p. 42.
- [Anoniem], [Mieke Maaike’s obscene jeugd] In: De Gooi- en Eemlander van 11 november 1972.
- C[as] F[landers], ‘Hier smiten si… Bluute waave veur de werkmens.’ In: Mandragora, I (1972-1973), 2 (december), p. 44.
- Luc Decorte, ‘Boek in boek uit. Van maand tot maand.’ In: De Brugsche Gazette, I (1972-1973), 8 (februari-maart 1973), p. 13-14.
- [Anoniem], ‘Hoe kon Boon zoiets bedenken en het nog opschrijven ook?’ In: Leeuwarder Courant van 6 oktober 1973.
- H.B., ‘Boon.’ In: Knack van 18 juli 1979.

- [Anoniem], ’71.000 exemplaren van obscene Boon.’ In: De Nieuwe van 23 maart 1979.
- [Anoniem], ‘Eind vorig jaar.’ In: Het Volk van 23 januari 1986.
- Gerard van Herpen, ‘Mieke Maaike, plaagstoot van Boontje.’ In: De Stem van 1 maart 1986.
- Didier Barbier, ‘Terugblik op een schandaal. L.P. Boons Kleine oorlog en Mieke Maaike’s obscene jeugd herdrukt.’ In: De Morgen van 8 maart 1986.
- Robert-Henk Zuidinga, ‘Op de man af.’ In: Penthouse [najaar 1993], p. 39.
[Naar aanleiding van dertiende druk, uitgebreid met Agaatje en haar kloo(s)terleven, [september] 1993]

Over de verspreiding Mieke Maaike’s obscene jeugd
- [Anoniem], ‘L. P. Boon durft krachtmeting met Belgisch gerecht niet aan. Pornoboekje enkel in Nederland.’ In: De Nieuwe Gazet van 15 juli 1972.
- M.v.N., ‘Komt Boontje om zijn loontje.’ In: Het Volk van 18 juli 1972.


