[terug]

'De avend vraagt u' / 3 mensen tussen muren / De voorstad groeit
Verzameld werk, deel 1

Primaire bibliografie
'De avend vraagt u'
– Lowie Boon, ‘De avend vraagt u.’ In: De jonge generatie. Maandblad voor jeugdbeweging der Vlaamse arbeidersjeugd, V.A.J., (1933), 2 (december), p. 9-10.
– Zie ook: K. Humbeeck, ‘Dat donkere ding, de massa. Omtrent Louis Paul Boon en de jonge generatie in de jaren dertig.’ In: Louis Paul Boon, Boontjes 1966, Houtekiet, Antwerpen / Baarn, 2001, p. 385-387.
– Zie ook: Lowie Boon, ‘De avend vraagt u.’ [Rik Hemmerijckx, ed.]. Zie: http://www.lpbooncentrum.be/ids/artikel/avend_vraagt_u.htm, L. P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 2001.

3 mensen tussen muren
– Lowie, 3 mensen tussen muren. Een roman in lino, Em. Querido’s Uitgeverij nv / Diogenes, Amsterdam / Antwerpen, 1969.

De voorstad groeit
– Louis-Paul Boon, De voorstad groeit, Uitgeversmij A. Manteau nv, Brussel, [juni 1943]. [In Nederland werd het boek verspreid door H.P. Leopold, vermoedelijk in een zeer beperkte oplage. In een aantal exemplaren van de eerste druk werd een strookje geplakt, met de vermelding: Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel en H.P. Leopold Uitg. Mij. N.V., ’s-Gravenhage.]
– Louis Paul Boon, De voorstad groeit, Uitgeversmij A. Manteau nv, Brussel, 1954. [Van de tweede druk bestaat ook een oplage zonder vermelding van het publicatiejaar.]
– Louis Paul Boon, De voorstad groeit, Em. Querido’s Uitgeverij nv, Amsterdam, 1963 [Reuzensalamander, nr. 15].
– Louis Paul Boon, De voorstad groeit, Em. Querido’s Uitgeverij nv, Amsterdam, 1967 [Salamander, nr. 219].
– Louis Paul Boon, De voorstad groeit. In: Louis Paul Boon, 1. De voorstad groeit 2. Vergeten straat 3. Mijn kleine oorlog, Nederlandse Boekenclub [NBC], Den Haag / Antwerpen, [1969], p. 5-221.
– Louis Paul Boon, De voorstad groeit, Em. Querido’s Uitgeverij nv, Amsterdam, 1973 [Salamander, nr. 219].
– Louis Paul Boon, De voorstad groeit. In: Louis Paul Boon, Het vroege werk. De voorstad groeit. Abel Gholaerts. Vergeten straat. Mijn kleine oorlog, bv Uitgeverij De Arbeiderspers / Em. Querido’s Uitgeverij bv, Amsterdam, 1978, p. 7-254.
– Louis Paul Boon, De voorstad groeit, Em. Querido’s Uitgeverij bv, 1993 [Salamander Klassiek, nr. 219].
– Louis Paul Boon, De voorstad groeit [K. Humbeeck, D. de Geest, A. M. Musschoot, Y. T’Sjoen, E. Bruinsma, B. Kennis, eds.] Em. Querido’s Uitgeverij bv, 2000.


Fragmenten
- 'Ogen van donker fluweel.' [Fragment uit De voorstad groeit] In: Je weet niet wat je leest [J. Claasen, L. Ferron, M. Van Rooy, red.], Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Amsterdam, 1978 [Boek van de maand december 1978], p. 373-377.

Reproducties
- vier lino's uit 3 mensen tussen muren. In: De kantieke schoolmeester, II (1992), 1/2 (oktober), L. P. Boon-documentatiecentrum / L.P. Boon-Genootschap, Antwerpen / Aalst, p. 477.


Secundaire bibliografie

Theaterbewerkingen
3 mensen tussen muren
- 3 mensen tussen muren, een toneelstuk van leerlingen van de Scholengemeenschap Sintermeerten, Heerlen; Regie: D. Gebuys; Opvoering: 29 oktober 1988, Tilburg
- 3 mensen tussen muren. Over de novelle van Louis Paul Boon, Bijdrage en toneelbewerking: D. Gebuys, Uitgerevij PAN, Heerlen, 1989; Opvoering: 23 januari 1989, Stadsschouwburg, Heerlen.

