legerfoto

Briefwisseling Louis Paul Boon - Karel Colson

Zacht lawijd

Achtergrondinformatie bij de correspondentie tussen Louis Paul Boon en Karel Colson is te vinden in het uitgebreide essay '"En ik denk plots aan de stad" Omtrent Waar de spoorbaan komen zal, een roman van Lode Boon' door Kris Humbeeck, dat verscheen in het juni-nummer van het tijdschrift Zacht Lawijd (jrg. 18, nr. 2).

Binnenkort is de volledige correspondentie te raadplegen op deze website. Hier alvast een voorproefje van de beschikbare brieven:

eerste brief

tweede brief