Louis P. Boon, De voorstad groeit. Bekroond met de Leo J. Krijn-prijs 1942, Onze Tijd / Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1942), 448 p.

   Omslagtekening: Maurice Roggeman. Lettertype: Times. Druk: Henri Proost & Co, Turnhout.

   Collatie: [1-6], 7-445, [446-448]; 19,7 x 14,5 cm (gebonden) en 19,7 x 14,5 cm (ingenaaid). Bindwijze: ingenaaid en genaaid gebonden in halflinnen met stofomslag.

   Contract: 24 juli 1943. Opgegeven oplage: 4000 exemplaren. Vermoedelijke oplage: 3000 exemplaren.

   Toelatingsnummer: 1469.

   Belgische Bibliographie: augustus 43-2422.

   Annotatie: op het omslag staat de auteur als Louis-Paul Boon vermeld, op de rugtitel staat Louis P. Boon. Er zijn bovendien ook exemplaren van de gebonden uitgave aangetroffen waarop de kaft niet in rood, zwart en zilverkleur is uitgevoerd, maar waarop de auteursnaam en titel in bruine letters op een geel kartonnen voorplat staan afgedrukt. Daarnaast zijn er een onbekend aantal exemplaren van deze eerste druk in Nederland verspreid. Daarvoor werd op de titelpagina de uitgeversnaam weg geplakt met een bedrukt strookje papier waarop staat: Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel / H.P. Leopolds Uitg. Mij. N.V.,'s-Gravenhage.

   Bekroning:

   Leo J. Krynprijs. Vierjaarlijkse prijs voor een ‘nieuw talent’.
Prijs: 10.000 frank.
Jury: Willem Elsschot, Raymond Herreman, Willem Pelemans, Maurice Roelants en François Closset (secretaris).
Uitreiking: zaterdag 28 november 1942 in restaurant Aux Armes de Bruxelles te Brussel.

[DOCUMENTATIE VOLGT]

   Provinciale Prijzen voor Letterkunde der Provincie Antwerpen 1945
Premie: 3.000 frank.
Jury: Is. Smets (voorzitter), C. Spillemaeckers (ondervoorzitter), Jan Peeters, Remi Sterkens, Albert van Hoogenbemt en Fern. Bilcke, secretaris.
Uitreiking: zaterdag 6 juli 1946 door R. Declerck, gouverneur van de provincie, in het Museum van de Vlaamse Letterkunde te Antwerpen.

   Flaptekst

Met algemeene stemmen werd de ‘Leo J. Kryn-prijs’ van 10.000 frank toegekend aan Louis P. Boon voor zijn roman De Voorstad groeit. De jury, bestaande uit Willem Elsschot, Raymond Herreman, Willem Pelemans en Fr. Closset, kreeg 32 handschriften te beoordelen en vond genoemd boek de openbaring van deze prijsvraag.
De jury is van meening dat de schrijver over opmerkelijke vormkracht beschikt en dat hij over een omvangrijke eigen stof en wereld een persoonlijke visie te brengen heeft.
De groote verdienste van Louis P. Boon ligt in het vermogen om stevig getypeerd leven te scheppen.
Opmerkelijk mag heeten hoe al de figuren scherp individueel zijn geteekend en toch door het voorstadsverband zijn vereenigd, hoewel ieders lot zich naar eigen aard voltrekt. Voorstadstragiek, met sterk menschelijke trekken. Een krioelen van personages, die echt aandoen ! met speciale aandacht ook voor kindertypes ! en in wier hart dikwijls diepe peilingen worden gedaan.
Zelden gebeurt het dat als debuut met zooveel zwier de schildering van een geheele ‘comédie humaine’ in zulk eigenaardig meewarig licht wordt volgehouden.
De jury heeft het gevoel, meer te mogen doen dan de aandacht vestigen op een goede inzending uit vele: als niet alle teekenen bedriegen, steekt in Louis P. Boon een schrijver met substantie en klasse.