De voorstad groeit
- Krapuul, muziekt-heaterproducite op locatie, geïnspireerd op Vergeten straat en De voorstad groeit, Stichting Theatergroep De Gebroeders Flint, Amsterdam; Scenario: Stan Lapinski; Première: 3 juli 1996, Machinegebouw Westergasfabriek, Amsterdam.


Recencies
3 mensen tussen muren
- A. Kossmann, 'Jonge werk van Louis Paul Boon.' In: Het vrije volk van 5 april 1969.
- [Anoniem], 'Zeldzame Boon in facsimile.' In : Haarlems dagblad van 17 april 1969.
- [P. Schreuder], '3 mensen tussen muren.' In: Haagse Post van 26 april 1969.
- W. Z[aal], 'Boon in facsimile.' In: Elseviers weekblad van 10 mei 1969.
- H. Leus, 'Louis Paul Boon een ontspoord schrijver?' In: Het Parool van 17 mei 1969.
- Bastien, 'De kleine oorlog van Louis Paul Boon.' In: Vooruit van 17 mei 1969.
- H. van Santvoort, 'Nieuwste Nederlandse proza en poëzie.' In: De nieuwe linie van 17 mei 1969.
- R. Bulthuis, 'Louis Paul Boon: oprechte rebel die met elk wapen onrecht te lijf gaat.' In: Haagsche Courant van 17 mei 1969.
- [Anoniem], '3 mensen tussen muren.' In: Het Nieuwsblad van het Zuiden van 22 mei 1969.
- F. Sarneel, 'Kostbare prul zonder spoor van talent. 3 mensen tussen muren van Louis Paul Boon.' In: Vrij Nederland van 24 mei 1969.
- M. Schouten, 'Geniaal maar met te korte beentjes.' In: Algemeen Handelsblad van 24 mei 1969.
- K. Schippers, 'Louis P. Boons "eerste, tevens laatste boek".' In: Utrechtsch Nieuwsblad van 31 mei 1969. [Zie ook: Amersfoortse Courant van 21 juni 1969; De Rotterdammer van 28 juni 1969.]
- A.A.F. Goossen, '3 mensen tussen muren.' In: Idil, mei 1969. Fichenr. 3139.
- [T. Schalken], 'Louis Paul Boons eersteling zeer authentiek gedrukt.' In: De Gelderlander van 3 juni 1969.
- J. Bernlef, 'Twee nieuwe boeken van Louis Paul Boon. Kordate kritiek op de Vlaamse broeders.' In: Algemeen Dagblad van 7 juni 1969.
- H. Van Overveld, 'Boon op een voestuk.' In: Brabants Nieuwsblad van 7 juni 1969
- K. Fens, 'Lowies muren.' In: De Volkskrant van 14 juni 1969.
- S. Helder, '3 mensen tussen muren.' In: Prisma-lectuurvoorlichting, Voorburg, juni 1969. Fichenr. 69-662.
- U. Nooteboom, 'Kunst 3 mensen tussen muren.' In: Limburgs Dagblad van 5 juli 1969.
- [H. Jonkers], 'Louis Paul Boon van pen naar penseel.' In: Eindhovens Dagblad van 30 augustus 1969.
- [Kunstred.], 'Facsimile-uitgave handgeschreven boek van Louis Paul Boon.' In: Het Parool van 29 november 1969.
- R. B[obine], 'Drie mensen tussen muren.' In: Lektuurgids, XVII (1970), 5/6 (juni/juli), p. 160-161.