Zomerdagdroom
- Marcel van Nieuwenborgh, ‘Boon’s dagdroom.’ In: De Nieuwe Gids van 13 september 1973.
- Kees Fens, ‘Sprookje van Boon voor bedorven volwassenen.’ In: De Volkskrant van 15 september 1973.
- Vera Illés, ‘Een zomerdagdroom voor Jeanneke.’ In: NRC Handelsblad van 21 september 1973.
- Wim Zaal, ‘Menuet van boeren-Brueghel.’ In: Elseviers weekblad van 22 september 1973. Zie ook: De Vlaamse Elsevier van 1 oktober 1973.
- A. Bogaard, ‘Gelukzalige kitsch van Boon. Een Zomerdagdroom van een gefrustreerde.’ In: Brabants Dagblad van 25 september 1973.
- J[acques] F[irmin] Vogelaar, ‘Erotisch poëtisch proza. Boon rust uit.’ In: De Groene Amsterdammer van 26 september 1973.
- Wam de Moor, ‘Boontje en de literatoren.’ In: De Tijd van 29 september 1973.
- Jos Panhuijsen, ‘Erotisch proza van Louis Paul Boon. Veel sentiment in een sexwinkeltje.’ In: Het Binnenhof van 29 september 1973.
- Alfred Kossmann, ‘Louis Paul Boon en de pornografie.’ In: Het Vrije Volk van 29 september 1973. Kossmanns bijdrage was op 14 september 1973 al op de radio te horen geweest bij de VARA.
- Carel Peeters, ‘Het sprookje van de vermoeide vos. “Boon ge moet er eens tussenuit.” ’ In: Vrij Nederland van 6 oktober 1973.
- [Anoniem], ‘Hoe kan Boon zoiets bedenken en het nog opschrijven ook?’ In: Leeuwarder Courant van 6 oktober 1973.
- S[us] v[an] E[lzen], ‘De dromen van Boontje.’ In: Knack van 10 oktober 1973.
- J. Bernlef, ‘Louis-Paul Boon met de linkerhand.’ In: Algemeen Dagblad van 13 oktober 1973.
- C[ees] Straus, ‘Louis Paul Boon laat de Vlamingen dagdromen. Inwijdingsverhaal als een erotisch sprookje.’ In: Haarlems Dagblad van 20 oktober 1973.
- Hans van Straten, ‘Zomerdagdroom: een pornografisch boekje.’ In: Utrechtsch Nieuwsblad van 3 november 1973.
- [Anoniem], [Zomerdagdroom] In: De Waarheid van 8 november 1973.
- Piet van Aken, ‘Lowie Boon en Jan Berghmans. Leerlingen in de erotiek.’ In: Volksgazet van 22 november 1973.
- Paul Hardy, ‘Zomerdagdroom/Sprookjesverhaal.’ In: Boekengids, LI (1973), 10 (december), p.589-590.
- W.A.C. Whitlau en Gert-Jan van Laar, ‘Om te lezen.’ In: Avenue, IV (1973), 12 (december), p. 153-155.
- Wim Wirtz, ‘Zomerdagdroom stukje “flutwerk” van Boon.’ In: Leids Dagblad van 5 januari 1974.
- Max Nord, ‘Vlaamse erotiek.’ In: Het Parool van 19 januari 1974.
- M[artin] S[chouten], ‘Boeken.’ In: Haagse Post van 26 januari 1974.
- J.J. Wesselo, ‘Zo is dat.’ In: Raam, (1974) 100 (januari), p. 52-56.
- Jos Murez, ‘Nieuw werk van L. P. Boon.’ In: Vooruit van 14 februari 1974.
- Pierre H. Dubois, ‘Louis Paul Boon stelt in zijn nieuwe boeken teleur.’ In: Het Vaderland van 4 mei 1974.
- Willem M. Roggeman, ‘Overstelpende Boon. Misdaad en droom, geuren en kleuren.’ In: Het Laatste Nieuws van 9 mei 1974. Zie ook: De Nieuwe Gazet van 15 mei 1974.
- Jos Borré, ‘Boeken-nieuws Louis Paul Boon.’ In: Turnhout Ekspres van 15 mei 1974.
- André Demedts, ‘Andersen in Sexland.’ In: De Standaard van 17 oktober 1975.
- Romain John van de Maele, ‘Mijn Boon-cahier (8)’ In: Vlaams Weekblad Voor Allen van 7 oktober 1988.
- John Heuzel, ‘Weinig om het lijf.’ In: Kruispunt, XXVII (1988), 120 (december), p. 152-153.
- [Anoniem], ‘Boekennieuws.’ In: Het Volk van 19 januari 1989.
- [Redactie], [Zomerdagdroom] In: Boekengids, LXVII (1989), 3 (april), p. 211.
- Y[ves] T’Sjoen, ‘Matig kommentator, groot poëet. Boons minder bekende proza.’ In: Epiloog, I (1991), 2 (januari), p. 12-15.

Eens op een mooie avond
- Ed Schilders, ‘Twee?’ In: De Volkskrant van 16 mei 1992.
- Cees van Hoore, ‘Smeerpijperij of literatuur? Erotische geschriften Louis Paul Boon.’ In: Haarlems Dagblad van 24 september 1992.
- Jef Verheyen, ‘Eens, op een mooie avond. Het geil en het sperma stromen hier als het bloed op Consciences Groeninghekouter.’ In: De Morgen van 16 oktober 1992.
- Annie van den Oever, ‘Mieke Maaike’s nog obscenere jeugd.’ In: Vrij Nederland van 17 oktober 1992.
- L. Oomens, ‘Doe alsof ik je fietsje ben. Louis Paul Boon laat pornografisch geschrift na.’ In: Algemeen Dagblad van 5 november 1992.
- Marc Reynebeau, ‘Handleiding voor de lectuur. Aan aandacht voor het werk van Louis Paul Boon geen gebrek. Maar wat betekenen de seksboeken in zijn oeuvre?’ In: Knack van 25 november 1992.
- [Anoniem], ‘Ik ben viezentist.’ In: Studentikoos, II (1993), 17.
- H[ans] W[arren], ‘Louis Paul Boon voor echte fans.’ In: Provinciale Zeeuwse Courant van 8 januari 1993.
- A. Gerlo, ‘Stalinisme en Pilchards.’ In: De kantieke schoolmeester, nummer 1/2 (oktober 1992), p. 420-421.
- T. Lanoye, ‘Viezentist tot in de kist.’ In: Humo van 4 februari 1993. Ook in: T. Lanoye, Maten gewichten, Prometheus, Amsterdam, 1994, p. 32-39. Zie ook: T. Lanoye, Vitriool voor gevorderden, Prometheus, Amsterdam, 2004, p. 8-14.
- A. Gerlo, ‘Naweeën van een interview.’ In: De kantieke schoolmeester, nummer 6/7 (december 1994/januari 1995), p. 697-700.


