[terug]

Het concept

Meer dan vijfentwintig jaar na zijn dood krijgt Louis Paul Boon een Verzameld werk. Het wordt een eerbetoon van formaat. Uitgever en tekstbezorgers weigeren evenwel om de door en door ironische volksschrijver uit de fabrieksstad Aalst bij te zetten in het Pantheon der Groten, waar iemands nagedachtenis niet verder reikt dan zijn legende – ‘alsof wij monumenten zijn geworden. Met al het roemrijke en het tot dode steen gestolde, dat monumenten helaas eigen is,’ aldus Boon in 1960. Zoveel monumentalisme past niet bij boontje, de tegendraadse schrijver die, wars van het grote gebaar, ooit de hoofdletters uit zijn teksten weerde en wiens oeuvre allesbehalve gestold is. Daarom wordt dit Verzameld werk in paperback uitgegeven en tegen een gunstige prijs aan het publiek aangeboden. Boon is en blijft een schrijver voor lezers van vandaag. Betrouwbare teksten, leesplezier en optimale toegankelijkheid gaan in deze uitgave van Louis Paul Boons Verzameld werk hand in hand.

• Het Verzameld werk van L.P. Boon is geen Volledig werk.

Alles van Boon uitgeven is alleen al onmogelijk omdat nog lang niet alles is teruggevonden. Vooral anonieme bijdragen en bijdragen onder pseudoniem zonder literaire pretentie of waarde ontbreken. Het Verzameld werk bevat naast alle in boekvorm verschenen romans en verhalen van deze productieve schrijver, ook doordachte bloemlezingen van de omvangrijke productie pulpfictie, die Boon om den brode schreef, van de ‘Boontjes’, het journalistieke werk en de brieven.

• De 24 delen van het Verzameld werk zijn samengesteld op grond van de publicatiedatum van de gebundelde teksten én hun thematische verwantschap.

Geen voorspelbare opsomming van romans, verhalen, reportages, gedichten en columns, maar verrassende combinaties van ‘klassieke’ titels en minder bekende teksten. De betekenis van een bepaald werk wordt vaak duidelijker als het gecombineerd wordt met een ander, niet noodzakelijk in dezelfde periode geschreven werk. Uiteindelijk moet ieder deel een facet van Boons rijke en veelkantige schrijverschap belichten.

• De delen verschijnen niet in de volgorde die ze uiteindelijk in het Verzameld werk krijgen.

Door niet vast te houden aan de strakke opeenvolging van 24 delen, kan voorrang worden verleend aan titels die niet meer beschikbaar zijn. Om de lezer een zo accuraat mogelijke tekst te kunnen presenteren, kiezen de editeurs er bovendien voor om eerst die werken te publiceren waarvan de ontstaans-geschiedenis terdege gedocumenteerd kan worden. De publicatievolgorde van de 24 delen van Boons Verzameld werk is met andere woorden afhankelijk van de beschikbaarheid van manuscripten en typoscripten. Ook na de jaren van voorbereiding die aan dit project voorafgingen, wordt de zoektocht naar ontbrekende documenten voortgezet en dat levert met enige regelmaat bijzonder interessante vondsten op.

• Elk deel bevat naast een wetenschappelijk verantwoorde presentatie van Boons tekst, een nawoord waarin aandacht wordt besteed aan het ontstaan van die tekst en de contemporaine kritische ontvangst ervan. Behalve een (selectieve) bibliografie bevat elk deel ook een tekstverantwoording.

• Bibliografieën en uitvoerig editiecommentaar, inclusief een integraal variantenapparaat en woordverklaringen, worden in de loop van het project ter beschikking gesteld op de site van het L.P. Boon-documentatiecentrum (www.lpbooncentrum.be), waar ook extra informatie over elk deel van het Verzameld werk te vinden is.

• Het Verzameld werk verschijnt in eerste instantie in paperback formaat, zodat de prijs geen bezwaar hoeft te zijn om Boon te blijven lezen. Tekstbezorgers en uitgeverij stellen zich tot doel ook jongere lezers met deze boeken te bereiken.

Kortom, het Verzameld werk van Louis Paul Boon zal een aangename en uitdagende herontdekking zijn voor de vele liefhebbers van Boons oeuvre en een stimulerende ontmoeting voor een nieuwe generatie lezers.

[terug]