De voorstad groeit
eerste druk, 1943
- J. de Bruyn, ‘Persoonlijkheden. Gaston Duribreux, De Roeschaard. Louis P. Boon, De voorstad groeit.’ In: Volk en Staat van 25/26 juli 1943.
- B.E., ‘De voorstad groeit door Louis-Paul Boon.’ In: Vooruit van 27 juli 1943.
- J. Sacré, ‘Een bekroond boek, dat niet van zijn tijd is: De voorstad groeit door Louis-Paul Boon.’ In: Het Laatste Nieuws van 29 juli 1943.
- S. D[e] J[onge], ‘Het Zinlooze Leven.’ In: Het Vlaamsche Land – Reichausgabe van 31 juli 1943.
- J. Demets, ‘Het uitzichtlooze "Enzoovoort"Louis Paul Boon: De voorstad groeit.’ In: Balming van 1 augustus 1943.
- H. Oosterwijk, ‘Het miserabilisme bekroond.’ In: Het Vlaamsche Land van 1/2 augustus 1943.
- J.-H. Dannis, ‘Les Lettres Néerlandaises. L’Évolution du roman.’ In: Comoedia van 6 augustus 1943.
- M.H.S., ‘Een roman werd bekroond. De voorstad groeit door Louis P. Boon.’ In: Het Algemeen Nieuws van 17 augustus 1943.
- A. Demedts, ‘Louis Paul Boon: De voorstad groeit.’ In: Het Nieuws van den Dag van 2 september 1943.
- B. Ranke [pseud. F. van den Auwera], ‘Van de troosteloosheid des levens.’ In: Het Laatste Nieuws van 16 oktober 1943.
- P. Hardy, ‘Debuten. De voorstad groeit van Louis Paul Boon.’ In: Volk en Kultuur, III (1943), 37 (16 oktober), p. 652.
- Em. Janssen, ‘Louis Paul Boon, De voorstad groeit.’ In: Streven, XI (1943-1944), 1 (oktober 1943), p. 57.
- R. van de Moortel, ‘Aristocraten en Proleten. Werk van J.W. Hofstra en Louis-Paul Boon.’ In: Nieuw Vlaanderen van 6 november 1943.
- J. Demets, ‘Het revolutionnair tekort. Vlaamsch Romanproza in 1943.’ In: DeVlag, VI (1943-1944), 4 (november 1943), p. 227.
- pater Theotimus Ofm Cap., ‘De voorstad groeit.’ [Idil-tijdingen, fiche 2638]
- P.G.J. Korteweg, ‘Debuut van een Vlaamsch prozaïst. Louis Paul Boon. De voorstad groeit.’ In: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 11 januari 1944.
- J. Eeckhout, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Landwacht van 28 februari 1944.
- J. Franson, ‘Un nouveau romancier. L.B. Boon [sic], auteur de De Voorstad groeit. De la révolte au misérabilisme.’ In: L’Avenir van 10 maart 1944.
- P. de Vree, ‘Boeken die hun moment hebben verpast! Louis-Paul Boon. De voorstad groeit – Aug. Vermeylen, Twee vrienden.’ In: Westland, II (1943-1944), 7 [juni/juli 1944], p. 428-429.
- K. Wasch, ‘Louis P. Boon: De voorstad groeit.’ In: Nederlandsche Bibliographie, LXXXIX (1944), 2 (augustus), p. 87.
- [R. Herreman], 'Jonge Vlaamse romans.' In: Vooruit van 8 november 1944.
- J. Caeymaex, ‘Boon, Louis-Paul. De voorstad groeit.’ In: Boekengids, XXII [jaarboek 1944], [1945], p. 101.
- E. Parez, ‘Louis-Paul Boon Kantteekeningen bij een debuut.’ In: De Faun, I (1945), 3 (februari), p.27-28.