Fenomenale Feminateek (Meulenhoff/Manteau, 2004)
- Jeroen de Preter, ‘Louis Paul Boons mythische Fenomenale Feminateek ontsluierd.’ In: De Morgen van 2 oktober 2004.
- Frank Willemse, ‘“Een boek vol blote vrouwen is nooit slecht.” Herman Brusselmans over de gebundelde naaktfoto’s van Louis Paul Boon.’ In: Het Laatste Nieuws van 4 oktober 2004.
- [Anoniem], ‘Bloot van Boon.’ In: Metro van 4 oktober 2004.
- Maarten Dessing, ‘De blootfoto’s van Louis Paul Boon.’ In: De Standaard van 15 oktober 2004.
- Bob Van Laerhoven (red.), ‘Boon in zijn onderbroek.’ In: P-magazine, oktober 2004.
- DM, ‘De Fenomenale Feminatheek.’ In: Menzo , november 2004.
- Dirk Martens, ‘Fenomenale Feminateek van L.P. Boon nu in handzaam kistje.’ In: Nieuwsblad van 9 december 2004.
- Jan Haeverans, ‘Een Boontje voor blote dames.’ In: Knack van 23 maart 2005.
- Elias Willem, ‘Louis Paul Boon, erotomaan, wetenschapper of filosoof?’ In: UVV-info, XXII (2005), 3 (mei-juni), p. 51-53.


Bijdragen / Studies
Fenomenale Feminateek
- Lucienne Muylaert, 'De fenomenale feminateek.' In: Tijdingen, Louis Paul Boon-Genootschap, III (1986), 1 (januari), p. 17-18.
- H. Leus, ‘De erotische collectie van Louis Paul Boon: fenomenale feminatheek.’ In: In: Playboy, IV (1986), 6 (juni), p.54-59.
-
W. de Poorter, ‘L. P. Boon en de film.’ In: L. P. Boon, Boontjes 1961 [H. Leus, W. de Poorter & F. Vyncke, eds.], Houtekiet, Antwerpen-Baarn, 1989, p. 379-383.
-
E. Steivekleut, ‘Nawoord.’ In: L. P. Boon, Fenomenale feminateek. Gevolgd door Europese koninginnen met kronen van karton en de catalogus van de Fenomenale feminateek, Meulenhoff/Manteau, Antwerpen/Amsterdam, 2004, p. 246-258.