   Recensies

   ‘De Leo J. Kryn-prijs.’ In: Volk en Staat van 19 november 1942.
   ‘De Leo J. Krijn-prijs toegekend aan Louis P. Boon voor zijn roman De Voorstad groeit.’ In: De Dag, Onpartijdig Morgenblad van 19 november 1942.
   ‘Louis P. Boon, winnaar van den Leo J. Krijn-prijs.’ In: Het Vlaamsche Land van 20 november 1942.
   ‘Leo J. Krynprijs.’ In: Laagland, Weekblad voor Toneel, Letteren en Kunst van 28 november 1942.
   ‘Leo. J. Kryn-prijs.’ In: Nieuw Vlaanderen van 28 november 1942.
   ‘Leo J. Kryn-prijs.’ In: V.O.S. van 29 november 1942.
   Jeanne de Bruyn, ‘Persoonlijkheden. Gaston Duribreux, De Roeschaard Louis P. Boon, De voorstad groeit’. In: Volk en Staat van 25/26 juli 1943.
   B.E., ‘De voorstad groeit door Louis-Paul Boon.’ In: Vooruit van 27 juli 1943.
   Joh. Sacré, ‘Een bekroond boek, dat niet van zijn tijd is: De voorstad groeit door Louis-Paul Boon..’ In: Het Laatste Nieuws van 29 juli 1943.
   S. D[e] J[onge], ‘Het Zinlooze Leven.’ In: Het Vlaamsche Land - Reichsausgabe van 31 juli 1943.
   Jan Demets, ‘Het uitzichtlooze `Enzoovoort' Louis Paul Boon: De voorstad groeit.’ In: Balming van 1 augustus 1943.
   H. Oosterwijk, ‘Het Miserabilisme bekroond.’ In: Het Vlaamsche Land van 1/2 augustus 1943.
   J.-H. Dannis, ‘Les Lettres Néerlandaises. L'Évolution du roman.’ In: Comoedia van 6 augustus 1943.
   M.H.S., ‘Een roman werd bekroond. De voorstad groeit door Louis P. Boon.’ In: Het Algemeen Nieuws van 17 augustus 1943.
   A. Demedts, ‘Louis Paul Boon: “De voorstad groeit”.’ In: Het Nieuws van den Dag van 2 september 1943.
   E. Janssen [S.J.], [De voorstad groeit]. In: Streven, 11 (1943-1944) 1, (oktober 1943), p. 57.
   P. Hardy, ‘Debuten.’ In: Volk en Kultuur, III (1943) 37, 16 oktober, p. 652.
   B. Ranke, [pseud. Frank van der Auwera], ‘Van de troosteloosheid des levens.’ In: Het Laatste Nieuws van 16 oktober 1943.
   Pater Theotimus Ofm Cap., ‘De voorstad groeit.’[Idil-tijdingen, fiche 2638]
   Jan Demets, ‘Het revolutionnair tekort. Vlaamsch Romanproza in 1943.’ In: DeVlag, VI (1943-1944), 4 [november 1943], p. 227.
   R. van de Moortel, ‘Aristocraten en Proleten. Werk van J.W. Hofstra en Louis-Paul Boon.’ In: Nieuw Vlaanderen van 6 november 1943.
   P.G.J. Korteweg, ‘Debuut van een Vlaamsch prozaïst. Louis Paul Boon. De voorstad groeit.’ In: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 11 januari 1944.
   Joris Eeckhout, ‘Letterkundige kritiek.’ In: De Landwacht van 28 februari 1944.
   Jean Franson, ‘Un nouveau romancier: L.B. (sic) Boon, auteur de De Voorstad groeit. De la révolte au misérabilisme.’ In: L'Avenir van 10 maart 1944.
   P. de Vree, ‘Boeken die hun moment hebben verpast! Louis-Paul Boon De voorstad groeit - Aug. Vermeylen, Twee vrienden.’ In: Westland, II (1943-1944) 7, [juni/juli 1944], p. 428-431.
   K. Wasch, ‘Louis P. Boon: De voorstad groeit.’ In: Nederlandsche Bibliographie, LXXXIX (1944), 2 (augustus), p. 87.
   R. Herreman, ‘Jonge Vlaamse romans.’ In: Vooruit van 8 november 1944.
   J. Caeymaex, ‘Boon, Louis-Paul. De voorstad groeit.’ In: Boekengids, XXII [jaarboek 1944], [1945], p. 101.
   [Raymond Herreman], ‘De Leo Krijn-prijs.’ In: Vooruit, 22/23 januari 1945.
   E. Parez, ‘Louis-Paul Boon. Kantteekeningen bij een debuut.’ In: De Faun, I (1945), 3 (februari), p. 27-28.
   Fr. Closset, ‘Le climat de L.P. Boon.’ In: La Lauterne van 22 maart 1945.
   J. Berchmans, [pseud. R.F. Lissens], ‘Het proza uit de oorlogsjaren. Louis-Paul Boon. Het leven een jungle, de mensch een poel.’ In: De Spectator van 22 juli 1945.
   Piet van Aken, ‘Louis-Paul Boon. Facette (sic) onzer litteraire internationalisatie.’ In: Zondagspost van 14 oktober 1945.
   P. van Steen, ‘Jonge figuren in de Vlaamse letterkunde.’ In: De Vlam van 2 februari 1946.
   N. Rost, ‘Nieuw Vlaamsch proza (Lampo-Van Aken-Daisne-Boon).’ In: Critisch Bulletin, XIII (1946), 2, (februari), p. 58-59.
   H. Lampo, ‘Een nieuwe generatie van Vlaamsche prozaschrijvers Louis Paul Boon.’ In: De Gids, CIX (1946), 5 (mei), p. 90-91.
   H. Lampo, ‘Le Jeune Roman Flamand.’ In: Belgica, I (1948), 1, p.34-37.
   E. Augustin, ‘Louis Paul Boon.’ In: Het Woord, III (1948/1949), 4, p.84-91.

   Tekstgenese

VOLGT NOG

   Commentaar

VOLGT NOG