- J. Berchmans [pseud. R.F. Lissens], 'Het proza uit de oorlogsjaren. Louis-Paul boon. Het leven een jungle, de mensch een poel.' In: De Spectator van 22 juli 1945.
- P. Van Aken, 'Louis-Paul Boon. Facette onzer litteraire Internationalisatie.' In: Zondagspost van 14 oktober 1945.
- N. Rost, ‘Nieuw Vlaamsch proza (Lampo-Van Aken-Daisne-Boon).’ In: Critisch Bulletin, XIII (1946), 2 (februari), p.58-59.
- P. Van Steen, 'Jonge figuren in de Vlaamse letterkunde.' In: De Vlam van 2 februari 1946.
- F.V. Toussaint van Boelaere [pseud. F.V. Toussaint], ‘Het Vlaamsche proza: Abel Gholaerts.’ In: Nieuw Vlaamsch Tijdschrift, I (1946-1947), 1 (april 1946), p. 107.
- H. Lampo, 'Een nieuwe generatie van Vlaamsche prozaschrijvers. Louis-Paul Boon.' In: De Gids, CIX (1946), 5 (mei), p. 90-91.
- [Anoniem], 'Nieuw werk.' In: Het Nieuwsblad van 18 september 1946.
- J. Van der Woude, 'Onbeheerschte schrijflust.' In: Critisch Bulletin, jg. XIII (1946), 10 (oktober), p. 456-458.
- J. Baers [ed.], Lectuur-Repertorium. Supplement II (1938-1946), Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen, Antwerpen, 1946.
tweede druk, 1954
- pds [P. De Smet], ‘Bij de tweede druk van Louis Paul Boons De Voorstad Groeit.’ In: Vooruit van 22 januari 1955.
- lh [H. Lampo], ‘Boon’s averechts utopia.’ In: Volksgazet van 3 februari 1955.
- P. Willemse, ‘Louis Paul Boon, De voorstad groeit.’ in: Weekblad van de AVMO van 4 februari 1955.
- rb [R. Binnenmans], ‘De voorstad groeit.’ In: Lektuurgids, II (1955), 2 (februari), p. 33.
- [G. Knuvelder], ‘Moderne problematiek in de Vlaamse roman. Louis Paul Boon: De voorstad groeit.’ In: De Tijd van 23 april 1955.
- J. Roelandt Vermeer [pseud. H. Oosterwijk], ‘Boon op reis en thuis.’ In: De Maasbode van 21 mei 1955.
- Th. Govaart, 'Boon houdt van Boon. De lezer bewondert in de geliefde schrijver het 'lef' dat hij zelf niet heeft.' In: De nieuwe eeuw van 4 juni 1955.
- S.C., ‘Kroniek van kleine mensen. Louis-Paul Boon[,] De voorstad groeit.’ In: De Tribune van het Onderwijs, XI (1955), 12 (juli), p. 4.
latere drukken
- G.M.H. van Huet, ‘Talent van Boon erkend, zijn wereld afgewezen.’ In: Algemeen Dagblad van 15 maart 1958.
- F. van Tartwijk, ‘[De voorstad groeit].’ In: Streven, XVII (1963/1964), 2 (november 1963), p. 194.
- R.C. Gitsberg, 'Louis Paul Boon, Piet van aken...' In: De figuur van de onderwijzer en de onderwijzeres in de Zuidnederlandse literatuur, Tilburg, 1963, p. 19-20.
- [Anoniem], ‘De voorstad groeit van L.P.B. als pocket.’ In: Vooruit van 9 januari 1964.
- J. Klein, ‘De voorstad groeit.’ [Idil-tijdingen, fiche 24.959 – augustus 1967]
- R.S., ['De voorstad groeit.'] In: Streven, XXI (1967-1968), 2 (november 1967), p. 213.
- G. van Herpen, ‘De voorstad van Boon.’ In: De Stem van 29 januari 1993.

