Legenda

Overgeleverd materiaal:
ZP = bijlagen in Zondagspost
TS = typoscript
TSa= grondlaag typoscript met eventuele onmiddellijke correcties
TSb= correctielaag typoscript, correcties van de hand van de zetter
D1 = eerste druk 1946
D1a= gereviseerde eerste druk (met handgeschreven correctie van de auteur)
D1b= correcties binnen D1a
VW = Mijn kleine oorlog, De Arbeiderspers, 2006 [Verzameld werk, deel 4]. Editeursingrepen in de basistekst D1
D2 = tweede druk 1960, salamander-uitgave
W2 = Mijn kleine oorlog [K. Humbeeck, D. de Geest, A.M. Musschoot, Y. T'Sjoen, E. Bruinsma, B. Kennis, eds.] Querido, Amsterdam, 2002 [veertiende druk], werkuitgave tweede druk, met als basistekst D2, pp. 209-298.

Verklaring bij de gebruikte symbolen:
auteursingrepen en correctoringrepen worden aangegeven met < >:
<+a>: toevoeging
<-a>: verwijdering, schrapping
<a>>b>: a wordt vervangen door b
<a = b>: onmiddellijke correctie (binnen dezelfde laag)
{a/b}: open varianten, a of b, beide varianten werden door de auteur genoteerd.

editeursingrepen in W1 en W2 worden tussen [ ] geplaatst:
[+a]: toevoeging
[-a]: verwijdering,schrapping
[ a ]] b ]: a wordt vervangen door b
a/b [?]: a of b, de editeur aarzelt tussen lezing a en b, hij geeft de voorkeur aan a.
a [?]: de editeur vermoedt a, maarde lezing is twijfelachtig

[xxx]: onleesbaar, een x voor een letter
[X]: alinea/insprongaanduiding
[+X]: nieuwe alinea/insprong wordt toegevoegd
[-X]: alinea/insprong wordt weggelaten, geschrapt
[commentaar]: dit is mijn commentaar