[terug]

Variantenapparaat ‘Contrapunt’

 

De editeurs van het Verzameld werk kozen de Front-uitgave als basistekst (zie hiervoor ‘Tekstverantwoording’ p.247-258). Dit variantenapparaat moet als volgt gelezen worden: < Front (=Fr) >> Boontje’s Twee spoken (=D1) >.

De VW-aanduidingen tussen gecursiveerde rechte haken zijn ingrepen van de editeurs op de basistekst: [ Front (=Fr) ]] Verzameld werk (= VW) ].

 

Fr = ‘Contrapunt’ in Front, van 6 oktober 1946 [verscheen samen met de laatste aflevering van 'Maagpijn']

D1 = ‘Contrapunt’ in Boontje’s Twee spoken,  De Arbeiderspers, 1952 [De Boekvink], p. 36 [= D2: ‘Contrapunt’ inBoontje’s Twee spoken,  De Arbeiderspers, 1953 [De Boekvink] (tweede druk), p. 36

VW = 'Contrapunt' in Te oud voor kamperen? en andere verhalen, De Arbeiderspers, 2005 [Verzameld werk], p. 43

 

 


p.43

en heb <- ik> een klein hobbelken

<-,> zegt hij<+,> nu<-,> met die<-n> oorlog                                            

VW: zegt hij nu[-,] met dien oorlog

En Gaston<+,>

<S.S.>>s.s.>

<+    > om zich te amuse<-e>ren <+    >

een <grooten ruigen>>grote ruige> hond

en <+ dat> hij, Gaston, <had moeten loopen, loopen, en was gevallen>>moeten lopen lopen lopen had, en gevallen was>

<en had een hobbelken in zijn lies>>en een hobbelken in zijn lies had>

<de chef Vijlderman>>meneer Valderman>

<diezelfde>>die zelfde> dokter


[terug]