Overige bijdragen / studies
'De avend vraagt u'
– R. Hemmerijckx, ‘Boon en De Jonge Generatie: De avend vraagt u.’ Zie: http://www.lpbooncentrum.be/ids/artikel/10_11_01.htm, L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 2001.
– R. Hemmerijckx, ‘Louis Paul Boon en Bert Van Hoorick : Wapenbroeders?’ In: Boelvaar Poef, II (2002), 2 (juni), p. 3-16.
- K. Humbeeck, ‘Dat donkere ding, de massa. Omtrent Louis Paul Boon en de jonge generatie in de jaren dertig.’ In: Louis Paul Boon, Boontjes 1966, Houtekiet, Antwerpen / Baarn, 2001, p. 297-420.


3 mensen tussen muren
- B. Kemp, 'Een mislukt boek over mislukte mensen.' In: De Vlaamse Gids, LVI (1972), 3 (maart), p. 15-23.
- B. Nuyens, '3 mensen tussen muren' en 'De vroege romans' In: Louis Paul Boon en de (stille) film, L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1998 [2.2.1 - 2.2.2].

De voorstad groeit
-
R. Herreman, ‘Jonge Vlaamse romans.’ In: Vooruit van 8 november 1944.
-
F. Closset, ‘Le climat de L.P. Boon.’ In: La Lanterne van 22 maart 1945.
-
J. Berchmans [pseud. R.F. Lissens], ‘Het proza uit de oorlogsjaren. Louis-Paul Boon. Het leven een jungle, de mensch een poel.’ In: De Spectator van 22 juli 1945.
-
P. van Aken, ‘Louis-Paul Boon. Facette onzer litteraire internationalisatie.’ In: Zondagspost van 14 oktober 1945.
-
P. van Steen, ‘Jonge figuren in de Vlaamse letterkunde.’ In: De Vlam van 2 februari 1946.
-
H. Lampo, ‘Een nieuwe generatie van Vlaamsche prozaschrijvers. Louis Paul Boon.’ In: De Gids, CIX (1946), 5 (mei), p. 90-91.
-
H. Lampo, ‘Le Jeune Roman Flamand.’ In: Belgica, I (1948), 1, p.34-37.
-
E. Augustin, ‘Louis Paul Boon.’ In: Het Woord, III (1948/1949), 4, p.84-91.
-
J. Weisgerber, 'Proefvlucht in de literaire ruimte De voorstad groeit.' In: Nieuw Vlaams Tijdschrift, XIX (1966), 2 (februari), p. 162-183. Zie ook: J. Weisgerber, Proefvlucht in de romanruimte, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1972, p.11-30.
-
J. van der Meulen, ‘Boon: begin en einde.’ In: Maatstaf, XIX (1971/1972), 11, p.768-769.
- G. F. H. Raat, ‘Het leven als een wiel.’ In: Maatstaf, XXVIII (1980), 5/6 (mei/juni), p. 45-55 [Boon-nummer].
-
P. Vissers, ‘De wandelende jood in De Voorstad gesignaleerd.’ In: Nieuw Vlaams Tijdschrift, XXXIV (1981), 2, p.230-238.
- J.-P. Govaert, 'De voorstad groeit (L.P. Boon) en Manhattan Transfer (J. Dos Passos). Ontgoocheling en mislukking als artistieke inspiratiebron.' In: Tijdingen, V (1988), 3 (september), p. 14-48.
-
M. Rutten & J. Weisgerber [eds.], Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit: de opbloei van de Vlaamse literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon (1888-1946), De Standaard, Antwerpen, 1988, p.538-540.
-
K. Humbeeck, ‘Kleine Apocalyps: Boons gevecht met de stoommachine.’ In: Louis Paul Boon, schrijver [K. Humbeeck & P. de Wispelaere eds.] Restant / L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1989, p.371-383.
-
P. de Wispelaere, ‘Boon als romanticus: aantekeningen bij een lectuur van De voorstad groeit.’ In: De kantieke schoolmeester, I (1991), 0-nummer (mei), p.307-316.
-
K. De Gelder, ‘L.P. Boon. Het vroege werk.’ In: De kantieke schoolmeester, II (1992), 1/2 (oktober), p.387-395.
-
K. Humbeeck & B. Vanegeren, Louis Paul Boon: een schilder ontspoord, Stad Aalst/L.P. Boon-documentatiecentrum, Aalst/ Antwerpen, 1993, p.33-47.
-
B. Vanheste, ‘Vormvernieuwing van de roman in Vlaanderen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.’ In: Nederlandse Literatuur, een geschiedenis,[M.A. Schenkeveld-van der Dussen, red.] Martinus Nijhoff, Groningen, 1993, p.709-715.
-
B. Vanheste, 'Nawoord.' In: L.P. Boon, De voorstad groeit, Querido, Amsterdam, 1993, p.333-350.
- B. Vanheste, ‘Drie vensters op een dubieuze verhouding. Louis Paul Boon en Louis-Ferdinand Céline.’ In: Literatuur, XII (1995), 2, p.93-99.
-
K. Humbeeck, ‘Un livre profondément malsain: le roman de L.P. Boon Abel Gholaerts (1944), et le nouvel ordre littéraire.’ In: Leurs Occupations. L’impact de la Seconde Guerre mondiale sur la littérature en Belgique [P. Aron, D. de Geest, P. Halen & A. vanden Braembussche, eds.], Textyles/CREHSGM, Bruxelles, 1997, p.61-69.
- K. Humbeeck, 'Over De Voorstad groeit.' In: Berichten uit Boonland, IV (1998) , 1 (maart), p. 80-101.
-
K. Humbeeck, ‘De voorstad groeit.’ In: Lexicon van literaire werken [Anbeek A. G. H., e.a., eds.] Groningen, Wolters-Noordhoff, 1998, p. 1-14.
-
Zie D. de Geest, ‘Boekengids en Boon.’ In: Louis Paul Boon, schrijver [K. Humbeeck & P. de Wispelaere, eds.], Restant/L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1989, p.119-152.
-
Zie ook E. Bruinsma, Louis Paul Boon en het modernisme in Vlaanderen, L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 1998, p.11-64.
- K. Humbeeck, 'De kritische ontvangst van De voorstad groeit (1943) en Boons positie in het literaire veld tijdens de bezetting.' In: Berichten uit Boonland, V (1999) , 4 (december), p. 34-71.
– K. Humbeeck, ‘Slecht gedrukt, slecht gelezen, slecht beoordeeld?’ In: Louis Paul Boon, De voorstad groeit, Em. Querido’s Uitgeverij bv, Amsterdam, 2000, p. 295-311.
– K. Humbeeck, D. de Geest, A. M. Musschoot, Y. T’Sjoen, E. Bruinsma, B. Kennis, ‘Tekstverantwoording.’ In: Louis Paul Boon, De voorstad groeit, Em. Querido’s Uitgeverij bv, Amsterdam, 2000, p. 312-326.
– K. Humbeeck, ‘Dat donkere ding, de massa. Omtrent Louis Paul Boon en de jonge generatie in de jaren dertig.’ In: Louis Paul Boon, Boontjes 1966, Houtekiet, Antwerpen / Baarn, 2001, p. 297-420.
– Ernst Bruinsma, Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van uitgeverij Manteau (1938-1953), Meulenhoff / Manteau, Amsterdam / Antwerpen, 2005.
– K. Humbeeck, ‘Een legpuzzel van totaal verschillende werelden: grootstadsbeelden in enkele romans van Louis Paul Boon.’ In: Spiegel der Letteren, XLVIII (2006), 2, p. 199-217.