Eens op een mooie avond
- K. Humbeeck, B. Vanegeren & P. de Wispelaere, ‘De generaal, de bisschop en de b... b... bokser.’ In: L. P. Boon, Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1992, p. 139-144.
-
T. Lanoye, ‘Viezentist tot in de kist.’ In: Humo van 4 februari 1993. Ook in: T. Lanoye, Maten gewichten, Prometheus, Amsterdam, 1994, p. 32-39. Zie ook: T. Lanoye, Vitriool voor gevorderden, Prometheus, Amsterdam, 2004, p. 8-14.
- A. van den Oever, ‘Mieke Maaike’s nog obscenere jeugd.’ In: Vrij Nederland van 17 oktober 1992. Zie ook: De kantieke schoolmeester, nummer 6/7 (december 1994/januari 1995), p. 639-642.
- E. Schilders, ‘Twee?’ In: De Volkskrant van 16 mei 1992. Zie ook: 'Eens, op een mooie avond oftewel Mieke Maaike's nog obscenere jeugd.' In: De kantieke schoolmeester, nummer 6/7 (december 1994/januari 1995), p. 642-646.
-
F. Vyncke, ‘Mieke Maaike opnieuw doorgelicht.’ In: Berichten uit Boonland, II (1996), 2 (juni), p. 12-19.
-
Johan Dierinck, ‘Vruchten van een moedwillig averechts denken. Een overzicht van de ontvangst van Boons erotische werk in de Nederlandse en Vlaamse pers.’ In: De kantieke schoolmeester, nummer 8 (december 1995), p. 201-285.
- Piet van Aken, ‘De schaduwzijde van eros. Louis Paul Boon: pornograaf of erotograaf?’ In: De kantieke schoolmeester, nummer 8 (december 1995), p. 287-316.
- Manu van der Aa, ‘Synonymie in het erotische werk van Du Perron en Boon.’ In: De kantieke schoolmeester, nummer 8 (december 1995), p. 319-329.
- Kris Humbeeck & B. Vanegeren, ‘Eens, op een mooie lentedag.’ In: De kantieke schoolmeester, nummer 8 (december 1995), p. 355-363.

Mieke Maaike’s obscene jeugd
- Alfred Kerckhoffs, 'De receptie van Mieke Maaike's obscene jeugd.’ In: Af/op getekend. L.P. Boon: 15 maart 1912 - 10 mei 1979, Kultureel tijdschrift van de Stichting Kulturele Evenementen Groepen Schijndel, II (1984), 3, p. 41-47.
- Herwig Verleyen, ‘Louis Paul Boon over Mieke Maaike.’ In: Jaarboek 3 van het Louis Paul Boon-Genootschap, De Dageraad, Antwerpen, 1985, p. 97-99.
- Johan Dierinck, ‘Vruchten van een moedwillig averechts denken. Een overzicht van de ontvangst van Boons erotische werk in de Nederlandse en Vlaamse pers.’ In: De kantieke schoolmeester, nummer 8 (december 1995), p. 201-285.
- Piet van Aken, ‘De schaduwzijde van eros. Louis Paul Boon: pornograaf of erotograaf?’ In: De kantieke schoolmeester, nummer 8 (december 1995), p. 287-316.
- Manu van der Aa, ‘Synonymie in het erotische werk van Du Perron en Boon.’ In: De kantieke schoolmeester, nummer 8 (december 1995), p. 319-329.
- Kris Humbeeck & B. Vanegeren, ‘Eens, op een mooie lentedag.’ In: De kantieke schoolmeester, nummer 8 (december 1995), p. 355-363.
-
Bart Vanegeren, ‘Louis was geen Don Juan of sexmaniak.’ In: Penthouse Forum, I (2000), 2 (april), p. 19-20.
- Lydia Rood, ‘Meisjes oefenen niet op oude viezerikken.’ In: Penthouse Forum, I (2000), 2 (april), p. 20.


