Ter inleiding
VW, p.25-27

p.25

ZP:       [tekstdeel ontbreekt]

 

titel

D1:       <+ TER INLEIDING> [gecentreerd]

D2:       <TER INLEIDING>>Elsschot over Boon> [- gecentreerd]

 

D2:       een lit<-t>eraire prijs

 

D2:       die zou <uitmaken>>beslissen>

 

D1a:     op hoop levende mens<-ch>en, verdeeld over heel het Vlaams<-ch>e land,

 

D1a:     zo<-o>zeer

 

D1a:     te e<-e>nigen tijde

D2:       <te enigen tijde>>ter zijner tijd>

 

D1:       ten geho<+o>re

D2:       ten geho<-o>re

 

D1a:     zo<-o>

 

D1a:     zo<-o>lang

 

TSa:     massale roman<[x]=s> van onzen Russischen collega Dosto<i =ï>ewski,

D1a:     massale romans van onze<-n> Russische<-n> collega Dostoïewski,

D2:       massale romans van onze Russische collega Dosto<ï>>j>ewski,

 

p.26
D1a:     de<-
n> rug

 

TSb:     <P.L.>>L.P.> Boon geven kon, want zoo

D1a:     L.P. Boon geven kon, want zo<-o>

 

D1a:     zo<-o>

 

TSa:     'De Voorstad Gro<[x]=e>it' of 'Abel Gholaerts'. Zooals

D1:       'De Voorstad Groeit' of 'Abel Gholaerts <'.>>.'> Zooals

D1a:     'De Voorstad Groeit' of 'Abel Gholaerts.' Zo<-o>als

 

D1a:     zo<-o>

 

D1a:     zo<-o>veel onrecht

 

D2:       mee <'beginnen'>>beginnen> moet.

 

D2:       <vòòr>>vóór>

 

TSa:     v<[x]=ò>òr

D2:       <vòòr>>vóór>

 

D2:       <milliarden>>miljarden>

 

D1a:     zò<-ò> geweldig dat zij de uitwerking heeft van een gro<-o>te smart

D2:       <zò>>zó> geweldig dat zij de uitwerking heeft van een grote smart

 

D2:       Lea <Lübka>>Lûbka>

 

D1a:     onder de<-n> neus

 

TSa:     gelo<+o>ven

D1a:     gelo<-o>ven

 

D1a:     <-o>ogen

 

D2:       lit<-t>erair

 

p.27

D1a:     onhollands<-ch>e

 

D1a:     groot-mens<-ch>elijk gevoel

D2:       <groot-menselijk>>grootmenselijk> gevoel

 

D1a:     mens<-ch>elijke

 

D2:       <milliarden>>miljarden>

 

D1a:     Gro<-o>te Verbroedering in de<-n> weg staan,

 

D2:       <O>>o>orlog aan de <O>>o>orlog

 

TSa:     Antwerpen, 31 Maart 1946

Willem Elsschot

[rechts uitgelijnd]

TSb:     Antwerpen, 31 Maart 1946

[links uitgelijnd]

Willem Elsschot

[onderstreept]

D1:       Antwerpen, 3I Maart 1946.       WILLEM ELSSCHOT

[op zelfde regel, cursivering, uitlijning]

D2:       <- Antwerpen, 3I Maart 1946.>WILLEM ELSSCHOT [rechts uitgelijnd]

<+ Antwerpen, 31 maart 1946>

[op volgende regel, cursief]