Titelpagina
VW, p.23

TS
[blad 1]
[handgeschreven in rechterbovenhoek:]
Mijn kleine oorlog
(oorspronkelijk tipeskript)
Louis Paul Boon
[blad 2]
[handgeschreven, bovenaan pagina:]
Manteau
Louis-Paul Boon
MIJN KLEINE OORLOG

D1:

[blad 3]
[midden pagina, gecentreerd:]
MIJN KLEINE OORLOG
[blad 4 (verso-zijde blad 3)]
[bovenaan pagina, gecentreerd:]
van denzelfden auteur verschenen bij
A. Manteau N. V. te Brussel
DE VOORSTAD GROEIT. Leo J. Krijn-prijs 1941
ABEL GHOLAERTS. 1943
VERGETEN STRAAT. 1946
[blad 5]
[bovenaan pagina, gecentreerd:]
LOUIS-PAUL BOON

MIJN KLEINE OORLOG


MET EEN INLEIDEND WOORD VAN

WILLEM ELSSCHOT


[onderaan pagina:]
UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
A. MANTEAU N.V.
BRUSSEL
[blad 6 (verso-zijde blad 5)]
[onderaan pagina:]
Copyright 1946 by A. Manteau N. V., Brussel

D2:
[blad 1]
[rechter bovenhoek:]
Mijn kleine oorlog
[salamander-tekening]
[blad 2]
[linker bovenhoek:]
Salamander
[logo uitgeverij Querido]
[onderaan pagina:]
Ander werk van Louis Paul Boon als Salamander

Niets gaat ten onder (roman, 1956)
Dag aan dag (cursiefjes, 1963)
Dorp in Vlaanderen (cursiefjes, 1966)
90 mensen (cursiefjes, 1970)

[blad 3]

[bovenaan pagina:]
Louis Paul Boon
Mijn kleine oorlog
[onderaan pagina:]
Amsterdam

Em. Querido’s Uitgeverij B.V.

1983
[blad 4 (verso-zijde blad 5)]
[drukinformatie en copyrights]