Kritieken en bijdragen exposities
Fenomenale Feminateek
- Tom Rooduijn, ‘De 200.000 uitnodigende vrouwen van Louis Paul Boon.’ In: De Nieuwe Revu van 12 november 1976.
- Jan De Nijs, ‘Boontjes Prikkelpoezen. Van Kommunikantje tot Prikkelpoes.’ In: Vies Oilsjt, I (1976-1977), 2.
- L.V.D., ‘Boons feminateek voor het eerst tentoongesteld.’ In: De Morgen van 12 februari 1981.
- [Anoniem], ‘Feminatheek.’ In: Vrij Nederland van 21 februari 1981.
- [Anoniem], ‘Louis Paul Boon tentoonstelling.’ In: De Voorpost van 27 februari 1981.
- Christina von Wackerbarth, ‘De papieren harem van Louis Paul Boon.’ In: Panorama, LXIII (1981), 35 (augustus).
- Tom Rooduijn, ‘Louis Paul Boons Fenomenale Feminateek.’ In: Man, IX (1982), 6 (december), p. 30-32; 34-35; 38-39.
- Johan de Vos, ‘Een fenomenale feminatheek.’ In: Knack, XV (1985), 12 (20 maart).
- M. Borka, ‘Ruimte Morguen stalt Boons Feminatheek uit.’ In: De Morgen van 22 maart 1985.
- [Anoniem], ‘De Fenomenale Feminateek van Boontje.’ In: De Tijd van 29 maart 1985.
- Paul De Wit, ‘Het bloot van Boon. Een selectie uit de Fenomenale Feminatheek.’ In: Panorama van 23 april1985. Zie ook: S. Lefever en J. Lambaert, ‘Het Bloot van Boon.’ [Lezersreactie] In: Panorama van 17 mei 1985; A. Wijns en N. Dequidt, ‘Het Bloot van Boon.’ [Lezersreactie] In: Panorama van 21 mei 1985; F. de Nayer, ‘Antwoord: Boons Feminatheek.’ [Lezersreactie] In: Panorama van 16 juli 1985.
- Johan Anthierens, ‘De mooiste berggeit ter wereld.’ In: De Volkskrant van 11 mei 1985.
- [Anoniem], ‘Veertien dagen Boon en zijn blote dames.’ In: Brusselse Post, XXXVI (1986), 1.
- Freddi Smekens, ‘Boon in Brussel.’ In: Deze week in Brussel van 12 februari 1986.
- Herwig Leus, ‘De erotische collectie van Louis Paul Boon. Fenomenale feminatheek.’ In: Playboy, IV (1986), 6 (juni), p.54-59.
- Y.D. ‘Feminateek van L.P. Boon komt naar Mechelen.’ In: De Antwerpse Morgen van 18 oktober 1986.
- Johan Anthierens, ‘De Vlaamse deegrol kreeg Boon te pakken.’ In: Playboy, IV (1986), 6 (juni), p.137.
- D[enolf], ‘Boontjes vrouwen van papier.’ In: Kwik-Magazine van 19 januari 1987.
- F[rans] Boogaard, ‘De erfenis van “vies Lowieke”.’ In: De Gelderlander/De Nieuwe Krant van 21 februari 1987. Zie ook: F[rans] Boogaard, ‘De gigantische erotica-verzameling van L.P. Boon. Het bloot van vies Lowieke.’ In: De Stem van 28 februari 1987.
- L.B. ‘Nuevo Puerto: aktiviteiten en suksesrijke tentoonstelling.’ In: Wekelijks Nieuws van 13 maart 1987.

Kritieken en bijdragen bewerkingen
Mieke Maaike’s obscene jeugd
- Wim de Poorter en Filip Devos, ‘Mieke Maaike bij Ariane.’ In: Berichten uit Boonland, VI (2000), 1 (maart), p. 76-82.
- Jos Muyres, ‘Schaamteloze wraak.’ In: Penthouse Forum, I (2000), 2 (april), p. 17.
- Bart Vanegeren, ‘Mieke Maaike op de sofa. “Louis was geen Don Juan of sexmaniak”.’ In: Penthouse Forum, I (2000), 2 (april), p. 18-20.
- Lydia Rood, ‘Meisjes oefenen niet op oude viezerikken.’ In: Penthouse Forum, I (2000), 2 (april), p. 20.
- Elias Willem, ‘Louis Paul Boon, erotomaan, wetenschapper of filosoof?’ In: UVV-info, XXII (2005), 3 (mei-juni), p. 51-53.


Scripties
- Marita Dries, ‘Louis-Paul Boon als pornograaf: analyse van de kritiek.’ Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 1977.
- Carine Heymans, ‘Woordkunst, schilderkunst en abnormaal sexueel gedrag. Een thematische analyse van twee erotische romans van Louis Paul Boon: Zomerdagdroom en Eros en de eenzame man.’ Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 1982.