Scripties
3 mensen tussen muren
- P. Van Achteren, 'De parabel van de paradox: een bestudering van het vertelperspectief in 3 mensen tussen muren, een roman van Louis Paul Boon.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling UIAntwerpen, Wilrijk, 1977.
- B. Demeester, ' Proeve tot een analyse van de man-vrouw, man-meisje imbrogito in Louis Paul Boons Drie mensen tussen muren en Vergeten straat, toegelicht door enkele begrippen uit Freuds leer.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Université Catholique, Louvain, 1991.


De voorstad groeit
- N. Dejolier, 'De voorstad groeit. Het boek van de desillusies.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling VUBrussel, Brussel, 1970.
- J.-P. Govaert, 'De voorstad groeit (L.P. Boon) en Manhattan Transfer (J. Dos Passos). Comparatistische studie naar inhoud en vorm, berustend op een interne tekstontleding.' Licentiaatsverhandeling VUBrussel, Brussel, 1974.
- J. Van Hellemont, 'Literair-sociologische analyse van het vertelperspectief in De voorstad groeit van Louis-Paul Boon.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling UIAntwerpen, Wilrijk, 1975.
- P. Vissers, 'Een vergelijkende studie van De voorstad groeit (L.P. Boon) en Manhattan Transfer (J. Dos Passos). Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling UIAntwerpen, Wilrijk, 1980.
- J. Teirlinck, 'Droom en ontgoocheling bij L.P. Boon en J. Steinbeck: een vergelijkend onderzoek gebaseerd op De voorstad groeit en Of Mice and Men.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling KULeuven, Leuven, 1982.
- I. Messiaen, 'Een receptie-onderzoek over De voorstad groeit (1942) van Louis Paul Boon.' Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling KULeuven, Leuven, 1994.