Interviews
Fenomenale feminateek
- John Rijpens, ‘Interview met Louis Paul Boon.’ In: Partner, nr. 9 ([maart/april 1969]), p. 5-8.
- H. Leus, ‘Herwig Leus in gesprek met Louis Paul Boon. “Ik weet echt niet meer aan welke kant ik moet gaan staan.” ’ In: Maatstaf, XVIII (1970-1971), 6 (oktober 1970), p. 410.
- Carlos Leene [sic], ‘Praten met Louis Paul Boon.’ [Interview met L. P. Boon] In: Argo, 1970, nr. 17, p. 2.
- Stan Lauryssens, ‘Het merkwaardige heerschap Louis Paul Boon: Ik vertel steeds het tegenovergestelde en ze trappen er altijd weer in!’[Interview met L. P. Boon] In: Mach van 23 juni 1972.
- Piet Sterckx, ‘Louis Paul Boon: ik wil geen stenen standbeeld zijn.’ In: De Nieuwe Gazet van 27 oktober 1972.

- Zie o.a. Luc Decorte, ‘24 uur Louis Paul Boon. Ik wou niet zeggen: Kijk ik ben de kleinzoon van Paster Daens!’ [Interview met L. P. Boon] In: Brugsch Handelsblad van 4 januari 1975.


Mieke Maaike’s obscene jeugd
- Jos de Man, ‘Historicus L. P. Boon: “Rebellen boeien mij.” ’ [Interview met L. P. Boon] In: De Morgen van 2 december 1978.
- Klaas Peereboom, ‘De rebel wil geen standbeeld zijn. Louis Paul Boon: Ik ben nu vrij.’ [Interview met L. P. Boon] In: Het Parool van 22 maart 1972.
- Gaston Durnez, ‘Gesprek met L. P. Boon: Als ik niet meer kan schrijven dan val ik dood.’ In: Het Handelsblad van 11 april 1972.
- Zie ook nog: De Gentenaar van 11 april 1972; het Nieuwsblad van het Noorden van 14 april 1972; De Tijd van 3 februari 1973; Avenue van november 1972; Spectator van 27 oktober 1973; Brugsch Handelsblad van 4 januari 1975; Vlaams weekblad van 7 februari; Soepap van 11 februari 1975.

Boontje over
Fenomenale feminateek
- [L. P. Boon], ‘Het album.’ In: Vooruit van 13 december 1955 [‘De 4 hoeken van de wereld’]
- Zie o.a. Boontjes:
1960: ‘Het geplunderd album.’ In: Vooruit van 15 januari 1960; ‘Diane Webber.’ In: Vooruit van 1 februari 1960; (Zie resp: Boontjes 1960, p. 56-57; p. 70-71);
1961: ‘Collectie.’ In: Vooruit van 13 juli 1961; ‘Concurrentie.’ In: Vooruit van 7 augustus 1961; ‘Nog Dutourd.’ In: Vooruit van 13 december 1961; (Zie resp. Boontjes 1961, p. 170-171; p. 193-194; p. 322-323);
1962: ‘Filmster.’ In: Vooruit van 14 maart 1962; ‘Jammer.’ In: Vooruit van 30 maart 1962; ‘Pin-Up.’ In: Vooruit van 6 december 1962; (Zie resp. Boontjes 1962, p. 86-87; p. 104-105; p. 366-367);
1964:‘Oproep.’ In: Vooruit van 27 februari 1964; ‘Frivool.’ In: Vooruit van 5 maart 1964; (Zie resp. Boontjes 1964, p. 69-70; p. 77-79);
1966: ‘Vergeelde foto’s.’ In: Vooruit van 17 januari 1966; (Zie Boontjes 1966, p. 25-26);
1967: ‘Feminateek.’ In: Vooruit van 6 juni 1967; ‘Jayne.’ In: Vooruit van 18 augustus 1967 (Zie resp. Boontjes 1967, p. 167-168; p. 237-238);
1968: ‘Gina.’ In: Vooruit van 12 april 1968; ‘Mode.’ In: Vooruit van 24 juni 1968; ‘Silva.’ In: Vooruit van 23 juli 1968.
- Louis-Paul Boon, ‘Van pornografie naar erotiek.’ In: Snoecks literaire almanak voor Zuid en Noord, XLV (1969), p. 68-70.
- [L. P. Boon], Dagboek van meneerke Boin. In: K. Humbeeck, Onder de giftige rook van Chipka, Ludion / Querido, Gent / Amsterdam, 1999, p. 229; o.a. ook nog: p. 230, p. 231, p. 236.


[terug]