Boontje over:
3 mensen tussen muren
- Interview: Joos Florquin, Ten huize van... 8, Davidsfonds / Orion / Desclée De Brouwer, Leuven, 1972, p. 19-20.

De voorstad groeit
- Interview: L. Vanhaelst, 'J. Louis Boon. Laureaat van den Leo-krijnprijs.' In: Het Laatste Nieuws van 26 november 1942.
- Louis P. Boon, 'De andere zijde.' In: De Roode Vaan van 5 november 1945.
- Boontje, 'Manuscript' in Vooruit van 1 juni 1962.
- Boontje 'Voorstad' in Vooruit van 10/11 februari 1968.
- Interview: Joos Florquin, Ten huize van... 8, Davidsfonds / Orion / Desclée De Brouwer, Leuven, 1972.
- Interview: Herwig Leus en Julien Weverbergh, Louis Paul Boonboek, Elsevier Manteau, Antwerpen / Amsterdam, 1972.
- Boontje 'Manuskript' in Vooruit van 1 augustus 1974.

Prijzen
- Leo J. Krynprijs 1942[Juryrapport - Collectie AMVC-Letterenhuis, Antwerpen].
-
Het juryrapport werd (vrijwel integraal) afgedrukt in o.a. De Dag van 19 november 1942, Volk en Staat van 19 november 1942, Het Vlaamsche Land van 20 november 1942, Laagland van 28 november 1942, Nieuw Vlaanderen van 28 november 1942 en V.O.S. van 29 november 1942. Zie ook: interview, L. Vanhaelst in: Het Laatste Nieuws van 26 november 1942.


Selectieve bibliografie voor het nawoord
– Ernst Bruinsma, Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van uitgeverij Manteau (1938-1953), Meulenhoff / Manteau, Amsterdam / Antwerpen, 2005.
– R. Hemmerijckx, ‘Boon en De Jonge Generatie: De avend vraagt u.’ Zie: http://www.lpbooncentrum.be/ids/artikel/10_11_01.htm, L.P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, 2001.
– R. Hemmerijckx, ‘Louis Paul Boon en Bert Van Hoorick : Wapenbroeders?’ In: Boelvaar Poef, II (2002), 2 (juni), p. 3-16.
– K. Humbeeck, ‘Louis Paul Boon: De voorstad groeit.’ In: Lexicon van literaire werken [Anbeek A. G. H., e.a., eds.] Groningen, Wolters-Noordhoff, 1998, p. 1-14.
– K. Humbeeck, ‘Slecht gedrukt, slecht gelezen, slecht beoordeeld?’ In: Louis Paul Boon, De voorstad groeit, Em. Querido’s Uitgeverij bv, Amsterdam, 2000, p. 295-311.
– K. Humbeeck, D. de Geest, A. M. Musschoot, Y. T’Sjoen, E. Bruinsma, B. Kennis, ‘Tekstverantwoording.’ In: Louis Paul Boon, De voorstad groeit, Em. Querido’s Uitgeverij bv, Amsterdam, 2000, p. 312-326.
– K. Humbeeck, ‘Dat donkere ding, de massa. Omtrent Louis Paul Boon en de jonge generatie in de jaren dertig.’ In: Louis Paul Boon, Boontjes 1966, Houtekiet, Antwerpen / Baarn, 2001, p. 297-420.
– K. Humbeeck, ‘Een legpuzzel van totaal verschillende werelden: grootstadsbeelden in enkele romans van Louis Paul Boon.’ In: Spiegel der Letteren, XLVIII (2006), 2, p. 199-217.
– G. F. H. Raat, ‘Het leven als een wiel.’ In: Maatstaf, XXVIII (1980), 5/6 (mei/juni), p. 45-55 [Boon-nummer].
– B. Vanheste, ‘Boon tussen Lao-Tze en Dostojewski. Romanfragmenten uit de jaren dertig.’ In: De kantieke schoolmeester, I (1991), 0-nummer, L. P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, p. 291-306.
– P. de Wispelaere, ‘Boon als romanticus. aantekeningen bij een lectuur van De voorstad groeit.’ In: De kantieke schoolmeester, I (1991), 0-nummer, L. P. Boon-documentatiecentrum, Antwerpen, p. 307-316.

[terug]